Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Проблеми реалізації норм права

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ К У Р С О В А Р О Б О Т А з курсу: “Теорія держави і права” на тему: “Проблеми реалізації норм права” Виконав: студент І курсу 3 групи юридичного факультету заочного відділення Корендюк Сергій Григорович залікова книжка № 037321 КИЇВ 2004 ПЛАН: І. Вступ. ІІ. Процедура реалізації права: поняття реалізації права; основні проблеми реалізації права та шляхи їх вирішення; класифікація форм реалізації права; зміст та особливості реалізації права. ІІІ. Правозастосування, як особлива форма реалізації права: поняття правозастосування і його ознаки; вимоги до правозастосовчої діяльності; стадії застосування права ; акти правозастосування: їх види та відмінність від нормативно-правових актів. ІV. Висновки. V. Список використаної літератури. І. Вступ. Проблеми реалізації права завжди були в центрі уваги юридичної науки, але це, нажаль, не призвело до їх остаточного вирішення. Навпаки, проникнення в даний процес, всебічний його аналіз ставили перед вченими все більш важкі задачі. В період створення і перших кроків незалежної молодої держави, якою є Україна, однією з центральних проблем, з якою зіштовхнулося українське суспільство, став розвиток демократії в сполученні з дотриманням законності і дисципліни. Це значить, що скільки б не були радикальними міри в економічній, політичній, соціальній і іншій сферах, вони повинні здійснюватися, лише після схвалення обраної демократичним шляхом законодавчої влади в особі Верховної Ради України. Разом з тим, в даний час правовій практиці властивий правовий нігілізм, декларативність багатьох законодавчих установлень. Без подолання зазначених недоліків побудова правової держави неможлива. В правовому суспільстві народ, з одного боку, і держава - з іншого приймають на себе зобов'язання керуватися правом. Звідси проблема реалізації права має дві сторони і може бути розглянута по двох напрямках: керування правом з боку органів держави і посадових осіб, з одної сторони і здійснення права у вчинках громадян, у діяльності їх організацій і об'єднань, з іншої. Вихідною формою реалізації права державою є законотворчість. Прийняття правових законів, формулювання в законах правових розпоряджень – найважча і при цьому найблагородніша справа законодавців. Тим самим вони реалізують в суспільних відносинах ті об'єктивні обставини і природні вимоги часу, що випливають із самої природи речей. Прийняття підзаконних актів - вже вторинний процес. Тут в основному в формі конкретизації реалізується право, виражене в законах. Хоча, звичайно ж, життя як і раніше дає нам приклади того, як у підзаконних актах формулюються вихідні, первинні норми права, що не мають своєї основи в законах. В принципі і в нормальних умовах така практика підлягає осуду, оскільки відшукати право і сформулювати його належним чином представляється можливим тільки в ході парламентської діяльності в рамках оптимально організованого законодавчого процесу. Через наявність багатьох пробілів в законах і відсутність норм у підзаконних актах, конкретизацією права займаються також вищі судові інстанції, а в країнах англосаксонської системи права - суди взагалі.

Можна по-різному оцінювати форму реалізації права судами, але факт залишається фактом: у визначених ситуаціях судді черпають право безпосередньо в житті і навіть конкурують з законодавцем. За загальним правилом основною формою реалізації права суддями й іншими посадовими особами держави вважається застосування правових норм, що містяться в законах і підзаконних нормативних актах. Якщо дивитися на реалізацію права з боку громадян, то було б невірно не помітити їх участі у всіх відзначених формах і їх самостійного в ряді випадків (на своєму рівні) здійсненні права в області законотворчості, конкретизації і застосування права. Назвемо як приклади: 1)рішення якогось питання референдумом, коли народне волевиявлення закріплюється законом; 2)конкретизацію в рамках закону умов договору між підприємцем і найманим робітником; 3)порушення громадянином провадження в справі приватного обвинувачення. Однак для громадян найбільш характерна все-таки реалізація законодавчих розпоряджень волі законодавця, вираженої в законах і підзаконних актах. Актуальність теми &quo ;Проблеми реалізації норм права&quo ; полягає в тому, що вихідною формою реалізації права державою є законотворчість, поняття правових законів, формулювання в законах правових розпоряджень. У цивілізованому суспільстві приймаючи новий закон, законодавець зобов'язаний простежити його відповідність конституції й усім раніше прийнятим законам, більш того, законодавець повинний керуватися не тільки внутрішнім, але і федеральними законами, а так само законами усіх суб'єктів федерації. У всякому разі він реалізує їх у формі дотримання. Право здатне безпосередньо впливати на поведінку людей, але це буде ідейно-мотиваційний вплив. Реалізуюча дія права повною мірою виявляється там, де право знайшло своє позитивне вираження. Право створюється для того, щоб бути реалізованим у поведінці, діяльності людей, втілитися в життя. Без втілення правових розпоряджень у життя норми права мертві, інакше кажучи, вони втрачають своє соціальне призначення. Застосування права як одна з форм його реалізації необхідна там, де правовідносини, з урахуванням їх складності і важливості при вирішенні задач, що стоять перед владою, можуть і повинні бути створені лише за рішенням органа, що уособлює державну владу, чи де правова норма повинна пройти контроль з боку держави в особі її владних органів. Нагородження орденом, розірвання шлюбу, призначення на ту чи іншу посада можливе лише при наявності рішення компетентного органа. Без таких рішень неможливо зберігати правові норми від порушень, карати правопорушників і ліквідувати шкідливі наслідки правопорушень. Особливо важливим стає застосування права в нашу складну епоху криз і реформ, тому що тільки держава в змозі забезпечити оптимальне й ефективне регулювання суспільних відносин. Метою застосування права є задоволення потреб і інтересів усього суспільства. Оскільки потреби людей постійно міняються відповідно до мінливих умов життя, то й органи і особи, що застосовують право повинні у своїй діяльності враховувати все те нове, що необхідно для результативного регулювання різних сфер громадського життя.

