Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Основи страхової діяльності

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Кафедра фінансів Контрольна робота з дисципліни &quo ;Страхування&quo ; Виконала студентка ІІІ курсу факультету економіки та менеджменту групи Ф-62 Лисиця Богдана Викладач Козін Едуард Геннадійович Суми - 2008 ЗмістЗадача 1. Тема: фінансові основи страхової діяльності Задача 2. Тема: структура тарифної ставки Задача 3. Тема: методика побудови одноразових нетто-ставок по страхуванню на дожиття Задача 4. Тема: страхування відповідальності Задача 5. Тема: методика побудови одноразових нетто-ставок із страхування пенсії Задача 6. Тема: змішане страхування життя розрахунок страхових премій Задача 7. Тема: фінансова стійкість страхових операцій Задача 8. Тема: ексцедентне перестрахування Задача 9. Тема: системи відповідальності в майновому страхуванні Задача 10. Тема: майнове страхування Список використаної літератури Задача 1. Тема: фінансові основи страхової діяльностіВизначити інвестиційний прибуток страхової компанії від розміщення тимчасово-вільних коштів страхових резервів у розмірі 800 тис. грн. на депозит у комерційний банк терміном на 20 місяців під прості і складні відсотки при прибутковості розміщення 5% річних. Нарахування відсотків на внесок здійснюється щомісячно. У задачі дати пояснення: Що таке інвестиційний прибуток? а) Складне нарахування відсотків здійснюється за формулою:,де: FV - депозит, вклад, кредит, борг, основна сума, (теперішня вартість); PV - сума вкладу з відсотками, сума повернення, нарощена сума (майбутня вартість); i - процентна ставка в кожному з періодів ; - кількість періодів нарахування процентів, в кожному з яких процентні ставки рівні між собою і дорівнюють і.Прибуток складає869372,7118-800000=69372,7118 (грн.).б) Просте нарахування відсотків розраховується за формулою: , Прибуток складає 866666,6667-800000=66666,6667 (грн.). Задача 2. Тема: структура тарифної ставкиРозрахувати нетто-ставку і ризикову надбавку при введенні нового виду страхування майна. Спостереження проводилися протягом 5 років з 2000 по 2004 р. Страхова відповідальність страховика в роки, що спостерігаються, становить: 2000 р. - 800 тис. грн., 2001 р. - 700 тис. грн., 2002 р. - 750 тис. грн., 2003 р. - 840 тис. грн., 2004 р. - 900 тис. грн. Виплати страхових відшкодувань по майновій групі у відповідні роки становлять: 2000 р. - 54 тис. грн., 2001 р. - 50 тис. грн., 2002 р. - 23 тис. грн., 2003 р. - 99 тис. грн., 2004 р. - 80 тис. грн. У задачі дати пояснення: Що таке тарифна нетто-ставка? Нетто-ставка (Тн) - як частина брутто-ставки, призначена для формування страхового фонду, використовуваного для поточних страхових виплат і створення страхових резервів. Нетто-ставка (Тн) включає основну частину (Т0) і ризикову надбавку (Т ). Основна частина нетто-ставки (Т0), що забезпечує формування страховиком фонду коштів, використовуваних для поточних страхових виплат, створення страхових резервів, математично являє собою ймовірність настання страхового випадку або ймовірність завдання збитків. Імовірність завдання збитків можна виразити через показник збитковості страхової суми.

