Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин Реферат «Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України» Київ 2010р. ЗМІСТ Вступ 1. Фондова біржа 2. Роль фондової біржі у розвитку фінансового ринку України 3. Фондова біржа ПФТС Висновки Список використаних джерел ВСТУП Фондова біржа – це передусім місце, де знаходять один одного продавець і покупець цінних паперів, де ціни на ці папери визначаються попитом і пропозицією на них, а сам процес купівлі-продажу регламентується правилами і нормами, тобто це певним чином організований ринок цінних паперів. Перейнявши від товарної біржі інструментарій торгівлі, фондова біржа досить швидко залишила позаду свою попередницю. У XVII-XVIII століттях фондова біржа періодично ставала епіцентром підвищеної ділової активності, що часто закінчувалася крахом шахрайських, фіктивних підприємств, чиї акції стали причиною ажіотажу. Це був час зародження акціонерних підприємств - вони виникали як епізодичні, випадкові, незакономірні, оскільки обслуговували специфічні потреби, але це гальмувало їх розвиток. Варто пригадати акціонерні компанії типу Ост-Індських (одна була заснована в Голландії, інша - в Англії). Вони виступали формою, в якій монополія на торгівлю з колоніями надавалася групі купців. Більш ідеальною виявилася саме акціонерна форма, оскільки вона дозволяла деякою мірою потенційно забезпечити &quo ;соціальну справедливість&quo ; і зрівняти привілеї, що отримували купці, які об'єднувалися в такі компанії, їх акції емітувалися досить широко, щоб кожний бажаючий міг їх придбати, а з ними - і доступ до прибутків від колоніальної торгівлі. Якщо акціонерні товариства, які виникали в цей час, сприяли могутньому поштовху розвитку фондової біржі, то масовий перехід до акціонерної форми, що розпочався у другій половині XIX ст., закріпив за нею пальму першості у біржовому світі: без фондової біржі акціонерна справа по-справжньому розвиватися не може. Отже фондова біржа є регулятором фінансового ринку, тобто організованим і регулярно функціонуючим ринком з купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів. 1. Фондова біржа Фондова біржа – організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами; акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, статуту і правил фондової біржі. Для здійснення своєї діяльності фондові біржі повинні підтримувати власний капітал в розмірі, не меншому ніж 3 мільйони гривень, а для фондових бірж, що здійснюють кліринг та розрахунки, - не меншому ніж 6 мільйонів гривень. Утворення фондової біржі та права її членів. Фондова біржа утворюється та діє в організаційно-правовій формі товариства (крім повного, командитного товариства і товариства з додатковою відповідальністю) або дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними паперами, та провадить свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, законів, що регулюють питання утворення, діяльності та припинення юридичних осіб, з особливостями, визначеними Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками). Фондова біржа утворюється не менше ніж двадцятьма засновниками - торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або їх об'єднанням, що налічує не менше ніж двадцять торговців цінними паперами. Частка одного торговця цінними паперами не може бути більшою ніж 5 відсотків статутного капіталу фондової біржі. Фондова біржа набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації. Державна реєстрація фондової біржі здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». Фондова біржа має право провадити діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку з моменту отримання ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Слова «фондова біржа» та похідні від них дозволяється використовувати лише юридичним особам, які створені та функціонують відповідно до вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Діяльність фондової біржі як організатора торгівлі тимчасово зупиняється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в разі, коли кількість її членів стала менш ніж 20, а якщо фондову біржу утворено у формі дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними паперами - коли кількість членів такого об'єднання стала менше ніж 20. Якщо протягом шести місяців прийняття нових членів не відбулося, діяльність фондової біржі припиняється. Членами фондової біржі можуть бути виключно торговці цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку та взяли на себе зобов'язання виконувати всі правила, положення і стандарти фондової біржі. У разі анулювання отриманої торговцем цінними паперами ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку його членство у фондовій біржі тимчасово зупиняється до поновлення ним ліцензії