Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Реферат: Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси План Вступ Підстави набуття права власності Висновок Джерела Вступ Правовідносини власності і, отже, об’єктивне право власності виникає і припиняється на підставі правових норм і за наявністю певних юридичних фактів. Ці юридичні факти називаються підставами (або засобами) придбання права власності. Це обставини, з якими законодавство пов’язує зміни у формах права власності на землю, надра, води, ліси, тваринний світ та об’єкти природно-заповідного фонду. Правовідносини власності і, отже, об’єктивне право власності виникають і припиняються, як і будь-які інші правовідносини, на підставі правових норм і за наявності певних юридичних фактів. Однією з підстав виникнення права державної власності на природні ресурси є націоналізація, конфіскація або перехід у власність держави безгосподарчого природного об’єкта. Право власності на природні ресурси може виникати на підставі цивільно-правової угоди. Основним засобом виникнення права колективної і приватної власності на природні ресурси виступає приватизація. У більшості випадків виникнення права власності на конкретний природний об’єкт у однієї особи означає припинення права власності на цей об’єкт іншої особи (спадщина, застава, дарування, купівля-продаж, обмін). Тому одні й ті ж юридичні факти можуть виступати одночасно підставами і виникнення, і припинення права власності на природні ресурси. Підстави набуття права власності Всі підстави виникнення (придбання) права власності на природні ресурси можна поділити на первісні і похідні. До первісних підстав виникнення права власності належать такі, за яких право власності виникає або вперше, або незалежно від волі попереднього власника (націоналізація і конфіскація природних ресурсів, відтворення природних об’єктів, розведення у неволі). Похідними є такі підстави набуття права власності, за яких право нового власника ґрунтується на праві попереднього власника (договори, успадкування). Засоби виникнення (придбання) права власності на природні ресурси залежно від того, чи можуть вони використовуватися всіма власниками або певним колом власників, поділяються на загальні і спеціальні. До загальних належать такі, як одержання природного об’єкта за договором, до спеціальних — конфіскація, націоналізація, реквізиція, що виступають підставою виникнення права власності тільки для держави або придбання частки у спільному майні подружжя, що може бути підставою виникнення права приватної власності громадянина. У статті 14 Конституції України передбачено, що держава як самостійний суб’єкт набуває і реалізує право власності на природні ресурси відповідно до закону. Однак у законодавстві України не визначені правові підстави набуття державою у власність природних ресурсів, оскільки всі вони, за винятком тих, що перебувають у колективній або приватній власності, вважаються державною. Разом з тим законодавче закріплення права власності Українського народу на природні ресурси потребує визначення в законі підстав і порядку набуття державою власності для задоволення державних і соціально-економічних, екологічних та інших потреб населення.

Держава є особливим суб’єктом правовідносин, і підстави набуття у власність природних ресурсів відрізняються від підстав набуття їх у власність громадянами та юридичними особами. Держава може набувати власність у разі: — примусового викупу у інших власників для громадських потреб за умови попереднього і повного відшкодування вартості у порядку, передбаченому чинним законодавством; — примусового вилучення (викуп) для державних і громадських потреб. Це особлива підстава набуття права власності на землю. За чинним земельним законодавством держава має право на вилучення земель у користувачів чи викуп земель у власників для задоволення державних та громадських потреб. Інші особи не наділені такими повноваженнями. Порядок вилучення (викупу) земель для державних чи громадських потреб визначений у главі 4 Земельного кодексу України. Найважливішою підставою виникнення права власності на природні ресурси у держави стала націоналізація землі та інших природних ресурсів, яка проголошена 24 серпня 1991 року Актом незалежності України, підтвердженим всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року. За своєю сутністю націоналізація була примусовим революційним вилученням природних ресурсів у федеративної держави — Союзу Радянських Соціалістичних Республік і переведення їх у власність України на підставі спеціальних законодавчих прав. Від націоналізації необхідно відрізняти реквізицію і конфіскацію природних ресурсів, що також є засобами їх примусового вилучення у окремих власників у доход держави. Реквізиція — це вилучення державою природного об’єкта у власника в державних чи громадських інтересах з виплатою йому повної вартості (ст. 28 Земельного кодексу України). Реквізиція допускається лише у випадках і порядку, встановлених чинним екологічним законодавством. Конфіскація являє собою безкоштовне вилучення державою природних ресурсів у вигляді санкції за правопорушення. Наприклад, Земельний кодекс України (ст. 114) передбачає вилучення з приватної власності земельної ділянки, якщо судом буде встановлено придбання її за рахунок доходів, отриманих від злочинної діяльності. Конфіскації з приватної чи колективної власності підлягають і дикі тварини у разі жорстокого поводження з ними (ст. 29 Закону України «Про тваринний світ»). Однією з підстав виникнення права державної власності на природні ресурси є перехід у власність держави безхазяйного природного об’єкта. Згідно з цивільним законодавством України (тому що аналогічні норми в екологічному законодавстві відсутні) безхазяйним визнається природний об’єкт, якщо він не має власника (наприклад, власник відмовляється від права на природний об’єкт або втратив на нього право) або власник природного об’єкта невідомий. Зазначені факти встановлюються рішенням суду або виконавчого комітету місцевої ради, що виноситься по заяві фінансового органу (ст. 137 ЦК України). Отже, до винесення рішення природний об’єкт не може вважатися безхазяйним. Законодавство України не встановлює правових підстав набуття права власності на природні ресурси територіальними громадами.

