Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Оптимізація параметрів елементів системи теплопостачання

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Курсова робота з дисципліни: «Основи інформатики та обчислювальної техніки» на тему «Оптимізація параметрів елементів системи теплопостачання» Одеса 2010 Вступ Дана курсова робота – це поєднання усіх навиків які були отримані студентом на протязі навчального курсу програми. Курсова робота передбачає в собі розрахунок оптимального діаметру енергосистеми для найменших затрат. В роботі використовується поєднання як текстових так і графічних редакторів, а також однієї з вивчених алгоритмічних мов програмування. Для перевірки правильності виконаних розрахунків уся робота виконується двома способами, збіжність котрих і буде свідченням правильності виконання. Серед таких методів в курсовій роботі використаний пакет Microsof Excel та для перевірки мова програмування Basic, алгоритм програми якої був написаний за допомогою програми QBasic. Основна мета курсової роботи Основною метою курсової роботи є визначення оптимального діаметра теплової dопт теплової мережі системи теплопостачання від джерела до споживача при змінені швидкості теплоносія у внутрішньому контурі (у діапазоні w1=0.4ч5.0 м/с) та діаметра теплообмінника зовнішнього контуру d2 (у діапазоні 0,25ч0,4м). При зростанні швидкості теплоносія w1 у трубопроводі відповідно зменшується його діаметр d1 та товщина стінки &del a;1, що зменшує витрати на матеріал трубопроводу. Однак відповідно зростає гідравлічний опір у системі та, отже, витрати електроенергії на привод мережного насоса. Тому завданням КР є визначення оптимального значення швидкості теплоносія w1, при якій щорічні витрати на енергосистему будуть мінімальні. Текст завдання курсової роботи з розрахунковими формулами Визначають діаметр внутрішнього контуру енергосистеми: де G1 - витрати теплоносія у внутрішньому контуру, кг/с; π- коефіцієнт, що дорівнює 3,14; ρ1- густина теплоносія внутрішнього контору, кг/м3; с - питома теплоємність теплоносія, Дж/(кг К). Визначають товщину стінки трубопроводів внутрішнього та зовнішнього контурів енергосистеми: , де p1, p2 – відповідно тиск всередині трубопроводу внутрішнього та зовнішнього контурів, МПа; - припустима міцність матеріалу трубопроводу, МПа. d2 – діаметр зовнішнього контору, що змінюється в діапазоні 0,25ч0,4м. Число Рейнольда для внутрішнього та зовнішнього контурів: ; де w2,w2 – відповідно середня кінематична в’язкість теплоносіїв внутрішнього та зовнішнього контурів при заданій температурі, м2/с; d2екв=d2-d1-1 - еквівалентний діаметр кільцевого каналу теплообмінника, м; швидкість теплоносія у кільцевому каналі теплообмінника, м/с; p2 – густина теплоносія в зовнішнього контурі, кг/м3; G2- витрата теплоносія в зовнішньому контурі, кг/с; Число Нусальта для внутрішнього та зовнішнього контурів: ; , Де Pr1, Pr2 – відповідно числа Прандтля теплоносіїв внутрішнього та зовнішнього контурів при заданій температурі. Коефіцієнти тепловіддачі теплоносіїв внутрішнього та зовнішнього контурів, Вт/(м2 К): ; Де , - відповідно коефіцієнти теплопровідності носіїв внутрішнього та зовнішнього контурів при заданій температурі, Вт/(м К). Коефіцієнти теплопередачі від внутрішнього до зовнішнього контурів: , Де - коефіцієнт теплопровідності матеріалу трубопроводів, Вт/(м К).

