Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

РЕФЕРАТ з дисципліни &quo ;Кредитування і контроль&quo ; на тему: &quo ;Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника&quo ; ЗМІСТ Вступ 1. Переваги та недоліки статистичних методів аналізу кредитоспроможності позичальника 2. Методи оцінки кредитоспроможності на основі комплексного аналізу Висновки Список використаної літератури ВСТУП Кредити є одним з найбільш прибуткових банківських активів і формують, як правило, найбільшу частину доходів банку. Проте кредитна діяльність не є винятком із загального правила щодо залежності між доходом і ризиком. А це означає, що висока дохідність неодмінно супроводжується підвищеним ризиком, тому кредитні операції залишаються найбільш ризиковою складовою активів банку. Надто ризикована кредитна політика комерційного банку є однією з основних причин, що призводить до його банкрутства. У сучасних умовах вітчизняні банки змушені постійно вдосконалювати стратегію та тактику своєї кредитної діяльності. У зв’язку з цим актуальним за сучасних тенденцій розвитку банківського сектору є аналіз і управління кредитним ризиком з метою зниження його рівня. Серед інструментів з мінімізації ризику в кредитній діяльності банку чільне місце посідає оцінка кредитоспроможності позичальників. Реальні висновки і пропозиції за результатами аналізу кредитоспроможності позичальників дозволяють уникнути невиправданих ризиків при проведенні кредитних операцій. Точність оцінки важлива і для позичальника, адже від неї залежить рішення про надання кредиту та про можливий його обсяг. Дослідженню питань оцінки кредитоспроможності позичальників комерційних банків присвячено значну кількість праць вітчизняних науковців. Ця проблема набула широкого висвітлення у публікаціях багатьох вітчизняних авторів, зокрема Ю. Бугель, В. Вітлінського, О. Дзюблюка, А. Мороза та інших. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні оцінки кредитоспроможності позичальника в системі кредитних відносин та визначенні основних характеристик методик комплексного характеру. 1. Переваги та недоліки статистичних методів аналізу кредитоспроможності позичальника На практиці багато комерційних банків формально проводять оцінку кредитоспроможності клієнтів, яка зводиться, як правило, до розрахунку відповідних коефіцієнтів на основі даних бухгалтерської звітності. Відповідно до рекомендацій НБУ щодо визначення фінансового стану позичальників комерційний банк повинен використовувати для критеріїв економічної оцінки фінансової діяльності позичальника низку показників. Банки самостійно визначають склад коефіцієнтів, що розраховуються, визначають процедуру їхнього розрахунку. Однак, значення коефіцієнтів потрібно диференціювати, по-перше за галузями, як це роблять деякі банки з іноземним капіталом, оскільки різні галузі мають об'єктивно різну структуру активів і пасивів, по-друге, прив'язати до темпів інфляції, зростання якої сприяє завищенню низки показників. Окрім цього, рекомендовані значення коефіцієнтів потрібно диференціювати і в регіональному розрізі, оскільки різні території мають не однакові виробничі умови і можливості для збуту продукції, що позначається на фінансових показниках їхньої діяльності.

Результат оцінки кредитоспроможності позичальника, зазвичай, зводиться до єдиного узагальненого показника - рейтингу, вираженого в балах. Для нього визначаються межі інтервалу коливання, при яких доцільне кредитування. За результатами оцінки фінансового стану позичальники класифікуються за класами . Проте, цього недостатньо для визначення рівня кредитоспроможності клієнта, а, відтак, і ступеня кредитного ризику для банку. По-перше, інформація в балансах і звітах дуже часто не відображає дійсного стану справ конкретного підприємства. Багато з них для оптимізації оподаткування розробляють фінансові схеми таким чином, що реальна картина істотно відрізняється від офіційної звітності. Крім цього, часто підприємства для отримання кредиту використовують прийом &quo ;прикрашення&quo ; звітності, щоб створити видимість вищих показників. Наприклад, практично будь-яке підприємство оточують взаємозалежні структури, утворюючи таким чином &quo ;холдинг&quo ;. Активи і обороти структур, що входять в такий холдинг &quo ;перетікають&quo ; з одного підприємства в інше. Утримуючи декілька днів матеріальні цінності або кошти у вигляді готівки чи на розрахунковому рахунку підприємства – потенційного позичальника, створюється видимість забезпеченості покриття кредиту. Якщо в цей час складають баланс, то показники платоспроможності, розраховані методом коефіцієнтів, будуть значно &quo ;прикрашені&quo ; і не дадуть об'єктивної оцінки фінансового стану підприємства . По-друге, інфляція дуже перекручує дані бухгалтерських звітів, що також негативно впливає на ступінь об’єктивності аналізу, і співробітники кредитних підрозділів не завжди можуть дати правильну оцінку платоспроможності позичальника на основі отриманих результатів шляхом обчислення коефіцієнтів. По-третє, оціночні коефіцієнти надають аналітику статичну інформацію (на певну дату) про платоспроможність підприємства і, таким чином, об’єктивність аналізу падає. У банківській практиці основний акцент робиться на оцінку поточної ситуації, тобто завжди використовується інформація минулих періодів, тоді як в західних банках увага аналітика направлена не тільки на аналіз попередньої діяльності позичальника, а й прогнозування подальшої його роботи. Проблеми з отриманням статистичних даних про надані кредити та іншої необхідної для оцінки кредитоспроможності інформації можуть бути усунені за умови нормального функціонування інституту бюро кредитних історій . Окрім системи коефіцієнтів, які дозволяють кількісно оцінити кредитоспроможність, банки беруть до уваги також якісні показники діяльності позичальника, зокрема: 1) вивчають кредитну історію та оцінюють показники, що характеризують діяльність підприємства на ринку і його співпрацю з контрагентами (термін функціонування підприємства за поточним профілем діяльності, джерела погашення кредиту, залежність від постачальників та покупців); 2) аналізують показники, що визначають якість управління (ринкову позицію позичальника, ефективність управління, достовірність і своєчасність надання інформації та фінансової звітності). Дослідження кредитної історії підприємства дозволяє зробити висновки щодо попередніх взаємовідносин позичальника з банківськими установами та погашення кредитної заборгованості в минулому.

