Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

КУРСОВА РОБОТА Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ &quo ;УКР-ПАК&quo ;, м. Біла Церков) ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТОРГОВО - ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (ЗЕД) ПІДПРИЄМСТВ 1.1. Сутність, організація та державне регулювання торгово- посередницької діяльності підприємств в ЗЕД 1.2. Вплив схем торгово-посередницьких операцій в ЗЕД та форм розрахунків на платоспроможність та прибутковість торгово-посередницьких підприємств РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ &quo ;УКР-ПАК&quo ; В 2005 –2007 РОКАХ 2.1. Загальна характеристика господарської діяльності ТОВ &quo ;УКР-ПАК&quo ; 2.2. Економічна діагностика діяльності ТОВ &quo ;УКР-ПАК&quo ; 2.3. Аналіз організації торгово-посередницьких операцій в ЗЕД ТОВ &quo ;УКР-ПАК&quo ; РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТОРГОВО- ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗЕД ТОВ &quo ;УКР-ПАК&quo ; 3.1. Алгоритм оптимізації посередницько-ділерських схем імпорту устаткування для харчової промисловості України 3.2. Алгоритм оптимізації посередницько-ділерських схем експорту імпортованого устаткування для харчової промисловості в складі комплексних виробничих ліній ТОВ &quo ;УКР-ПАК&quo ; ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУПМенеджмент зовнішньоекономічної діяльності - це складна сукупність управлінських відносин, що виникають у сфері зовнішньоекономічної діяльності у зв'язку з плануванням, організацією, керівництвом і контролем виконання конкретних міжнародних ділових операцій на різноманітних рівнях управління бізнесом, головним чином на підприємствах. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) пов'язаний із застосуванням загальних ідей і концепцій менеджменту у всіх формах зовнішньоекономічної діяльності (експорті й імпорті товарів і послуг, лізингових операціях, прямому інвестуванні і т.д.). Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності полягає в комплексному дослідженні та моделюванні міжнародного середовища у поєднанні з налагодженою взаємодією всіх підрозділів і посадових осіб організації в інтересах продуктивного досягнення визначених зовнішньоекономічних стратегій, які мають три ключових моменту. По-перше, менеджмент ЗЕД є визначеним процесом, що, насамперед, включає вивчення і проектування елементів міжнародного середовища: закордонних партнерів, рівня цін, митних правил, міжнародних норм і звичаїв та ін. У цій частині акцент робиться не тільки на аналіз та оцінку майбутніх міжнародних операцій, але і на проектування взаємовідносин з урахуванням визначених процедур. По-друге, необхідно домагатися ефективної взаємодії не тільки між працівниками зовнішньоекономічних підрозділів, але і між усіма службами підприємства, що і визначає успіх на міжнародних ринках. Тому менеджмент ЗЕД, безумовно, включає і зусилля інших працівників у просуванні товарів фірми на зовнішні ринки. По-третє, критерієм якості менеджменту ЗЕД є не тільки успіх сам по собі (досягнення цілей), але і ціна цього успіху (витрати ресурсів, продуктивність). Актуальність досліджень дійсної курсової роботи полягає в необхідності оптимізації побудови зовнішньоекономічної діяльності підприємств на основі законодавчого створення аудитної служби економічного супроводження чисельних малих підприємств в Україні, які не мають фахівців з економічного аналізу діяльності та організації зовнішньоекономічної діяльності, тому працюють з чисельними порушеннями законодавства чи з ризиками високих економічних втрат при зовнішньоекономічних операціях.

