Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Образ Чипки по роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Реферат По теме: « Образ Чiпки » Навчальний заклад: Ліцей «Інтелект» Клас: 10-В Автор: Максим Міхальов Донецк 1997 Образ Чiпки. У центрi роману образ Чiпки - селянинабунтаря, невтомного шукача правди, котрий зрештою зiйшов на криву стежку боротьби i став "пропащою силою". З Чiпкою ми знайомимось уже на перших сторiнках твору. Це широкоплечий двадцятирiчний парубок, з гострими карими очима, довгобразим лицем, одягнений у бiлу вишивану сорочку та просту свиту, накинуту наопашки. На головi в нього висока решетилiвська шапка. Та автори не задовольняються зовнiшнiми ознаками в змалюваннi портрета, як це властиво µх сучасниковi 1. Нечую-Левицькому. Вони знаходять i такi риси, що розкривають соцiальний стан персонажа ("Не багатого роду! - казала проста свита"), передають якостi його характеру ("Таких парубкiв часто й густо можна зустрiти по наших хуторах та селах. Одно тiльки в нього неабияке - дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка. Ним свiтилася якась незвичайна смiливiсть i духова мiць, разом з якоюсь хижою тугою."). А далi докладно з'ясовуіться формування характеру героя, наростання його протесту проти поневолення людини. Син зневаженоµ селянки-бiднячки. Чiпка зростаі у злиднях, в атмосферi недоброзичливостi i ворожостi. Тiльки бабусинi казки розширювали кругозiр хлопчика, примушували його задуматися, викликали в нього часом далеко не дитячi запитання. Вже в дитинствi, коли Чiпку за впертiсть прогнав багатiй Бородай, вiн "понiс у серцi гiрке почуття ненавистi на долю, що подiлила людей на хазяµна й робiтника." Вразлива душа й допитливий розум прискорюють визрiвання Чiпки. Його добре, гаряче серце, розбуджене побаченим чи почутим, довго не могло заспокоµтися. Розповiдi дiда Уласа пре крiпацьку неволю, зокрема про нещасливу долю батька, важким каменем придавили душу Чiпки. Скiльки вiн передумав, перестраждав у тi днi, аж на виду змiнився. Кожний з етапiв життя героя виразно постаі перед нами завдяки майстерностi авторiв у розкриттi його внутрiшнього свiту. Так, великою силою емоцiйноµ наснаженостi, психологiчною переконливiстю позначенi роздуми Чiпки в зв'язку з несправедливим вiдбиранням землi. Рiзкi переходи вiд сподiвань жити щасливо на своіму добрi до гiрких розпачливих настроµв, до болiсних думок про кривду, що "заснувала цiлий свiт", про лихо, з тенет якого не вирватися трудiвниковi, гарячкова розмова з самим собою у важку безсонну нiч, коли зримо постала неправда у свiтi сильних, розкривають чесну, бентежну душу парубка. Тому й вразила кривда прямо в серце Чiпки, коли за право працювати на своµй землi чиновник з цинiчною вiдвертiстю вимагаі хабара. Саме в цю мить Чiпка втратив не лише ниву, а й вiру в справедливiсть. У його серцi знову закипiла ненависть, але, на жаль, не тiльки до гнобителiв та µх прислужникiв, а до всiх людей. Це той психологiчний момент, який проливаі свiтло на дальше, часто слiпе бунтарство зневаженоµ, обiкраденоµ людини: - А все люди, все люди. Вони в мене й батька одняли, людоµди; вони мене ще змалечку ненавидiли - з iграшок прогонили, йшли повз хату, одхрещувались." Своі горе, чорну безнадiю Чiпка починаі топити в чарцi.

