Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Поняття та сутність менеджменту

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Тема 1 : ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ. План . 1. Організація як відкрита система . 2. Менеджмент як наука та мистецтво . 3. Менеджери в організації . 1. За визначенням Честера організація – це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або спільних цілей . Усі організації мають загальні для них характеристик : 1. всі організації використовують 4 основні види ресурсів: . людські . фінансові . фізичні . інформаційні 2. будь-яка організація є відкритою системою 3. розподіл праці в організації може бути : . горизонтальний . вертикальний Наявність горизонтального вимагає наявність вертикального . Діяльність пов’язана з координацією регулюючої діяльності окремих виконавців в широкому розумінні називається управління. Глобальною метою діяльності організації є досягнення успіху. Складовими успіху виступають: 1. виживання 2. результативність та ефективність За словами Дракера результативність є наслідком того, що робляться потрібні, слушні речі, а ефективність є наслідком того, що правильно (вірно) створюються ці самі речі . Результативність є передумовою ефективності. 2. Поняття “менеджмент” походить від латинського ma us – “рука”. Спочатку воно означало “дбайливо вести господарство” та інше. Це слово вібрало в себе усі чисельні вимоги до управління як до науки, мистецтва ведення справ і спільної роботи. У широкому розумінні менеджмент – це одночасно система наукових знань, мистецтва та досвіду втіленних в діяльності професійних управлінців для досягнення цілей організації шляхом використаня праці, інтилекту та мотивів поведінки інших людей. У вузькому прагматичному плані сутність менеджменту краще за все сприймається через системний підхід. Робота менеджерів в організації полягає в тому, аби поєднати та скоординувати використання усіх “входів” в організацію для досягнення цілей (певних “виходів” з організації). Тому у вузькому розуміні менеджмент – це процес планування, організації, лідерування та контролю організаційних ресурсів для результативного досягнення цілей організації . З означення функції менеджменту логічно виконуються в певній послідовності , яка і утворює поняття цикл менеджменту . Складається враження існування циклу менеджменту обумовлює дискретність процесу управління. Мистецтво менеджера полягає у вмінні менеджера пристосувати науку управління до особливостей : 1) власного характеру 2) підлеглих 3) сфери діяльності фірми Висновок: наука та мистецтво менеджменту не виключають, а доповнюють одна одну. 3. Ознаки діяльності менеджера: 1. керує роботою кількох співробітників 2. управляє частиною або усією організацією, на якій працює 3. отримує певгні повнолваження та приймає рішеня в межах повноважень, які будуть мати наслідки для інших співробітників . Сфери та рівні менеджменту: 1. елементи зовнішнього середовища непрямого впливу: . правове . політичне . міжнародне . екологічне . . 2. елементи зовнішнього середовища прямого впливу : . постачальники . партнери . конкуренти . . У відповідності до цього менеджер може взяти будь-який з цих окремих елементів внутрішніх елементів.

