Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Антифашиський Рух Опору в роки Великої Вітчизняної війни на території України

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира ГнатюкаКафедра історії України Антифашиський Рух опору в роки Великої Вітчизнної війни на території України Тернопіль 2006 Зміст Вступ 1. Історіографічний огляд та джерельна база дослідження 2. Радянська партизансько – підпільна боротьба на території України 2.1 Передумови винекнення партизанського і підпільного руху в Україні 2.2 Збройна боротьба партизанів і підпільників 2.3 Зміна тактики партизансько-підпільної боротьби і завершальний етап боротьби. 3. Антинімецька боротьба УПА на території України 3.1 Передумови зародження УПА 3.2 Боротьба УПА в умовах німецької окупації 4. Польський націоналістичний рух опору в Україні. 4.1 Створення та боротьба польських підпільних організацій 4.2 Співпраця польського та українського руху опору. Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ Спливає 61 рік після завершення однієї з найжорстокіших й найкривавіших в історії цивілізації воєн, який неначе страшний, ненажерливий молох поглинув мільйони життів людських. Про ці трагічні дні нашого минулого написано багато, але на жаль через історію та художню літературу нерідко пропагувалася «інша війна». Багато праць з історії Другої світової війни, зокрема Великої Вітчизняної війни претендуючи на правдивість та об'єктивність, висвітлюють її проблеми з точністю до навпаки, але з іншим ідеологічним тлумаченням. Актуальність теми. Головна роль в розгромі ворога належить Радянській Армії, але відчутну допомогу надавав Рух Опору, особливо радянські партизани і підпільники. Однак досі в українському суспільстві не вщухають суперечки щодо того, кого ж вважати учасниками антинацистської боротьби, а кого – колоборантами. В обґрунтуванні наукових висновків і оцінок буремних 40 х років ХХ століття першочергове значення має з'ясування і визнання внеску у спільну перемогу над нацизмом різних сил, які брали участь у боротьбі проти окупантів. На території України це боротьба радянських партизанів, підпільників, українського національного підпілля, польського підпілля. Існування радянської системи виключало об’єктивне й неупереджене вивчення проблеми партизансько-підпільної боротьби, існує ще багато «білих плям», які потрібне дослідити. Увага переважно зосереджувалась на постійному підкреслюванні керівної ролі компартії в організації останньої, міфологізації збройної боротьби у ворожому тилу, надмірній героїзації її учасників. Підкреслювалось, що партизансько-підпільний рух мав всенародний характер, замовчувався той факт, що в початковий період війни населення в більшості підтримувало німців, або ж займало нейтральну позицію. Не говорили про те, що західні регіони республіки більшістю населення підтримувало ОУН, УПА і сприймали партизанів як представників радянської тоталітарної системи. Не висвітлювалась така проблема як стосунки радянських партизанів з ОУН, УПА, їх ставлення до населення західних областей України, котре розглядалося як вороже середовище відносно останніх. Замовчувались причини невдач в організації партизансько-підпільної боротьби, катастрофічні втрати серед її учасників, про знищення більшості партизанських загонів і підпільних організацій німецькими спецслужбами в початковий період війни.

Про недосвідченість, безвідповідальність людей, яким було доручено організацію боротьби, про недодержання ними правил конспірації. І досі не має відповіді на питання: Хто ж насправді був рушійною силою партизанського руху в перший, найважливіший період?. Залишається не визначеною чисельність учасників партизанської боротьби, яка коливається в межах від 180 тис. чол. до 500 тис. чол. Не з’ясовані втрати, яких зазнали партизани, підпільники у 1941–1944 роках. Викликають сумніви у дослідників і відбиті в офіційних документах партизанського руху України результати бойової діяльності його учасників, які оцінюються майже 470 тис. вбитих та поранених вояків противника й осіб, котрі з ними співпрацювали. Зазначена цифра безумовно перебільшена, оскільки за підрахунками істориків колишньої НДР, втрати гітлерівців від дій партизанів на теренах усього СРСР становить лише 550 тис. осіб. З другої сторони останнім часом відбувається гіперболізація боротьби ОУН, УПА. Досі не визнано на державному рівні ОУН, УПА як воюючу сторону в Другій світовій війні, а серед населення не існує примирення між різними категоріями учасників Руху Опору у Великій Вітчизняній війні. Воїни ОУН, УПА не прирівняні до ветеранів війни, не мають жодних пільг, відзнак. Про діяльність ОУН, УПА написано багато праць, але жодна не присвячена антифашиській діяльності, фактологічний матеріал з даної тематики розкиданий по різних джерелах та публікаціях. Радянські історики звинувачували ОУН, УПА в співпраці з німцями, їм прищеплювалося тавро зрадників українського народу. Антифашистка діяльність польського підпілля на території України висвітлена мало, більшість праць присвячені боротьбі між українським національним підпіллям та польськими силами, Волинській трагедії. Хронологічні рамки дослідження визначені його тематичною спрямованістю та завданнями охоплюють період з червня 1941 року і до жовтня 1944 року. Мета. Виходячи з актуальності теми і спираючись на досягнення вітчизняної історіографії в дослідженні розвитку антифашистського Руху Опору на території України, на основі комплексного і об’єктивного аналізу поглибити дослідження і зробити науково обґрунтовані висновки щодо ролі Руху Опору в розгромі німецького агресора і визволені території України. Метою продиктовані основні завдання, які необхідно розв’язати в процесі дослідження даної наукової проблеми: – теоретично обґрунтувати основні передумови зародження антифашистського Руху Опору на території України; – дати характеристику методам і формам боротьби; – прослідкувати розвиток партизансько-підпільної боротьби на різних етапах її розвитку; – з'ясувати внесок кожної з частин Руху Опору в розгром німецького агресора; – висвітлити співпрацю польського і українського підпілля. Об’єктом дослідження є роль антифашистського Руху Опору в розгромі ворога на території України в контексті розгортання Великої Вітчизняної війни. Предметом дослідження є суспільно-політичні передумови зародження Руху Опору, етапи розгортання, форми і методи боротьби використовувані ними. Методологічною основою дослідження є історико-хронологічний, проблемний, порівняльний методи розгляду досліджуваного матеріалу, принципи наукового пізнання, об’єктивності, історизму.

