Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття та види слідів у трасології

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ Запорізький національний університет Курсова робота на тему: «Поняття та види слідів у трасології» Виконав: студент V курсу, група 6111-А Марущак Олександр Олександрович Запоріжжя, 2006 Зміст: Поняття і види слідів у криміналістиці. Система криміналістичного слідоведення 1.1 Поняття і сутність криміналістичного дослідження слідів 2. Криміналістична трасологія . 3.Характеристика слідів людини. Сліди рук . 3.1.Зберігаємість пальцевих слідів . 3.2.Ідентифікація людини слідами рук 4.Сліди ніг . 5.Криміналістичне дослідження матеріалів, речовин, виробів з них і слідів їхнього застосування Вступ Скоєння злочину у всіх його стадіях, починаючи з підготовки і кінчаючи зусиллями сховати вчинене, зв'язано тією чи іншою мірою з різними змінами в матеріальному середовищі, що оточує злочинця під час його дій. Різноманітні види злочинів, ще різноманітніші обставини, при яких вони відбуваються. Тому нескінченно різні і ті матеріальні зміни, що можуть наставати в результаті дій злочинця. Ці зміни в навколишньому середовищі виникають під час виготовлення, пристосування знарядь злочину; при підробці документів, необхідних для здійснення або приховання злочину; при проникненні до місця, де передбачається вчинити злочин; в результаті боротьби з потерпілими; при використанні злочинцем різних транспортних засобів і т.п. Що стосується змін, що виникають на самому місці злочину і стосовних до предметів, що малися на ньому, та і ці зміни самі по собі можуть бути самого різного характеру і можуть відноситися до їхнього стану (зміна кольору, нашарування на поверхні предметів якихось речовин, деформації, руйнування предметів); до положення (відкрите вікно, відкинута кришка сховища, перевернений шухляда, тюк); топографічному розміщенню (пересунені на інші місця предмети меблів, розкидані речі) і т.п. Виникають зміни й у складі предметів обстановки, наприклад, при розкраданнях виявляється в першу чергу відсутність якихось предметів. Безліч змін може наступити в результаті самого перебування злочинця в даному місці: сліди його рук, взуття; загублені і кинуті предмети; недопалки, залишки їжі й ін. Нерідко якась дія злочинця викликає&quo ; взаємозалежні зміни: на предметах місця злочину і на самому злочинці, тобто прямі зміни і зворотні. Так, дотик руками до якогось предмета, наступ ноги на поверхню опори при ходьбі викликають якісь зміни на підлозі, у ґрунті, снігу. Але поряд з цим можуть виникнути і зворотні зміни на руках, на підошвах взуття злочинця: до них прилипають частки пилу, бруду, фарби і т.п. Під час злому перешкод, боротьби з потерпілим поряд зі змінами на перешкодах, одязі, тілі потерпілого утворяться ушкодження, виникають плями на одязі і тілі самого злочинця: на них осідають частки зламаної перешкоди, волокна тканини одягу потерпілого, обривки його волосся, можуть адсорбіюватьсь запахи одягу і тіла потерпілого. Взаємозалежні зміни настають і у вузькій сфері взаємодії окремих предметів. Якщо, наприклад, інструмент, за допомогою якого виготовляється знаряддя злочину, впливає на заготівлю цього знаряддя (прямі зміни), то зазнає зміни і сам інструмент: він сточується, зіскрібається, на ньому залишаються частки заготівлі і т.п

