Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Зміст Вступ Розділ І. Сучасний стан розвитку ЄС та передумови інтеграції України в європейській економічний простір .1. Європейська інтеграція на сучасному етапі 2. Нормативно – правова база відносин України з ЄС . 3. Гармонізація українського законодавства з європейським . Розділ ІІ. Аналіз зовнішньоекономічних відносин України з ЄС .2.1. Зовнішня торгівля України з країнами ЄС . 2.2. Товарна структура експорту та імпорту України . 2.3. Програми Європейського Союзу для України 2.4. Інвестиційна діяльність ЄС в Україні Розділ ІІІ. Перспективи співробітництва України з ЄС, та шляхи його прискорення .3.1. Проблеми у відносинах України з ЄС 3.2. Шляхи прискорення входження України до ЄС .Висновки Список літератури . Додатки . Вступ Актуальність теми даної випускної роботи полягає в тому, що об`єктивна необхідність вимагає поступового , але неухильного включення економіки України до системи міжнародного поділу праці (МПП) , світових інтеграційних процесів. Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн світу до нового якісного стану , нового типу цивілізації третього тисячоліття . В майбутньому велике значення буде мати інтеграція України в Європу. Україна широким фронтом виходить на західноєвропейський соціально- економічний простір. Таким чином самостійність України зовсім не означає її самоізоляції на міжнародній арені. Сучасні тенденції світового розвитку ставлять перед Україною нові проблеми та потребують від неї активної участі в їх рішенні. Характерною рисою сучасного світового соціально-економічного розвитку є бурхлива динаміка інтеграційних процесів у світі та Європі зокрема. При цьому навіть ті країни, які не входять до складу інтеграційних об’єднань, неминуче відчувають на собі їх відчутний вплив. На європейському континенті таким інтеграційним угрупованням є Європейський Союз, розширення якого приведе до того, що за 3-5 років Україна матиме з Євросоюзом спільний кордон. Це відкриє нові можливості для поглиблення співпраці, та водночас і змусить відповідати на нові виклики. В даній роботі викладені найголовніші міркування й аргументи на користь європейської інтеграції України та пропозиції щодо наступних першочергових ініціатив з боку нашої країни.Метою випускної роботи є вивчення, аналіз економічної співпраці України з країнами Західної Європи та інтеграція України до ЄС. У роботі відповідно до даної мети поставлені наступні задачі: 1. розкрити основні напрями співпраці і шляхи інтеграції України до ЄС; 2. дати характеристику сучасного стану зовнішньоторгівельного обороту України з країнами ЄС; 3. проаналізувати динаміку розвитку зовнішньоторгівельних зв'язків; . Намітити основні шляхи, дати рекомендації щодо вдосконалення економічної співпраці, визначити першочергові цілі на шляху інтеграції України до ЄС. Об'єктом дослідження є сукупність зв'язків (торгових, інвестиційних, фінансових) між Україною і країнами Західної Європи. Предметом дослідження є процес взаємодії суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України і країн ЄС. Теоретичною і методологічною основою роботи послужили закони і нормативні акти, публікації друковані, періодичні видання.

