Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Страховий ринок

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Загальна характеристика становлення і розвитку страхового ринку України Страховий ринок - це сфера економічних відносин, у процесі яких формуються попит і пропозиція на страхові послуги і здійснюється акт їх купівлі-продажу. У деяких публікаціях наводиться ширше поняття страхового ринку. Іноді ним охоплюють усі форми надання страхового захисту. Із цим погодитися не можна. Адже при відшкодуванні збитків за рахунок централізованих фондів відносини купівлі-продажу відсутні. Немає їх і в разі формування та використання з цією метою коштів із фондів самострахування. Існує також думка, що під страховим ринком слід розуміти сукупність його суб'єктів (страхувальників, страховиків та посередників) і страхових послуг, що є предметом купівлі-продажу. Можливо, з теоретичного погляду таке визначення не є досить коректним, проте воно також дістало визнання, особливо серед практиків. Поняття &quo ;страховий ринок&quo ; у пострадянській економіці склалося на початку 90-х років. Саме на цей період припадає створення поряд з Держстрахом перших альтернативних страхових організацій. Зародження і розвиток страхового ринку України - процес, що має багато спільного з аналогічними процесами в інших постсоціаліс-тичних країнах. Проте водночас нашій країні притаманні деякі специфічні риси. Після законодавчого введення деяких елементів ринкової економіки в колишньому Радянському Союзі (особливо з появою Закону &quo ;Про кооперацію&quo ; (1988 року) почали створюватися перші страхові кооперативи. Їх частка в загальних обсягах страхування була незначною - не більш як 1%. Проте існування кооперативів протягом 1988 - 1989 років мало велике значення щодо набуття першого досвіду роботи в ринкових умовах, підвищення кваліфікації кадрів, взяття під страховий захист &quo ;нетрадиційних&quo ; для Держстраху ризиків, зокрема вантажів, відповідальності за невиконання угод третіми особами тощо. З самого початку зародження страхового ринку альтернативні страховики більшою мірою звернули увагу на зміст страхових продуктів (послуг), що пропонуються в Західних країнах. Завдяки цьому в Україні почав зростати асортимент страхових послуг, виник інститут перестрахування. Коли в 1990 році рамки законодавства в напрямку розвитку ринкових відносин були розширені, почали створюватися перші комерційні страхові компанії. Можна виокремити чотири основні чинники, які сприяли розвитку на ринку повноцінних суб'єктів страхування. Чинник 1-й - створення відносно великих страхових організацій союзного значення з широкою мережею периферійних філій, у тому числі й в Україні, що згодом перетворилися на самостійних юридичних осіб. Так виникли теперішні компанії АСКА, &quo ;Славія&quo ; та інші страховики. Нині зв'язки з московськими холдингами лишаються здебільшого у сфері перестрахування, хоча з кожним роком таких зв'язків стає дедалі меньше. Чинник 2-й - створення комерційних страхогих організацій на базі розміщених в Україні установ системи колишнього Держстраху СРСР і їндержстраху СРСР. Цей процес відбувався поступово і певною мірою опосередковано. Оскільки до кінця 1993 p. Держстрах запишався повністю державною організацією, то в умовах слабкого розвитку на тон час ринкового законодавства він був істотно обмежений у можливостях підписання вигідних страхових угод, отримання доходів від інвестиційної діяльності, упровадження ефективних форм мотивації праці тощо.