Розрахункова площа теплообмінника: , Де Q-теплова продуктивність енергосистеми, кВт; - температурний напір, К. Довжина теплообмінника типу «труба в трубі»: . Маса матеріалу енергосистеми: Де - відповідно довжина ділянок енергосистеми, м; - густина матеріалу трубопроводів, кг/м3 Витрата коштів на енергосистему за рік: , Де Ен - нормативний коефіцієнт, що дорівнює 0,15: Sм- вартість металу трубопроводу, грн/кг; Sел- вартість 1 кВт∙год електроенергії; λ- коефіцієнт тертя трубопроводу; ∑- підсумковий коефіцієнт місцевого опору трубопроводу; - ККД мережного насоса; - ККД електродвигуна для приводу насоса; g – прискорення вільного падіння, м/с2 Електронна таблиця з оптимізаційними розрахунками енергосистеми Таблиця 1 Початкові дані для розрахунків Витрата теплоносія у внутр. контурі, G1 кг/с 29 Витрата теплоносія у зовн. контурі, G2 кг/с 44 Густина теплоносія внутр. контуру, ρ1, кг/м3 1000 Густина теплоносія зовн. контуру, ρ2, кг/м3 1000 Густина матеріалу трубопроводів, ρм, кг/м3 8000 Нормативний коефіцієнт, Ен 0,15 Тиск теплоносія внутрішнього контуру, Р1, Мпа 2,4 Тиск теплоносія зовнішнього контуру, Р2. Мпа 1,9 Міцність матер. трубопроводів, σ, Мпа 34 Довжина ділянки трубопроводу, L1, м 34 Довжина ділянки трубопроводу, L2, м 44 Довжина ділянки трубопроводу, L3, м 54 Число годин роботи системи за рік, h, год 6800 ККД мережного насоса, &e a;н 0,65 ККД електродвигуна, &e a;эл 0,9 Вартість електроенергії, Sел, грн/(кВт) 0,4 Вартість металу трубопроводу, Sм, грн/кг 2,8 Підсумковий коеф. місц. опору трубопроводу, Σξм 30 Коеф. Тертя трубопроводу, λ 0,02 Теплова продуктивність системи, Q, кВт 240 Питома теплоємність теплоносіїв, с, Дж/(кг∙К) 4180 Температура на вих. теплообмінника, Т2вих, гр. С 60 Температурний напір, ∆ , гр. С 29 Коеф. Теплопровідності матер. трубопроводу, λм, Вт/(м∙К) 40 Число Прандтля для внутр. контуру, Pr1 2,2 Число Прандтля для зовн. Контуру,Pr2 3 Коеф. Теплопровідності теплонос. Внутр. контуру, λ1, Вт/(м∙К) 0,67 Коеф. Теплопровідності теплонос.зовн. контуру, λ2, Вт/(м∙К) 0,66 Кінемат. В’язкість теплонос. Внутр. контуру, v1, м.кв/с 3,60Е-07 Кінемат. В’язкість теплонос.зовн. контуру, v2, м.кв/с 4,80Е-07 4. Текст програми на мові програмування QBASIK Розрахунки виконуються за допомогою програми QBASIK Програма оптимізації діаметра системи теплопостачання Склав студент групи ТЕ –0901 Незгодюк Л.И. Вхідні дані для розрахунку rom = 8000: ro1 = 1000: ro2 = 1000: e = .15: dze a = 30: lyamda = .02 kpd2 = .9: sel = .4: c = 4180: lyamdam = 40: pr1 = 2.2: pr2 = 3: lyamda1 = .67 lyamda2 = .66: mu1 = 3.6E-07: mu2 = 4.8E-07: g1 = 17: g2 = 32: p1 = 1.2: p2 = .7 sigma = 22: l1 = 22: l2 = 32: l3 = 42: q = 120: sm = 1.7: d = 17: h = 5700: kpd1 = .7 Тіло програми DIM d1, del a1, l, z, w1, del a2 FOR d2 = .25 O .4 S EP .05 PRI USI G &quo ;#.##&quo ;; d2 del a2 = .1 (d2 p2 / (2 sigma / 2.5 - p2)) ^ .5 FOR w1 = .4 O 1 S EP .2 d1 = (4 g1 / 3.14 / ro1 / w1) ^ .5 del a1 = .1 (d1 p1 / (2 sigma / 2.5 - p1)) ^ .5 re1 = w1 d1 / mu1 u1 = .0