Теоретичне значення праці полягає в комплексному визначенні внеску кожної з частин Руху Опору в розгром ворога. Студентка внесла свою лепту в покриття «білих плям», які стосуються даної проблематики. Розкрито передумови зародження антифашиського Руху Опору на території України в роки Великої Вітчизняної війни. Звернено увагу на причини невдач в організації партизансько-підпільної боротьби в початковий період війни. Охарактеризовано специфіку кожного регіону України, природні, соціальні, суспільно-політичні умови для організації боротьби. Висвітлено антинациську боротьбу українського національного та польського підпілля в роки війни, взаємини між частинами Руху Опору. Подається характеристика методів і форм боротьби, і їх еволюція протягом війни. Практична цінність полягає у використанні даного дослідження при вивченні маловідомих, міфологізованих сторінок антифашиської боротьби на території Україні в роки Великої Вітчизняної війни. Може бути використана при вирішенні питання обґрунтування визнання ОУН, УПА воюючою стороною в Другій світовій війні, наданні їм пільг. Звернення уваги дослідників на висвітлення питання антифашиської боротьби польського підпілля на території України. Структура даного дослідження визначена метою та завданнями, складається з вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 1. Історіографічний огляд та джерельна база дослідження Історіографію партизансько-підпільної боротьби в тилу ворога радянські історики поділили на такі хронологічні періоди: 1. від початку до кінця війни; 2. 1945 до середини 50 х років; 3. з другої половини 50 х років до сьогодення. Вони відрізнялись між собою рівнем конкретно-історичних знань з проблеми, наявністю джерельної бази, ступенем розробки загально-методологічних питань, що впливало на науковий рівень, форми і методи дослідження. В першому періоді історичні проблеми характеризуються не великою кількістю праць. Публікації воєнних років, в основному в періодичних виданнях, носили агітаційно-пропагандиський характер, метою яких був заклик до боротьби з ворогом. Статті присвячені систематизації досвіду ведення партизанської боротьби на території України. В першій книзі наукових записок Інституту історії України АН УРСР, яка вийшла в Уфі, куди був евакуйований інститут, була розміщена стаття Н. І. Супруненко «З досвіду піврічної боротьби радянських партизан проти німецьких окупантів». В Уфі також опубліковані «Нариси історії України», в одному з розділів яких зроблені часткові узагальнення досвіду бойової діяльності підпільників і партизан України. Ряд матеріалів науково-публіцистичного характеру надруковані в журналі «Українська література» в Уфі. Опубліковано перші документальні збірники, серед них збірник документальних матеріалів про діяльність підпільної комсомольської організації «Молода гвардія». В роки війни з’явились перші спогади учасників партизанського руху та її керівників. 10 березня 1944 року в газеті «Правда» з спогадами «В битвах за Батьківщину» виступив командир партизанського з’єднання С.А. Ковпак. В цьому ж році вийшла його книжка «Похід у Карпати».