або надання на біржу листа щодо виключення його з членів біржі. Інші підстави припинення або тимчасового зупинення членства у фондовій біржі визначаються правилами фондової біржі. Членство у фондовій біржі припиняється у разі анулювання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, виданої торговцю цінними паперами. Кожний член фондової біржі має рівні права щодо організації діяльності фондової біржі як організатора торгівлі. Статут фондової біржі. Статут фондової біржі затверджується вищим органом фондової біржі. У статуті фондової біржі зазначаються найменування і місцезнаходження фондової біржі, порядок управління і формування її органів та їх компетенція, мета діяльності, підстави та порядок припинення діяльності фондової біржі, розподілу майна фондової біржі у разі її ліквідації. Вимоги до фондової біржі. Фондова біржа зобов'язана оприлюднювати та надавати Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про: перелік торговців цінними паперами, допущених до укладення договорів купівлі - продажу цінних паперів на фондовій біржі; перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу; обсяг торгівлі цінними паперами (кількість цінних паперів, загальну вартість укладених договорів, курс цінних паперів щодо кожного емітента окремо) за період, установлений Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює порядок і форми подання інформації, зазначеної у частині першій цієї статті, та здійснює контроль за розкриттям інформації фондовими біржами. Організація торгівлі на фондовій біржі. Фондова біржа створює організаційні умови для укладання договорів з цінними паперами шляхом котирування цінних паперів на основі даних попиту і пропозицій, отриманих від учасників торгів на фондовій біржі. У торгах на фондовій біржі мають право брати участь члени фондової біржі та інші особи відповідно до законодавства. Торгівля на фондовій біржі здійснюється за правилами фондової біржі, які затверджуються біржовою радою та реєструються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Правила фондової біржі. Правила фондової біржі складаються з порядку: організації та проведення біржових торгів; лістингу та делістингу цінних паперів; допуску членів фондової біржі та інших осіб, визначених законодавством, до біржових торгів; котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсу; розкриття інформації про діяльність фондової біржі та її оприлюднення; розв'язання спорів між членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством; здійснення контролю за дотриманням членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, правил фондової біржі; накладення санкцій за порушення правил фондової біржі. Фондові біржі України: ВАТ &quo ;Українська біржа&quo ; ЗАТ &quo ;Українська фондова біржа&quo ; ЗАТ &quo ;ФОНДОВА БІРЖА &quo ;ІННЕКС&quo ; (з 2006 року), колишня АТ &quo ;ДОНЕЦЬКА ФОНДОВА БІРЖА&quo ; (зараз структурний підрозділ) ЗАТ &quo ;Українська Міжнародна Фондова Біржа&quo ; ЗАТ &quo ;Українська міжбанківська валютна біржа&quo ; ПрАТ &quo ;Придніпровська фондова біржа&quo ; Фондова біржа ПФТС, АСОЦІАЦІЯ ПФТС ВАТ &quo ;КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА&quo ; Дочірне підприємство Асоціації &quo ;Південноукраїнська торгівельно-інформаційна система&quo ; - &quo ;Південь-Сервер&quo ; Фондова біржа &quo ;Перспектива&quo ; (Дніпропетровськ) 2. Роль фондової біржі у розвитку фінансового ринку України Сучасний стан розвитку фондового ринку України за відповідними показниками: обсягом торговельного обігу цінних паперів, капіталізацією ринку акцій, рівня «free-floa » (частка акцій, що перебувають у вільному обігу і не належать контролюючим акціонерам), ступенем концентрації компаній відносно капіталізації й обсягу торгів – порівнюють з показниками ринків, що розвиваються (Emerqi q Marke ) Росії й Польщі, а також «граничних» ринків (Fro ier Marke ) групи країн Центральної, Східної Європи й Балтії. Український фондовий ринок є унікальний у організації ринку цінних паперів, що займає на ньому досить вузький сегмент. Проводячи паралелі провідних фондових бірж Росії, Польщі й України, відзначається неординарнарність ролі вітчизняного організованого ринку в економіці, який характеризується показником відношення відповідного торговельного обороту до ВВП країни. Операції, здійснювані на українському фондовому ринку, показують, з одного боку, те, що його зародження відбулося, а з іншого, - що він може і законсервуватися, не стати тим інститутом, що є ядром сучасних ринкових відносин, якщо не відбудеться дійсне роздержавлення і приватизація, не будуть створені акціонерні товариства, самостійні підприємства, не з'являться цінні папери, що будуть відображати реальний капітал - засоби виробництва, землю, товар.

