Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Інфляція та інвестиційна діяльність

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Контрольна робота з дисципліни: “Міжнародний фінансово – інвестиційний менеджмент” Виконала: студентка 6 курсу (з.ф.н.) спеціальність МЗЕД Перепада Алла Перевірив: Викладач Стахурська Світлана Валеріївна Київ – 2009 Зміст 1. Визначення впливу інфляції на результати інвестиційної діяльності 2. Інвестиційна діяльність міжнародних корпорацій 3. Задача 1 варіант № 1 4. Задача 2 варіант № 1 Список використаної літератури 1. Визначення впливу інфляції на результати інвестиційної діяльності У фінансово-інвестиційній практиці постійно доводиться зустрічатися з впливом інфляції, яка з часом знецінює вартість грошових коштів. Для оцінки інфляції використовують такі показники: 1) темп інфляції (Ті) – характеризує приріст середнього рівня цін в певному періоді і виражається в частках одиниці; 2) індекс інфляції (Іі) – загальний темп росту. Іі = 1 Ті При розрахунках, пов’язаних з коригуванням грошових потоків з урахуванням інфляції використовують такі поняття суми грошових коштів: номінальна вартість грошових коштів – без урахування зміни інфляції; реальна вартість грошових коштів – з урахуванням зміни інфляції. Розрізняють три варіанти (випадки) врахування інфляції в інвестиційних проектах: при коригуванні нарощеної суми грошових коштів; при формуванні ставки відсотку, яка використовується для нарощення та дисконтування; при визначенні рівня доходу від інвестицій. Розглянемо ці три випадки конкретніше. Врахування інфляції при коригуванні нарощеної суми грошових коштів Sp = , де Sp – реальна майбутня вартість; Sн – номінальна майбутня вартість. Якщо одразу відома процентна ставка та прогнозні індекси інфляції, то Sp можна розрахувати таким чином: Sp = Врахування інфляції при формуванні ставки відсотку, яка використовується для нарощення та дисконтування з урахуванням інфляції Загалом реальна процентна ставка (ір) з урахуванням інфляції формується так: ір = і - Ті При порівнянні номінальної ставки відсотку (і) з темпом інфляції (Ті) можливі три ситуації: і = Ті – в цьому випадку не буде приросту реальної вартості грошей, приріст поглинається інфляцією; і &g ; Ті – реальна вартість грошей зростає, не дивлячись на інфляцію; і &l ; Ті – в цьому випадку інвестування є збитковим. В світовій практиці необхідна ставка дисконту з урахуванням інфляції визначається з формули Фішера: (1 ір) (1 Ті) = 1 і , звідси: Врахування інфляції при визначенні рівня доходу від інвестицій з урахуванням інфляції При формування рівня доходів від інвестицій з урахування темпу інфляції передбачається визначати розмір так званої &quo ;інфляційної премії&quo ;: П = Др Ті Д = Др Пі = Др (1 Ті ), де Д – загальна сума доходу; Др – дохід ринковий; Пі – &quo ;інфляційна&quo ; премія. Рівень доходу &quo ;Інфляційна премія &quo ; Загальна сума доходу Дохід ринковий Темп інфляції Рис. 1. Залежність номінальної суми необхідного інвестиційного доходу і розміру &quo ;інфляційної премії&quo ; від темпу інфляції Метод спрощення інвестиційних розрахунків.