А вiд пиятики вже прямий крок до грабунку. В романi глибоко вмотивовуються злочиннi дiµ парубка. Болi змученоµ душi, кричуща соцiальна несправедливiсть - ось що штовхнуло вчорашнього хлiбороба, щасливого своію працею, на шлях грабiжництва. Чiпка вважаі цi вчинки вiдбиранням свого ж добра, жривласненого iншими, багатшими, сильнiшими, рiвнянням багатiµв з бiдняками. До речi, це тi риси в характерi Чiпки, в його поведiнцi, якi передають iстотне в дiях його життівого прототипу. Панас Мирний, розповiдаючи в нарисi "Подорiжжя од Полтави до Гадячого" про розбiйництво Гнидки, вказував, що згодом у народнiй уявi залишиться соцiальна основа цього розбишацтва, i Гнидка стане поруч з "Гаркушею, Засориним i iншими розбишаками нiслягайдамацькоµ пори, котрi уславилися по всiй Украµнi, яко боронителi убогих i безталанних од заздростi й пригнiту багатих i щасливих". Прагнення ломоти насильникам ще бiльше поглиблюіться в Чiпки пiсля катування його екзекуторами в день придушення селянського бунту. Гнiвнi слова злiтають з його вуст, звучать у них i бiль, i грiзне застереження гнобителям: "За тi сльози, за ту кров, що сьогоднi безневинно пролито. будуть вони довiку мучитися, до суду мордуватися!." Нестримним почуттям нпавистi до панства Чiпка близький до шевченкiвських нротiстатiв i месникiв. Визначним досягненням реалiзму авторiв роману і правдиве художні узагальнення буржуазно-помiщицьких порядкiв, пiднрiслення гнобительськоµ сутi всього суспiльного ладу царськоµ Росiµ. Роздумуючи i над особистою недолею, i над всенародним лихом. Чiпка все бiльше усвiдомлюі соцiальнi коренi несправедливостi. Для нього стаі очевидним, що на трудiвника "налягли" i пан, пiп, шинкар, i "свiй брат-багатир", що "всiм бажаіться жоµздити" на шиµ обездоленого селянина. На якийсь час, зокрема пiд впливом лихого "товариства" з дисласоваких елементiв. Чiпка опустився на саме дно життя, гiрко образив своµми вчинками матiр. Проте добре в його натурi змогло взятх верх, змогло перемогти. Вiн знайшов у собi сили перепросити матiр, повернути µµ в рiдну хату. Одружившись з Галею, Чiпка нiжно любить µµ, поважаі матiр, ревно працюі в господарствi, щиро й безкорисливо допомагаі всiм, хто звертаіться до нього за пiдтримкою. Його "сувора натура, загартована давнiм злиденним жжттям, м'якшала: вiн тепер соромивм свого давнього безпуття, тiіµ кривоµ стежки, якою вiн думав дiйти до щастя". Коли пiшли розмови про земство, про вибори гласних, Чiпка, незважаючи на те, що становий Дмитренко радив виiирати панiв, закликаі громаду захищати своµ iнтереси, "а не даватись знову панам у руки". Серед iнших гласних вiд селям Чiпка видiлявся громадянською мужнiстю, прагненням вiдстоювати права трудящих. Тому селяни-гласнi всупереч волi дворян та чиновникiв обирають його членом повiтовоµ земськоµ управи. Та пани все зробили, щоб "очистити" своµ ряди вiд "мужика", i Чiпку наказом губернатора було виведено з управи "по неблагонадежности". Болюча кривда, що знову впала, як грiм серед ясного нiба, на Чiпчину голову, вiдверта, кричуща несправедливiсть i були тим останнiм поштовхом, що зламав життя правдошукача, зiпхнув його на стежку слiпоµ помсти.

Селянин вiдчув на собi, ще панська "правда" гiрше крадiжки, розбою. Не знайшовши справедливостi i вище. Чiпка став мстити без розбору, бити направо й налiво, бити наослiп. Грабунки, вбивства зводять нанiвець його протест, кров загублених жертв, смерть нi в чому невинних людей невитравним тавром заплямовують Чiпку. Власне, вiн з правдошукача перетворився у звичайного кримiнального злочинця. В оцiнцi морального падiння Чiпки автори виходили з поаяцiй народноµ моралi, керувалися тими критерiями, що добре завжди прекрасне, а зло - потворне, огидне, бридке, хто б йоге не вчинив. Коли Чiпка заради "легкого хлiба", заради горiлки став грабувати i вбивати, то цим його дiям не може бути якихось iнших оцiнок, крiм беззастережного осуду. Весь розвиток сюжету пiдводить нас до ідино правильного висновку, що найблагороднiшi пориви перекреслюються злечином. Невмiння знайти справжнi шляхи боротьби проти гнобителiв i кривдникiв, "крива стежка" бунтарства i зробили Чiпку "пропащою силою". Література: 1. В.М. Борщевський ”Ураїнська література”; Київ 1990.