Система ще тривалий час пропонувала підприємствам і населенню &quo ;застарілі&quo ; шаблонні страхові продукти доринкового періоду. На державного страховика було покладено здійснення обов'язкового страхування, яке з більшості видів було збитковим. Великої шкоди завдали іміджу Держстраху гіперінфляція і неможливість з багатьох (здебільшого не залежних від страховика) причин своєчасної компенсації і виплат громадянам за попередніми договорами змішаного страхування життя, укладеними ще за радянських часів. Усе це зумовило тенденцію переходу кваліфікованих працівників до інших компаній, створення держстрахівськими працівниками страховиків-супутників, які певною мірою залучалися до страхування &quo ;вигідних&quo ; ризиків, запровадження тих видів страхування, яким не надавалося належної уваги в Держстраху. Навіть і тоді, коли в ! 992 - 1993 pp. загальне законодавство поставило Держстрах (на той час уже Національна акціонерна страхова компанія &quo ;Оранта&quo ;) в однакові умови з іншими компаніями, страхові компанії-супутники не зникли, а, здобувши досвід, працювали й далі (щоправда, поступово втрачаючи зв'язки зі своєю &quo ;базою&quo ;). Зауважимо, що зазначений процес не набрав форми спеціальної політики з боку Держстраху, а здебільшого здійснювався на місцях працівниками регіональних установ. Що ж до їндержстраху, то він ще до розпаду СРСР перетворився на холдинг з великими правами своїх філій, у тому числі й в Україні. Тому створення протягом 1991 - 1992 pp. самостійних страховиків на базі цих філій не потребувало великої роботи. Чинник 3-й - створення страхових компаній комерційними, торговельними, банківськими та іншими підприємницькими структурами. Перші роки самостійності української держави характеризувалися заснуванням багатьох банків, торговельних корпорацій, інвестиційних компаній, інших комерційних структур. Ці суб'єкти, розвиваючи свій бізнес, доходили висновку про необхідність здійснення страхування. Оскільки на страховому ринку ще не було великих надійних компаній, то структури в інших галузях бізнесу почали засновувати своїх страховиків з метою власного обслуговування. Надалі страхові компанії такого типу почали працювати універсальніше, і не тільки в межах потреб своїх засновників. Чинник 4-й - створення &quo ;кепчивних&quo ; страховиків при галузях, підгалузях, сферах виробництва. З розвитком ринкових відносин у різних сферах виробництва постала потреба у створенні обслуговуючої, комерційної інфраструктури. Тому поряд з виникненням банків, торговельних посередників, зовнішньоекономічних фірм почали засновуватись і страхові компанії, які на перших порах брали на себе внутрішньогалузеві ризики. Характерною особливістю таких компаній був великий вплив на їхню роботу міністерств, відомств, державних корпорацій тощо. Окрім цих головних чинників на процес масового виникнення страхових компаній у 1990 - 1993 pp. впливали (щоправда, набагато менше) такі чинники: а) ініціатива науковців, фахівців, які запозичували досвід роботи страхового ринку в розвинених країнах; б) засновницька робота профспілок, громадських організацій; в) участь зарубіжних інвесторів (такі компанії були, як правило, невеликі і створювалися здебільшого з метою розвідки ринку, але після встановлення 20 %-вої межі участі нерезидентів у статутному фонді страховика майже всі вони припинили існування).

