Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Системи підтримки прийняття рішень фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки. Бурхливий розвиток I er e і пов'язаних із Всесвітньою мережею новітніх технологій все більш потребує притягнення для рішення виникаючих задач різноманітних прийомів і методів із суміжних областей людського знання і насамперед із математики. Одним з напрямків використання новітніх технологій є створення систем підтримки прийняття рішень. Дуже важливо використання таких систем при проведенні фінансового аналізу у зв’язку з необхідністю прийняття найбільш адекватного рішення, яке може вплинути на прибутковість проекту. Дуже часто необхідно приймати рішення, маючи протиречиві данні, які мають високий рівень так званого “шуму”. Це потрібно враховувати при створенні систем підтримки прийняття рішень фінансового аналізу. Одним з виходів з подібної складної ситуації є використання апарату нечіткої логіки. Нечітка логіка (fuzzy logic) - це математична наука, яка є розширенням класичної (булевої) логіки і заснована на концепції часткової правди - правди, що знаходиться десь посередині між "і" і "немає". Творець теоретичних основ нечіткої логіки Лотфи-заде (Lo fi Zade ) неодноразово підкреслював, що теорія нечітких висловлень не повинна трактуватися як самостійна, відособлена область знань. У деякому роді вона служить методологічним розширенням будь-якої іншої специфічної теорії, отриманої шляхом розмивання (fuzzifica io ) її базисних об'єктів (наприклад, чисел), - їхнім перекладом із дискретного стана в безупинне. У наші дні дослідження проводяться, зокрема, в області нечітких обчислень (fuzzy calcula io s), нечітких диференціальних рівнянь (fuzzy differe ial equa io s) та інше. Безпосереднє використання алгоритмів нечіткої логіки в додатках - річ поки досить рідкісна. Втім, очевидною областю впровадження є всілякі експертні системи, у тому числі: - нелінійний контроль за процесами (виробництво); - системи, що самонавчаються, названі також класифікаторами (classifiers), дослідження ризикових і критичних ситуацій. У цій області особливо цінується спроможність системи з нечіткою логікою одночасно вдосконалювати декілька каналів узагальнення правил, що помітно відрізняє цей підхід від систем штучного інтелекту, по черзі охоплюючих одну закономірність за іншою; - розпізнавання образів; - фінансовий аналіз (ринки цінних паперів); - дослідження даних (корпоративні сховища); - вдосконалювання стратегій керування і координації дій, наприклад складне промислове виробництво. Ми розглядаємо використання апарату нечіткої логіки саме при створенні систем підтримки прийняття рішень фінансового аналізу. Існують принципові межі придатності нечіткої логіки як підходу до задач, де фігурує занадто багато невідомих. Проте час підтвердив, що існуючий математичний інструментарій ефективний в процесі розробки цілком детермінованих кінцевих пристроїв із складною поведінкою. Але ж відомо, що в процесі фінансового аналізу не завжди існують данні, які є чітко детермінованими. Це пов’язано насамперед з неможливістю передбачити поведінку фондового ринку на визначеному проміжку часу.

Існує досить багато факторів, які можуть впливати на поведінку цінних паперів на ринку. Що найбільш важливо при проведенні фінансового аналізу на фондовому ринку? Це по-перше складання найбільш вірогідного прогнозу поведінки цінних паперів. Прогнозування – це ключовий момент при прийнятті рішень в управлінні. Можливість передбачити некеровані аспекти подій перед прийняттям кінцевого рішення дозволяє зробити найкращий вибір, який, в іншому випадку міг бути невдалим. Досвід показує, що кожний додатковий долар, витрачений на прогнозування, дає менше зниження ризику збитків, ніж попередній. За деякою точкою додаткові витрати на прогнозування можуть зовсім не приводити до зниження втрат. Це пов’язано з тим , що неможливо знизити середню помилку прогнозування нижче визначеного рівня, незалежно від того, наскільки складний метод прогнозування, що застосовується. Оскільки прогнозування ніколи не зможе повністю знищити ризик при прийнятті рішень, необхідно явно визначити неточність прогнозу. Рішення, що приймається, визначається результатами прогнозу з урахуванням можливої помилки прогнозування. Вищевказане передбачає, що прогнозуюча система повинна забезпечувати визначення помилки прогнозування, також як і саме прогнозування. Такий підхід значно знижує ризик об’єктивно пов’язаний з процесом прийняття рішень. Так в чому ж корені інтересу до нечіткої логіки, як методу, на основі якого можна створити системи підтримки прийняття рішень фінансового аналізу? Як вже було сказано, заміщаючи сувору детерміновану математичну модель об'єкту, нечіткий опис потребує лише мінімального набору закономірностей, не прямуючи до узгодженого опису системи (в термінах ефективності це означає насамперед кардинальне скорочення циклу розробки - впровадження, і практично будь-який наперед обраний додаток виграє від рішення на основі нечіткої логіки). Це дозволяє працювати з даними, що отримані системою на невеликому проміжку часу, з так званими нечіткими числами. Нечіткі числа (fuzzy umbers), одержані в результаті "не цілком точних вимірів", багато в чому аналогічні розподілам теорії ймовірностей, але вільні від властивих останній відхилень (мала кількість придатних до аналізу функцій розподілу, необхідність їхньої примусової нормалізації, дотримання вимог адитивності, важкість обгрунтування адекватності математичної абстракції для опису поведінки фактичних образів). Як і очікувалось, у межі зростання точності нечітка логіка приходить до стандартної, булевої. Таким чином, використовуючи алгоритми нечіткої логіки, спеціалісти фінансового аналізу отримали потужний засіб для складання прогнозів, практично незамінний у випадках, коли правила, по яких змінюється курс цінних паперів, невідомі або важко їх виявити. При створенні системи підтримки прийняття рішень для фінансового аналізу на фондовому ринку доцільно використовувати розвинутий алгоритм застосування нечіткої логіки – нейронні мережі. На нейронних мережах задача прогнозування формалізується через задачу розпізнавання образів. Данні про змінну, що прогнозується, за деякий проміжок часу створюють образ, клас якого визначається значенням змінної, що прогнозується, в деякий момент часу поза межами даного проміжку, тобто значенням змінної через інтервал прогнозування.

