Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Удосконалення технології виробництва товстолистової сталі в умовах стану 2250 ВАТ "АМК" з метою підвищення якості

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра Обробки металів тиском та металознавства ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до дипломного проекту на тему: «Удосконалення технології виробництва товстолистової сталі в умовах стану 2250 ВАТ «АМК» з метою підвищення якості» Студент групи: ( ) Керівник проекту: ( ) Консультанти: ( ) ( ) Завідувач кафедри: ( ) Алчевськ 2009 р. Донбаський державний технічний університет Інститут (факультет) металургії Кафедра ОМТ та М р Спеціальність Обробка металів тиском н Затверджую Зав. кафедри. р « » 2009 р. ЗАВДАННЯ На дипломний проект (роботу) студента (прізвище, ім’я, по батькові) 1. Тема проекту (роботи) Удосконалення технології виробництва товстолистової сталі в умовах стану 2250 ВАТ «АМК» з метою підвищення якості. 2. Затверджена наказом по університету від « » 2009 р. № п. 3. Термін здавання студентом закінченого проекту (роботи) а. 4. Вхідні дані проекту (роботи) Технічна література та журнали, патенти, винаходи, технологічні інструкції, звіти з науково-дослідницьких робіт. 5. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають розробці) Характеристики технологічного процесу та основного обладнання. Аналіз техніко-економічних показників пропозицій та їх удосконаленню. Розрахунок режиму обтиску, температурного та швидкісного режиму прокатки, енергосилових параметрів. Розрахунок обладнання, нагрівних пристроїв, технологічний розрахунок. Заходи з ОП та ЦО. 6. Перелік графічного матеріалу (з точною вказівкою обов’язкових креслень) Схема розташування обладнання. Режим обтиснення листа 4Ч2000. Фотрама швидкостей та моментів. Валок робочої кліті «Кварто». Нагрівальна піч. Робоча кліть «Кварто». Профілізація валів стану 2250. енергосилові параметри прокатки листа 4Ч2000. 7. Результати по проекту (роботі) з вказівкою віднесених до них розділів проекту Профилировка Розділ Консультант Підпис, дата Завдання видав Завдання прийняв 1-4 5 6 7-8 9 7. Дата видачі завдання Керівник (підпис) Завдання прийняв до виконання (підпис) КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № п/п Найменування етапів дипломного проекту (роботи) Термін виконання етапів проекту (роботи) Примітка 1 Переддипломна практика 19.02-09.03 2 Загальна частина 10.03-25.03 3 Спеціальна частина 26.03-08.04 4 Технологічна частина 09.04-22.04 5 Механічна частина 23.04-29.04 6 Теплотехнічна частина 30.04-06.05 7 Економічна частина 07.05-13.05 8 Охорона праці та навколишнього середовища 14.05-20.05 9 Цивільна оборона 21.05-26.05 10 Оформлення пояснювальної записки 27.05-04.06 Графічна частина 27.05-04.06 Студент-дипломник (підпис) Керівник проекту (підпис) РЕФЕРАТ Пояснювальна записка до дипломного проекту сторінок, рисунків, таблиць, додатки, посилань. Об'єкт розробки – технологія виробництва товстолистової сталі в умовах стану 2250 ВАТ «АМК». Мета роботи – на підставі експериментальних досліджень профілювання валків чорнової та чистової клітей ТЛС 2250 розробити технологію, що забезпечує одержання товстих листів з мінімальною різнотовщиністю і попереджає можливе забуртовування розкатів в процесі і прокатки.