Отже, можна сказати про існування різних сфер менеджменту (основні – виробничий, фінансовий менеджмент, управління персоналом, управління дослідженнями та розробками, фінансовий та управлінській облік, маркетинг, загальна адміністрація тощо). В залежності від того скількома компонентами організації управляє менеджер розрізняють рівні управліня : . вищий . середній . нищий До менеджерів вищого рівня відносяться невилика група керівників організації. На вищому рівні формулюють організаційні цілі, визначається загальнокорпоративна стратегія та основні засоби її реалізації, приймають принципово нові рішення. Середнього рівня менеджер відповідає за розвиток та реалізацію оперативних планів та реалізація процедур впровадження таких рішень. До цього прошарку входять керівники виробничих та функціональних підрозділів організації. Нижчий рівень менеджменту здійснює управління та координацію діяльністю операційних виконавців. Характерна риса полягає у тому, що вони керують лише виконавцями – керівники груп, секторів, майстри, бригадири і т.д. Ролі менеджера в організації .(самостійно) За Мінцбергом : - міжособові ролі - інформаційні ролі - ролі, пов’язані з прийняттям рішень Якості необхідні менеджеру (розшифрувати) 1. Технічні здібності 2. Аналітичні здібності 3. Діагностичні 4. Спроможність взаємодіяти з людьми 5. Концептуальність Тема 2: ПЛАНУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ. 1. Сутність планування як функції управління . 2. Цілі управлінського планування. 3. Стратегічне планування .Цілі : 1. З’ясувати сутність планування як функції управління 2. Класифікувати цілі управлінського планування та обговорити сутність процесу МВО . 3. Розкрити зміст процесу стратегічного управління 4. Охарактеризувати методи вибору загальнокорпоративної стратегії та стратегії бізнесу.1. Планування – процес визначення цілей діяльності організацій та прийняття рішень щодо їх досягнення. Зміст процесу плануваня зводиться до знаходження відповіді на 3 запитання : - де організація знаходиться у даний момент? Який стан? - чого організація прагне досягти? - як організації потрапити звідти, де вона є, туди, де вона прагне опинитися? Етапи процесу планування: 1. Визначення цілей діяльності організації . 2. Опрацювання стратегії діяльності організації . 3. Надання стратегії конкретної форми, тобто перетворення стратегії у конкретні дії. Типи планів в організації: 1. За широтою охоплюваної сфери а) стратегічні – визначають головні цілі в організації, стратегію придбання та використання ресурсів для досягнення таких цілей б) оперативні плани, у яких стратегія деталізується у розрахованих на короткий період рішення щодо того: - що конкрето потрібно зробити - хто повинен це робити - як це має бути зроблено 2. За часовим горизонтом планування: а) довгострокові – розраховані на перспективу 3-5 років; ці плани мають враховувати зміни у зовнішньому середовищі організації та вчасно реагувати на них б) середньострокові – від 1 до 3 років в) короткострокові – складаються на період до 1 року, як правило не змінюються, мають буту стабільними 3. Заступенем конкретності: а) завдання – плани, які мають чіткі, однозначні конкретно виражені цілі; їх не можна тлумачити двозначно б) орієнтири – плани, які носять характер напрямку дій .

Їх використання доцільне за умов невизначеності середовища, великої ймовірності непередбачуваних змін. Визначають курс дій, але не прив/язують управління до жорстких конкретних цілей, вони надають свободу до маневру. Ситуаційні фактори вибору типів плану в організації . ( як саме ці фактори впливають?) 1. Рівень менеджменту 2. Стадії життєвого циклу організації (зародження, зрост, , занепад) 3. Невизначеність середовища 2. Мета – кінцевий стан, якого організація прагне досягти у певний момент у майбутньому. Мета – це ідеальне уявлення про майбутні рубежи фірми. Будь-яка організація має багато різних цілей, сукупність яких утворює складну структуру. Це вимагає необхідність класифікації цілей. 1. рівень абстракції - глобальна мета – характеризує погляд на причину існування організації з точки зору суспільства. Вона дає уявлення про суспільне призначення організації. Може бути спільною для кількох організацій. - місія організації – характеризує погляд на причину існування організації з позиції самої цієї організації. Деталізує статус організацій і надає орієнтири для визначення її задач. Не може бути спільною для кількох організацій. - задачі організації – це заяви організації про те, як, за допомогою чого вона збирається виконувати свою місію. Формувлюється у конкретних показниках діяльності і розраховані на певні строки. Вони являють собою спеціфічні для данної організації шляхи реалізації місії. Є індивідуальною для кожної організації. 2. об’єкт спрямованості - фінансові цілі - виробничі цілі - ринкові цілі - цілі пов’язані з персоналом - цілі пов’язані з дослідженнями та розробками 3. ступінь відкритості - офіційно проголошені цілі - неофіційні (латентні, закриті, таємні) цілі (дослідження, розробки) конкурентна політика 4. організаційний рівень загальнокорпоративіні цілі дивізіональні цілі групові індивідуальні 5. часовий інтервал - довгострокові цілі - середньострокові цілі - кроткострокові цілі Критерії правильно сформульованих цілей: 1. конкурентність та вимірюваність 2. зорієнтованість у часі 3. реалістичність, досяжність 4. несуперечливість, узгодженість, взаємопов’язаність 5. сформульовані письмово Цілі сформульовані з урахуванням зазначених умов, виступають своєрідними нормативами, за допомогою яких менеджер може робити висновки про ефективність своєї майбутньої практичної діяльності. Управління за цілями (МВО). Це один з практичних інструментів встановлення цілей та оцінки діяльності керівників. Сутність МВО: загальні цілі організації розбивають за каскадом цілей. При цьому цілі діяльності кожного виконавця мають сприяти досягненню цілей його начальника. Якщо кожен виконавець досягає поставлених перед ним цілей, тоді своєї мети досягає група, підрозділ, організація вцілому. Отже сутність концепції МВО полягає у тому : 1) кожному співробітнику визначити мету його діяльності 2) забезпечити взаємозв’язок таких цілей 3) забезпечити досягнення кожним виконавцем встановленої для нього мети Етапи процесу управління за цілями 1. Постановка цілей - формулювання довгострокових цілей і стратегій - розробка загальнокорпоративних цілей - визначення дивізіональних цілей - встановлення індивідуальних цілей 2.