Формування правової держави означає насамперед повагу до закону, права, строге дотримання юридичних норм. У зв'язку з цим, теоретичні проблеми реалізації права здобувають особливу практичну значимість. Необхідний аналіз правореалізуючої діяльності в самих різних аспектах, тому що шлях від створення закону до втілення його розпоряджень у фактичну поведінку людей дуже складний та залежить від безлічі факторів. Ці різні умови і фактори стали предметом даної курсової роботи. При вивченні теми варто зрозуміти, що являють собою різні форми реалізації права. Важливо вміти розкрити зміст таких форм реалізації юридичних норм, як використання, дотримання і виконання. Особливу увага варто звернути на таку форму, як застосування права. Необхідно також знати, які основні вимоги забезпечують правильне застосування норм права, у чому виражається законність і обґрунтованість цього процесу, які його основні стадії. Варто розібратися в проблемі тлумачення законів і інших нормативних актів. Даною курсовою роботою я постараюся дати відповідь на питання, що ж таке реалізація норм права і які її форми, розгляну стадії процесу застосування права, з'ясую, в чому саме полягають проблеми реалізації права в даний час, зупинюся на розгляді такого поняття як застосування норми права. На підставі вищевикладеного, можна перейти до більш детального розгляду вищезгаданих питань даної курсової роботи. ІІ. Процедура реалізації права. Розвинуте, юридично завершене правове регулювання суспільних відносин виражається не тільки у визначенні для їх учасників суб'єктивних прав та юридичних обов'язків, але й у встановленні порядку застосування їх в житті. Зокрема, діяльність судів і інших юрисдикційних органів здійснюються в процесуальних формах тобто матеріальне право має свої необхідні, властиві лише йому процесуальні форми, правові процедури, які відмінні від тих, що називаються &quo ;юридичним процесом&quo ; і використовуються в інших областях юридично значимої діяльності. Інакше кажучи, в умовах режиму законності будь-яка діяльність по реалізації правових розпоряджень має потребу в юридичній регламентації та у відповідному процедурно-процесуальному оформленні. Правова процедура – це законодавчо встановлені способи реалізації норм права, що забезпечують досягнення цілей правового регулювання в якій-небудь сфері суспільних відносин. Процедурно-процесуальні форми є правовими засобами переводу моделей, встановлених юридичними розпорядженнями суспільних відносин і визначає оптимальний порядок досягнення результатів &quo ;запрограмованих&quo ; у нормах матеріального права. Правові розпорядження, що їх встановлюють (процедурно-процесуальні норми) регламентують способи реалізації громадянами й організаціями своїх прав і обов'язків, здійснення державними органами закріплених за ними повноважень, розгляду юридичних справ, виконання прийнятих рішень і тим самим забезпечують перетворення в життя норм матеріального права. Правові норми, порядок реалізації яких юридично не регламентований, найчастіше виявляються мало ефективними та не вирішують покладених на них задач.