Як правило, вітчизняні банківські установи не кредитують новостворені підприємства та неохоче співпрацюють з підприємствами, термін діяльності яких менший одного року . Аналізуючи співпрацю підприємства з контрагентами-постачальниками, банки беруть до уваги ступінь диверсифікації джерел постачання виробничих ресурсів і рівень залежності від тих постачальників, які не можуть бути замінені. Постачання будь-якого з компонентів товару підприємства-позичальника від одного постачальника чи ненадійні відносини з такими контрагентами ставлять під загрозу виробничу діяльність, а отже, і його спроможність розрахуватися за кредитною заборгованістю. Оцінка структури клієнтської бази позичальника дозволяє банку зробити наступні висновки: невелика кількість клієнтів в потенційного позичальника підвищує ризик кредитування, широка база клієнтів – зменшує кредитний ризик банку, адже з більшою ймовірністю гарантує реалізацію виробленої продукції та забезпечення прибутковості діяльності підприємства. Аналіз показників, що характеризують якість управління, має на меті з’ясувати ринкову позицію позичальника, рівень менеджменту потенційного клієнта та якість і своєчасність надання фінансової інформації. Дослідження ринкової позиції передбачає ознайомлення банку з такими аспектами діяльності позичальника, як володіння торговою маркою, конкурентоспроможність продукції і попит на неї, віддаленість від постійних постачальників та покупців. Рівень менеджменту визначається професійним досвідом менеджерів у бізнесі, їхніми зв’язками та репутацією у діловому світі, освітою і технічними знаннями в конкретній галузі. Про якість роботи менеджменту свідчить також наявність ретельно розробленого бізнес-плану підприємства і позитивні аудиторські висновки. Крім того, аналізується частота зміни керівництва, її причини та наслідки, наявність у менеджерів негативного досвіду управління іншими установами . Бально-рейтингова оцінка дозволяє прогнозувати своєчасність здійснення майбутніх платежів, ліквідність і реальність оборотних активів, оцінити загальний фінансовий стан підприємства і його стійкість, а також дає можливість визначити межі зниження обсягу прибутку, в яких здійснюється погашення частки фіксованих платежів. Перевагами бально-рейтингових моделей є простота, можливість розрахунку оптимальних значень за окремими показниками, здатність ранжирування підприємств за результатами, комплексний підхід до оцінки кредитоспроможності (використовуються показники, що відображають різні аспекти діяльності позичальника) . Важливим є скоринг як ефективний метод оцінки кредитоспроможності позичальників. Існують такі види скорингу: Applica io scori g (скоринг заявника) – оцінка кредитоспроможності клієнтів на отримання кредиту (скоринг за анкетними даними використовують передусім); Behavioral scori g (поведінковий скоринг) – оцінка вірогідності повернення виданих кредитів (поведінковий аналіз; Collec io scori g (скоринг для роботи з простроченою заборгованістю) – оцінка змоги повного або часткового повернення кредиту в разі порушення термінів погашення заборгованості (розрахунок ризиків за вмістом портфеля); Fraud scori g (скоринг проти шахраїв) – оцінка ймовірності того, що новий клієнт не є шахраєм; Respo se scori g (скоринг відгуку) – оцінка реакції споживача (відгук) на спрямування йому пропозиції; A ri io scori g (скоринг утрат) – оцінка ймовірності використання продукту надалі або перехід до іншого постачальника продукту.

