Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Організація, планування і керування хімічним підприємством

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський державний хіміко-технологічний університет Кафедра економіки промисловості та організації виробництва Курсова робота &quo ;Організація, планування і керування хімічним підприємством&quo ; Дніпропетровськ 2009 р. Зміст Вступ Виробнича програма цеху з випуску товарної продукції Визначення необхідної кількості основного технологічного устаткування і потужності цеху Визначення потреби в капітальних вкладеннях Розрахунок чисельності і фонду заробітної платні промислово-виробничого персоналу Розрахунок собівартості продукції Визначення ефективності проектованих заходів 6.1 Розрахунок узагальнюючих показників ефективності роботи гальванічної ділянки 6.2 Розрахунок техніко-економічних показників ефективності роботи гальванічної ділянки 7. Список літератури Вступ У сучасному виробництві все більшу роль грають електрохімічні й процеси нанесення покриттів, що надають виробам захисні, захисно-декоративні й функціональні властивості, що забезпечують їх надійну й довговічну роботу в різних експлуатаційних умовах. Розповсюджені покриття, одержувані хімічними або електрохімічними методами. Цими методами, можна наносити неметалічні, металеві (мідні, цинкові, нікелеві, хромові, свинцеві, олов'яні, срібні й ін.) і композиційні покриття. Основою електрохімічного методу нанесення покриттів є осадження металів на поверхні деталі під дією електричного струму. При цьому деталі проходять низку попередніх операцій, ціллю яких є підготовка поверхні для нанесення покриття. Для підготовчих операцій застосовуються розчини, що містять кислоти, луги, солі металів, поверхнево-активні речовини (ПАР). В результаті проведення підготовки поверхні з неї видаляються оксиди та солі металів, продукти корозії металу, масла та жирові забруднення, пил, попередньо нанесений метал. Гальванічні покриття наносяться у стаціонарних ваннах або у спеціальних пристроях, що обертаються – так звані барабани. Деталь, що покривають монтують на завантажувальні пристрої (підвіски), перед цим ізолювавши ділянки деталей, які не покриваються. Після закріплення на підвісці деталі транспортуються по лінії та почергово опускаються в операційні ванни, згідно з розробленим технологічним процесом. Існує три основних типи гальванічних ліній, які відрізняються ступенем автоматизації та, відповідно, продуктивністю. Автоматичні лінії з жорстким циклом – мають найвищу продуктивність, але розраховані для виконання лише заданих операцій у заданій послідовності, внесення змін в роботу такої лінії потребує майже повної її переробки. Механізовані (ручні) лінії – мають найнижчу продуктивність, проте технологічний процес можна змінювати будь як в рамках даного устаткування і зупиняти будь який час. Автоматичні лінії з жорстким циклом займають проміжне положення по продуктивності між механізованими і автоматичні лініями з жорстким циклом. 1. Виробнича програма цеху з випуску товарної продукції Проектна добова продуктивність покриття цинком. Відповідно до одиниці площі і ціни за одиницю площі покриття ведемо розрахунок виробничої програми, яку зводимо в табл.