Під час написання даної випускної роботи мною було опрацьовано багато літератури (друковані публікації, періодичні видання, закони і т.ін.) і серед неї виділяються такі видання як “Віче”, “Економіка України”, “Політика і час”, збірник документів “Україна на міжнародній арені” та ін., в яких зібраний і надрукований цікавий та корисний матеріал : статистичні відомості стосовно зовнішньоекономічних стосунків України з країнами ЄС, глибокий аналіз цих відомостей, детально переглянуті проблеми і перспективи розвитку стосунків Україна – ЄС. Також необхідно відмітити таких авторів, як І. Бураковський, Г. Немиря, О. Павлюк, В. Маштабей , в статтях яких детально проаналізована нормативно-правова база стосунків Україна-ЄС, визначено чим ЄС привабливий для України і чим Україна приваблива для ЄС як економічний партнер, намічено основні заходи щодо подальшої інтеграції України в ЄС. Але також треба зауважити на тому, що на даний час замало друкується статистичних даних щодо економічних зв’язків України з країнами Західної Європи, відсутні монографії, присвячені проблемі інтеграції України в Європу. Структурно робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списка літератури і додатків. Розділ І. Сучасний стан розвитку ЄС та передумови інтеграції України в європейський економічний простір. 1.1. Європейська інтеграція на сучасному етапі. Розходження в рівнях економічного розвитку країн ЄС і в ступені їхнього бажання брати участь в інтегрованих областях привели ще в 80-і роки до появи ідеї Європи "концентричних кіл" і Європи з “змінюваною геометрією", і надалі обговорювалися і розвивалися. Однак найбільшу актуальність вони придбали тоді, коли встало питання про приєднання до ЄС Центральної і Східної Європи (ЦCЄ). На сесії Європейської ради в Копенгагені в червні 1993 р. було прийняте рішення про те, що держави, які мають статус асоційованих членів ЦСЄ, що побажають ввійти в ЄС, зможуть зробити це, як тільки будуть мати змогу виконати відповідні вимоги. Найбільше наполегливо за якнайшвидше включення центрально- і східноєвропейських країн у ЄС ратує Німеччина, що швидко розширює свій вплив у цих країнах і активно освоює їхні ринки. Обґрунтовуючи свою позицію, вона аргументує її життєвою необхідністю поширення на цей регіон зони стабільності, що існує в Західній Європі. Про те ж говорять і висновки групи вчених з ряду європейських країн, що за завданням КЄС аналізували, що відбуваються в Східній Європі за перетворення. Експерти із сіми наукових інститутів, у тому числі з німецького суспільства по зовнішній політиці, прийшли до висновку, що нестабільним країнам у східній частині континенту, якщо їх вчасно не прийняти в ЄС, можуть знадобитися надзвичайні заходи допомоги в мільярди доларів, крім того, може відбутися новий розкол між Сходом і Заходом, супроводжуваний погрозою посилення націоналістичних тенденцій по обидва боки і виникнення етнічних і ідеологічних конфліктів. Ця точка зору широко поширена й у німецьких засобах масової інформації. "Поетапна інтеграція в західне економічне співтовариство" і, нарешті, членство провідних реформи країн Східної, Центральної і Південно-Східної Європи являє собою єдину можливість створення там надійного укладу ринкової економіки і демократії".

Багато європейських політиків вважають, що сам Європейський Союз одержить від розширення своїх границь у східному напрямку гарантію від економічного колапсу і встановлення в цій зоні авторитарних режимів, що з'явилися би погрозою не тільки безпосередньо ряду європейських політиків, а й більшій рівновазі усередині самого союзу, насамперед з огляду на зростаючу силу Німеччини. Це особливо важливо, оскільки франко-германський тандем останнім часом починає давати збої. Крім того, таким шляхом не тільки Німеччина, але й інші країни-члени ЄС закріпили б свій вплив у цій частині Європи, хоча вже зараз 50 % торгівлі центрально- і східноєвропейських країн приходиться на країни Заходу. У зв'язку з цим варто мати на увазі, що, по розрахунках західних економістів, Центральна Європа незабаром може перетворитися в одну з найбільш швидко розвиваючихся частин континенту. До числа активних прихильників розширення ЄС на схід відноситься і колишній президент Європейського банку реконструкції і розвитку Жак Атталі, у свій час він неодноразово заявляв, що Європа складається не з дванадцяти, а із сорока держав. Він вважає, що навіть у 2001 р. буде вже занадто пізно включати їх у ЄС. І якщо це не відбудеться в потрібний момент, то "Захід стане головним винуватцем катастрофи демократії на Сході". У своїй книзі "Європи", що вийшла в 1994 р., Ж.Атталі висловлюється за те, щоб Європейський Союз став федерацією і поширився на весь континент. Свій погляд на проблему розширення ЄС висловив і Жак Делор. Ще будучи головою КЄС, Делор заявив, що "границі об'єднаної Європи проходять по границях Радянського Союзу, а це значить, що до об'єднаної Європи можуть належати Польща, Чеська Республіка, Угорщина, Словаччина, Словенія, Болгарія, Румунія, Албанія, Кіпр і Мальта". Він додав: "Не можна забувати про три балтійські держави, а потім, якщо в колишній Югославії знову запанує світ, чому би не включити Боснію, Хорватію, Македонію і те, що тепер стало союзом Сербії і Чорногорії. У Європейського союзу немає вибору, і "інтеграція є єдиним способом який дає можливість вижити в цьому новому світі, повному небезпеки, але також і надій". Що стосується європейських держав, що входили раніше до складу Радянського Союзу, як, наприклад, Україна, Білорусія і Молдавія, то члени ЄС не виключають і їхнього прийняття, правда в дуже віддаленому майбутньому і тільки за умови створення в них справді демократичної системи й успішного реформування економіки. Однак практично всі члени Європейського Союзу солідарні в тому, що Росія ні при яких умовах не зможе ввійти в їхнє число. Це, утім, не виключає, на їхню думку, створення системи угод про співробітництво в самих різних областях між ЄС і РФ. Як писав у газеті "Монд" міністр закордонних справ Франції А. Жюппе, прийняти Росію в Європейський союз означало б "убити європейське будівництво". Він підкреслив, що "Велика Європа, безумовно, буде великою, але не включить у себе весь європейський континент і його середземноморське обведення". Розширення ЄС на схід, безумовно, торкнеться інтересів Росії, і наслідки можуть бути для неї дуже неоднозначними, особливо в перехідний період.

