Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Мотиви соціальної поведінки особистості

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

В сучасному суспільстві інтерес до проблем особистості людини є настільки великим, що практично всі суспільні науки звертаються до цього предмету дослідження. Оскільки суспільні відносини існують як форма діяльності і поведінки реальних, конкретних індивідів, які є носіями і суб’єктами суспільних відносин, остільки властивості, соціальні якості реальних людей, які виявляються в їх взаємодії, визначають властивості цілісної суспільної системи. Системоутворюючою якістю особистості виступає спрямованість. Саме в спрямованості виражаються цілі, в ім’я яких діє особистість, її мотиви, суб’єктивні ставлення до різних сторін дійсності. В основі спрямованості особистості лежать потреби. Поведінка людини значною мірою залежить від того, які потреби у неї розвинені. У процесі взаємодії людини з оточуючим середовищем (природним, суспільним) постійно виникають нужди, задоволення яких необхідно для розвитку організму й особистості, це – потреби. Потреби різних людей у різні часи не є однакові. Свідомість людини накладає відбиток на спосіб їх задоволення, який, в свою чергу, залежить від рівня розвитку соціальних потреб. Соціальні потреби поділяють на матеріальні, духовні і суспільні. Матеріальні потреби виникають залежно від рівня економічного розвитку суспільства, суспільного виробництва, виховання. Задоволення матеріальних потреб пов’язано з розвитком духовних (пізнання, відпочинок) і суспільних (потреба в контактах, соціальне визнання, сенс життя) потреб. Ці потреби розвинені в різних людей далеко не однаково. Розвиток потреб пов'язаний також зі світоглядом, під яким розуміють струнку систему поглядів і переконань людини, яка, в свою чергу, базується на філософських, економічних і політичних знаннях. Переконання виступають при цьому як усвідомлення потреби особистості, що спонукають її діяти у відповідності зі своїми ціннісними орієнтаціями. Світогляд впливає на вибір мотивів особистості і розвиток її інтересів. На основі потреб формуються мотиви. Мотиви це – усвідомлені спонукання людини до діяльності і поведінки. Мотиви тісно пов’язані з потребами і навпаки. Їх зв'язок виявляється в тому, що потреби реалізуються в поведінці і діяльності. Мотивами можуть виступати потреби, інтереси, прагнення, бажання, почуття і думки. Сукупність мотивів поведінки і діяльності розглядається як мотиваційна сфера особистості. В цілому ця сфера є динамічною й змінюється в залежності від багатьох обставин. Проте ядром мотиваційної сфери, її «стрижнем» виступають відносно стійки й домінуючі мотиви. Саме в них першочергово виявляється спрямованість особистості. Розрізняють три групи мотивів: прості, до яких відносять потяги, бажання, хотіння; складні, до яких відносять інтереси, схильності, ідеали; випадкові, до яких відносять почуття, звички, афекти. Серед простих мотивів насамперед виділяють потяг, або неусвідомлену потребу людини. Кожний період життя людини, кожен її більш-менш значний крок у системі суспільних відносин приводить і до зміни її мотиваційної сфери. У процесі розвитку особистості відбувається перетворення одних мотивів на інші чи стримування одних іншими; на базі одних мотивів формуються інші, виникають протиріччя між різними мотивами, змінюється співвідношення домінуючих і підпорядкованих мотивів.