1.1. Таблиця 1.1 – Виробнича програма цеху покриття цинком Найменування продукції Натуральна одиниця виміру Річний випуск продукції в натуральних одиницях Оптова ціна за одиницю продукції, грн Вартість річного об’єму товарного продукту, грн./рік Гальванічне покриття цинком м2 15000 5137050 Умовна ціна розраховуємо за формулою: де Сб – собівартість виробництва даного продукту в базовому цеху, грн./ м2; Rб – рентабельність кінцевої продукції на базовому підприємстві, %; 2. Визначення необхідної кількості основного технологічного устаткування і потужності цеху Визначаємо потужність установки періодичної дії: де =3,72 м2/год – паспортна продуктивність установки за одиницю часу у на- туральних одиницях; Теф– ефективний фонд часу роботи установки роботи установки протягом року; =1 шт. – кількість одиниць необхідного устаткування. Режим роботи цеха безупинний, без зупинок у святкові дні, у три зміни по 8 годин. З урахуванням прийнятого режиму роботи розрахуємо річний ефективний фонд часу роботи основного технологічного устаткування: де Ткал=365 •24=8760 годин – календарний фонд часу; Тв=104 днів – сумарна кількість вихідних днів за рік; Тсв=8 днів – сумарна кількість святкових днів за рік; зм=8 годин –тривалість однієї зміни; зм=3 – кількість змін за добу; ТППР=480 год - сумарна тривалість планово- попереджувальних ремонтів протягом року; ТТЗ=380 год – сумарна тривалість технічно неминучих зупинок. годин. Номінальний фонд часу розраховуємо за формулою: Тн=(Тк-Тв Тсв)· зм· зм Тоді: Тн=(365-104-8)·8·1=2024 год. Виходячи з виробничої програми в натуральному вираженні розрахуємо коефіцієнт використання виробничої потужності цеху: де Пр=15150 м2/рік – плановий обсяг випуску продукції (річний) ; Мцеху= 24000 м2/рік- встановлена раніше річна потужність цеху. Перевіримо ступінь завантаження і використання основного технологічного устаткування: за потужністю , Де Рпр=4,15 м2/добу, Рпасп=6,36 м2/добу – паспортна добова продуктивність одиниці даного устаткування. ; за часом ; де Теф=8760 годин – остаточно встановлений фонд часу ефективної роботи, Ткал=8760 годин – календарний фонд часу. 3. Визначення потреби в капітальних вкладеннях Потреби в капітальних вкладеннях визначає вартість основних фондів, необхідних для виробництва продукції, передбачуваної виробничою програмою цеху. Повний склад основних виробничих фондів за групами приводимо у таблиці . Розраховуємо вартість і суму амортизаційних відрахувань. Таблиця 3.1. розрахунок капітальних вкладень і амортизаційних відрахувань. Найменування Балансова вартість, грн Норма амортизації,% Амортизаційні відрахунки, грн Будинки 7016159,17 8 561293 Споруди 14613608,4 8 1169089 Передаточні пристрої 379867 8 30389,4 Силове обладнання 763202,5 24 183168,6 Робоче обладнання 778257,95 24 186782 Прибори КВПіА 306487,93 60 183893 Обчислювальна техніка 235609,3 60 141366 Інструменти 139461,78 40 55785 Виробничий інвентар 138328,63 40 55331,5 Господарський інветар 93526,75 40 37411 Усього по цеху 24464509,41 2604508,5 Річна сума амортизаційних відрахувань за діючими нормами амортизації диференційовано по кожному об′єкту основних фондів, виходячи з терміну їх служби та умов експлуатації.

4. Розрахунок чисельності і фонду заробітної плати промислово- виробничого персоналу Для цеху проектуються наступні групи промислово-виробничого персоналу: робітники, керівники, фахівці, службовці. Чисельність персоналу цеху визначається виходячи з особливостей обслуговування техніки, організації праці і виробництва, обраної структури керування. Розрахунок наявної чисельності основних виробничих робітників у зміну за конкретними робочими місцями у даній роботі здійснюється методом прямого розміщення за робочими місцями, згідно з розміщенням робочих на базовому підприємстві. Чисельність персоналу цеху визначається особливостями обслуговування техніки, організації праці та виробництва, структури керування. Чисельність за нормами обслуговування основного технологічного устаткування знаходимо за формулою: Чзм=К/Ншт , де Н0=2 од. /люд – чисельність одночасно працюючих робітників, необхідних для періодичної роботи устаткування; К=4 – кількість одиниць однотипного обладнання Чзм=4/2=2 людина. Визначаємо наявну чисельність робітників у добу (людей) за наступною формулою: Чдоб=Чзм• , де =3 – число робочих змін протягом доби. Чдоб=2•3=6 людини. Штатна чисельність містить заданий штат робітників, кількість яких необхідна для обслуговування безупинно працюючих робочих місць. Чшт=Чдоб Чд , де Чд=2 – чисельність робітників, необхідних для підміни під час відпочинку основних бригад. Чшт=6 2=8. Облікова чисельність (люд.) розраховується за формулою: Чобл=Чшт•К0 , де К0 - коефіцієнт облікового складу, тобто переходу від штатної чисельності до облікової. при роботі в 3 зміни тривалістю 8 год. Чобл=8•1,151=10 людей. Зробив аналогічні розрахунки чисельності робітників інших професій, зведемо результати у таблицю 4.1. Таблиця 4.1Розрахунок чисельності робочих цеху. Назва груп і професій робітників Тариф-ний розряд Наявна кількість людей Підміна людей Коефіцієнт облікового складу. Штатна чисельність, людей Облікова чисель- ність, людей У зміну За добу Робітники виробництва: Робітник-гальванік 5 3 3 0 1,151 3 3 Майстер 2 2 0 1,151 2 2 Технолог 1 1 0 1,151 1 1 Разом 5 5 6 6 Робітники по ремонту обладнання: Слюсар 5 1 3 0 1,151 3 3 Газоелектрозварювальник 5 1 3 0 1,151 3 3 Електрик 5 1 3 0 1,151 3 3 Разом 3 9 0 9 9 Допоміжні робітники (загально цехові): Бухгалтер 2 2 0 1,151 2 2 Головний бухгалтер 1 1 0 1,151 1 1 Фінансовий директор 1 1 1,151 1 1 прибиральниця 1 1 0 1,151 1 1 Разом 5 5 5 5 Керівники, фахівці та службовці за штатним розкладом гальванічної дільниці не передбачені, так як дільниця підпорядковується керівництву цеха. Розрахунок річного фонду заробітної платні (грн./рік) здійснюється за професійними групами працівників: виходячи з середньомісячної величини заробітної платні: ЗПрік=ЗПср. м.·ч·Т де ЗПрік – середньомісячна заробітна платня конкретної професійно-кваліфікаційної групи працівників (за даними підприємства), грн./міс.; ч – облікова чисельність працівників даної професійно-кваліфікаційної групи, чол.; Т – тривалість періоду, за який працівникам даної професійно-кваліфікаційної групи нараховується заробітна платня, міс. Заробітна платня гальваніка складає: ЗПрік=1630·3·12=5868 грн./

