Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь. Лощинська Н.В.В історії розвитку вітчизняної літератури бували такі періоди, коли поет ставав центральною постаттю в суспільстві. Як правило, вони збігались із епохальними суспільно-політичними подіями, докорінними змінами на різних рівнях життя. Поети наділені здатністю реагувати на них раніше від інших сучасників: від політиків, економістів, істориків і т. ін., навіть раніше своїх творчих побратимів-прозаїків і драматургів. Літературну карту ХХ ст. В україні визначили два покоління письменників, відокремлені значним часовим проміжком, що, проте, не завадило їм перебувати «на відстані серця» (Л. Костенко) одне від одного. Це – «двадцятники» і шістдесятники. «Поняття «покоління» -- конкретно-історичне й безумовно необхідне для усвідомлення соціально-художніх зрушень у мистецтві. Однак було б спрощенням вважати, що лише одне покоління, навіть таке небуденне і яскраве, як шестидесятники, може виступати носієм новаторства і цим відрізнятись від інших», -- так вважає Ю. Ковалів і не погодитись з цим немає підстав. Поезія 60-х змогла досягнути значних успіхів і впевнено знайти шлях виходу після кількох десятиліть застою завдяки надійному фундаменту, закладеному поколінням поетів 20-х рр. Адже література 40-50рр. Перебувала у справді загрозливому мертвотному стані, що засвідчила хоч би антологія «Українська радянська поезія» (1951р), де пісні про Леніна, Сталіна, партію, комсомол складають основу. «Із усіх 474 віршів, вміщених в антологію, тільки 14 можна зарахувати до лірики». Якщо прогрес людства є рух по спіралі, то 60-і в літературі були її наступним витком після 20-х. Надто багато спільних рис об’єднує ці розрізнені відрізки шляху української літератури. Друге десятиліття ХХ ст – було часом плідної творчості цілого сузір’я поетів першої величини. Ще працювати корифеї: І.Франко, Л. Українка, В. Самійленко, М.Вороний. До них приєднуються поступово молодші – М. Філянський, М. Чернівський, А. Кримський, пізніше – М. Рильський, П. Тичина, М. Семенко. Після громадянської війни входять в літературу В.Сосюра, Д. Фальківський, М. Йогансен, і т.д. У 60-і рр. живими класиками вважались ті що в 20-і були початківцями- В.Сосюра, М.Бажан, В. Мисик,М.Рильський. З’єднуючою ланкою між 50-ми і 60- ми була творчість Д.Павличка і Л.Костенко, у 60-і прийшли цілі «косяки талантів» (Л.Костенко), серед них : І.Драч, М.Вінграновський, Б.Олійник, І.Світличний, В.Симоненко та багато інших. Наведені приклади такого співіснування в часі численної плеяди поетів «хороших і різних»- явища в літературі неординарні і в кожному випадку щасливі. За існуючою на сьогодні в літературознавстві шкалою виміру можемо характеризувати їх ще одним поняттям - ренесансні. Однак і в період 20-х і в 60-і рр. стосунки між представниками молодших і старших неформальних угруповань митців не варто спрощувати: вони були далеко не однозначними. Ставлення до старших братів по перу набувало іноді гостро критичних форм. Пояснювалось це різними причинами: для «двадцятників» поезія кінця XIX ст.