Можливо пiд iнтелiгенцiєю того часу Боборикин мав на увазi, перш за все, росiйських масонiв. Оксана Забужко справедливо зазначає, що у 60-80-тi роки XIX ст. вiдбулася трансформацiя малоросiйського дворянства в українську iнтелiгенцiю. Частина цього дворянства мала давнє сiмейне «масонське корiння». РОЗДIЛ VII Новий етап у розвитку масонства в Українi починається в першi роки ХХ ст. У цей час в Українi затверджуються як мiнiмум шiсть масонських систем: система традицiйних законспiрованих лож (можливо, старошотландського обряду), що у сiчнi 1900 р. на Першому масонському Конгресi лож Пiвденного Заходу Росiйської iмперiї створили Велику Ложу України. Б. Телепнєв писав: «У 1900 р. вiдбувся перший український масонський з'їзд (конгрес), вiн заснував першого сiчня того самого р. Велику Ложу України» (за iншими вiдомостями, «Велика Ложа України виникла у 1902 р. в Женевi); капiтул «Нарцис» – масонсько-мартинiстський орден, можливо, орiєнтований на iталiйське масонство; загальноросiйське «полiтичне» масонство, що залежало вiд французької масонської системи Великого Сходу

1. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

2. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

3. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

4. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

5. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

6. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва
7. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень
8. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

9. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

10. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

11. Напрями співробітництва України та Угорщини

12. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

13. Система митних органів України та їх повноваження

14. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

15. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

16. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки

17. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

18. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

19. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України

20. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

21. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

22. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
23. Історія держави та права України
24. Поняття, форма та функції Конституції України

25. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

26. Управління фінансами України

27. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

28. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

29. Культура та побут населення України

30. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

31. Методики оцінки фінансового стану банків України

32. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели

33. Формування та розвиток банківської системи України

34. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

35. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

36. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

37. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

38. Населення та трудові ресурси України
39. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України
40. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

41. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

42. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

43. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

44. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

45. Принципи розробки та оцінки державної політики України

46. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

47. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

48. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
389 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

49. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

50. Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи на території України

51. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

52. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

53. Пилип Орлик та перша Конституція України

54. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України
55. Суспільно-політичне та культурне життя України
56. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

57. Художня культура незалежної України: традиції та новації

58. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

59. Вступ України до СОТ: переваги та недоліки

60. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

61. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

62. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

63. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

64. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее

65. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

66. Вибори та їх роль у політичному житті України

67. Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року

68. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

69. Державно-церковні відносини в період незалежної України

70. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби
71. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці
72. Водні шляхи та повітряний транспорт України

73. Філософія України кінця XVIII - початку XIX ст.

74. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

75. Валютна система: України, світу, та Європи

76. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

77. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

78. Факторинг - нова фінансова послуга ринкової інфраструктури України

79. Фінансова система України

80. Фінансове право України

Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее
Отделитель косточек вишни "Mayer & Boch", 1,5 л, механический (арт. 25985).
Когда вам захочется приготовить вишневый пирог или варенья вишневое без косточек, вы стараетесь выделить больше времени, так как оно уйдет
477 руб
Раздел: Прочее
Сковорода-сотейник алюминиевая с антипригарным покрытием "Alpenkok" AK-1007/28N "Brown Marble", 28.
Диаметр: 28 см. Высота: 7,5 см. Толщина дна: 4 мм. Сковорода-сотейник из литого алюминия. Высококачественное внутреннее антипригарное
856 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием

81. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

82. Сучасний стан фондового ринку України

83. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

84. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

85. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

86. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України
87. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.
88. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

89. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

90. Громадянство України

91. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

92. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

93. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

94. Фондовые биржи и их функции

95. История Санкт-Петербургской Фондовой биржи

96. Фондовая биржа и ее становление в России

Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование

97. Рижская фондовая биржа

98. Технический анализ и его применение на примере данных полученных с Московской фондовой биржи

99. Історія України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.