Визнання цлого народу, як диного нося суверенности, якому належить виключне право порядкувати свом державним, суспльним  господарським життям та означува]ти сво вдношення до нших народв. 4. Органзац державного керування на пдстав ос]новних законв (так зв. конституця) та при помоч органв, обраних народом на основ загального, рвного, безпосереднього  тамного виборчого права. Теоретичн цнности демократ давали над, що вона прислужиться до всебчного розвитку суспльства  витворить якнайбльш наближен до деально досконалости устрово-полтичн форми. Так погляди на творчу ролю демократ ще донедавна були майже загальними. Признання демократичних теорй в суспльств було так велике, що навть самий критичний погляд на них уважано в опн за ознаку некультурности, або звернено проти нтересв народу реакцйности. Та на дл ц над не виправдалися. Псля свтово вйни пол]тична демократя опинилася в дуже важкому стан. Кожний новий рк завда й все нов потрясення. Ми  свдками не зростання  сил  впливв, лише х занепаду

1. Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва

2. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

3. Організація надання міжнародних експедиторських послуг

4. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

5. Організаційна і виробнича структура підприємства

6. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
7. Організаційна структура управління підприємством
8. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

9. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

10. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

11. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

12. Організація оплати праці на підприємстві

13. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

14. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

15. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

16. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках

17. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

18. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

19. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

20. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

21. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

22. Організація облікової політики підприємства
23. Організація обліку запасів на підприємствах
24. Організація обліку на підприємстві

25. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

26. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

27. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

28. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

29. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

30. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

31. Організація обліку на торгівельному підприємстві

32. Організація роботи підприємства

Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Рюкзак для старших классов "Совы", черный, 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

33. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

34. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

35. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

36. Міжнародні фінансові організації та їх роль

37. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

38. Імідж ділової людини та організації
39. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві
40. Організаційна структура управління персоналу підприємства

41. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск

42. Організація управління персоналом підприємства

43. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

44. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

45. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

46. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

47. Планування і організація навчальної діяльності

48. Прогнозування міжособистісних конфліктів в умовах нововведень в організації

Органайзер подвесной "Фиксики" (5 карманов).
Органайзер подвесной с 5 карманами. Высота: 65 см. 5 карманов размером 15x13 см. Материал: полиэстер, плотностью 600 ден.
317 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку
Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах

49. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

50. Планувальна організація об’єктів комунального господарства міста

51. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

52. Організація грошових розрахунків на підприємстві

53. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

54. Інтеграційні форми підприємств і організацій
55. Організація виробництва продукції на підприємстві
56. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

57. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

58. Організація приймання товару в аптеці

59. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

60. Організація праці

61. Планування діяльності підприємства

62. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

63. Організаційна система управління природокористуванням України

64. Планування діяльності підприємств

Противень глубокий "Mayer & Boch", мраморная крошка, 30,9 см.
Противень MAYER&BOCH изготовлен из высококачественной углеродистой стали с антипригарным мраморным покрытием. Толщина изделия составляет 4
348 руб
Раздел: Противни
Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Рюкзак "Max Steel", 42x29x15 см.
Материал: полиэстер, 600 ден. Размер: 42x29x15 см. Уплотненная спинка, широкие мягкие регулируемые лямки, 1 отделение, 2 боковых кармана,
671 руб
Раздел: Без наполнения

65. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

66. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

67. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

68. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

69. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

70. Організація банківської справи
71. Організація біржової торгівлі
72. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

73. Організація діяльності "ПриватБанку"

74. Організація кредитної роботи в комерційному банку

75. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

76. Організація будівельного майданчика

77. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

78. Організація охорони праці на виробництві

79. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

80. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 220 г/м, 50 листов, матовая, двухсторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину.
355 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее

81. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

82. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

83. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

84. Етапи організації бухгалтерського обліку

85. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

86. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції
87. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
88. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

89. Організація документаційного забезпечення установи

90. Організація і методика аудиту

91. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

92. Організація обліку

93. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

94. Організація обліку доходів

95. Організація обліку орендних операцій

96. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие

97. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

98. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

99. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.