У зв'язку із цим основну частину нетто-ставки (Т0) у ризикових видах страхування за наявності страхової статистики можна розрахувати як середній за тарифний період показник збитковості страхової суми, тобто:,де: Уср - середній показник збитковості страхової суми за тарифний період Т; У 1, У 2,. Т - показники збитковості страхової суми у відповідних роках - 1, 2, , ; Т - тарифний період (кількість років). У свою чергу, показник збитковості страхової суми в кожному -му році тарифного періоду визначається за формулою:,де: - сума виплачених страхових відшкодувань по всіх об'єктах страхування в -му році тарифного періоду; - сума страхових сум по усіх -об'єктах страхування в -му році тарифного періоду. За рахунок ризикової надбавки (Тр) страховик формує кошти додаткового страхового резерву, призначеного для покриття можливого збільшення виплат страхових відшкодувань в окремі несприятливі роки (періоди) у порівнянні із середніми виплатами за прийнятий тарифний період. Ризикова надбавка визначається за формулою середньоквадратичного відхилення, тобто ,де: У - показники збитковості страхової суми у відповідних роках тарифного періоду - 1, 2, , ; Уср - середній показник збитковості страхової суми за тарифний період Т. За відсутності страхової статистики нетто-ставка в ризикових видах страхування визначається або методом аналогії, або методом експертної оцінки. - нетто-ставка. - ризикова надбавка. Задача 3. Тема: методика побудови одноразових нетто-ставок по страхуванню на дожиттяРозрахувати річний брутто-тариф, щомісячну нетто-ставку й одноразову нетто-премію за договором страхування на дожиття для особи у віці - 28 років, при терміну страхування - 15 років, страховій сумі - 45 тис. грн., інвестиційному доході /нормі прибутковості/ від розміщення тимчасово-вільних коштів страхових резервів - 6 складних річних відсотків. Навантаження в структурі тарифної ставки складають - 10% У задачі дати пояснення: Що таке нетто-ставка? Нетто-ставка (Тн) - як частина брутто-ставки призначена для формування страхового фонду, використовуваного для поточних страхових виплат і створення страхових резервів.Брутто-ставка (Тб) при страхуванні на дожиття розраховується за формулою:де: Тн - відповідна одноразова нетто-ставка по виду страхування; f = Квд Кпр - питома вага навантаження в структурі брутто-ставки: Квд - норматив витрат на ведення справи; Кпр - норматив прибутку. Формула для розрахунку, наприклад, коефіцієнта розстрочки постнумерандо виводиться шляхом використання наступного алгоритму розрахунку й математичних залежностей між розглянутими в прикладі показниками: Допускається, що до кінця кожного року страхування всі страхувальники сплачують страховий внесок у розмірі 1 грн. Загальна сума сплачених внесків наприкінці кожного року страхування визначається множенням числа тих, що дожили (за таблицею смертності) до вікової групи наступного року Lx 1 на 1 грн річного внеску. Наприклад, для першого року страхування загальна величина сплачених страхових внесків дорівнює Lx 1Ч1,0 = Lx 1. Для другого року - Lx 2, для -го року - Lx . Сучасна вартість загальної суми сплачених всіма страхувальниками наприкінці першого страхового року внесків визначається множенням суми внесків - Lх 1 на дисконтуючий множник - V, тобто Lх 1ЧV.