Символізувала занепадництво, провінціалізм; виступи проти деяких поетів диктувались прагненням покінчити з «хуторянською» філософією, «хатньою» замкненістю літератури. «Для того, щоб ми не зупинялись в творчості, ми повинні дивитись куди й до чого ми йдемо, а не оглядатись весь час туди, звідки вийшли. Цебто: одгетькувати якомога рішучіше «селозовані» традиції дотеперішньої української культури. Нехай Косинки, Осьмачки і навіть Тичини оглядаються і тримають міцний зв’язок з Нечуєм-Левицьким, Васильченком та ін.», - писав В.Поліщук. А М.Семенко навіть зважився посягнути на національну святиню-прославився символічним спаленням Шевченкового «Кобзаря». Може комусь ці факти видадуться непереконливими- що ще чекати від представників «мистецтва майбутнього». Але й цілком відмінного за естетичними переконаннями члена групи «неокласиків» обурював «старосвітський смак» деяких «мрійників без крил»: От Петька Стах, містечковий сіряк От Вороний, сентиментальна кваша О, ні, Пегасові потрібна інша паша, А то - не вивезе, загрузне неборак. Для шістдесятників подібні виступи уособлювали протест проти закостенілості, фальші, декларативності літератури, проти інерції поетичного мислення. В «Оді чесному боягузові» І.Драч не називає імен, але цей твір викликав особливу лють літапаратчика з членівським квитком СПУ. Не може пробачити літераторам їх лицемірства і фальші Б.Олійник. Він не хоче згладжувати гострі кути триваючих в 60-і суперечок між письменницькими поколіннями, коли викриває «безбарвність», бездарність, честолюбство деяких поетів «з народу»: О, скільки пройшло вас під небом високим і гордим Порожніх на мисль, зате самолюбством - ущерть. Безбарвність свою самозванно прикривши народом П’ялись на котурни: Я ваш! Я народний поет! В такій ситуації не дивно, що поети вдались до пошуків пророка поза межами своєї Вітчизни. Критично сприймаючи досвід попередників (і не набувши власного), заперечуючи їх емоційну стихію, громадську позицію, засоби образності і т.д. молоде покоління усвідомлювало потребу вдосконалення. Для шістдесятників було властиве захоплення Хемінгуеєм, Ремарком, Рільке. «Неокласики» обожнювали «парнаських зір незахідне сузір’я»; футуристи сформувались як угруповання під безпосереднім впливом Верхарна, Рембо, Бехера, Уітсона. Незаперечними зразками творчості для символістів були твори Метерлінка, Гауптмана, Верфеля і т.д. В цьому контексті неможливо не згадати і про всеукраїнську дискусію 1925-1928 рр., одним із центральних суперечливих моментів якої було гасло М. Хвильового «дайош психологічну Європу!».Примітивізму гаркун-задунайських протиставляється творчий тип представника європейської культури і не лише як психологічної категорії, але й як уособлення грандіозної цивілізації, що виплекала Гете, Байрона і т.д. Українська література не лише збачувалась досвідом іноземних літератур, але й сама активним чинником їх збагачення. «Українська художня культура в періоди свого піднесення функціонувала в загальноєвропейському контексті, була відкритою для світових духовних процесів. І її занепад завжди був пов’язаний зі штучною герметизацією, блокадою, а відродження- із зусиллями прорвати цю блокаду».

«Європеїсти» 20-х на чолі з М.Хвильовим були прогресивною силою літератури, когортою відважних, що рушили «проти течії». Нонконформісти 60- хтакож пішли «проти течії», порушивши уставлені канони запліснявілої соцреалістичної доктрини, віднайшовши нові, свіжі форми поетичного вираження думки. На боці молодих завжди була готовність до творчого ризику, молодечій ентузіазм, навіть деяка зухвалість. Активність їх ідейно- стильових пошуків говорить про прагнення розширити розмиті обрії поетичного мислення, сягнути життєвих сфер, що особливо бентежили душу, вивільнились від впливу попередників. Вони відстоювали своє право на правду, свободу творчості, протистояли зловживанню ідеологією. Сукупність наведених факторів і є поясненням надзвичайної популярності поетичного слова в 20-і і 60-і роки. Важливою особливістю перших років після громадянської війни було значне посилення інтересу до поезії. Як тільки змовкли гармати, музи заявили про себе з відновленою силою. Виступи поетів збирали великі аудиторії. У свій час надзвичайно популярними були вечори «Гарту» і «Плугу». Ця захопленість поширювалась як на читачів, так і на митців, як на інтелігенцію, так і на маловчених селян. Вірші постійно друкуються на сторінках масових революційних видань. Статистика тих таки «Гарту» і «Плугу» нараховувала понад 15 тисяч самих тільки літературних гуртків. А скільки ще було незареєстрованих офіційно «українців з рукописами в кишенях» (Ю.Липа) можна тільки здогадуватись. Аналогічною була ситуація в 60-і рр. Поезія панувала повсюдно: на сторінках радянської («Літературна Україна», «Дніпро», «Вітчизна») та зарубіжної (чеські журнали «Дукля», «Дружно вперед», «Народний календар»; польський «Український календар», німецький часопис «Сучасність») періодики; на сценах концертних і театральних залів і в студентських аудиторіях; під час творчих зустрічей з робітниками в заводських і фабричних корпусах; на літературних вечорах в Клубі творчої молоді та численних регіональних клубах такого типу і т.д. Але й цих завоювань їй було замало: поезія поширюється у сферу самвидаву, панує на неофіційних літературних вечірках, квартирних зібраннях молоді, спраглої за живим, правдивим словом. Вечори молодої поезії проходили в атмосфері повного ажіотажу. Як свідчить Г.Касьянов величезний резонанс викликав вечір пам’яті В. Симоненка в Києвському медінституті, вечір сучасної поезії на заводі верстатів-автоматів у Києві, вечір в Київському парку культури і відпочинку, присвячений творчості Лесі Українки. Трибуною шістдесятників були також деякі радіо і телепередачі. Як писав Ю. Ковадів «такого широкого кола шанувальників поетичного слова поезія не мала ще з 20-х років». Особливим у досліджувані десятиліття став вимір особистості, яка відчула свою причетність до руху історії. У 60-і, може вперше після тривалої сталінської «зими», людина перестала бути гвинтиком суспільного механізму; відчула свою неповторність і навіть велич особливо гостро в роки національного підйому. У 20-і, після численних обмежень царського уряду розвиткові української культури, довгожданим ковтком свіжого повітря здавалась більшовицька політика українізації.