Об’єкт досліджень курсової роботи - діяльність підприємства - товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ &quo ;УКР-ПАК&quo ; за 2005 - 2007 роки, виявлення основних проблем його економічного стану і шляхів подальшого розвитку діяльності на зовнішньоекономічному ринку. Предмет досліджень курсової роботи – зовнішньоекономічні торгово-посередницькі операції та їх комплексний цикл взаємозв’язку з перепродажем імпортованих товарів на внутрішньому ринку та експорту в інші країни. Мета досліджень курсової роботи - вивчення закономірностей та принципів фінансового механізму діяльності підприємств, оцінка ефективності застосовуємих схем зовнішньоекономічних операцій, побудова та обгрунтування пропозицій по оптимальним схемам організації зовнішньоекономічних операцій діяльності. Методи досліджень: проведення горизонтального(індексно-хронологічного) та вертикального(структурно-хронологічного) аналізу балансу та фінансової звітності підприємства, аналіз фінансових коефіцієнтів, програмно-математичне моделювання ефективності схем пасивних та активних операцій підприємства, побудування алгоритмів та програм розрахунків на ПЕОМ (EXCEL-програми). Інформаційно-методологічна база досліджень дійсної курсової роботи — звітні документи ТОВ &quo ;УКР-ПАК&quo ; за 2005-2007 роки. Практичне значення отриманих результатів курсової роботи – в наданні керівництву підприємства ТОВ &quo ;УКР-ПАК&quo ; аудитних висновків про поточний економічний стан та економічно обґрунтованих пропозицій по шляхам розвитку діяльності підприємства в зовнішньоекономічному сегменті ринку. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТОРГОВО - ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (ЗЕД) ПІДПРИЄМСТВ 1.1 Сутність, організація та державне регулювання торгово- посередницької діяльності підприємств в ЗЕД Під класичними торговельно-посередницькими операціями розуміють операції, пов'язані з купівлею і продажем товарів, які виконуються за дорученням виробника-резидента незалежним від нього торговельним посередником (резидентом чи нерезидентом) на основі угоди або доручення. Торговельне посередництво - це досить широке поняття, що охоплює чимале коло послуг: перепродаж товару; пошук закордонного контрагента; підготовка і укладання угоди; кредитування сторін; здійснення транспортно-експедиторських операцій; страхові операції; проведення рекламних заходів; технічне обслуговування . До торговельно-посередницьких фірм належать фірми, що з юридичного і господарського погляду не залежать від виробника або споживача товару (сюди, звичайно, не входять філії або дочірні товариства промислових компаній). Вони діють заради одержання прибутку, що створюється або як різниця між цінами, за якими вони купують і продають товар, або як винагорода за послуги. Як правило, торговельно-посередницькі фірми займаються лише комерційною діяльністю, хоча найбільші з них можуть і обробляти куплений товар. Використання торговельних фірм дає певні переваги. 1. Фірма-експортер у такому разі не вкладає якихось значних коштів в організацію збутової мережі на території країни-імпортера, тому що торговельно-посередницькі фірми мають свою власну матеріально-технічну базу (складські приміщення, демонстраційні зали, ремонтні майстерні, роздрібні магазини).

2. Вони звільняють експортера від багатьох турбот, пов'язаних із реалізацією товару (доставляння, сортування, упаковування), пристосовуючись до вимог ринку. 3. Суттєвим є використання капіталу торговельно-посередницьких фірм на основі короткострокового і середньострокового кредитування. Тут велике значення мають стійкі зв'язки торговельно-посередницьких фірм із банками, страховими компаніями. 4. Нарешті, ринки деяких товарів цілком монополізовані торговельними посередниками (наприклад, брокерами в Англії) і недоступні для прямих контактів із споживачами. Недоліком використання посередників є те, що експортер позбавлений безпосередніх контактів із ринками збуту і цілком залежить від сумлінності посередника. Торговельно-посередницькі операції можна поділити на чотири види: з перепродажу; комісійні; агентські; брокерські. Операції з перепродажу здійснюються торговельним посередником від свого імені і за свій рахунок. Тут торговельний посередник є стороною договору як з експортером, так і з покупцем. Розрізняють два види операцій з перепродажу. До першого виду належать операції, коли торговельний посередник відносно експортера є покупцем. Він стає власником товару і може реалізувати його будь-кому і за будь-якою ціною. Термінологія, що стосується таких посередників, різна: Mercha - Англія, США; Ha dler - ФРН; S ockholder - ринок чорних металів Англії; Opera or - торговці цукром на Нью-Иоркській біржі; Dealer - торговці какао на Лондонській біржі; Pri cipal - торговці кольоровими металами. Другий вид операцій - коли експортер і торговельний посередник підписали договір про продаж товарів на певній території, у конкретний термін (вказуються й інші деталі) згідно з договором. Термінологія торговців за цим договором також різна: - Dis ribu or - США, Англія; - Ver ragsha dler - ФРН. Отже, посередництво згідно з договором полягає в просуванні товарів від експортера до споживача, при цьому торговець зобов'язаний дотримуватися певних умов експортера. Комісійні операції - це укладення однією стороною (місіонером), за дорученням другої сторони (комітента), угод від свого імені, але за рахунок комітента. Взаємовідносини регулюються договором. Комітент залишається до кінця власником товару. Комісіонер же не купує товару (він залишається в руках експортера). Але для третьої сторони (покупця) стороною договору є комісіонер, а комітента він може і не знати. Комісіонер одержує винагороду або як відсоток, або як різницю між ціною, установленою комітентом, і ціною продажу. Якщо покупець не може розплатитися з комісіонером, то в комісійний договір включається умова про поруку комісіонера за виконання угоди покупцем, тобто гарантії комітента від несплати. Така умова називається делькредере (del credere). У договорі вказується при цьому ціна (максимальна або мінімальна), а також термін передання грошей комісіонером комітентові. Якщо замовлення йде від імпортера комісіонеру (тобто навпаки) на купівлю в країні експортера товарів, то він називається індентом (i de ). Він може бути закритим, якщо імпортер точно вказує в замовленні, де і що купити, або відкритим, якщо індент надає комісіонеру право вибору покупця.