Вдав тамним листуванням, нод брав участь у засданнях генерального суду, виконував обов'язки наказного гетьмана тощо. ДжураP зброносець у козацько старшини на Укран в 1618Pст. Дуже самостйний гмн. Вперше надруковано в газ. «Радянська Украна». (Змнна сторнка для захдних областей УРСР).P 1945.P 4Pсерп. Податься за першодруком. ХоралP вид релгйного спву: в поезP умовна назва урочистого твору. «Ще нам, братця козаки, усмхнеться доля»; «Запанумо ми, братця, у свой сторонц».P Не зовсм точно наведено слова з псн К.PСтеценка на слова П.PЧубинського «Ще не вмерла Украна». «По опеньки ходила,P цитьте!»P Слова з укрансько народно псн. УПА (Укранська повстанська армя)P вйськов формування оунвцв, створен 1943Pр. на тимчасово окупованй фашистами територ УРСР. Чинили терор проти населення захдних областей Украни в перш повонн роки. Самостйна економка. Вперше надруковано в газ. «Радянська Украна». (Змнна сторнка для захдних областей УРСР).P 1945.P 11Pсерп. Податься за першодруком

1. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

2. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

3. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

4. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

5. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

6. Оцінка фінансового стану підприємства
7. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях
8. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

9. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

10. Оцінка майна з метою страхування

11. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

12. Економічна оцінка кредитного процесу

13. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

14. Експертна оцінка земель

15. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

16. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00012, 1450x430x1550 мм.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
828 руб
Раздел: Вешалки напольные
Гель для укрепления зубов R.O.C.S. "Medical Minerals" для детей и подростков, со вкусом клубники, 45.
Благодаря определенным добавкам он формирует стабильную невидимую пленку на зубах, обеспечивает постепенное проникновение минералов в
354 руб
Раздел: Зубные пасты
Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее

17. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

18. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

19. Структура й оцінка економічної інформації

20. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

21. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

22. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації
23. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні
24. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

25. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

26. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

27. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

28. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

29. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

30. Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки

31. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

32. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские

33. Оцінка доцільності отримання патенту

34. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

35. Оцінка персоналу

36. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

37. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

38. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України
39. Оцінка ефективності використання рухомого складу
40. Функціональні райони потенційного ринку туристсько-екскурсійної діяльності в Південному регіоні Одеської області

41. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

42. Оцінка фінансового стану підприємства

43. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

44. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

45. Гідроекологічна оцінка річки Рось

46. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

47. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

48. Оцінка стану міської системи м. Рівного

Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі

50. Економічна оцінка екологічних збитків

51. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

52. Побудова споживчої функції. Оцінка параметрів системи економетричних рівнянь

53. Аналіз банком кредитоспроможності позичальника на базі матеріалів АКБ "Приватбанк"

54. Природно-ресурсный потенциал Восточносибирского экономического района
55. Природно-ресурсный потенциал Ставропольского края
56. Сегодня студенты, завтра - интеллектуальный потенциал нации - какой? (взгляд самой молодёжи)

57. Моделирование распределения потенциала в МДП-структуре

58. Понятие индекса развития человеческого потенциала

59. Влияние поверхностного потенциала воды на реологические свойства дисперсных систем

60. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

61. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

62. Ризик кредитних операцій комерційного банку

63. Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту

64. Экономический рост и кадровый потенциал России

Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Домкрат гидравлический, бутылочный, 5 т, высота подъема 180-340 мм.
В линейке представлены модели грузоподъемностью от 2 до 20 тонн. Они предназначены для подъема различных грузов при проведении ремонтных и
977 руб
Раздел: Домкраты, подставки

65. Рекреационный потенциал, проблемы и перспективы развития туризма в Камчатской области

66. Научно-технический потенциал военной навигации, гидрографии и океанографии России

67. Леся Українка

68. Потенциал маркетинга предприятия

69. Печінка. Її будова, функції та хвороби

70. Внутрифирменное обучение как технология развития кадрового потенциала организации
71. Оценка коммерческого потенциала (“коммерциализуемости”) технологий
72. Командообразование как технология формирования управленческого потенциала организации

73. Историко-культурный и образно-эстетический потенциал Москвы

74. О понятии интеллектуального потенциала и способах его измерения

75. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

76. Личностное в личности: личностный потенциал как основа самодетерминации

77. Образовательный потенциал виртуальной конференции

78. Моделирование распределения потенциала в МДП-структуре

79. Потенциал регионального рекламного рынка

80. Ночные эрекции и сексуальная потенция

Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

81. Нарушение потенции

82. Автоматическое управление сжиганием топлива с учетом его состава и кислородного потенциала

83. Некоторые аспекты повышения энергетических потенций организма спортсменов

84. Финансовый потенциал Удмуртии

85. "Туристические" потенциал и продукт национальных парков

86. Характеристика и анализ природно-ресурсного потенциала приморского края
87. Общая характеристика водноресурсного потенциала
88. Проблемы реализации инвестиционного потенциала российских предприятий

89. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

90. Трудовой потенциал Украины

91. Экономическая ситуация и использование трудового потенциала республики Дагестан

92. Проблемы управления процессами формирования и использования кадрового потенциала предприятия

93. Экономическая оценка минерально-ресурсного потенциала России

94. Проблемы использования трудового потенциала как элемента социально-экономического развития предприятия

95. Лексеми з суфіксами суб’єктивної оцінки у романі М.Г.Івасюка Балада про вершника на білому коні

96. Аналіз діяльності комерційного банку

Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы

97. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

98. Экономический и природно-ресурсный потенциал Франции и его использование

99. Природно-ресурсный потенциал Днепропетровской области


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.