Старшу Євгенію навіки поглинула сибірська стужа. Володимира закінчила вчительську семінарію в Коломиї. Гартувала тіло й дух в «Пласті». Стала курінною цієї молодіжної організації. 1928 року вступила до Української Військової Організації. Багато пережила мужня жінка. Арешт чоловіка Миколи Пригродського ґестапівцями в сорок другому. Повторний арешт через кілька років більшовиками. Пограбування енкаведистами помешкання. Нелегка дорога з двома маленькими діточками до Архангельська на висилку. Неймовірно тяжке повернення після довгорічних поневірянь сибірами до Коломиї. І боротьба, боротьба, боротьба… За зброю їй слугувало повсякчасно гостре слово. Історія й література були моїми улюбленими предметами в школі. Своїми уроками Володимира Пригродська виховала березівських хлопчаків на справжніх людей, для яких такі високі поняття, як мужність, чесність, сила духу, воля, боротьба стали не пустопорожніми словами. Багато випусників школи завдячують їй тим, що з гідністю пройшли нелегкі життєві випробовування і героїчно прийняли смерть

1. Поняття "культура" та її сутність

2. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

3. Сутність та зміст сучасного менеджменту

4. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

5. Сутність витрат та методи їх зниження

6. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США
7. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
8. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

9. Поняття, сутність і зміст права

10. Сутність та соціальне призначення держави

11. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

12. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

13. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

14. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

15. Сутність, види та канали комунікацій

16. Сутність та зміст контролю

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке

17. Таїнство Хрещення і його сутність

18. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

19. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

20. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

21. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

22. Закон вартості: сутність та основні функції
23. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності
24. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

25. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

26. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

27. Поняття та форми державного устрою

28. Свідомість та творчість

29. Поняття та структура світового ринку

30. Освоєння космосу: історія та сучасність

31. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

32. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

33. Сутність перестрахування

34. Сутність токсикоманії

35. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

36. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

37. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

38. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні
39. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу
40. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

41. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

42. Поняття та методи криміналістики

43. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

44. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

45. Поняття та система господарського законодавства

46. Поняття та склад злочину

47. Сутність держави

48. Сутність і форми експертної профілактики

Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг
Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

49. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

50. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

51. Життя та творчість Брейгеля - художника епохи Відродження

52. Життя та творчість Г. Сковороди

53. Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка

54. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції
55. Сутність міжнародного маркетингу
56. Сутність спонсорства

57. Давньокитайська медицина. Історія та сучасність

58. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

59. Міжнародні контракти: сутність структура види

60. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

61. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

62. Сутність корпоративної культури

63. Сутність планування і етапи планування

64. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни
Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

65. Фредерік Шопен - життя та творчість

66. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

67. Сутність і зміст педагогічної етики

68. Партійні системи: сутність і типи

69. Політична влада: сутність і специфіка

70. Сутність лібералізму
71. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність
72. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

73. Соціологія: становлення та сучасність

74. Сутність соціального контролю у сфері праці

75. Сутність технологій в соціальній роботі

76. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

77. Сутність неореалізму

78. Сутність державного фінансового контролю

79. Сутність і призначення санації підприємств

80. Поняття та види відходів

Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные
Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм, арт. К013200101.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Не рельефный. Цвет подставки
1331 руб
Раздел: Глобусы

81. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

82. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

83. Інфляція та зайнятість населення

84. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

85. Сутність Кейнсіанської теорії

86. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні
87. Походження термінів "мораль" та "моральність", їх співвідношення
88. Поняття сущність та ознаки держави

89. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

90. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

91. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

92. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

93. Суспільна свідомість та її структура

94. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

95. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

96. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы
Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки

97. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

98. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

99. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.