Гравиметрическая обсерватория АН УССР. Областной музыкально-драматический и кукольный театры, филармония, 6 музеев (в т. ч. истории Полтавской битвы, краеведческий, художественный).   П. — родина писателя И. П. Котляревского, художника Н. А. Ярошенко, А. В. Луначарского; в городе жили и работали В. Г. Короленко, А. Я. Рудченко (Панас Мирный), учился Н. В. Гоголь.   Лит.: Павловский И. Ф., Полтава (1802—1856), Полтава, 1910; Полтава. [Фотоальбом. Автори тексту О. С. Юренко, Л. С. Вайнгорт, Кшв, 1965]; Iгнаткiн I. О., Вайнгорт Л. С., Полтава, Киïв, 1966.   П. Н. Емец. Полтава. Октябрьская улица. Полтава. Колонна Славы. 1811. Полтава. Круглая площадь. Начало 20 в. Полтавская область Полта'вская о'бласть , в составе УССР. Образована 22 сентября 1937. Расположена в центральной части Левобережной Украины. Площадь 28,8 тыс. км2 . Население 1730 тыс. чел. (1974). Делится на 25 районов, имеет 13 городов и 23 посёлка городского типа. Центр — г. Полтава.   П. о. награждена орденом Ленина (1967).   Природа . П. о. расположена на древних террасах Днепра и его притоков, у юго-западного склона Среднерусской возвышенности

1. Дом моей мечты

2. Муниципальная собственность как объект муниципального управления (на примере МО “Город Архангельск”)

3. Моя поездка в Эрмитаж

4. Мое отношение к литературе на военную тему

5. Мое отношение к Наполеону Бонопарту

6. "Конармия". Анализ новеллы Бабеля "Мой первый гусь"
7. «… и в мой жестокий век восславил я свободу…» тема вольности в произведениях А. С. Пушкина
8. Мой Есенин

9. Мой любимый уголок Москвы - Усадьба Кусково

10. Чем отличается папка Мой компьютер и программа Проводник? Как настроить рабочий стол? (и другие ответы на вопросы)

11. Моя школа

12. Моя политическая биография

13. Что закрепляется в моей памяти и почему ?

14. Мой психологический портрет

15. Мои ответы на основные вопросы человеческого бытия, сформированные И. Кантом

16. Миссия, цели, стратегия и оргструктура моей организации

Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры
Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки

17. Мой XX век

18. Песнь о моем Сиде (El cantar de Mio Cid)

19. Мотивация учения средствами музыки в условиях учебно-образовательного комплекса “Культура моего народа и народов мира”

20. «Что в имени тебе моем...»

21. Мой Пушкин

22. Мое любимое произведение М. А. Булгакова
23. «Моя специальность — жизнь...» (лирика М. Цветаевой)
24. Чацкий и Молчалин как герои-антиподы. (По комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума»)

25. Художественный мир Лескова (мое читательское восприятие)

26. “Печаль моя светла...”

27. Мое любимое стихотворение Н. А. Некрасова

28. Мои размышления над строкой В. Я. Брюсова

29. Мое восприятие Достоевского

30. Мой Шолохов

31. Штольц как антипод Обломова в романе И.А. Гончарова "Обломов"

32. Мой любимый рассказ А. П. Чехова

Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные
Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

33. Мой обвиняемый Евгений Базаров

34. Мое отношение к Евгению Онегину

35. Мой Маяковский

36. "Моя безбожная Россия, священная моя страна…"

37. Мои размышления над прозой А. П. Платонова

38. «Россия, родина моя!»
39. Лирика Ф.Тютчева в моем восприятии
40. Мой любимый поэт и писатель Б.Пастернак

41. Мое отношение к Чацкому и Молчалину

42. Андрей Штольц как антипод Обломова

43. Мое отношение к Ленскому

44. Мое прочтение романа Булгакова «Мастер и Маргарита»

45. Мое открытие "серебряного века" русской поэзии

46. «Отчизна и воля— останься, мое божество!»