До подбного висновку прийшов  Василь Горинь, автор статт, присвяченй полемц мж ¶. Франком  Лесею Укранкою: «З перспективи дальшого розгортання  розвитку подй можемо стверджувати, що ця полемка послужила для вироблення полтично концепц нового крила в укранському нацональновизвольному рус: вона прискорила виступ М. Мхновського як деолога укранського нацоналзму»[177] Але у нас нема фактв, як б свдчили, що це дейне протистояння супроводжувалося недружнми випадами на адресу Лес Укранки з боку Миколи Мхновського. Без сумнву, вн розумв велич  поетичного таланту, бо був достатньо освченою людиною, добре знав новтню укранську лтературу  був здатний оцнити мсце у нй Лес Укранки. У цих умовах вн просто не мг дозволити соб недружнх випадв на адресу Лес Укранки, яка до того ж перебувала пд батьквською протекцю ¶вана Франка. Мабуть, няко неприязн щодо Миколи не вдчувала  видатна поетка. Повторюмо, вони цлком могли бути знайомими по робот у студентських гуртках у Кив ще з першо половини 1890х рокв

1. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

2. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

3. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

4. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

5. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

6. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя
7. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України
8. Перспективи соціального розвитку України

9. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

10. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

11. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

12. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

13. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

14. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

15. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

16. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги
Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Ферма. Лото.
Лото на новый лад. Правила остаются прежними, а вот картинки мы сделали более яркими и живыми, заменили цифры на анимационных героев
345 руб
Раздел: Лото детское

17. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

18. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

19. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

20. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

21. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

22. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України
23. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України
24. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

25. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

26. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

27. Туризм, як чинник розвитку продуктивних сил України

28. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

29. Напрямки розвитку платіжного обороту України

30. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

31. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

32. Екологія України. Проблеми. Географія. Шляхи рішення

Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)

33. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

34. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

35. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

36. Атомна енергетика України і РПС

37. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

38. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)
39. Політичні права і свободи громадян України
40. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

41. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

42. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

43. Історія України

44. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

45. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

46. Період гетьманщини України

47. Центральна Рада і пролетаріат України

48. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Настольная игра "Спящие королевы" (делюкс).
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
961 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

50. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

51. Податкова політика України

52. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

53. Загальна характеристика конституції України

54. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України
55. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України
56. Поняття, форма та функції Конституції України

57. Суверенітет України

58. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

59. Проект кримінального кодекса України

60. Бюджетна ситема України

61. Державний бюджет України і бюджетне право

62. Управління фінансами України

63. Організаційна система управління природокористуванням України

64. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Набор детской посуды "Корова", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
363 руб
Раздел: Наборы для кормления
Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная
Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские

65. Машинобудування України

66. Використання трудових ресурсів Західної України

67. Міжнародний ринок туристичних послуг України

68. Машинобудівний комплекс України

69. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

70. Авіаційний транспорт України
71. Чорна металургія України
72. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

73. Банківська система України

74. Механізм кредитування банками України

75. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

76. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

77. Закон україни про міліцію

78. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

79. шпори з цивільного права України

80. Заповідники України

Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры
Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше

81. Культура та побут населення України

82. Легка промисловість України i транспорт

83. Сільське господарство i харчова промисловість України

84. Електроенергетика України

85. Регіональний розвиток харчової промисловості України

86. Зародження партійно-радянської преси України
87. Діяльність уряду України в галузі екології
88. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

89. Легка промисловість України укр

90. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

91. Аграрне право України

92. М.О. Скрипник - видатний діяч України

93. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

94. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

95. Ліквідність банківської системи України

96. Національний банк України

Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы

97. Національний Банк України

98. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

99. Ринок цінних паперів України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.