Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Дипломна робота Дисципліна: Технологія обслуговування в готельно-ресторанному господарстві Тема: Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства Виконав: студент ІІІ курсу група МГБ – 105к Громова А. Я. Керівник: проф. Грищенко І. М. ЗМІСТ 1. Вступ 2. Теоретичні аспекти досліджуваної теми 2.1 Терміни і основні поняття 2.2. Теоретична концепція режимів праці та відпочинку 2.3 Фізіологічні основи побудови режимів праці й відпочинку 2.4. Види режимів праці й відпочинку 2.5. Гнучкий робочий час (ГРЧ) 2.6. Соціально – економічна ефективність поліпшення режимів праці й відпочинку 2.7. Нормування праці. Методологічні основи розрахунку режиму праці і відпочинку 2.8. Планування кількості потрібного персоналу на підприємстві, що працює у сфері сервісу 3. Характеристика досліджуваного підприємства 4. Аналіз роботи досліджуваного підприємства по визначеній темі курсової роботи 5. Резерви вдосконалення роботи досліджуваного підприємства 6. Висновки і пропозиції 7. Список використаної літератури 8. Додатки КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ 9. Перелік графічного матеріалу: таблиці, схеми, графіки 1. Вступ Спільна праця вимагає єдності при розподілі праці за часом - на години доби, дні тижня й більш тривалі відрізки часу . У процесі праці працездатність, тобто здатність людини до трудової діяльності певного роду, а відповідно, і функціональний стан організму зазнають змін. Підтримка працездатності на оптимальному рівні - основна мета раціонального режиму праці й відпочинку. При виборі оптимального режиму праці й відпочинку потрібний комплексний соціально-економічний підхід. Метою подібного підходу є повна й всебічна оцінка його оптимізації з погляду обліку особистих і суспільних інтересів, інтересів виробництва й фізіологічних можливостей людини . В основі розробки режиму праці та відпочинку на підприємстві ресторанного господарства лежить правильний розрахунок кількість потрібного персоналу. З цією метою я додала цей підрозділ до курсової роботи. Для того, щоб якісно висвітлити тему мої курсової роботи «Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства» мені необхідно було звернутися до таких наук про працю: Економіка праці, Трудове право, Інженерна психологія, Наукова організація праці, Фізіологія праці, Психологія праці, Гігієна праці, Ергономіка, Статистика праці, Економічна психологія, Економічна теорія, Філософія праці, Історія, Антропометрія, Технічна естетика, Педагогіка праці, Медицина праці, Демографія, Охорона праці, Промислова токсикологія. Соціологія трудового колективу; Економічна соціологія; Соціологія організацій; Соціологія міста; Аграрна соціологія; Промислова соціологія; Соціологія планування, освіти, менеджменту, бізнесу, особистості, споживання, середовища, зайнятості, повсякденного життя, побуту. Мета моєї курсової роботи - дослідити існуючі режими праці і відпочинку на підприємствах, на підприємствах ресторанного господарства, зокрема, для працівників торгової групи підприємства ресторанного господарства «Device-Cafe», що знаходиться у м.

Києві, на пр. Перемоги, 136. - знайти резерви вдосконалення режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємства ресторанного господарства «Device-Cafe», згідно заданої теми. 2. Теоретичні аспекти досліджуваної теми 2.1 Терміни і основні поняття Для початку сформулюємо основні поняття і терміни, про які йтиметься надалі у цій курсовій роботі. Праця – це цілеспрямована утворююча діяльність; прикладання людиною розумових та фізичних зусиль для одержання корисного результату у задоволенні своїх матеріальних та духовних потреб; процес перетворення ресурсів в цінності та блага, що здійснюється і керується людиною під дією як зовнішніх стимулів (економічних та адміністративних), так і внутрішніх спонукань; вияв людської особистості; свідома доцільна діяльність людей, спрямована на створення матеріальних і духовних цінностей. Працездатність - це здатність людини до трудової діяльності певного роду. Продуктивність праці – це показник її ефективності, результативності, що характеризується співвідношенням обсягу продукції, робіт чи послуг, з одного боку, та кількістю праці, витраченої на виробництво цього обсягу, з іншого боку. В залежності від прямого чи оберненого співвідношення цих величин ми маємо два показники рівня продуктивності праці: виробіток і трудомісткість. Виробіток – це прямий показник рівня продуктивності праці, що визначається кількістю продукції (робіт, послуг), виробленою одним працівником за одиницю робочого часу. На підприємстві виробіток може визначатися різними способами залежно від того, якими одиницями вимірюється обсяг продукції (натуральними, умовно-натуральними, вартісними, трудовими) Трудомісткість – це обернений показник рівня продуктивності праці, що характеризується кількістю робочого часу, витраченого на виробництво одиниці продукції (робіт, послуг). Для планування і аналізу праці на підприємстві розраховуються різні види трудомісткості. Режим праці й відпочинку - це встановлювані для кожного виду робіт порядок чергування періодів роботи й відпочинку і їх тривалість. 2.2. Теоретична концепція режимів праці та відпочинку Спільна праця вимагає єдності при розподілі праці за часом - на години доби, дні тижня й більш тривалі відрізки часу . У процесі праці працездатність, тобто здатність людини до трудової діяльності певного роду, а відповідно, і функціональний стан організму зазнають змін. Підтримка працездатності на оптимальному рівні - основна мета раціонального режиму праці й відпочинку. Режим праці й відпочинку - це встановлювані для кожного виду робіт порядок чергування періодів роботи й відпочинку і їх тривалість. Раціональний режим - таке співвідношення й зміст періодів роботи й відпочинку, при яких висока продуктивність праці сполучається з високою й стійкою працездатністю людини без ознак надмірного втома протягом тривалого часу. Таке чергування періодів праці й відпочинку дотримується в різні відрізки часу: протягом робочої зміни, доби, тижня , року відповідно до режиму роботи підприємства. Встановлення суспільно необхідної тривалості робочого часу й розподіл його на календарні періоди на підприємстві досягаються при розробці правил, у яких передбачається порядок чергування й тривалість періоду роботи й відпочинку.