Поставлена мета досягається зміною профілювання робочої поверхні валів чорнової та чистової клітей з урахуванням теплового профілювання, зносу валків, що приведе до зниження відсортування продукції у беззаказну. ЛИСТ, ЯКІСТЬ, РІЗНОТОВЩИНІСТЬ, ПРОФІЛЮВАННЯ, ВАЛОК, КЛІТЬ, ОБТИСНЕННЯ. ЗМІСТ ВСТУП 1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 1.1 Сортамент листів 1.2 Нагрівання і видача слябів в прокатку 1.3 Чорнова лінія стану 2250. Кліть «ДУО» 1.4 Чистова лінія стану 2250. Кліть «Кварто» 1.5 Гаряча правка листів 1.6 Охолоджування листів 1.7 Різання та таврування листів 1.8 Огляд верхньої поверхні і кантівка листів 1.9 Додаткова обробка листів. Відвантаження 2 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА 2.1 Аналіз чинників, що впливають на профіль валу 2.2 Аналіз стійкості робочих валів кліті «Дуо» стану 2250 2.3 Визначення прогинання і різнотовщинності 3 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 3.1 Фабрикація сляба 3.2 Розрахунок режиму обтиснень на кліті «ДУО» 3.3 Розрахунок швидкісного режиму на кліті «ДУО» 3.4 Визначення допустимих зусиль на валяннях кліті «ДУО» 3.5 Визначення допустимого моменту при прокатці на кліті «ДУО» 3.6 Розрахунок енергосилових параметрів при прокатці на кліті «ДУО» 3.7 Перевірка приводних двигунів кліті «ДУО» на нагрів 3.8 Режим обтиснень на кліті «КВАРТО» 3.9 Визначення допустимого зусилля прокатки на валах кліті «КВАРТО» 3.10 Визначення допустимого моменту при прокатці на кліті «КВАРТО» 4 МЕХАНІЧНА ЧАСТИНА 4.1 Розрахунок деформації і міцності валкового вузла 4.2 Розрахунок станини закритого типу на міцність і визначення її жорсткості 5 ТЕПЛОТЕХНІЧНА ЧАСТИНА 5.1 Розрахунок горіння палива 5.2 Визначення часу нагріву металу 5.3 Заходи щодо зниження витрат палива 6 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 6.1 Розрахунок економічного ефекту від вдосконалення технології прокатки товстих листів 7 ОХОРОНА ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 7.1 Аналіз небезпечних і шкідливих чинників 7.2 Заходи щодо безпечної техніки і безпеки праці 7.3 Заходи щодо виробничої санітарії 7.4 Заходи щодо пожежної безпеки 8 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 9 ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА 9.1 Перелік небезпечних місць на ВАТ &quo ;АМК&quo ; і оцінка можливих надзвичайних ситуацій 9.2 Діяльність комісії по надзвичайних ситуаціях 9.3 Особливості захисту співробітників підприємства від хімічного ураження ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ВСТУП Розвиток промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту багато в чому залежить від виробництва листів, прокату чорних металів. Механічне, електричне і допоміжне устаткування систем і засобів автоматизації виробничого процесу підлягають єдиній меті – забезпечення необхідної якості, службових властивостей і об'єму виробничої продукції. Споживання сталі, у тому числі і листової, визначається рівнем індустріалізації і економічного розвитку країни. У міру зростання , машинобудування, будівництва, транспорту, частка зростання об'єму виробництва сталі в загальному об'ємі валової продукції повинна зростати. Не дивлячись на виробництво кольорових металів і синтетичних матеріалів на металевій основі, сталь і в першу чергу сталевий листовий прокат продовжують залишатися основними конструкційними матеріалами як в машинобудуванні, так і в будівництві.

Переважне зростання споживання листового прокату спостерігається в різних галузях машинобудування – сільськогосподарському, важкому, транспортному, енергетичному. Найбільша частка споживання листового прокату в електротехнічній промисловості і машинобудуванні для легкої і харчової промисловості. В даний час листопрокатне виробництво в Україні, як втім і весь металургійний комплекс в цілому, переживають не кращі часи. Але необхідно відзначити, що за останні декілька років намітилися позитивні тенденції до збільшення об'єму виробництва листового прокату, який користується попитом на світовому ринку. Сподіватимемося, що це послужить тим необхідним зсувом, який допоможе вивести чорну металургію України в ряд високорентабельних виробництв. 1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 1.1 Сортамент листів На товстолистовому стані 2250 прокатуються листи завтовшки 4-25 мм, шириною 1100 – 1800 мм, і загальною довжиною до 18 м по годному з обрізною кромкою. Вихідним матеріалом служать сляби, прокатані на блюмінгу 1250 і такі, що поставляються іншими заводами. Раціональні розміри слябів визначаються залежно від схеми прокатки на кліті ДУО, та умов нагріву в печі. Таблиця 1.1 – Сортамент слябів Товщина, мм Ширина, мм Довжина, мм Маса, кг 105-250 550-1050 1200-1850 550-3800 Призначення слябів в прокатку і фабрикація листів проводиться інженером-фабрикатором або бригадиром по переміщенню сировини. Робиться вибіркова перевірка розмірів слябів, стан поверхні, якість обробки і форми бічних граней. Сляби штабелюються за плавкою і за розміром. Всі сляби повинні бути обернути клеймом в одну сторону. Окрім знаків таврування, кожний сляб повинен бути замаркірований вапном або фарбою, причому на торці, де розташовані клейма, наноситься номер плавки і марка сталі, а на протилежному торці – номінальні розміри сляба. Сляби з суцільною зачисткою дефектів глибиною більше 30 мм на площині, що перевищує 30% площі широкої грані, виділяються в окрему партію і маркіруються по бічній грані «легкий». Сляби подаються на завантажувальний рольганг через приймальні столи, при гарячому посаді – стопами за допомогою підхватів, при холодному в основному магнітами. При посаді слябів шириною до 700 мм з приймального столу одночасно зіштовхуються і задаються в піч два сляби. Гарячі сляби для уникнення одностороннього нагріву роликів повинні безперервно переміщатися по рольгангу. Перед посадкою в піч поверхня слябів повинна бути ретельно обчищена від сміття, шлаку і окалини. Посадка слябів в нагрівальні печі повинна проводитися в порядку, рівномірно у всі ряди. У разі великої різниці в товщині або режимах нагріву допускається посадка товстих слябів в одну піч, а тонких в іншу. При посадці слябів різних марок сталі близьких розмірів, їх розділяють слябами з різко відмінними габаритами. Щоб уникнути порушень в режимах нагріву і роботи печі забороняється при холодній посадці завантажувати в піч сляби, що розрізняються по товщині більше ніж на 30 мм. Забороняється: розривати плавки при посадці в піч; проводити посадку в піч слябів без сертифікату на плавку і завдання на посадку. 1.2 Нагрівання і видача слябів в прокатку Нагрівальні печі призначені для нагріву слябів перед прокаткою, кількість печей – дві: тип - методичні чотирьохзонні з нижнім підігрівом, торцевими завантаженням і видачею, дворядні.