Оскільки прогнозування темпів інфляції є складним і в значній мірі ґрунтується на припущеннях, то допускають і наступний метод: вартість інвестованих коштів при їх наступному нарощенні або вартість їх повернення при наступному дисконтуванні перераховується з національної валюти в одну з міцних іноземних валют. Перерахунок здійснюється за курсом національного банку на момент здійснення розрахунків. Після цього нарощення або дисконтування вартості коштів здійснюється за ставкою відсотку без урахування інфляції. Наприклад, при інвестуванні за рахунок кредитів комерційного банку за ставку дисконту беруть процентну ставку валютного кредиту цього банку. Необхідність і сутність визначення вартості грошей у часі Фінансовий менеджмент потребує постійного здійснення розрахунків, пов’язаних з надходженням грошових коштів в різні періоди часу. Ключову роль в цих розрахунках відіграє оцінка вартості грошей в часі. У відповідності з концепцією вартості грошей в часі однакова сума грошей в різні періоди часу має неоднакову вартість : ця вартість в теперішній час завжди є вищою, ніж в будь-якому майбутньому періоді. Зміну часової вартості грошей можна пояснити наступним чином. Грошова одиниця в попередньому році була такою ж, як і в поточному. Але наслідки інфляції чітко ілюструють, що купівельна спроможність грошей змінюється з плином часу. Розглядаючи реальну вартість грошей, підприємці повинні брати до уваги не тільки руйнівні дії інфляції, а також і здатність інвестування, адже мета фінансового менеджменту - це можливість з грошей робити додаткові гроші. Багато підприємств мають декілька варіантів вкладення грошей, їх мета на цей час - обрати з цих варіантів найбільш прибутковий. Основними причинами втрачання вартості грошей є: інфляція, наявність ризику і віддання підприємцями переваги наявним грошам. Інфляція пов'язана із загальним підвищенням цін у країні. Коли зростають ціни, падає вартість грошової одиниці. Враховуючи те, що в майбутньому ціни зростатимуть, вартість грошової одиниці в наступні роки буде ще нижчою, ніж в попередні. Таким чином, купівельна спроможність грошової одиниці сьогодні вища, ніж буде завтра. Ризик або невпевненість у майбутньому також зменшують вартість грошей. Через невпевненість у майбутньому ризик з часом зростає. Більшість підприємців хоче уникнути ризику, тому вище цінує гроші, які є сьогодні, аніж ті, що мають бути в майбутньому. Ті суб'єкти підприємницької діяльності, які погоджуються віддати свої наявні гроші сьогодні в обмін на їх більшу кількість у майбутньому, жадають більш високої компенсації у вигляді певної винагороди за цей ризик. Всі суб'єкти господарювання віддають перевагу наявним грошам, ніж очікуваним у майбутньому, тобто “симпатизують” високій ліквідності. Втіленням ліквідності і є наявні гроші. Якщо підприємець інвестує ці гроші, сподіваючись доходів у майбутньому, тобто міняє гарантовані “живі” гроші на ризикованіші доходи у майбутньому, то цей “обмін” можливий за умови, що майбутні доходи повинні бути достатньо високі. Це необхідно, щоб виправдати ризик, на який погоджується інвестор, оскільки він сподівається на високу винагороду як компенсацію за втрату ліквідності.

Таким чином, із вищевикладеного можна зробити наступні висновки : 1. Сьогодні гроші дорожчі, ніж завтра. 2. Гроші втрачають свою вартість через інфляцію, ризик, схильність до ліквідності. Перехід до ринкової економіки супроводжується появою нових для підприємств України видів діяльності. До них можна віднести вибір варіантів вкладання грошових коштів, оцінка ефективності інвестицій, тощо. Відкрито нові можливості використання капіталу: участь в різноманітних ризикових проектах, придбання цінних паперів, нерухомості; вкладання грошей на депозитні рахунки комерційних банків. Розміщуючи капітал в один з обраних проектів, фінансовий менеджер планує не тільки з часом повернути вкладені гроші, а й отримати бажаний економічний ефект. Таким чином, гроші набувають такої об”єктивно існуючої характеристики, як часова вартість. В нашій країні інвестиційна діяльність для багатьох суб”єктів підприємницької діяльності є дещо новим видом діяльності, тому, коли фінансовий менеджер збирається обрати той чи інший варіант вкладення грошових коштів, він повинен чітко визначити відповіді на основні запитання для здійснення інвестиційного проекту: який початковий капітал, процентна ставка, період вкладення коштів, можливість нарахування складного процента раз на рік чи частіше (з якою частотою?), репутація фірми, в справу якої інвестуються кошти, економічна та політична стабільність в країні, тощо. Розглянемо методичний інструментарій оцінки вартості грошей за простими відсотками. При розрахунку суми простого відсотка в процесі прирощення вартості використовується формула: І = PV i, де І - сума відсотка за обумовлений період часу вцілому; PV – початкова сума грошових коштів (теперішня вартість); – кількість інтервалів , по яких здійснюється розрахунок відсоткових платежів, в загальному обумовленому періоді часу; і - відсоткова ставка, виражена десятковим дробом. Майбутня вартість вкладання грошей сьогодні з урахуванням нарахованої суми відсотка визначається за формулою: FV = PV I = PV ( 1 i ) Множник ( 1 i ) називають множником або коефіцієнтом нарощення суми простих відсотків. ( 1 i ) завжди &g ; 1. Методичний інструментарій оцінки вартості грошей за складними відсотками Для розрахунку майбутньої суми вкладу (вартості грошей) в процесі його прирощення за складними відсотками використовується формула: FV = PV ( 1 i ) , де FV – майбутня вартість вкладу (грошових коштів) при його нарощенні за складними відсотками; PV – початкова сума вкладу (грошових коштів); і - відсоткова ставка, виражена десятковим дробом; – кількість інтервалів , по яких здійснюється кожний відсотковий платіж, в загальному обумовленорму періоді часу. Відповідно, сума відсотка І в цьому випадку визначається за формулою: І = FV – PV. Слід зазначити, що складний відсоток може нараховуватись декілька разів в межах одного року. Якщо m-кількість разів нарахування складного процента протягом року , тоді майбутня вартість FV депозиту PV при ставці процента і після років складає: Проблема “гроші-час” не нова , тому відпрацьовано зручні моделі та алгоритми, які дозволяють орієнтуватися в справжній вартості майбутніх дивідендів з позицій поточного періоду.