21 re1 ^ .8 pr1 ^ .43 alfa1 = u1 lyamda1 / d1 d2ekv = d2 - d1 - del a1 w2 = 4 g2 / (3.14 ro2 (d2 ^ 2 - (d1 del a1) ^ 2)) re2 = w2 d2ekv / mu2 u2 = .021 re2 ^ .8 pr2 ^ .43 alfa2 = u2 lyamda2 / d2ekv k = 1 / (1 / alfa1 del a1 / lyamdam 1 / alfa2) fr = q 1000 / k / d l = fr / 3.14 / (d1 del a1) m = 3.14 / 4 (((d1 del a1) ^ 2 - d1 ^ 2) (l l1 l2 l3) ((d2 del a2) ^ 2 - d2 ^ 2) l) rom z = m e sm g1 (1 lyamda (l l1 l2 l3) / d1 dze a) kpd1 kpd2 h sel .001 w1 ^ 2 / 2 / 9.81 PRI &quo ;w1=&quo ;; w1; AB(15); &quo ;d1=&quo ;; d1; AB(30); &quo ;del a1=&quo ;; del a1; AB(45); &quo ;l=&quo ;; l; AB(60); &quo ;z=&quo ;; z EX : EX E D 5. Результати розрахунків у QBASIC б2 d2 0.0073 0.25 w1, м/с d1 , м б1 , м L , м Z,грн/год .4 .23268031 .01305 8.14001 1097.26 .6 .18998268 .01179 9.00539 848.947 .8 .16452983 .01097 9.76593 724.761 1 .14715995 .01038 10.4481 657.525 1.2 .13433804 .00991 11.0702 623.369 1.4 .12437286 .00954 11.6447 611.645 1.6 .11634016 .00923 12.1802 616.918 1.8 .10968655 .00896 12.6834 636.157 2 .1040578 .00873 13.1591 667.572 2.2 .09921522 .00852 13.611 710.07 2.4 .09499134 .00834 14.0422 762.967 2.6 .09126473 .00817 14.455 825.841 2.8 .08794489 .00802 14.8516 898.436 3 .08496284 .00788 15.2335 980.609 3.2 .08226491 .00776 15.6021 1072.29 3.4 .07980869 .00764 15.9587 1173.48 3.6 .0775601 .00753 16.3042 1284.19 3.8 .07549146 .00743 16.6397 1404.49 4 .07357998 .00734 16.9657 1534.46 4.2 .0718067 .00725 17.2831 1674.18 4.4 .07015575 .00716 17.5924 1823.76 4.6 .06861368 .00709 17.8942 1983.32 4.8 .06716902 .00701 18.189 2152.98 5 .06581193 .00694 18.4771 2332.86 б2 d2 0.008 0.3 w1, м/с d1 , м б1 , м L , м Z,грн/год 0.4 .32680312 .013048 9.593718 1138.274 0.6 .189982679 .01179 10.77816 892.6906 0.8 .164529826 .010972 11.80706 771.2051 1 .14715995 .010377 12.72505 706.5952 1.2 .134338041 .009914 13.55975 675.0131 1.4 .124372858 0.00954 14.3292 665.8462 1.6 .16340156 .009226 15.04585 673.6911 1.8 .09686551 .008959 15.71869 695,5492 2 .104057799 .008726 16.35445 729.6609 2.2 .099215218 .00852 16.95832 774.9588 2.4 .094991339 .008337 17.53438 830.7873 2.6 .091264727 .008172 18.08594 896.7474 2.8 .087944891 .008022 18.6157 972.6068 3 .084962837 .007885 19.12589 1058.245 3.2 .082264913 .007758 19.6184 1153.619 3.4 .079808688 .007642 20.09485 1258.738 3.6 .077560104 .007533 20.5566 1373.652 3.8 .075491462 .007432 21.00486 1498.439 4 .073579975 .007338 21.44066 1633.195 4.2 .071806703 .007249 21.86493 1778.035 4.4 .070155754 .007165 22.27846 1933.082 4.6 .068613681 .007086 22.682 2098.471 4.8 .06716902 .007011 23.07617 2274.341 5 .06581193 .006939 23.46155 2460.836 б2 d2 0.0086 0.35 w1, м/с d1 , м б1 , м L , м Z,грн/год .4 .232680312 .013048 11.25716 1190.611 .6 .189982679 .01179 12.80816 948.84146 .8 .164529826 .010972 14.14511 831.47296 1 .14715995 .010377 15.33363 777.6505 1.2 .134338041 .009914 16.41215 742.9351 1.4 .124372858 .00954 17.40517 737.43137 1.6 .116340156 .009226 18.32934 748.90376 1.8 .109686551 .008959 19.19659 774.39992 2 .104057799 .008726 2.01578 812.20129 2.2 .099215218 .00852 2.79372 861.27755 2.4 .094991339 .0