Не можна обминути й такий чинник, як створення страхових компаній з метою суто трастової діяльності - &quo ;гри на інфляції&quo ;. Хоча зазначених компаній було не більш як 3 - 5 відсотків ринку, вони у свій час завдали великої шкоди багатьом своїм клієнтам, не повернувши їм належних коштів і підірвавши цим довіру громадян до страхових компаній. Отже, період 1990 - 1993 pp. характеризувався бурхливим зростанням кількості страхових компаній в умовах невпорядкованого законодавства. Після виходу в травні 1993 року Декрету Кабінету міністрів України &quo ;Про страхування&quo ; (далі - Декрет) та створення восени 1993 року Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю почався новий етап розвитку страхового ринку України. Було зареєстровано страхові компанії і видано ліцензії. Страхову діяльність визначено як виключний вид діяльності. При цьому здійснювати страхову діяльність стало можливим лише за тими видами, які вказані в ліцензії. Була запроваджена обов'язкова звітність страховиків за результатами року. Установлено певну залежність між обсягами максимального зобов'язання і розмірами страхових резервів. Діяльність страхового ринку в умовах, визначених Декретом, v період 1994 - 1995 pp. можна схарактеризувати так. o По-перше, це поглиблення спеціалізації роботи страховиків. Законодавчі обмеження за Декретом, а також ліцензійні та реєстраційні обмеження зумовили те, що страховики почали спеціалізуватися на певних видах ризиків, у певних галузях та сферах виробництва. o По-друге, це розширення сфери страхування, поява і розвиток нових його видів. Саме в цей період значного поширення набуває страхування вантажів, особисте страхування від нещасних випадків. Почалося впровадження страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, відповідальності за виробничими ризиками. Було зроблено перші кроки в медичному страхуванні. Водночас високий рівень інфляції зумовлював значне поширення так званого змішаного страхування життя з урахуванням інфляції. Але оскільки цей вид страхування не мав достатньої законодавчої і методологічної бази, то теля зупинення гіперінфляції в 1995 році численні страхові компа^ нії збанкрутували і багато вкладників не отримали належних виплат. o По-третє, законодавче регулювання страхової діяльності значною мірою посилило фінансову дисципліну страховиків. Було запроваджено облік резервів, розроблено категорії активів, у межах яких ці резерви розміщувалися страховиками, упорядковано взаємовідносини страховика з його філіями та представництвами, встановлено необхідні форми спеціальної звітності. І найголовніше: розпочався нагляд за страховою діяльністю. Усе це сприяло зростанню обсягів страхового ринку і розширенню сфери діяльності страховиків. Зауважимо, проте, що Декрет не забезпечував необхідної правової бази для розвитку ринку, особливо стосовно гарантій платоспроможності страховиків. Головними його недоліками були: o неврегульованість системи страхування життя як окремої специфічної галузі страхування; o відсутність системи чітких нормативів платоспроможності; o відсутність загальноприйнятих у світі понять технічних і математичних резервів, які забезпечують надійність покриття зобов'язань страховиків; o недосконалість регулювання системи перестрахування та діяльності страхових посередників; o недостатня визначеність договірних відносин між страховиком і страхувальником.

Приложения ДОГОВОРНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО Приложение 2. РАЗДЕЛ В ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. Секретность. Приложение 3. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ РФ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ. Закон РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности" (в редакции от 24 июня 1992 г.). Закон РФ "О страховании" от 27 ноября 1992 г. N 4015-1. Закон РФ "Об основах налоговой системы" N 2118-1 (в редакции на 25 февраля 1993 г.). Закон РФ "О таможенном тарифе" от 21 мая 1993 г. N 5003-1. Закон РФ "О налоговой полиции" от 24 июня 1993 г. N5238-1 . Указ Президента РФ "О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий от 16 ноября 1992 г. N 1392. Постановление Правительства РСФСР "О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну" от 5 декабря 1991 г. N 35. Положение "О выпуске ценных бумагах и фондовых биржах в РСФСР" (утверждено постановлением Правительства РСФСР от 28 декабря 1991 г. N78). Положение "о Федеральной службе России по надзору за страховой деятельностью" (утверждено постановлением Совета Министров РФ от 19 апрепя1993 г. N 353)

1. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

2. Страховий ринок. Галузі, форми і види страхування

3. Розвиток ринку страхових послуг в Україні

4. Государственное регулирование страховой деятельности

5. Страховой рынок и его развитие в РФ

6. Инвестиционная деятельность страховых организаций
7. Страховой рынок Украины и его характеристика
8. Классификация страхования ответственности и сегментация страхового рынка

9. Страховое дело в схемах

10. Страховой рынок в России и за рубежом

11. Финансовые возможности новых форм страхового бизнеса за рубежом

12. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов

13. Электронный документооборот страхового общества

14. Аудит страховых организаций и особенности его проведения

15. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

16. О прохождении маркетинговой практики в страховой компании ИФ «Интеррос-Согласие»

Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления

17. Менеджмент в страховых организациях

18. Конкуренция и конкурентоспособность страховой компании

19. Інвестиційна діяльність страхових компаній

20. Проблемы и состояние страхового сектора в России

21. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

22. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни
23. Флотація на фондовому ринку
24. Патентование страховых услуг: необходимо и возможно

25. Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса

26. Участие страховой компании Колымская в выставках и ярмарках

27. Анализ страховой деятельности

28. База данных страховой компании

29. Государственный надзор за страховой деятельностью в РФ

30. Особенности Российского страхового рынка

31. Развитие страхового рынка в России

32. Рейтинг страховых компаний Украины

Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Страхование, его сущностные признаки, участники страховых отношений

34. Страховая деятельность европейских стран

35. Страховой менеджмент

36. Страховой рынок РФ

37. Страховые агенты

38. Технологическая практика в страховой компании
39. Финансовые аспекты страховой медицины
40. Экономико-финансовые основы страхового дела

41. Кредитно-инвестиционное обеспечение коммерческими банками и страховыми организациями инновационных проектов

42. Ринок фінансових послуг

43. Страховой рынок Франции

44. Штрих-код на страховом полисе

45. Финансы страхового рынка

46. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

47. Поняття та структура світового ринку

48. Ринок зерна в Україні

Швабра "Бабочка".
Швабра "Бабочка" предназначена для уборки напольных покрытий.
490 руб
Раздел: Швабры и наборы
Рюмпочка.
РЮМПОЧКА - с каждой рюмкой мир становится светлее! Создайте яркое застолье, зарядитесь энергией и самые светлые стороны жизни откроются,
315 руб
Раздел: Бокалы, рюмки
Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

49. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

50. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

51. Ринок цінних паперів

52. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

53. Суть і функції ринку

54. Ринок фінансових послуг
55. Ринок цінних паперів
56. Ринок цінних паперів

57. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

58. Рио-де-Жанейро

59. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

60. Банківська і страхова справа

61. Ринок горілки в Україні

62. Автоматизация страхового бизнеса

63. Страхование от пожаров. Анализ влияния системы обеспечения пожарной безопасности на величину страхового взноса

64. Основные понятия страхового права

Набор линеров "Kores", 0,4 мм, 10 цветов.
Линеры имеют эргономичную зону обхвата. Толщина линии письма - 0,4 мм. Набор содержит 10 цветов. Входящие в набор цвета:
424 руб
Раздел: Капиллярные
Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки

65. Діяльність страхової компанії "Оранта"

66. Медицинское страхование и страховой риск

67. Моделювання поведінки клієнта страхової компанії

68. Определение суммы страховых платежей и показателей страхования

69. Организация работы специализированной страховой компании, занимающейся имущественным страхованием

70. Организация страхового дела в России и проблемы его развития
71. Основы страхового дела
72. Особенности современного страхового рынка

73. Отрицательный отбор и моральный риск на рынке страховых услуг

74. Оцінка збитку після настання страхового випадку

75. Понятие страхового рынка

76. Правовой статус страховых компаний

77. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

78. Психологические аспекты в страховом маркетинге

79. Расчет страховых тарифов агентами и брокерами

80. Ринок цінних паперів

Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения
Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники
Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки

81. Ринок цінних паперів України

82. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

83. Системный подход в менеджменте страховой деятельности

84. Страхование как метод формирования страховых фондов

85. Страховая премия и страхование ответственности за загрязнение окружающей среды

86. Страховий захист в сільському господарстві
87. Страховое законодательство и его основные положения
88. Страховой рынок Австралии

89. Страховой рынок и его структура

90. Страховой рынок РФ: тенденции и перспективы развития

91. Страховой рынок, его формирование и развитие

92. Страховые взносы: действующий механизм исчисления и уплаты, направления совершенствования

93. Страховые компании и региональная экономика, основные аспекты взаимодействия и влияния

94. Страховые посредники

95. Страховые правоотношения

96. Страховые услуги

Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки
Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные

97. Страховые услуги в Российской Федерации

98. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

99. Сущность страхового продукта


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.