Постоянно возрастает значение математики для судебно-медицинских научных и практических исследований. Особенно заметно повысилась роль математики в судебной практике в связи с внедрением электронно-вычислительной техники. Многие современные судебно-медицинские технологии созданы и применяются на базе персональных компьютеров. Судебная медицина состоит из теоретической и практической частей. Теория занимается изучением объективных закономерностей, имеющих место в практической деятельности, и, разработкой рекомендаций для практики. Судебно-медицинская практика решает конкретные проблемы медико-биологического профиля, возникающие в ходе реализации норм права. В соответствии с практическими потребностями в судебной медицине естественным образом выделились достаточно обособленные разделы. Часть из них получили статус основных (т.е., в которых идет речь о работе с конкретными объектами), другие носят вспомогательный характер, однако необходимы для понимания судебной медицины как самостоятельной науки. Совокупность основных и вспомогательных разделов составляет систему судебной медицины

1. Договір позики (проблеми правової реалізації)

2. Реалізація і застосування права

3. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

4. Нормы права. Структура норм права

5. Толкование норм права

6. Нормы права
7. Проблема происхождения государства и права
8. Нормы права

9. Реализация норм права: понятие и формы

10. Норма права

11. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

12. Проблемы совершенствования процессуальных гарантий прав и интересов участников уголовного судопроизводства

13. Норма права и система права. Правоотношения

14. Проблема толерантности в философии права В. С. Соловьева

15. Нормы права в системе нормативного регулирования

16. Толкование норм права

Карандаши цветные "Крот", 36 цветов.
Карандаши для детского творчества дома и в школе. Яркие насыщенные цвета, мягко пишут, легко стираются ластиком. Шестигранный корпус
315 руб
Раздел: Более 24 цветов
Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы

17. Проблеми урбанізації

18. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

19. Толкование норм права

20. Толкование норм права

21. Норма права. Понятие, структура, виды

22. Реализация норм права
23. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв
24. Структура норм права

25. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

26. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

27. Облік готової продукції та її реалізації

28. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

29. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

30. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

31. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

32. Норма права

Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики

33. Норма права

34. Нормы права

35. Нормы права

36. Нормы права

37. Нормы права и религии

38. Нормы права: понятие, пределы действия
39. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі
40. Понятие действующих норм права

41. Понятие, отличительные признаки и структура норм права

42. Право, джерела права та дія норм права ЄС

43. Проблемы правовой регламентации. Личные права и свободы человека

44. Проблемы теории государства и права

45. Реалізація Конституції

46. Современные проблемы международного регулирования трудовых прав

47. Структура норм права

48. Тлумачення норм права

Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Толкование норм права

50. Толкование норм права

51. Функции норм права

52. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

53. Роль ведучого в реалізації авторського задуму на Запорізькому телебаченні

54. Реалізація категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах
55. Програмна реалізація криптографічного алгоритму RC5
56. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

57. Реалізація суперскалярної обробки в Athlon 64.2. SpeedFan 4.27, тестування температури CPU, HHD, швидкості кулерів

58. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

59. Розробка відомості "Прибутки-Збитки по реалізації" в Access i Excel

60. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

61. Реалізація шкіряного взуття

62. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

63. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

64. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры

65. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

66. Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу

67. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

68. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти

69. Реалізація принципу наступності у процесі опанування учнями основ образотворчої грамоти

70. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід
71. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур
72. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

73. Способи реалізації інвестиційних проектів

74. Проблема утилізації твердих побутових відходів

75. Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

76. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

77. Норми права та нормативні акти

78. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

79. Принципи системності, їх реалізація при організації виробничого процесу

80. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"

Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленка-кокон Папитто на липучке (двухслойная).
Пеленка выполнена из двойного интерлока (100% хлопок), а это отличный материал для пошива одежды для новорожденных. Пеленка-кокон это
388 руб
Раздел: Пелёнки
Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины

81. Статистичне вивчення виручки від реалізації молока

82. Соотношение норм международного права и российского законодательства о правах и свободах граждан: проблемы и перспективы

83. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

84. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

85. Толкование норм гражданского права

86. Современные проблемы юрисдикционного иммунитета государства и его собственности в международном частном праве
87. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности
88. Биоэтика: проблема взаимоотношения с биологией, философией, этикой, психологией, медицинской деонтологией и правом

89. Понятие формы и содержание реализации норм международного права

90. Источник права как текст: проблемы теории

91. Информационное право: актуальные проблемы формирования новой отрасли

92. Имплементация норм Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и судебной практики

93. Проблемы приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя, владения и владельческой защиты

94. Злоупотребление правом: теория проблемы с точки зрения применения статьи 10 гражданского кодекса РФ в арбитражном процессе

95. Принципы гражданского процессуального права (проблемы и перспективы)

96. Cовременные проблемы семейного права

Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Некоторые проблемы правового регулирования топонимических отношений и формирования топонимического права

98. К проблеме нормы в спортивной медицине

99. Проблемы теории права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.