К первой группе относятся такие, которые, помимо своей архитектуры, больше ничем не примечательны. Древние сооружения второй группы отличаются тем, что они наряду с необычной архитектурой содержат еще так называемый астрономический аспект, т.е. определенную ориентацию относительно Солнца, Луны и некоторых звезд на небе..." Заинтересовавшись, почему это происходит, Романов делает вывод, что первобытным людям была присуща "первородная" глупость, т.е. низкая познавательная культура, что и не позволило им в условиях борьбы за существование со стихийными силами природы заниматься астрономией в таком в высшей степени совершенном виде, как это обнаружилось в древних сооружениях с астрономическими аспектами. Развивая свою мысль, автор статьи делает еще одно, решающее, предположение, что мы имеем материальные следы в форме древних каменных сооружений (с символизацией параметров Солнечной системы), которые должны быть связаны с информационными капсулами. Такие древние сооружения могут быть нескольких видов. К первому "...относятся

1. Оптимізація і скорочення часу відновлення технологічної системи

2. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

3. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

4. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

5. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

6. Принципи мережевого аналізу та оптимізації
7. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації
8. Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної та лікувальної тактики

9. Оптимізація вибору меж резекції шкіри при хірургічних втручаннях у хворих на рак грудної залози

10. Оптимізація діагностики і профілактики спалахів негоспітальної пневмонії, що виникає на тлі гострих респіраторно-вірусних інфекцій серед військовослужбовців строкової служби

11. Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї

12. Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендометрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин

13. Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла

14. Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму

15. Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом "Кромлайт-Z"

16. Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі

Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки

17. Оптимізація респіраторних функцій у постраждалих з торакальною травмою методом подовженої потенційованої субплевральної блокади

18. Оптимізація хірургічних методів лікування генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня тяжкості

19. Оптимізація хірургічного лікування діабетичної стопи

20. Оценка индекса массы тела, некоторых параметров сердечнососудистой системы и биохимических показателей сыворотки крови больных артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца

21. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

22. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації
23. Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця
24. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

25. Побудова споживчої функції. Оцінка параметрів системи економетричних рівнянь

26. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

27. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

28. Організаційна система управління природокористуванням України

29. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

30. Методика оптимизации структуры и параметров библиотечной автоматизированной системы обеспечения информационными услугами

31. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

32. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

33. Моделювання елементів і каналу системи збору даних

34. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

35. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

36. Системи і датчики для контролю параметрів зовнішнього середовища

37. Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи

38. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи
39. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи
40. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

41. Модернізація системи кеування електроприводом стрічкового конвеєра

42. Технологія виготовлення та монтажу елементів стропильної системи

43. Комп’ютеризована вимірювальна система параметрів електричних машин з газомагнітним підвісом

44. Проектирование основных параметров системы тягового электроснабжения

45. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

46. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

47. В поисках системы мира

48. Малые тела Солнечной системы

Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные

49. Происхождение Солнечной системы

50. Строение солнечной системы

51. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

52. Солнечная система

53. Происхождение солнечной системы

54. Спутниковые системы местоопределения
55. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата
56. Двигательные системы организма

57. Нервная система

58. Нервная система

59. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

60. Бактериальная система секреции белков первого типа

61. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

62. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

63. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

64. Транспортная система (Восточного Казахстана)

Релаксант-капельки "Спираль большая Эврика".
Отлично смотрится на рабочем столе. Успокаивает и помогает восстановить моральное равновесие. Температурный режим эксплуатации: от 0 °C до
343 руб
Раздел: Антистрессы
Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

65. Экономическая система Дании

66. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

67. Схема системы налогообложения

68. Денежная система России

69. Налоги и налоговая система РФ

70. Налоговая система государства, налоги и их виды
71. Налоговая система Российской Федерации
72. Налоговая система РФ и пути ее реформирования

73. Налоговая система Японии

74. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

75. Проблемы реформирования налоговой системы в России

76. Судебная система Российской Федерации

77. Система расходов бюджета

78. Налоговая система России в новом правовом поле

79. Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений

80. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов
Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

81. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

82. Становление системы социальной защиты государственных служащих

83. Контроль в системе органов государственной власти

84. Конкурсное производство в системе арбитражного управления

85. Гражданское право в системе права

86. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права
87. Инквизиционный процесс. Формальная система доказательств
88. Правовая система Великобритании

89. Судебная система 1917-22 гг.

90. Система преступления и наказания по Соборному Уложению 1649 года

91. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

92. Создание советской судебной системы

93. Процесс становления системы революционных трибуналов РСФСР

94. Федерализм и избирательная система в Германии

95. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

96. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

Система ликвидации насекомых "Раптор" (аквафумигатор).
Инновационное средство торговой марки Раптор эффективно в борьбе со всеми видами насекомых. Распространяется паром при активации водой,
468 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны

97. Налоговая система Швеции

98. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

99. Налоговая система Дании


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.