Уваров), тогда же под рук. В. М. Маковского была спроектирована первая советская газовая турбина. Основное направление развития газотурбостроения — повышение мощности установок и усовершенствование технологии производства жароупорных сталей. Экономический эффект внедрения газотурбинных станций зависит от мощности установок и температуры газа на входе в турбину. При мощности 50 Мвт и температуре газа на входе 650—750 °С ГТУ становятся конкурентоспособными по сравнению с лучшими паровыми установками. Ещё более экономичными являются парогазовые установки (ПГУ), разработка которых была начата в ЦКТИ (А. Н. Ложкин, А. А. Канаев) в 1945—47. В середине 70-х гг. в эксплуатации на Невинномысской ГРЭС находится ПГУ мощностью 200 Мвт.   Широкое развитие в СССР получила теплофикация. По тепловым нагрузкам, мощностям ТЭЦ 11 котельных, удельному отпуску тепла, длине тепловых сетей СССР значительно опережает другие страны мира. Централизованные мощные источники тепла покрывают около 75% всей тепловой нагрузки городов и промышленных районов страны (из них ТЭЦ — почти половину нагрузки).   За годы развития теплоэнергетики в СССР сформировались и выросли многочисленные научные коллективы

1. Особливості технології виробництва паштету "Козацький" в умовах ВАТ "Любинський м’ясопереробний комбінат"

2. Изучение теории и технологии выплавки шарикоподшипниковой стали марки ШХ4

3. Технології виробництва охолодженої і мороженої рибної продукції

4. Определение основных параметров технологии плавки IF-стали в конвертере с верхней подачей дутья

5. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

6. Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв
7. Технология изготовления листовой электротехнической стали
8. Умови праці на виробництві

9. Впровадження нових технологій виробництва сільськогосподарської продукції ВАТ "Западинське"

10. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

11. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

12. Напівінтенсивна технологія вирощування товарної риби за дволітнього циклу в умовах фермерського господарства В.П. Поворозника

13. Загальна технологія виробництва баночних консервів

14. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

15. Технологія виробництва вина

16. Технологія виробництва маринованих огірків

Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы
Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви

17. Технологія виробництва масла шоколадного методом перетворення високожирних вершків

18. Технологія виробництва пива

19. Технологія виробництва сметани 30%

20. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

21. Вибір оптимальних технологічних параметрів виробництва шамотних вогнетривів і їх взаємозв’язок з основними властивостями виробів

22. Разработка технологии производства уголка из НЛЗ стали 20
23. Технология термической обработки резцов из быстрорежущей стали
24. Технологія виробництва азотної кислоти

25. Технологія виробництва спирту на спиртовому заводі "Nemiroff"

26. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

27. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

28. Технология возведения одноэтажного промышленного здания

29. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

30. Автоматизированные информационные технологии формирования, обработки и представления данных в налоговой службе

31. Новые технологии и искусство

32. Н. Островский "Как закалялась сталь"

Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей
Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения
Маркеры для досок, 12 цветов.
Маркеры для досок идеальны для использования дома и в детских учреждениях. Количество цветов: 12 ярких и сочных цветов. Надписи и рисунки
503 руб
Раздел: Для досок

33. "...Мне не стало хватать его..." (о творчестве В.С. Высоцкого)

34. Intel Pentium 4 3,06 ГГц с поддержкой технологии Hyper-Threading

35. Использование информационных технологий в туризме

36. Автоматизированные информационные технологии в офисе

37. Современные сетевые и информационные технологии

38. Информационные технологии в экономике. Основы сетевых информационных технологий
39. Разработка технологии ремонта, модернизации сервера с двумя процессорами Pentium
40. Internet технологии

41. Технологии поиска документальной информации в INTERNET

42. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

43. web дизайн: Flash технологии

44. Удалённый доступ к частной сети через Интернет с помощь технологии VPN

45. Wi-Fi - технология беспроводной связи

46. Новые технологии в организации PC

47. Использование компьютерных технологий в деятельности ОВД

48. Лекции по информационным технологиям

Фотобумага для струйной печати, A4, 170 г/м2, 50 листов.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность: 170 гр/м2. Глянцевая. Односторонняя. В комплекте: 50 листов.
329 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения
Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки

49. Основные технологии накопителей на магнитной ленте

50. Технология беспроводной передачи информации на примере технологии Bluetooth

51. Технология BlueTooth

52. Технология разработки программного обеспечения

53. Информационные технологии в фармации

54. Информационные технологии в экономике. Средства организации экономико информационных систем.
55. Информационные технологии
56. VB, MS Access, VC++, Delphi, Builder C++ принципы(технология), алгоритмы программирования

57. Информационные системы и технологии

58. Архитектура аппаратно-программных средств распределенной обработки информации для интранет-технологии

59. Технология обработки графической информации в базовом курсе информатики

60. Технология производства молока

61. Внедрение информационных технологий при ведении социально-гигиенического мониторинга

62. Распознавание и прогнозирование лесных пожаров на базе ГИС-технологий

63. Экозащитные техника и технологии

64. Повышение эффективности формирования химических знаний школьников при использовании информационной технологии обучения

Подставка для книг "Brauberg", малая.
Предназначена для книг, учебников и журналов. Регулируемый угол наклона. Металлическая подставка. Держатель для страниц. Экономит место на
616 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина

65. Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения

66. Развитие творческих способностей учащихся на уроках "Технология швейного производства"

67. Технология работы социального педагога с семьёй

68. Изучение технологии нейронных сетей в профильном курсе информатики

69. Использование различных методов обучения с целью активизации познавательной деятельности на уроках технологии

70. Технология изготовления шпаргалки
71. Развитие творческих способностей на уроках технологии
72. Технология приготовления блюд (винегрет с сельдью, печень по-строгановски, яблоки в тесте жареные, трубочка заварная с заварным кремом)

73. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

74. Технология изготовления вафель с начинкой

75. Особенности производственной программы, способов и режимов тепловой обработки, технологии приготовления блюд ресторана с немецкой кухней

76. Избирательные технологии в современной России

77. Цифровые технологии и политика

78. Информационные технологии в социально-экономическом и политическом анализе

79. Классификация и маркировка сталей, чугунов и различных сплавов

80. Классификация сталей

Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Канистра-умывальник, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
473 руб
Раздел: Баки, канистры

81. Латунь. Легированные стали

82. Качество стали

83. Технология плавки и разливки магниевых сплавов

84. Анализ и экономическая оценка технологий в цветной металлургии

85. Классификация и производство отливок из хладостойкой стали. Отливки из магниевых сплавов

86. Разработка технологии получения отливок «корпус» из сплава МЛ5 в условиях массового производства
87. Технология ремонта компрессионных холодильников "Минск-16"
88. Технология эпитаксиальных пленок InAs

89. Технология производства антибиотиков

90. Система технологий отраслей (Контрольная)

91. Гидромеханизированная технология обработки угольного пласта в условиях проектируемой шахты

92. История создания и технология производства кирпича

93. Основы технологии приготовления пищи

94. Технология транспортного производства (Контрольная)

95. Технология неконцентрированной азотной кислоты

96. Карта наладок, спецификация, контрольный лист, и тд (шаблоны бланков по технологии машиностроения)

Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие

97. Проектирование технологии процесса мехобработки корпуса (WinWord, AutoCAD 14)

98. Перспективные технологии в энергетике

99. Технология литейного производства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.