Це саме ставлення нехтування рацю визвольно боротьби призвело УНРаду в дальшому послдовному розвитку до вдступства вд принципв самостйницько полтики, як ще недавно вона сама пдписувала. Спвпраця з непередршенською акцю скомпром-тувала УНРаду до решти. Структура УНРади зробила  в неменшй мр непридатною до рол нацонально-полтичного центру. Саме зговорення полтичних угруповань може дати тльки початок формуванню такого центру, але не вистача як дина  постйна основа  снування. Для цього необхдною  бодай спвучасть загалу емAрацйного громадянства. Теж, коли йде тльки про мжпартйний центр, який, одначе, мав би провадити поважншу полтичну роботу, а не лише координувати полтику й дяльнсть причасних партй, то його структура повинна б теж вдповдати силовому вдношенню угруповань  давати мсце для перодичного переврю-вання  поновлювання складу. Застосування паритетности угруповань, чи штучно скомбнованих, а в полтичнй практиц неснуючих секторв, як постйно структурно основи центру,P це безприкладний курйоз

1. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

2. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

3. Інвестиційна активність підприємства

4. Інвестиційна діяльність страхових компаній

5. Інвестиційна діяльність страхових компаній

6. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність
7. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг
8. Інвестиційна діяльність підприємства

9. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

10. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

11. Інноваційна діяльність підприємства

12. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

13. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

14. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

15. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

16. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

Тонкие смываемые фломастеры "Супер чисто", 8 штук.
Малыши очень любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 8 цветов позволят широко развернуться в
318 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

17. Комерційна діяльність

18. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

19. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

20. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

21. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

22. Самостійна учбова діяльність молодших школярів
23. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп
24. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

25. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

26. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

27. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

28. Інноваційна діяльність

29. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

30. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

31. Діяльність римських магімтратів

32. Філософська культура особи та її суспільна значущість

Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок

33. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

34. Діяльність уряду України в галузі екології

35. Суспільно-політична діяльність Костомарова

36. Діяльність страхової компанії "Оранта"

37. Інвестиційна політика банків в Україні

38. Життєдіяльність організму
39. Аудиторська діяльність
40. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

41. Правотлумачна діяльність

42. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

43. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

44. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

45. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

46. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

47. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

48. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора

49. Акторська діяльність І. Тобілевича

50. Творча діяльність Панаса Мирного

51. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

52. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

53. Функціональні проби та фізична працездатність

54. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні
55. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку
56. Економічна діяльність ООН

57. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

58. Зовнішня економічна діяльність

59. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів

60. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

61. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

62. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

63. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

64. Діяльність дошкільника

Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы
Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

65. Емоційна експресивність у невербальній поведінці вчителя

66. Політична діяльність і політичні відносини

67. Діяльність Пирятинського сирзаводу

68. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

69. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

70. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму
71. Життя і діяльність О. Конта
72. Діяльність закладу швидкого харчування "Картопляна хата"

73. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

74. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

75. Ліквідаційна вартість об’єкта

76. Фінанси і фінансова діяльність

77. Фінансова діяльність підприємства

78. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

79. Екологія і практична діяльність людини

80. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики

81. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

82. Споживання, зберігання та інвестиції і їх функції

83. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

84. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

85. Перша світова війна. Причини та характер

86. Поняття та сутність менеджменту
87. Свідомість та творчість
88. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

89. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

90. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

91. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

92. Поняття сущність та ознаки держави

93. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

94. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

95. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

96. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

97. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

98. Видовий склад та чисельність птахів лісу

99. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.