Нечаев  Бакунн вважали убивство Олександра II «прологом до велико вистави». «Друз!P писали вони.P Давайте ж дяти так, щоб вистава швидше могла початися Скоро, скоро настане день, коли ми розгорнемо червоний прапор  з страшним шумом нападемо на мператорський палац У нас буде лише один заклик: «За сокири!.. Будьте нещадн Вбивайте на вулиц, вбивайте в будинках, вбивайте в селах Пам'ятайте: хто не з нами, той проти нас». ¶ ось через 33 роки «генеральна репетиця» (так Ленн назвав революцю 1905 року), а ще через 12 рокв сама «вистава», що затьмарила собою за клькстю кров, жорстокост, горя все, що будь-коли бачило людство, включаючи кривав походи татаро-монголв. Натхненником  органзатором цього спектаклю'' була бльшовицька партя, реальна сторя яко прихована вд людських очей. Вас учили патентован професори-сторики (в Укран х називали «брехунцями»), що предтечею «рдно нашо парт» були робтнич гуртки Точиського (Одеса), Федосеева (центр Рос) та нших революцонерв. Няк це не гуртки, а центри, керован органзацю «Ад», що жила  дяла за канонами «катехзису» Нечаева: «Мстифкаця найкращий  майже диний засб привести людей до революц»; «Достатньо убити пару мльйонв,  колеса революц будуть змащен»; «Наш деал жахливе, абсолютне, всеохоплююче  нещадне знищення»

1. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років

2. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

3. Розвиток інфраструктури охорони здоров’я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст.: історичний аспект

4. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

5. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

6. Развитие кино в 20-30 годы ХХ столетия
7. Великобритания в 50-60 годах ХХ века
8. Становище Української журналістики в 20-х роках

9. Задачи астрономов во время наблюдений солнечных затмений (от 20-х годов ХХ века до наших дней)

10. Государственный аппарат Российской империи 20-60-х гг. XVIII в.

11. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

12. Социально-экономические аспекты традиционной структуры Казахстана в 20-30 годы ХХ века

13. Внешняя политика Советского Союза в 20-30 гг. ХХ века

14. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

15. Организация работы по подготовке школьного актива органами ВЛКСМ в 60-80-хх годах ХХ века

16. Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок

Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Светильник "Диско шар".
Компактная световая установка для домашней дискотеки, детского праздника или просто уютного вечера в кругу семьи своим кристальным блеском
427 руб
Раздел: Необычные светильники
Масло Mommy care для отпугивания комаров, 50 мл, арт. MC_1696.
Масло для отпугивания комаров смесь натуральных и органических масел Москитуш обладает нежным ароматом, способным притуплять обоняние
890 руб
Раздел: Крем

17. Культура початку ХХ ст Українська музика

18. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

19. Літаратура и рэдагаванне в Беларусі на пачатку ХХ ст

20. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

21. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

22. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.
23. Країни Східної Європи в другій половині ХХ ст.
24. Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

25. Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)

26. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх губерняў у парэформенны перыяд і на рубяжы ХІХ–ХХ ст.

27. Сполучені Штати Америки у другій половині ХХ ст

28. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

29. Україна на початку ХХ ст.

30. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

31. Творчий метод в мистецтві. Естетика реалізму в мистецтві ХХ ст.

32. Українська культура ХХ ст.

Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны
Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры
Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки

33. Особливості конфліктів на початку ХХІ ст. Можливості їх врегулювання

34. Історія розвитку вокального мистецтва на Буковині у ХІХ – поч. ХХ ст.

35. Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

36. Філософія України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст

37. Наш край наприкінці ХХ ст. – на початку ХХI ст.