На основі аналізу норм Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Земельного кодексу України можна визначити такі підстави: передача з державної власності; примусовий викуп у інших власників для потреб територіальних громад за умови повного відшкодування збитків власникам; укладення цивільно-правових угод та одержання у спадщину. Порядок передачі земель із державної власності територіальним громадам поки що не визначений у законодавстві. Основними способами набуття громадянами України права власності є: — приватизація земельних ділянок, що раніше були їм надані у постійне користування; — безкоштовна передача земельної ділянки із земель державної і комунальної власності, які не були раніше надані в постійне користування; — одержання земельної ділянки для ведення селянського (фермерського) господарства; — купівля-продаж, дарування, міна та інші цивільно-правові угоди; — одержання земельної ділянки у спадщину; — одержання частки землі у спільному майні подружжя. Крім названих підстав, громадяни України можуть набувати право власності в разі паювання земель недержавних сільськогосподарських підприємств з передачею земельної ділянки в натурі (на місцевості) в розмірі земельної частки (паю), а також створення нових суб’єктів підприємницької діяльності після виходу із недержавних сільськогосподарських підприємств членів цих підприємств і витребування земельної частки (паю) в натурі (на місцевості). Основним засобом виникнення права приватної власності на природні ресурси виступає приватизація. Приватизація — це безкоштовна передача в приватну власність природних об’єктів, що знаходяться в державній власності. Ця підстава має разовий характер, тому що право власності на умовах приватизації може виникнути лише один раз. Декретом Кабінету Міністрів України «Про приватизацію земельних ділянок» від 26 грудня 1992 року передбачено, що передача земельних ділянок безплатно у власність громадянам України здійснюється один раз за кожним видом їх цільового використання у межах норм, передбачених Земельним кодексом України, про що роблять відмітку в паспорті громадянина або документі, який його замінює. Право приватної власності громадян на земельні ділянки, передані їм для цілей, передбачених ст. 1 цього Декрету, посвідчується відповідною радою, про що робиться запис у земельно-кадастрових документах з подальшою видачею державного акта на право приватної власності на землю. За своєю сутністю надання природних об’єктів у власність шляхом приватизації як підстава виникнення права власності витупає у вигляді адміністративно-розпорядчого акту. Тому природні об’єкти надаються в колективну або приватну власність тільки з дозволу органів, до компетенції яких входить право розпорядження ними. Наприклад, земельні ділянки надаються у власність на підставі рішень рад, на території яких вони розташовані. У рішенні про надання земельних ділянок зазначаються мета, для якої вони надаються, розміри і основні умови використання. Порядок надання земельних ділянок у власність регулюється Земельним кодексом України (ст.

ПАБЛИК РИЛЕЙШЕНЗ - процесс формирования благоприятного общественного мнения о фирме, товаре, услуге и т.д. Мероприятия "ПАБЛИК РИЛЕЙШЕНЗ" направлены главным образом не на пропаганду потребительских свойств товаров, а на разъяснение положительного значения данного товара для общества, потребителя. ПАДЕНИЕ КУРСА - снижение обменного курса одной валюты по отношению к другим валютам. ПАЙ - часть, доля участия в каком-либо товариществе, акционерном обществе, с которым связаны определенные имущественные права и обязанности. ПАЙ в уставной фонд хозяйственного общества или товарищества может быть внесен в виде денежных средств или подлежащих денежной оценке движимого или недвижимого имущества, прав пользования природными ресурсами и др. Оценка пая, внесенного не в виде денег, производится на основании решения членов соответствующего хозяйственного общества. ПАРИТЕТ - соотношение между номинальной стоимостью валюты и эталоном. - обменный курс одной валюты по отношению к другой. ПАРИТЕТ КОНВЕРТАЦИИ - цена акции, приобретенной в обмен на другие ценные бумаги