Тим часом протинмецьк д УПА набрали широкого розмаху  перетворилися у всенародний рух опору. У травн 1943 р. вд рук бйцв з загону УПА "Помста Полсся" на Ковельщин, бля села Кортелси, яке перед тим було до тла спалене фашистами, гине шеф нмецько СА, одних з найближчих спвробтникв Гтлера, жорстокий садист Вктор Люце. Його смерть надзвичайно роздратувала нмецьке командування, але вс заходи лквдувати укранське пдплля бул безсилими. За всенародно пдтримки на Волин УПА створила цл "повстанськ республки", велик територ з свою адмнстрацю, контрольован повнстю укранськими партизанами. Там навть розподляли землю  лси. Тод масово творяться для оперативно-захисних дй "Самооборонн кущов вддли" (СКВ). Для боротьби з укранським повстанським рухом нмц створюють спецальний штаб ББ ("Банденбекемпфунг" "поборювання банд") з центром у Володимир. Hим керу штурбанфюрер СС Плят, якому пдпорядковуються вс вйськов  полцйн вддли. Формуться 5 головних баз для концентрац наступу на групи УПА: Любомль, Володимир, Горохв, Дубно, Гоща. У червн 1943 р. проводиться масштабна акця проти повстанцв, якою керу генерал Гнулер

1. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

2. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

3. Первісне суспільство на етнічних українських землях

4. Еволюція форм грошей на українських землях

5. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

6. Походження людини та її поява на території України
7. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок
8. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

9. Авіаційний транспорт України

10. Чинники процесу антропогенезу на території України

11. Металургійний комплекс України

12. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

13. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь

14. Текстовий потенціал українських прийменників

15. Військові події на території України у роки Першої світової війни

16. Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи на території України

Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные
Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы

17. Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях

18. Перехід українських націоналістів на антинімецькі позиції

19. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

20. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

21. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

22. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави
23. Україна в першій половині 1950-х років
24. Українські землі під владою Австрійської та Російської імперій

25. Українські землі у другій половині ХVІІІ ст.

26. Українські землі у складі Литви і Польщі (XIV – перша половина XVII ст.)

27. Українські землі у складі Російської Імперії в другій половині XIX ст

28. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

29. Телекомунікаційний ринок України

30. Доля українських кобзарів-бандуристів на Кубані

31. Образ козацької вольниці у творах українських поетів-романтиків

32. Лексико-граматична організація українських військових команд

Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы
Планшетик "Умная сказочка".
Говорящий планшет "Умная сказочка" от бренда "Азбукварик" представляет собой интересный девайс, который поможет малышу
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок

33. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України

34. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку

35. Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні у розрізі Податкового кодексу 2010 року

36. Статистичні показники енергетики на території України

37. Антифашистський рух опору на Хмельниччині в роки Другої світової війни

38. Рух опору на Харківщині у роки Великої Вітчизняної війни
39. Декабристський рух та його поширення на Україні
40. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

41. Анархістський рух в Україні у 1917-1921 рр.

42. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

43. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

44. Сучаснi тенденцIї нобелевського руху в Українi та свiтi

45. Формування українського національного руху

46. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

47. Національно визвольний рух в Індії

48. Новая магнитная опора большой грузоподъемности

Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные
Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее

49. Реклама на опорах освещения и контактной сети

50. Определение реакций опор твердого тела

51. Взгляд требует опоры

52. Аудит операцій з руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

53. Расчет опоры путепровода, устойчивости подпорной стенки

54. Від стародавніх до сучасних теорій руху планет
55. Облік основних засобів та руху грошових коштів
56. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

57. Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"

58. Грамадска-палiтычны рух на Беларусi ў першай палове XIX стагоддзя

59. Друга світова війна: бойові дії та опірний рух

60. Національно визвольний рух в Індії

61. Особливості визвольного руху в Боснії та Герцеговині

62. Періодизація та історичне значення махновського руху

63. Реформаторський рух в Китаї

64. Сялянскі і рабочы рух на Беларусі 60-90 гг. ХІХ ст

Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки
Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки
Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры

65. Гайдамацький рух: причини, характер, рушійні сили

66. Типовой профиль опор ВЛС. Классификация электрокабелей

67. Форми ЛФК та рухові режими

68. Рух кадрів на підприємстві

69. Использование зрительных опор для развития устной речи учащихся в X-XI классах средней школы

70. Формування в учнів умінь розв’язувати задачі на рух
71. Дослідження рухів зубообробного вестата
72. Разработка технологического процесса механической обработки опоры для рычага

73. Поняття руху населення

74. Вибір транспортного засобу згідно з умовами перевезень за маршрутом руху

75. Організація руху видів транспорту

76. Виконання відкритих електропроводок на ізолюючих опорах

77. Дія магнітного поля на рухомі заряди та закон повного струму і його використання

78. Коливальний рух

79. Реакция опор конструкции

80. Рух в інерціальних системах відліку

Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

81. Генезис та сучасний стан олімпізма та олімпійського руху

82. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

83. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

84. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

85. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

86. Громадянство України
87. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)
88. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

89. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

90. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

91. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

92. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

93. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

94. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

95. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

96. Стратегическое управление (укр)

Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки
Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

97. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

98. Історія України

99. Виникнення та формування українського етносу

100. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.