Таким чином, зміст мотивів є найбільш істотною характеристикою спрямованості особистості та рівня її вихованості. Мотив – це упредметнена потреба. Мотиваційна сфера є складним утворенням. Мотиви розрізняються не тільки за змістом, але й за рівнем усвідомленості, стійкості. Спрямованість особистості є результатом виникнення стійко домінуючих мотивів поведінки, а також інших особливостей особистості, що допомагають чи заважають реалізувати мотиви. Соціальною називають поведінку людини в суспільстві серед людей. Під нею розуміється така соціальна поведінка, яка основана на загальноприйнятих у даному суспільстві нормах культури (права, моралі, етики та ін). Соціальна поведінка виокремлюється в протилежність індивідуальної поведінці. Під індивідуальною поведінкою розуміється поведінка, яка не пов’язана з місцем, яке людина займає у суспільстві, чи з тими взаємовідношеннями, які в неї складаються з оточуючими людьми. Індивідуальна поведінка людини, на відміну від його соціальної поведінки, за звичай не впливає на поведінку оточуючих. Мотивів соціальної поведінки людей може бути декілька. По-перше, це бажання привести свою поведінку у відповідність с особистими переконаннями, поглядами і відношенням до людей, яких ця поведінка безпосередньо стосується. По-друге, це бажання відповідати очікуванням оточуючих людей. По-третє, це прагнення впливати на оточуючих людей. По-четверте, це пряме бажання зробити щось конкретне для людини, на якого спрямований даний проступок. Нарешті, по-п’яте, це просто бажання бути як усі, не виокремлюватися серед інших людей, чи навпаки, бути не схожим на інших людей. Розглянемо декілька мотивів соціальної поведінки. Мотивація досягнення успіхів. Мотивація досягнення успіхів являє собою сукупність факторів, які впливають на силу прагнення людини к досягненню успіху. Серед них найбільш велику роль відіграє потреба в досягненні успіху. Як виявили вчені, потреба в досягненні успіху не притаманна людині з народження, а набувається людиною у процесі життя, причому вона набувається вже з дитячого віку і стає відносно стійкою в 5-6 років. Набута потреба в досягненні успіху і наступному житті майже не змінюється. Ця потреба робить досить значний вплив на соціальну поведінку людини, на його психічний розвиток і життя у цілому. Діти з розвиненою потребою досягнення успіху частіше мають нормальну самооцінку, нормальний рівень притязань і показують низький рівень тривожності. Такі діти розвиваються більш швидко, чим діти з низькою потребою досягнення успіху. Людина, яка з дитинства набула потребу в досягненні успіху навчається долати труднощі, які виникають на її життєвому шляху. Мотив влади. Це мотив, який спонукає людину до того, щоб набути владу над іншими людьми, над подіями, які відбуваються, контролювати їх, управляти ними, здійснювати на них вплив. Люди, які мають такий мотив активно прагнуть влади, одержують задоволення від того, що мають владу і користуються нею. Вони активно прагнуть займати посади керівників, є учасниками різних політичних рухів, намагаються очолювати відповідні рухи. У групах і колективах, до яких належать такі люди, вони намагаються стати лідерами і зберіть за собою таке положення.

Існують різні погляди на оцінку цінності і моральної виправданості таких прагнень відповідних даному мотиву. Одні вчені відносяться до такого мотиву у людини нейтрально, вважаючи, що такий мотив не може характеризувати людину як хорошу чи погану, все залежить від того, для чого така людина прагне влади. Є і інша точка зору. Це більш жорстка позиція з даного приводу. Справа в тому, що даний соціальний мотив часто притаманний авторитарним особам. Така особа не проста прагне влади, а прагне її набути для того, щоб подавляти інших людей. У дітей такий мотив може проявлятися в жорстокому поводженню з більш слабкими дітьми, тваринами та ін. Тому мотив влади частіше розглядається як небажана риса особистості. Мотивація агресивної поведінки. Ця мотивація може бути біологічною і соціальною. Біологічна мотивація агресивності має органічну основу, а її прояв людиною залежить від того як функціонує її організм з дитинства. Біологічна мотивація не залежить від зовнішніх чинників, є спонтанною. Соціальна мотивація агресивності, навпаки, самим тіснішим образом пов’язана із зовнішнім впливом. Соціальна мотивація агресивності базується на переконанні в тому, що даний мотив і, відповідно, проявлення агресивності людиною, є результатом навчання. Шляхом виховання можна зробити людину доброю, уважною до людей і тварин. Такі риси характеру виключають агресивну поведінку. Якщо дітей в сім’ї виховувають так, що будь-які прояви агресивності з їх боку осуджуються, якщо в оточуючих їх людях вони не бачать проявів агресивності, то і самі діти виростають не агресивними. І навпаки, якщо дитину часто і жорстоко наказують, якщо вона навколо себе бачить багато прикладів проявів агресивності, то така дитина, як правило, виростає агресивною. В деяких теоріях агресивності її виникнення пов’язується із фрустрацією і агресивність розглядається як її соціально-психологічний наслідок. Фрустрація ж – чисто соціальне явлення, яке породжується умовами життя, і тому може розглядатися як набута якість. Альтруїзм як мотив соціальної поведінки. Відносно альтруїзма, як мотиву соціальної поведінки склалися такі ж точки зору, як і відносно агресивності. Тут також існують думки про біологічне і соціальне походження цього мотиву. Біологічна позиція з даного питання заклечається в тому, що не тільки у людини, а й у тварин можливо побачити випадки турботи один про одного і надання допомоги один одному. Крім того, у дітей можливі прояви альтруїстичних тенденцій у поведінці. І це деякі вчені розглядають як підтвердження уродженого походження альтруїзму. Разом з тим не менш переконливим є докази соціального походження даного мотиву. Якщо дорослі люди часто проявляють альтруїзм, то і діти, наслідуючи їх, починають його проявляти. Альтруїзм батьків часто поєднується з проявами альтруїзму у дітей, и навпаки: відсутність альтруїстичної поведінки у батьків часто супроводжується відсутністю його у дітей. Слід зазначити, що альтруїзм як мотив соціальної поведінки є альтернативою агресивності. Людина, як є альтруїстом, яка поводиться як альтруїст, майже ніколи не буває агресивною і, навпаки, той хто проявляє агресивну поведінку, як правило не буває альтруїстом.