1. Поняття, підстави та порядок спадкування

2. Право собственности на природные ресурсы

3. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

4. Підстави і порядок припинення права користування надрами

5. Понятие права собственности на природные ресурсы

6. Право природопользования и правовые формы использования природных ресурсов
7. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов
8. Природные ресурсы как экономический фактор

9. Платежи за использование природных ресурсов

10. Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])

11. Природные ресурсы - как основа функционирования мировой экономики

12. Природные ресурсы России

13. Природные ресурсы как экономический фактор

14. Платежи в бюджет за природные ресурсы

15. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

16. Понятие о природных условиях и природных ресурсах, их роль в развитии экономики РФ

Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

17. Роль природных ресурсов в социально-экономическом развитии страны

18. Система платежей за природные ресурсы

19. Использование природных ресурсов, как условие и фактор развития и взаимодействия человека и природы

20. Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов

21. Рынки капиталов и природных ресурсов

22. Оцінка природних ресурсів
23. Комплексное исследование природных ресурсов Республики Бурятия на основе данных дистанционного зондирования
24. Природные ресурсы Иркутской области. Ресурсы озера Байкал

25. Захист права власності

26. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження

27. Использование космических методов при исследовании природных ресурсов

28. Финансовый рынок: сущность, порядок и правила работы

29. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

30. Характеристика природных ресурсов Красноярского края

31. Политическая карта мира и мировые природные ресурсы

32. Природные ресурсы и условия на территории Республики Татарстан

Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные

33. Природные ресурсы Российской Федерации, их оценка и размещение по регионам

34. Мировые природные ресурсы

35. Авторське право та суміжні права

36. Засоби цивільно-правового захисту права власності

37. Незаконная торговля природными ресурсами как разновидность организованной преступной деятельности

38. Основания и порядок реализации права граждан РФ на жилище
39. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні
40. Поняття, функції та система трудового права України

41. Право власності

42. Право власності в цивільному праві

43. Право власності на землю

44. Право власності на нерухоме майно

45. Правовая основа, полномочия органов местного самоуправления в области использования и охраны земли и других природных ресурсов.

46. Судебный порядок защиты прав налогоплательщиков

47. Трудовий договір та порядок його укладення

48. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
794 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки

49. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

50. Природные ресурсы и их рынки

51. История, природные ресурсы и сфера туризма в Нидерландах

52. Исчисление налога на прибыль. Налоговые платежи за природные ресурсы

53. Проблемы природных ресурсов России

54. Рациональное использование природных ресурсов
55. Система платежей за природные ресурсы
56. Мониторинг природных ресурсов

57. Рынок природных ресурсов

58. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

59. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

60. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

61. Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин

62. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

63. Конституцiя США та реальнi права громадян

64. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

Подставка под мобильный телефон "Сказочный павлин", 17 см.
Подставка под мобильный телефон, декоративная. Высота: 17 см. Материал: полистоун.
464 руб
Раздел: Держатели и подставки
Коврик массажный "Микс лес".
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Право на забастовку и порядок ее организации и проведения

66. Виникнення та формування українського етносу

67. Судебный порядок обжалования действий и решений нарушающих права и свободы граждан

68. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

69. Право колективної власності

70. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила
71. Чрезвычайные ситуации природного характера. Оползни, сели и обвалы. Их происхождение. Правила поведения людей при их возникновении
72. Виникнення писемності та історія кодування інформації

73. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

74. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

75. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

76. Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів

77. Небезпеки природного та техногенного характеру

78. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

79. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

80. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные

81. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

82. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

83. Призначення, будова, таврування, фарбування, маркування боєприпасів та гранат і порядок їх зберігання у військовій частині

84. Природно-рекреационные ресурсы Уссурийского городского округа

85. Населення та трудові ресурси України

86. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини
87. Европейский суд по правам человека. Порядок обращения, структура и юрисдикция
88. Загальна характеристика права інтелектуальної власності

89. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

90. Захист прав інтелектуальної власності

91. Захист права інтелектуальної власності в Україні

92. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

93. Майнові правовідносини батьків та дітей

94. Обов’язки та права державних службовців

95. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

96. Оспорюванні правочини та їх правові наслідки

Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски

97. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

98. Поняття права природокористування та його види

99. Поняття та система принципів трудового права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.