На провнц, не кажучи вже про лвий берг, також уся влада й полтика була в руках вйськових комендантв, або самодержавних комсарв, або, ще грше, в руках отаманв, що вели вйськов операц. ¶ через те декрети Директор,  благ намри,  декларац були соб хорошими словами, а в дйсности були отаманськ дла з поганими наслдками. 2. Безконтрольнсть  контрреволюцйнсть отамансько влади. ¶ от тут ще раз пдтвержуться життва рацональнсть  необхднсть у революцйний момент таких орAанв, як ради. Все лихо Директор було в тому, що вона не мала вдповдних орAанв, як проводили би в життя  програму. Основна помилка була в тому, що ми, одкинувши чисто радянську сстему революцйно влади, зупинили свою революцю на пвдороз. Слдуючою помилкою було, що ми, прнцпально ухваливши трудов ради, фактично х одкинули також. Ми позбавили самих себе тих засобв, якими могли здйснити сво благ намри. Ми своми комендантами й комсарами приглушили й здушили революцйну самодяльнсть народнх мас, ми одсунули х вд активно участи в творнню життя, ми навть не дали м права й змоги контролю нашо дяльности

1. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

2. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

3. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

4. Аналіз діяльності підприємства

5. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

6. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності
7. Аналіз діяльності комерційних банків
8. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

9. Аналіз діяльності Приватбанку

10. Аналіз діяльності компанії Nokia

11. SWOT-аналіз діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно"

12. Аналіз фінансового стану підприємства

13. Аналіз фінансового стану підприємства

14. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

15. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

16. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

Подставка для украшений Jardin D’ete "Розовая глазурь".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
851 руб
Раздел: Подставки для украшений
Электрощетка аккумуляторная телескопическая "Суперуборщик".
Очистка сантехники, кафеля и полов – самая раздражающая хозяйку часть уборки, ведь это занимает много времени и отнимает силы. Больше
1498 руб
Раздел: Щётки для уборки пыли
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 200 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
470 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

17. Аналіз діяльності фірми "Галактика"

18. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

19. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

20. Підприємство, як головна структурна ланка підприємницької діяльності

21. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

22. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній
23. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства
24. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

25. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

26. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

27. Оцінка фінансового стану підприємства

28. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

29. Фінансовий стан підприємства

30. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

31. Покращення фінансового стану підприємства

32. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные
Бутылочка для кормления "Avent", 260 мл.
Бутылочка: полипропилен, не содержит бисфенол-А. Соска: силиконовая, не содержит бисфенол-А. Возраст: 0—6 месяцев. При использовании
381 руб
Раздел: Бутылочки

33. Суть комерційної діяльності на підприємстві

34. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

35. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

36. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

37. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

38. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"
39. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві
40. Організація збутової діяльності на підприємстві

41. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

42. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

43. Особливості діяльності інноваційних підприємств

44. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

45. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

46. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

47. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

48. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

49. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

50. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

51. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

52. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

53. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

54. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств
55. Планування діяльності підприємства
56. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

57. Контрольна з підприємницької діяльності

58. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

59. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

60. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

61. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

62. Організація оплати праці на підприємстві

63. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

64. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

66. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

67. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

68. Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

69. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

70. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
71. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
72. Аналіз банківської діяльності

73. Аналіз ризику факторингової діяльності банківських структур

74. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

75. Охорона праці на підприємстві

76. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

77. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

78. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

79. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

80. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви
Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки

81. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

82. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

83. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

84. Облік собівартості продукції на підприємстві

85. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

86. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
87. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
88. Організація облікового процесу на підприємстві

89. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

90. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

91. Попередній фінансовий аналіз підприємства

92. Ревізійні комісії підприємств і організацій

93. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

94. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

95. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

96. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага для пишущих машин, А3, 2500 листов.
Бумага предназначена для использования в минитипографиях, печати на ризогрофах и т.д. Формат А3. Цвет – серый Плотность бумаги – 48
888 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные

97. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

98. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

99. Ліцензування підприємницької діяльності

100. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.