Наскльки науковоаналтичн структури повязан з деологчними системами? Як саме вплив деологй позначаться на формуванн пдходв до вивчення нацй  нацоналзму, тим бльше, що нацоналзм у багатьох випадках оцнються й аналзуться саме як деологя, а його деологчний пдтекст завжди присутнй навть тод, коли йдеться про його вияви у психц особистост? Навну вру в те, що в суспльствознавств можливий позаконтекстуальний стосовно деолог пдхд., залишимо аматорампублцистам. Звернмося до думки фахвцв. В. Лсовий стверджу, що в основу оцнки деологй може бути покладений «набр деяких основоположних, базисних щнностей, кожна з яких може виступати центральною в тй чи ншй полтичнй деолог». Цей набр ма перспективу перетворитися на «глобальну деологю» глобально цивлзац. Засаднич цнност тако деолог «поцнування людського життя  людсько особистост, справедливост, свободи, соцального й мжнародного порядку (що гаранту безпеку), збереження культурно рзномантност свту й т. н. »[377] Отже, «соцальн науковц (йдеться про суспльствознавцв. Г.К.) у свой оцнц т чи ншо полтично деолог повинн виходити не з позицй одн з полтичних деологй, а Aрунтуватися на набор названих взамоповязаних цнностей (що дозволяють забезпечити крашу життву перспективу людям, окремим спльнотам людей етносам, нацям  людству в цлому) [] Твердження, що науковецьгумантарй у свой оцнц будьяких деологй виходить з пдтримки та захисту деяких найважливших цнностей, свдчить про те, що науковцгумантар утворюють спльноту, обднану певною деологю»[378]

1. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

2. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

3. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

4. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

5. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

6. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею
7. Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів
8. Мотиваційно-особистісні аспекти діяльності

9. Соціалізація особистості в процесі художньо-естетичної діяльності

10. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

11. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

12. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

13. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

14. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

15. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

16. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

Ручка-стилус шариковая "Самая лучшая!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги
Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

17. Планування діяльності підприємства

18. Державне регулювання комерційної діяльності

19. Контрольна з підприємницької діяльності

20. Суть комерційної діяльності на підприємстві

21. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

22. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності
23. Інтегральна ефективність діяльності
24. Планування діяльності підприємств

25. Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи

26. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

27. Валютний ризик в діяльності банківської системи

28. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

29. Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

30. Організація діяльності "ПриватБанку"

31. Планування банківської діяльності

32. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки
Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки
Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры

33. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

34. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

35. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

36. Історія діяльності товарних бірж в Україні

37. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

38. Аналіз діяльності Приватбанку
39. Аналіз ризику факторингової діяльності банківських структур
40. Валютні операції банку (на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк")

41. Державне регулювання страхової діяльності

42. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

43. Основи безпеки життєдіяльності

44. Особливості будови і життєдіяльності лишайників

45. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

46. Інтелектуальна власність у господарський діяльності

47. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

48. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

Контейнер хозяйственный универсальный, на колесах, 10 литров.
Материал: пластик. Размер: 462х162х272 мм.
359 руб
Раздел: 5-10 литров
Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные

49. Облік витрат за видами діяльності

50. Облік зовнішньоекономічної діяльності

51. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

52. Програма аудиту діяльності ТзОВ "РЗВА-Електрик"

53. Формування доходів за видами діяльності, їх облік

54. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності
55. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"
56. Основи захисту обьєкту господарської діяльності

57. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

58. Безпека банківської діяльності в Україні

59. Державне регулювання інноваційної діяльності

60. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

61. Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції

62. Ліцензування підприємницької діяльності

63. Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

64. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

66. Правове регулювання біржової діяльності

67. Правові засади фінансової діяльності держави

68. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

69. Проблеми суб’єкта злочину в сфері господарської діяльності

70. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави
71. Система договорів у підприємницькій діяльності за новим ЦК
72. Використання сучасних можливостей судових експертиз у слідчій діяльності

73. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

74. Інформаційні ресурси економічної діяльності

75. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

76. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

77. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні

78. Музейна галузь документально-комунікаційної діяльності

79. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

80. Вдосконалення маркетингової діяльності

8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов
Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная

81. Інформаційне забезпечення діяльності організації

82. Маркетингові дослідження діяльності фірми

83. Організація збутової діяльності на підприємстві

84. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

85. Ситуаційний аналіз умов збутової діяльності Київського торгівельного представництва ЗАТ "Галичина" на ринку молочних продуктів Київської області

86. Цінові обмеження для окремих видів діяльності
87. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності
88. Використання маркетингу в діяльності банку

89. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

90. Розробка програми відновлення рухової діяльності пацієнтів після травм хребта з використанням системи інтенсивного тренінгу

91. Роль слова в діяльності медика

92. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

93. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

94. Вдосконалення організації експортно-імпортної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

95. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

96. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики
Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг
Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие

97. Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

98. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

99. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.