Цей порядок прийнято називати режимом праці й відпочинку. Одне з основних питань установлення раціональних режимів праці й відпочинку - це виявлення принципів їх розробки. Таких принципів три ; • задоволення потреби виробництва ; • забезпечення найбільшої працездатності людини ; • комбінація суспільних і особистих інтересів. Перший принцип полягає в тому , що при виборі оптимального режиму праці й відпочинку потрібно визначити такі параметри, які сприяють кращому використанню виробничих фондів і забезпечують найбільшу ефективність виробництва . Режими праці й відпочинку будуються стосовно до найбільш раціонального виробничого режиму, для того щоб забезпечити нормальний плин технологічного процесу, виконання заданих обсягів виробництва, якісне й своєчасне проведення планово-профілактичного ремонту й огляду устаткування при скороченні його простоїв у робочий час. Другий принцип говорить, що не можна будувати режими праці й відпочинку без обліку працездатності людину й об'єктивної потреби організму у відпочинку в окремі періоди його трудової діяльності. З метою обліку фізіологічних можливостей людину (у рамках установлених законом приписань по охороні праці й тривалості робочого часу) слід розробляти такий порядок чергування часу праці й відпочинку, визначати таку їхню тривалість, які забезпечували б найбільшу працездатність і ін збереження здоров'я трудящих, створення сприятливих умов для всебічного розвитку людини. У зв'язку із цим слід зазначити, що науково обґрунтованим режимом праці й відпочинку на підприємствах є такий режим, який щонайкраще забезпечує одночасну комбінацію підвищення працездатності й продуктивності праці, збереження здоров'я трудящих, створення сприятливих умов для всебічного розвитку людини. 2.3 Фізіологічні основи побудови режимів праці й відпочинку. Розробка режиму праці й відпочинку заснована на вирішенні наступних питань : коли повинні призначатися перерви й скільки ; якої тривалості повинна бути кожна; який зміст відпочинку. Динаміка працездатності людини - це наукова основа розробки раціонального режиму праці й відпочинку. Фізіологи встановили , що працездатність - величина змінна і пов’язане це зі змінами характеру протікання фізіологічних і психічних функцій в організмі . Висока працездатність при будь-якому виді діяльності забезпечується тільки в тому випадку, коли трудовий ритм збігається із природньою періодичністю добового ритму фізіологічних функцій організму. У зв'язку з добовою періодикою, що встановився, життєдіяльності в різні відрізки часу організм людину неоднаково реагує на фізичне й нервово-психічне навантаження, а його працездатність і продуктивність праці протягом доби піддаються певним коливанням. Відповідно до добового циклу найвищий рівень працездатності відзначається в ранкові і денні години – з 8 до 20 годин . Мінімальна працездатність – у нічні години. Особливо несприятливий проміжок від 1 до 3–4 години ночі. Працездатність людини протягом робочої зміни характеризується пофазним розвитком. Основними фазами є : • Фаза впрацьовування, або наростаючої працездатності.

Тільки 7 вересня 1918 р., були чітко окреслені повноваження цих комісарів. Саме в цей день побачив світ обіжник міністра праці “Правила про розгляд справ між роботодавцями та робітниками”. До компетенції комісарів були віднесені всі суперечливі питання, пов’язані з договорами найму та умовами життя й праці на тому чи іншому підприємстві. Комісари не могли розглядати тільки питання страхування від нещасних випадків та відшкодування потерпілим[549]. У травні-липні 1918 р. Рада Міністрів та місцеві органи влади забороняли проведення форумів профспілок, які виступали за підписання з власниками підприємств колективних договорів. Зокрема, були заборонені крайовий з’їзд представників союзу робітників-металістів Донецько-Криворізького басейну, Всеукраїнський з’їзд професійних спілок робітників хімічної та скляної промисловості й інші. Керівництво Української Держави прагнуло підвести під розв’язання суперечностей між робітниками та власниками підприємств відповідну правову основу. Тому 3 червня 1918 р. Мала Рада міністрів прийняла рішення створити при міністерстві праці “Комітет Труда”, який мав попередньо обговорювати законопроекти, що торкалися взаємин між підприємцями та працюючими. 15 липня П

1. Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"

2. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

3. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

4. Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах

5. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

6. Теоретичні основи генно-модифікованих продуктів
7. Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці
8. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

9. Проблема відносин влади та підвладних за республіканського ладу (За працею Н. Макіавеллі "Роздуми про першу декаду Тіта Лівія")

10. Основи формування соціальних стереотипів

11. Принципи, покладені в основу формування грошових агрегатів

12. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

13. Основи побудови обліку праці та її оплати

14. Основи охорони праці

15. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

16. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

Супер концентрированный гель для стирки цветного белья Lion Essence, 1000 мл.
Суперконцентрированный гель для стирки цветного белья обладает активной, специально разработанной формулой защиты цвета, благодаря
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Кубики "Сложи узор".
Игра состоит из 16 пластиковых кубиков, грани которых окрашены в четыре цвета (красный, желтый, синий, белый) определенным
466 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Качели подвесные "Гном".
Очень прочные универсальные качели, которые можно использовать как в домашних условиях, так и на природе. Основа выполнена из натурального
1400 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Формування ринку праці в Україні

18. Проблема формування ринку праці в сучасних умовах

19. Правовой режим уставного капитала акционерного общества

20. Правовой режим земель, предоставленных для разработки недр

21. Правовой режим военного мореплавания

22. Режим наибольшего благоприятствования в рамках Всемирной Торговой Организации (ВТО)
23. Правовой режим индивидуальной предпринимательской деятельности без образования юридического лица
24. Политический режим и гражданское общество

25. Политический режим, как элемент формы государства

26. Режим труда и отдыха

27. Режим пользования водными объектами

28. Политический режим. Типология политических режимов

29. Тоталитарный режим и его особенности

30. Политический режим, как элемент формы государства

31. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

32. Режим питания спортсмена

Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Тоталитарный режим

34. Якобинская диктатура во Франции. Основные учреждения и режим правления

35. Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим хирургических отделений больниц

36. Організація праці

37. Режим военного положения и СМИ

38. Политический режим современной России
39. Политико-правовой режим современных международных отношений
40. Информатизация в юриспруденции: правовой режим информационных ресурсов

41. Демократический режим

42. Чрезвычайный режим на Украине

43. Общий и раздельный имущественный режим супругов

44. Правовой режим коммерческой тайны

45. Режим воды

46. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

47. Матераільна відповідальність працівників

48. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки
Универсальная вкладка для дорожных горшков (оранжевый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
660 руб
Раздел: Прочие
Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

49. Режим питания спортсмена

50. Правовой режим лесопользования

51. Эколого-правовой режим недропользования

52. Эколого-правовой режим пользования животным миром

53. Валютный режим

54. Нормування праці на підприємсті
55. Організація оплати праці на підприємстві
56. Политический режим

57. Форма правления в России, государственное устройство и политический режим

58. Правовой режим лесного фонда

59. Охорона праці

60. Облік витрат на оплату праці

61. Стационарный режим опытно-эксплуатационной откачки (ОЭО)

62. Нестационарный режим опытно-эксплуатационной откачки (ОЭО)

63. Политический режим

64. Режим содержания под стражей

Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки
Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

65. Правовой режим уставного капитала коммерческой организации

66. Радиационный режим в атмосфере

67. Авторитарный режим

68. Административно-правовой режим государственной тайны в Российской Федерации

69. Чрезвычайный административно-правовой режим, понятие, содержание и правовое регулирование

70. Етичні засади діяльності працівників прокуратури
71. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США
72. Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці

73. Умови праці

74. Умови праці на виробництві

75. Форма розподілу праці в цеху

76. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

77. Санітарні вимоги до працівників та робочого місця

78. Безпека праці технологічних процесів РЕА

79. Вирішення проблем безпеки праці користувачів ПК в різних країнах світу

80. Державна політика в галузі охорони праці

Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль

81. Економічні і законодавчі питання охорони праці

82. Інструкція з охорони праці для водіїв вантажних автомобілів

83. Навчання з питань охорони праці

84. Навчання працівників з питань охорони праці

85. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

86. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"
87. Основні законодавчі акти з охорони праці
88. Охорона праці

89. Охорона праці в будівництві

90. Охорона праці в загальноосвітніх школах

91. Охорона праці в хімічній промисловості

92. Охорона праці користувачів комп’ютерів

93. Охорона праці на підприємстві

94. Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером

95. Охорона праці у сільському господарстві

96. Організація охорони праці на виробництві

Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

97. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

98. Аналіз продуктивності праці в рослинництві

99. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.