Для прогнозування ціни на фондовому ринку доцільно використовувати метод вікон. Цей метод передбачає використання 2-х вікон A1 та А2 з фіксованими розмірами відповідно та m. Ці вікна здатні переміщуватись з деяким кроком по часовій послідовності історичних даних, починаючи з першого елементу, і призначені для доступу до даних часового ряду, причому перше вікно А1, отримавши данні, передає їх на вхід нейронної мережі, а друге вікно А2 – на вихід. Пара, яку ми отримуємо на кожному кроці А1 -> А2 (1) використовується як елемент навчаючої вибірки. Приведемо приклад: Нехай є данні про курс цінного паперу за 2 тижні: 100 94 90 96 91 94 95 99 95 98 100 97 99 98 96 98 (2) Нехай розміри вікон відповідно =4, m=1, крок рівний 1. За допомогою методу вікон для нейронної мережі буде згенерована наступна навчаюча вибірка: 100 94 90 96 -> 91 94. 90 96 91 -> 94 90. 96 91 94 -> 95 96 91 94 95 -> 99 (3) Кожний наступний вектор отримується в результаті зсуву вікон А1 та А2 праворуч на один елемент. Передбачається наявність прихованих залежностей в часовій послідовності як множина наглядів. Нейронна мережа системи підтримки прийняття рішень, навчаючись на цих наглядах і настроюючи свої коефіцієнти робить спробу виділити закономірності та сформувати в результаті функцію прогнозу. Прогнозування здійснюється по тому ж принципу, що і формування навчальної вибірки. При цьому виділяються дві можливості: однокрокове і багатокрокове прогнозування. Багатокрокове прогнозування використовується для здійснення довгострокового прогнозу і призначено для визначення основного тренду і головні точки зміни тренду для деякого проміжку часу в майбутньому. При цьому система, що прогнозує, використовує отримані (вихідні) дані для моментів часу k 1, k 2 і т.д. у якості вхідних даних для прогнозування на моменти часу k 2, k 3 і т.д. Припустимо, система навчилася на часовій послідовності (2). Потім вона спрогнозувала k 1 елемент послідовності, наприклад, рівний 95, коли на її вхід був поданий останній з відомих їй образів (99, 98, 96, 98). Після цього вона здійснює подальше прогнозування і на вхід подається такий образ (98, 96, 98, 95). Останній елемент цього образу є прогнозом системи. І так далі. Однокрокове прогнозування використовується для короткострокових прогнозів, звичайно - абсолютних значень послідовності. Здійснюється прогноз тільки на один крок вперед, але використовується реальне, а не прогнозоване значення для здійснення прогнозу на наступному кроці. Для часової послідовності (2) на кроку k 1 система прогнозує вимогу 95, хоча реальне значення повинне бути 96. На кроці k 2 в якості вхідного образу буде використовуватися образ (98, 96, 98, 96). Як було сказано вище, результатом прогнозу на нейронних мережах є клас, до якого належить змінна, а не її конкретне значення. Формування класів повинно проводитись в залежності від того, які цілі прогнозування. Загальний підхід складається в тому, що область визначення прогнозованої змінної розбивається на класи відповідно до необхідної точності прогнозування. Класи можуть представляти якісний або чисельний погляд на зміну змінної.