47. “Я и моя семья”

48. Мой любимый поэт В.Высоцкий

Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки
Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее

49. Мой любимый герой в романе А.М.Горького "Мать"

50. Мое восприятие поэзии А.С.Пушкина

51. Мой любимый поэт Пушкин

52. Мое любимое стихотворение

53. Мой М. А. Шолохов

54. Мой Лермонтов
55. Мое отношение к Чичикову
56. "Друзья мои, прекрасен наш союз"

57. "...Моим стихам, как дpагоценным винам, настанет свой чеpед"

58. Мое открытие Набокова

59. Мой М. А. Шолохов

60. «Я так не хотела в землю с любимой моей земли…»

61. Белая береза под моим окном…

62. Менеджмент моей фирмы

63. Моя карьера

64. "Утоли моя печали" в Лефортове

Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские
Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели
Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль

65. Мой любимый уголок Москвы - Усадьба Кусково

66. Моя встреча с храмом

67. Теневая экономика - антипод цивилизованного мира

68. Что в имени тебе моем?

69. Ре­ли­ги­оз­ная жизнь в Мо­ск­ве

70. Мои профессиональные планы после окончания учебного заведения
71. Мои кратчайшие шпоры по философии
72. Мой идеал менеджера: Генри Форд

73. Ба Мо

74. Мой остров

75. Мой любимый праздник /english/

76. Моя душа - це хpам, чи купа цегли?

77. Мое хобби /english/

78. Моя будущая профессия /english/

79. Что в имени тебе моем?

80. Джованни Джакомо Казанова. История моей жизни

Экспресс-скульптор "Эврика", средний.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Велосипед Jetem "Lexus Trike Next Generation" (цвет: красный).
Jetem Lexus Trike Next Generation — это детский велосипед с ручкой-толкателем для родителя. Одна из лучших моделей по соотношению
2488 руб
Раздел: Трехколесные
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: розовый, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики

81. Мой Суриков

82. "Мой век забвенный…" (Сопоставительный анализ стихотворений А.С. Пушкина "Брожу ли я вдоль улиц шумных…" и "Дорожные жалобы")

83. «Мои посмертные приключения» Юлии Вознесенской как современная повесть-притча

84. “Читатель мой, мы в октябре живем”: мотив “творческой осени” в поэзии Пушкина и Бродского

85. Малый бизнес: проблемы и перспективы развития ( на примере МО г. Тихорецк)

86. Страны АТР в системе МО
87. Моизм (мо цзя): религиозно-популистский утилитаризм - этика объединяющей любви и взаимной пользы
88. Моя Ямайка

89. Школа в моей жизни

90. История моей семьи

91. Моя малая родина в годы Великой Отечественной войны

92. Общественно-политическое развитие Ирана при правлении лидеров ислама аятоллы Хаменеи, Рафсанджани и Хатами

93. Организация производства и обслуживания банкета по случаю школьного выпускного бала в школьной столовой на 65 человек в МОУ Гольянской СОШ с. Гольяны Завьяловского района УР

94. Автобиографическая основа "Истории моего современника" В.Г. Короленко

95. Художне осмислення образу князя Кия в романi В. Малика "Князь Кий"

96. Мой любимый герой

Мотоцикл-каталка Pilsan "Mini Moto" (цвет: красный, с музыкой).
Каталка от компании Pilsan, выполненная в виде красного мотоцикла, может понравиться энергичным и активным детям в возрасте от трех лет.
2183 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные BIC "Evolution", 18 цветов.
Цветные карандаши произведены без использования дерева. Ударопрочный стержень - не расщепляется при механическом воздействии. Безопасные -
388 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки

97. Валеология - моя система оздоровления

98. Мотивация труда как фактор повышения эффективности деятельности предприятия (на примере МОУ ДОД "Дом детства и юношества" г. Златоуста)

99. Моя профессия

100. Моя будущая профессия – топ-менеджер


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.