38. Речной флот СССР в 60-80е годы ХХ века
39. Концепты общества потребления во французской литературе 50-60-х годов 20 века на примере романов Э. Триоле "Розы в кредит", Ж. Перек "Вещи" и С. де Бовуар "Прелестные картинки"
40. Речной флот СССР в 60-80е годы ХХ века

41. О “московском мифе” в 20–30-е годы ХХ века

42. Альтернативные пути развития стран мира в 20-30-е годы ХХ века

43. Видавництво художньої літератури в Радянському Союзі в 20-90-х роках

44. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

45. Країни Азії в 20-30-ті роки

46. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття

47. Органы внутренних дел Советского государства в 20-е - 30-е годы ХХ века

48. Развитие советского общества в 60-80 гг. ХХ века

Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр
Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

49. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

50. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

51. Головні теми жіночої західноукраїнської літератури 30-х років ХХ сторіччя

52. Борьба и ликвидация беспризорности в 20-30-е годы ХХ века

53. Розвиток Чехії за останні 20 років

54. Международное разделение труда и экономическое единство мира в ХХ веке
55. Организация сбора налогов в СССР в 60-е годы
56. Развитие США во второй половине ХХ века

57. Проблемы Церкви и религиозного сознания в России во второй половине ХIХ - начале ХХ веков

58. Россия на рубеже ХIХ-ХХ веков

59. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

60. Национализм в России в конце 20 – начале 21 веков

61. Образование и наука конца 19 начала 20 века

62. Внешняя политика Российского государства в 20-30-е годы 20-го столетия

63. Суверенная Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации (90-е годы 20 века - начало 21 века)

64. Расцвет искусства в начале 20 века

Качели подвесные "Гном".
Очень прочные универсальные качели, которые можно использовать как в домашних условиях, так и на природе. Основа выполнена из натурального
1400 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Тёрка универсальная Nadoba "Sava", четырёхсторонняя.
Тёрка универсальная четырёхсторонняя. Универсальные терки серии Sava изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, обладают не
469 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Перчатки одноразовые "Paclan", латексные, размер S, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из латекса, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
492 руб
Раздел: Перчатки

65. Молодёжная субкультура во второй половине ХХ века

66. Проект выставки: "ПОВСЕДНЕВНЫЙ КОСТЮМ КОНЦА 20 ВЕКА"

67. Молодежная субкультура: особенности, содержание, творцы. (Возникновение и развитие панк-рока)

68. Крестьянская поэзия 20-х годов. Николай Клюев

69. Этический выбор литературного поколения 60-х

70. Шпоры по зарубежной литературе 2-й половины 20 в.
71. Проблемы национального характера в русской прозе 20 века
72. Проблемы социальной защиты в произведениях художественной литературы 20-30 годов XX века

73. "Сплин" как надежда русского рока

74. Музыка ХХ века. Мадонна

75. Творчество рок-группы Led-Zepp

76. Музыкальная драматургия в рок музыке

77. История рок-музыки

78. Рубеж 20 века : индустриализация в России

79. Общие черты развития России и Запада в начале ХХ-го века

80. Великие реформы 60-70-х годов. Александр II

Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

81. Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.)

82. Культурное строительство в СССР в 20-30 годы

83. Оптина пустынь и российское общество 19-20 веков

84. Развитие сельского хозяйства и промышленности России на рубеже 19-20 веков

85. Социально-политическая борьба в Риме в период кризиса республиканского строя (60-е годы 1 в. до н. э.)

86. Оружие массового поражения: фактор национальной безопасности или средство устрашения (На примере отношений США и России в ХХ веке)
87. Русско-иранские отношения (век 20 и современность)
88. Реформы 60 – 70-х гг. XIX века

89. Основные ремесла Казахстана в начале 20 века

90. Конюшня на 20 спортивных лошадей

91. Развитие теории урока в советской дидактике периода середины 50-х - середины 60-х годов

92. Коллективизация в Казахской ССР в 20-30-е годы и ее последствия

93. Проблемы ядерного разоружения в 60-е - 80-е годы

94. Общественно-политическая жизнь советской страны в середине 60-х - середине 80-х годов

95. Сталинизм и цивилизационный подход в ХХ веке

96. Теплоэлектроцентраль на базе турбовинтового двигателя АИ-20

Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для мальчиков 8-15 лет (30-57
468 руб
Раздел: Обычные
Глобус "Двойная карта" рельефный, с подсветкой, на подставке из пластика.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре;
1072 руб
Раздел: Глобусы
Фломастеры "631", 50 цветов.
Яркие фломастеры с коническим наконечником диаметром 5 мм, можно использовать для рисования тонких линий 0,75 мм или более толстых до 3
658 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Развитие железных дорог мира во второй половине 19-20 вв.

98. Оценка типичных жизненных ситуаций людьми разного возраста 20 - 25 лет и 40-45 лет

99. Развитие земледелия в России в начале ХХ в.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.