Викладена Ентон Смтом «ключова доктрина» вивльнена вд будь-якого контексту, одначе вона здатна ефективно використовувати соцяльну топологю будь-якого контексту, враховуючи фактично повсюдно наявн локальн соцяльн структури: бльш або менш чтко окреслен людськ обднання на основ приналежности до спльно територ та епко-символчно традиц. До появи нацоналзму ц структури виглядають недорозвиненими й невиразно означеними, мшаними, нечтко вдмежованими одна вд одно, але вони емоцйно дуже близьк людям, адже становлять безпосередн соцяльне оточення хньо дяльности  психологчний мкроклмат хнього життя, неодмнну передумову психологчного комфорту. Розмитсть цих обднань суголосна плинному й самоорганзованому характеру локального соцяльного життя, яке рдко набира формально-чтких форм, а допуска стотну невизначенсть на свой перифер. Для перетворення етносу в нацю потрбен субкт, котрий побачить у цьому етнос конкретну нацю  назве його нацю: це може бути аристократя або нацональна нтелгенця залежно вд того, як складаються конкретн мсцев обставини

1. Основні напрямки фінансового аналізу

2. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

3. Види та методи фінансового аналізу

4. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

5. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

6. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)
7. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")
8. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

9. Фінансовий аналіз

10. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

11. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

12. Основні аспекти аналізу демократії

13. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

14. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

15. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

16. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца

17. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

18. Літературознавчі основи аналізу художніх творів

19. Відносини між людьми як предмет терапевтичного аналізу

20. Культура як предмет етносоціологічного аналізу

21. Фотометричні методи аналізу

22. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства
23. Фінансовий аналіз ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"
24. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

25. Передумови створення фізико–хімічного аналізу

26. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

27. Інструментарій проектного аналізу

28. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

29. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

30. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

31. Теорія економічного аналізу

32. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений
Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики

33. Методи та прийоми економічного аналізу

34. Розробка бази даних "Магазин побутової техніки"

35. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

36. Генетичні алгоритми в СППР

37. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

38. Аналіз банком кредитоспроможності позичальника на базі матеріалів АКБ "Приватбанк"
39. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній
40. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

41. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

42. Порівняльний аналіз ефективності та складності швидких алгоритмів сортування масивів

43. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

44. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

45. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

46. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

47. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

48. Аналіз фінансового стану ВАТ "Радсад"

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие
Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости

49. Аналіз фінансового стану підприємства

50. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

51. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

52. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

53. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

54. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності
55. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"
56. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

57. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

58. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

59. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

60. Аналіз фінансового стану підприєсвта

61. Аналіз фінансової сталості та її забеспечення

62. Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"

63. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

64. Генетические алгоритмы

Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды

65. Алгоритмы экономической (кадастровой) оценки городских земель и территориально-экономического зонирования

66. Правовое положение российских военных баз на территории стран СНГ

67. База данных для проекта досугового учреждения в городе Муроме Владимирской области

68. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

69. "Реквием" Анны Ахматовой

70. Анна Андреевна Ахматова
71. Анна Герман
72. Рекурсивные алгоритмы

73. Проект учета пользовательских счетов для интернет-провайдеров на базе OS FreeBSD с применением программы "Billing ISP"

74. Спроектировать многофункциональную систему связи на базе цифровой системы коммутации 5ESS для абонентов Ворошиловского района г.Донецка

75. Распределенные алгоритмы

76. Информационные потоки в ЭВМ. Алгоритм работы процессора

77. Принцип программного управления. Микропроцессор. Алгоритм работы процессора

78. Разработка информационно-справочной системы "Овощная база" /Prolog/

79. Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта

80. Форматы баз данных в автоматизированных библиографических системах

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы
Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы

81. Пример базы данных на Delphi 2.0

82. Проектирование и разработка баз и банков данных

83. Циклические алгоритмы

84. База данных для учета оплаты за междугородние разговоры

85. Экспертные системы на базе VP-Expert

86. Примеры баз данных (Студенческая группа)
87. Современные системы управления базами данных
88. VB, MS Access, VC++, Delphi, Builder C++ принципы(технология), алгоритмы программирования

89. Разработка базы данных, отражающей учет успеваемости студентов

90. Базы данных Microsoft Access

91. Разработка базы данных "Культурный досуг"

92. Системы управления базами данных

93. Система управления базами данных ACCESS

94. Разработка базы данных для объекта автоматизации: гомеопатическая аптека

95. Отчёт по созданию курсовой работы «База данных ACCESS»

96. Разработка системы задач (алгоритмы-программы) по дискретной математике

Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры
Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие
Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

97. Классификация баз данных

98. Системы принятия решений, оптимизация в Excel и базы данных Access

99. HTML и базы данных


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.