Сучасна вартість внесків другого року дорівнює - Lх 2ЧV2, а -го року - Lх ЧV . Для кожної з осіб, що застрахувалися, величина сучасної вартості загальної суми річних внесків за строк страхування років зі сплатою їх наприкінці кожного страхового року (па'х) визначається за формулою:де: па'х - коефіцієнт розстрочки платежу постнумерандо являє собою сучасну вартість річної ставки внеску в розмірі 1 грн при строку страхування п років і нормі прибутковості i. - щомісячна нетто-ставка. - одноразова нетто-премія. Задача 4. Тема: страхування відповідальностіПозичальник застрахував у страховій компанії кредит і відсотки за користування кредитом з безумовної франшизи - 12%. Визначити брутто-премію, що зобов'язаний сплатити страхувальник при таких умовах: розмір позички - 8 млн. грн. ., плата за кредит - 30% у рік, термін кредитного договору - 11 місяців, тарифна ставка - 17% У задачі дати пояснення: Що таке франшиза і її види? Франшиза (Ф) - частина можливого збитку, що може бути нанесений майновим інтересам страхувальника, не підлеглого відшкодуванню з боку страховика, а таким, що залишається на відповідальності самого страхувальника. Франшиза, обговорена в договорі страхування, дозволяє забезпечити інтерес страхувальника в неушкодженості застрахованого майна й знизити розмір сплаті страхового внеску. Франшиза може бути встановлена в абсолютному розмірі в гривнях, або у відсотках до страхової суми й оцінки об'єкта страхування, а також у відсотках до величини можливого збитку. Франшиза буває умовною й безумовною. При умовній франшизі зобов'язання страховика за договором страхування не виникають доти, поки розмір збитку не перевищить розміру франшизи. При цьому страховик повністю компенсує фактичний розмір збитку незалежно від величини франшизи. При безумовній франшизі, коли фактичний збиток перевищує величину, установлену в договорі страхування, розмір страхової виплати зменшується на величину встановленої договором франшизи. - брутто-премія, що зобов'язаний сплатити страхувальник. Задача 5. Тема: методика побудови одноразових нетто-ставок із страхування пенсіїРозрахувати одноразову тарифну нетто-ставку, щомісячну брутто-ставку та одноразову брутто-премію при страхування на випадок смерті для особи віком 38 років. Строк страхування 11 років. Страхова сума - 15 тис. грн. Норма прибутковості 12 складних річних відсотків. Навантаження в структурі брутто-ставки складає 10%. Розв’язання f = Квд Кпр – питома вага навантаження в структурі брутто-ставки: Квд - норматив витрат на ведення справи; Кпр - норматив прибутку. Задача 6. Тема: змішане страхування життя розрахунок страхових премійРозрахувати одноразову брутто-ставку і щомісячний платіж, що повинне внести особа у віці 55 років за договором змішаного страхування життя при терміні страхування 4 років, при страховій сумі 10 тис. грн. Прогнозована норма інвестиційної прибутковості страхової компанії 14% у рік. Показник збитковості страхової суми по втраті працездатності від нещасних випадків за останні 5 років відповідно становив: 0,03; 0,05; 0,04; 0,02; 0,05. Витрати на ведення справи в структурі брутто-ставки складають 16%.

Заслуговує позитивної оцінки те, що основи діяльності спецслужби ЗУНР регламентувалися нормативним актом вищої юридичної сили, що відповідало демократичним політичним і правовим традиціям. Закон від 15 лютого 1919 року досить чітко і детально регламентував правовий статус Державної жандармерії, її підпорядкованість і територіальну структуру, порядок заміщення посад та проходження служби (відповідно до прийнятого табелю про ранги), порядок підбору і систему підготовки кадрів ДЖ, вимоги до кандидатів на службу. Важливо також, що у цьому законі здійснюються спроби захисту соціальних прав співробітників спецслужби та членів їх сімей. За новим законом Державна жандармерія являла собою воєнізовану організацію, покликану захищати й убезпечувати суспільний лад (тобто боротися зі шпигунством, саботажем і ворожою пропагандою), підтримувати спокій і порядок в країні. В разі необхідності вона могла залучатися і до виконання окремих бойових завдань, якщо це не шкодило її основній діяльності. У вищих інстанціях жандармерія підпорядковувалась Державному секретаріату внутрішніх справ

1. Основи страхової справи

2. Основы страхового дела

3. Сущность и правовые основы страховой деятельности

4. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

5. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

6. Основи безпеки життєдіяльності
7. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад
8. Правові основи підприємницької діяльності

9. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

10. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

11. Основи інвестиційної діяльності

12. Ринок - економічна основа комерційної діяльності

13. Основы молекулярной биологии клетки

14. "Основы организации корабля" /Корабельный устав/

15. Основы ведения наступления подразделениями и частями

16. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

Свечи чайные белые (100 штук).
Свечи чайные в гильзе. Количество: 100 штук. Цвет: белый.
361 руб
Раздел: Свечи чайные
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 4/L (7-14 кг), 44 штуки.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
425 руб
Раздел: Более 11 кг
Песочные часы "Обратные".
Песочные часы «Волшебные Обратные» - антистресс. Часы направлены на то, чтобы отвлечь Вас от напряжения и снизить стресс. Они не только
330 руб
Раздел: Часы песочные

17. Государственное регулирование страховой деятельности

18. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

19. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

20. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

21. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

22. Основы конституционного права Франции
23. Основы конституционного строя Великобритании
24. Правовые основы государственной службы в зарубежных странах

25. Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ

26. Правовые основы взаимоотношений представительного и исполнительного органов местного самоуправления

27. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

28. Конституционные основы судебной власти

29. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

30. Финансовые основы местного самоуправления по законопроекту комиссии Козака

31. Основы местного самоуправления

32. Организационные основы проведения налоговых проверок

Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль

33. Основы делопроизводства (Контрольная)

34. Нормативно - правовая основа социального обеспечения военнослужащих

35. Правовые и нормативные основы труда

36. Инвестиционная деятельность страховых организаций

37. Страховой рынок Украины и его характеристика

38. Классификация страхования ответственности и сегментация страхового рынка
39. Страховое дело в схемах
40. Страховой рынок в России и за рубежом

41. Финансовые возможности новых форм страхового бизнеса за рубежом

42. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов

43. Основы политики Эстонского государства в отношении образования и здравоохранения

44. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

45. Правовые основы бухгалтерской и статистической отчетности

46. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе

47. Конспект учебника Мамонтова "Основы культурологии"(М., Изд. РОУ, 1996)

48. И.А. Ильин. Основы христианской культуры

Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели

49. Народно-поэтическая основа Щедринских сказок, их самобытность, нравственно-философская направленность (на примере сказки "Коняга")

50. Фольклорные основы сказок-повестей В. М. Шукшина

51. Цицикарский протокол 1911г.(Основы взаимоотношений России и Китая в начале 20 в.)

52. Космоцентризм как основа философии Древней Греции

53. Информационные технологии в экономике. Основы сетевых информационных технологий

54. Основы информационных технологий
55. Основы построения сетей
56. ПК на основе процессора INTEL 80286

57. Платежная система на основе смарт-карт

58. Разработка АРМ на основе персонального компьютера для дома

59. Основы алгоритмизации и алгоритмические языки

60. Учебник по основам языка Ассемблера

61. Билеты по дисциплине "Основы алгоритмизации и программированию"

62. PGP для Персональной Приватности /на основе PGP v5.0/

63. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

64. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 110 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
690 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор 3 в 1 "Лесные сказки", 35 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-008.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

65. Лабораторная работа №4 по "Основам теории систем" (Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования)

66. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

67. Математичекие основы теории систем: анализ сигнального графа и синтез комбинационных схем

68. Основы теории систем и системный анализ

69. Исследование регрессии на основе численных данных

70. Травматология - основы военно-полевой хирургии
71. Правовые основы бухгалтерской и статистической отчетности
72. Основы уголовного права (Контрольная)

73. Основы рационального использования природных ресурсов в условиях научно-технического прогресса

74. Лингвометодические основы изучения написания буквы ерь после шипящих в окончаниях существительных с учетом вариантов орфограмм

75. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

76. Научные основы школьного курса химии. методика изучения растворов

77. Обучение аудированию на коммуникативной основе в 7, 8 классах общеобразовательной школы

78. Методические основы уровневой дифференциации при обучении алгебре в классах с углубленным изучением математики

79. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе

80. Теоретические основы игры дошкольника

Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами

81. Доходы как финансовая основа хозяйственной деятельности торгового предприятия

82. Опорные конспекты по курсу "Основы Политологии"

83. Технологические основы машиностроения (лекции)

84. Создание и исследование шпаклевочных паст на основе УПС и АВС

85. Участок по изготовлению изделий из безвольфрамовых твердых сплавов на основе карбида титана

86. Основы теории надежности
87. Патентный поиск на тему: "Современная оснастка станка" по курсу "Основы научной деятельности"
88. Основы монтажа оборудования

89. Основы технологии приготовления пищи

90. Основы конструирования: Проектирование привода общего назначения содержащего цепную передачу

91. Основы металлургичесуого производства

92. Основы взаимозаменяемости

93. Основы проектирования и конструирования машин

94. Экологическая психология. Психологические основы экологического образования

95. Основы психологии предпринимательского мышления

96. Психолого-педагогические основы и управление коллективом

Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения

97. Основы психологического консультирования

98. Основы самосовершенствования. Программа личностного роста

99. Основы психологии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.