. (зворотні зміни). Матеріал, що залишився після використання якоїсь його частини, відділеної тим або іншим способом, також містить ознаки змін, що виникли. Так, залишається газетний або інший лист паперу, від якого була відірвана, відрізана якась частина для виготовлення пижа, для упакування викраденого, частин трупа. При обшуці можуть бути знайдені: металева смуга, з відділеної частини якої зроблений фінський ніж; болванка, з якої нарізалася саморобна картеч, і ін. Для позначення всіх найрізноманітніших і різнохарактерних матеріальних змін, що зобов'язані своїм походженням тим або іншим діям злочинця, пов'язані зі здійсненням злочину у всіх його стадіях, користуються в криміналістиці узагальнюючою та охоплюючою усі ці зміни назвою — сліди злочину. Явища, при яких виникають сліди злочину, досить різноманітні. Основне місце займають фізичні явища, у першу чергу механічні, але сліди утворюються й в умовах хімічних взаємодій; вони залишаються в результаті температурних впливів — обпалення, загоряння пальних предметів, відтавання снігу, льоду; дії електричних розрядів і безлічі інших явищ. До слідів відносяться і запахи: згорілого пороху зі стовбура рушниці при недавньому пострілі; пальних речовин, використаних при підпалі; професійні запахи; запахи виділень людського тіла й ін. У криміналістиці використовуються класифікації слідів за різними підставами у залежності від конкретних цілей. Так, їх класифікують: за складом злочину — сліди убивства, сліди крадіжки; за кваліфікуючими ознаками складу — сліди болісного способу убивства, сліди застосування технічних кошт при крадіжці; за способом дії — сліди удушення, отруєння, сліди злому, віджиму двері; за предметами, що залишає сліди на місці події — сліди рук, ніг, транспорту; за окремими прийомами злочинця — сліди травлення, підчищення при підробці документів, сліди відмички, підібраного ключа в замку; за сформованою манерою злочину, властивому досвідченому рецидивісту, і т.п. Приведений перелік є зразковим і не може охопити всіх класифікацій слідів за усіма можливими підставами, що обираються в різних цілях слідчої та оперативно-розшукової практики. Сліди злочину з успіхом використовуються при розслідуванні як для розшуку і доказу провини особи, що скоїли злочин, так і для з'ясування обставин події. Вивчення слідів з метою розслідування можливе як життєвими способами спостереження, так і спеціально розробленими на основі практики слідчої й оперативно-розшукової роботи, з використанням прийомів слідопитству. Криміналістична техніка як наука (з теоретичними відправними положеннями, науково обґрунтованою методикою досліджень, точними правилами їхнього проведення) виникла порівняно недавно, у 30-х роках. Творцями її є радянські криміналісти. Виконуючи цю роботу мною було поставлено завдання якнайбільшповніше дослідити питання поняття та видів слідів у трасології. Природно, однак, що прагнення використовувати сліди злочину з метою розслідування, з метою ідентифікації особистості злочинця, застосованих їм знарядь, зброї і т.п. має велику історію. Спроби наукового узагальнення необхідних для цього зведень відносяться до останніх десятиліть XIX століття й одержали відображення в першу чергу в роботі Г.

Гросса, а в Росії — С. Н. Трегубова, що видав прослухані ним лекції Р. А. Рейсса. У радянській криміналістиці вже в перших роботах И. Н. Якимова одне з ведучих місць займають зведення про сліди злочину. Затверджується і найменування відповідного розділу криміналістики — «кримінальна техніка» (пізніше — «криміналістична техніка»). Характерним для всіх робіт раннього періоду розвитку криміналістики є та обставина, що автори (у найбільш виразному виді — И. Н. Якимов) наполегливо стверджують, що одне з головних значень слідів злочину для розслідування складається у можливості ідентифікації за ними предмету, що залишив слід. Проте методика такого роду досліджень науково розроблена в ту пору не була; автори обмежувалися лише вказівками на найпростіші, примітивні прийоми. Виключення складають зведення про сліди рук, методика і техніка дослідження яких на ідентичність на той час уже знаходилася на досить високому рівні у дактилоскопії. Розробляючи системи карної реєстрації по будівлі шкірних візерунків пальців, представники дактилоскопії приділяли увагу і техніці виявлення слідів пальців і методиці їхнього дослідження на ідентичність. Оцінюючи роботи И. Н. Якимова з погляду розвитку наукових даних про сліди, треба сказати, що, зібравши зведення про найбільш часті та корисні для наслідку сліди та розглянувши найпростіші способи їхнього виявлення і вилучення, И. Н. Якимов створив передумову для постановки питання про розробку методики і техніки індивідуальної ідентифікації. Можливість же самої постановки цього питання виникла з виходом у світ роботи С. М. Потапова «Принципи криміналістичної ідентифікації», що містить у самому загальному виді теоретичні основи цього методу дослідження. У наступному працями багатьох радянських криміналістів формується криміналістична техніка як розділ науки криміналістики, основну і головну задачу якого складає індивідуальна ідентифікація. Відбувається становлення й окремих її галузей: судового почеркознавства, технічного дослідження документів, судової балістики, карної реєстрації, словесного портрету, судової фотографії. Трохи пізніше окремі зведення про сліди, по яких можлива ідентифікація предметів узагальнюються ще в одну галузь, що одержує назву трасології. 1. Поняття і види слідів у криміналістиці. Система криміналістичного слідоведення 1.1 Поняття і сутність криміналістичного дослідження слідів. При розслідуванні злочинів виявлення і дослідження слідів завжди займали центральне місце, оскільки останні були і є основним джерелом доказової інформації. Розкриття злочину, успіх розслідування багато в чому залежать від того, наскільки повно вдалося виявити, закріпити, досліджувати й ефективно використовувати сліди, що відображають різні обставини вчиненого злочину. У вир злочинної події часто втягують багато людей (особа або обличчя, що роблять злочин, потерпілі, свідки-очевидці, інші свідки), що вільною або мимовільною участю в події, що відбувається вносять різні зміни в матеріальну обстановку місця події, залишаючи в ній, а також на різних об'єктах і особах різноманітні сліди (рук, ніг, одягу, знарядь і кошт, використаних при здійсненні злочинного зазіхання, захисту від нього, при затримці злочинця і т.п

КОНТАКТНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, в трасологии части поверхностей следооб-разующего объекта и следовоспринимаю-щего объекта в месте их непосредственного соприкосновения при следообразовании. КОНТАКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, в трасологии непосредственное соприкосновение объектов с устойчивым внешним и внутренним строением, реализующее их способность передавать, воспринимать и сохранять информацию об этом взаимодействии. Может сопровождаться различными изменениями контактирующих объектов (повышением температуры объектов, изменением агрегатного состояния, химической реакцией и др.). КОНТАКТНЫЕ ПЯТНА, в баллистике следы в виде объемных вдавленных сферических оттисков на поверхности дроби, картечи, появляющиеся в результате инерционного сжатия множественногоснаряда в момент выстрела. КОНТЕЙНЕР, в баллистике приспособление, емкость, в к-рую помещается дробь для большей кучности при стрельбе. КОНТЕКСТ (лат. contextus соединение, связь), законченный в смысловом отношении отрезок письменной или устной речи, позволяющий установить смысл отдельного входящего в него слова или фразы. КОНТРАБАНДА (итал. contrabando, от contra против и bando правительственный указ), в уголовном праве незаконное перемещение товаров или иных ценностей через государственную границу страны, совершенное с сокрытием предметов в специальных хранилищах либо с обманным использованием таможенных и иных документов, либо в крупных размерах, либо специально организованной группой лиц, либо должностным лицом с использованием служебного положения (ст. 188 УК РФ)

1. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

2. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

3. Право лісокористування, поняття та види

4. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

5. Поняття та сутність менеджменту

6. Поняття та форми державного устрою2
7. Поняття та структура світового ринку
8. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

9. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

10. Поняття та ознаки вбивства

11. Поняття та особливості бюджетного контролю

12. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

13. Поняття та система принципів трудового права

14. Принципи та види попередження злочинності

15. Вибори та види виборчих систем

16. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки
Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

17. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

18. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

19. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

20. Поняття та специфіка філософських категорій

21. Екологічні права громадян: поняття, форми і види

22. Ринкова конкуренція: значення та види
23. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління
24. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

25. Поняття процесуальних строків, їх види та значення

26. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

27. Поняття економічної інформації, її види та властивості

28. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

29. Поняття, форма та функції Конституції України

30. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

31. Поняття сущність та ознаки держави

32. Комерційні банки та їх види

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы
Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы

33. Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини

34. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

35. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

36. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

37. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

38. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку
39. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі
40. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

41. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

42. Поняття держави та її історичні форми

43. Поняття і види господарських об’єднань

44. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

45. Поняття національного доходу та його використання

46. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

47. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

48. Поняття, підстави та порядок спадкування

Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Max", в посудомоечных машинах таблетки, 65 штук.
Таблетки идеальны для использования на коротких циклах - таблетки быстро растворяются. Таблетки не нужно разворачивать! Специальные
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

50. Поняття: ознаки та характеристика

51. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

52. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

53. Винахід та корисна модель: поняття, патентування

54. Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами
55. Види класифікаторів, засоби для їх впровадження та ведення
56. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

57. Види, параметри та принцип роботи антен

58. Поняття "культура" та її сутність

59. Норма та патологія системи виділення

60. Види та причини порушень розвитку дітей

61. Види, причини та симптоми менопауз

62. Поняття комунікацій. Види комунікацій

63. Поняття організації та її ознаки

64. Види ділових заходів, їх підготовка та проведення

Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки
Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры
Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

65. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

66. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

67. Випробування відцентрового насоса з використанням витратомірів та лічильників рідини різних видів

68. Основні види діяльності та їх характеристика

69. Поняття стресу та дії людини в стресовій ситуації

70. Умовивід та його види
71. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток
72. Поняття діяльності та практики

73. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

74. Види та методи фінансового аналізу

75. Грошові реформи: види та особливості

76. Поняття "Консорції" в сучасній синекології та її значення у структуруванні біоценозів

77. Поняття про біосферу та атмосферу

78. Види акцій та їхнє призначення

79. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

80. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения
Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники
"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

81. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

82. Полная история танков мира

83. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

84. Виды налогов в Российской Федерации

85. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

86. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
87. Сущность и виды инфляции
88. Административное пресечение (понятие и виды мер пресечения)

89. Авторский договор: понятие и виды

90. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

91. Виды договоров (Контрольная)

92. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

93. Виды подряда

94. Договор подряда и его виды

95. Виды коммерческих организаций

96. Понятие, сущность и виды юридических лиц РБ

Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Цивільний та арбітражний процес

98. Виды и стадии гражданского судопроизводства

99. Нова економична политика та ии законодавче оформлення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.