Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     Историческая личность Историческая личность

Київська Русь

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

РЕФЕРАТНА ТЕМУ: “Київська Русь”Виконала: учениця 10 – А класу Кушнір Анастасія План1. Походження, і розселення східнослов’янських племен, спосіб життя3 2. Київська Русь, її політичний розвиток7 3. Загальна характеристика соціально – економічного розвитку Київської Русі10 1. Походження, і розселення східнослов’янських племен, спосіб життяСлов'яни є автохтонним (корінним) населенням Європи індоєвропейського) походження. Індоєвропейці, широко розселившись по Європі і Азії, дали початок багатьом народам, у тому числі і слов'янам. Як окрема етнічна спільність, слов'яни сформувалися на початок нашої ери. Ряд істориків ототожнюють слов'ян із веі; с дами. Перші письмові згадки про слов'ян (венедів) зустрічаються у римських авторів І-ІІ ст. н. е. - Плінія, Тацита, Птолемея. На думку більшості вчених, батьківщина слов'ян охоплювала територію від середньої течії Дніпра до Вісли. Звідси, в ІІ-УІІ ст. н. е. - в період Великого переселення народів - слов'яни широко розселилися у всіх напрямках. В результаті слов'янський етнос розпався на три гілки: західних слов'ян, південних слов'ян і східних слов'ян. Східні слов'яни розселилися на території сучасної України, Білорусії, частково Росії (Ока, верхня течія Волги). Західні слов'яни дали початок полякам, чехам, словакам, лужицьким сербам. Південні слов'яни - болгарам, сербам, хорватам, словенцям, боснійцям, македонцям, чорногорцям. Східні слов'яни - українцям, росіянам, білорусам. З II ст. н. е. на території України між Дністром і Сіверським Дінцем розселилися племена антів, що входили до складу дніпро-дністровської групи черняхівської культури, добре дослідженої на сьогоднішній день (досліджено більше 2 тис. поселень). Провідною галуззю економіки антів було сільське господарство. Поширилося орне землеробство, практикувалося двопілля, вирощували пшеницю, ячмінь, овес, просо, горох, коноплю, сочевицю. Анти не тільки забезпечили себе хлібом, а й вивозили зерно на зовнішні ринки. У всіх поселеннях знайдено залишки залізо - та бронзоплавильних майстерень. Виявлено близько 100 найменувань виробів із заліза і сталі. Анти підтримували торговельні зв'язки з сусідами (скіфами, сарматами, готами та ін), а також з провінціями Римської імперії. Інтенсивний розвиток економіки обумовив розклад общинного господарства, соціальне розшарування, появу нових форм політичної організації. В IV ст. н. е. анти створили державне об'єднання (Антський союз) зі спадковим вождем, організованим військом та участю населення в політичному житті (віче). Антський союз мав характер військової демократії. Проіснував до 7 ст. н. е. і розпався під ударами аварів. Після його розпаду на території України, де розселилися східні слов'яни, утворилися окремі племінні об'єднання, розташування і назва яких відомі із літопису &quo ;Повість минулих літ&quo ;: поляни, древляни, сіверяни, тіверці, уличі, волиняни, дуліби, білі хорвати, дреговичі. У найбільш вигідному геополітичному положенні опинилися поляни, які проживали у Середньому Подніпров'ї: вони знаходилися майже в центрі східнослов'янських племен, на перехресті важливих торговельних шляхів.

Саме поляни стали центром консолідації східнослов'янських земель, їх столицею був Київ, заснований, за даними археологів, у кін. V - першій пол. VI ст. н. е. За легендою, Київ заснували князь Кий, його брати Щек, Хорив і сестра Либідь. Першими ж київськими князями, існування яких зафіксовано письмовими джерелами, були Дір і Аскольд, які правили у 30-50-х рр. IX ст.д.о 882 р. За одними писемними відомостями, Аскольд і Дір були нащадками Кия, за іншими - дружинниками варязького князя Рюрика, який правив племенами ільменських словен у північних Новгородських землях. Як сповіщається в літописі, слов'янське населення запросило варязьких князів, аби ті забезпечили спокій в їхніх землях. 3 середини IX ст. навколо полян постає стабільне державне об'єднання, яке в арабських письмових джерелах отримало назву Куявія, а сучасні історики називають його Руською землею. Міжнародні зв'язки Київського князівства свідчать про його могутність, авторитет. У 860 р. дружина Аскольда здійснила похід на Візантію, змусивши її сплатити контрибуцію. Саме Київське князівство стало територіальним, політичним, етнокультурним ядром, навколо якого згодом зросла Київська Русь. У 882 р. Новгородський князь Олег разом із сином Рюрика Ігорем захопили Київ. В результаті Олег об'єднав Київські і Новгородські землі і розпочав консолідацію праукраїнських та інших східнослов'янських племен. Таким чином, утвердження Олега в Києві знаменувало створення великої держави східних слов'ян - Київської Русі або Давньої Русі. Слов'яни і скандинави Скандинавські ватаги професіональних воїнів, яких на заході Європи звали норман-нами (&quo ;північними людьми&quo ;), а на сході варягами, з кінця IX - початку X ст. здійснювали напади на землі Данії, Англії, Франції, Південної Прибалтики, дійшли до Середземного моря й задовго до Колумба висадилися в Америці. Основними їхніми заняттями стали воєнний промисел, військова служба і торгівля. Варяги відзначалися мужністю, хоробрістю, наполегливістю, безжалісністю як до противника, так і до себе. Осідаючи в місцях своїх переможних вилазок, змішуючись з місцевим населенням, вікінги швидко втягувалися в культуру підкорених територій. На поч. IX ст. активізувалося проникнення варягів через систему річок та озер углиб Східної Європи. Прямуючи на схід, скандинави переслідували швидше торгову, ніж військову мету. Ладозьке озеро і р. Волхов служили в'їзними ворітьми&quo ; з Балтики: через басейн оз. Ільмень. Звідси можна було дістатися до Волги, нею досягти земель волзьких булгар і Хозарії, а перетнувши Каспійське море - арабських країн Середньої і Передньої Азії. Підприємливі купці-воїни переправляли на південь мед, віск, хутра, рабів. З часом південний напрямок починає переважати у здобичницькій, військово-службовій і торговельній діяльності скандинавів. З IX ст. скандинавські мореплавці почали проникати на новий торговий шлях на південь, який отримав назву &quo ;шлях з варяг у греки&quo ;. З оз. Ільмень по малих річках і річкових Зазначимо, що археологічна наука волоках їхні човни простували до верхів'я Дніпра, а вже звідти Дніпром спускалися в Чорне море.

Осідаючи в прирічкових населених пунктах, варяги або підкоряли довколишні племена, примушуючи їх до сплати данини, або вступали з ними у союзницькі відносини. Щодо Києва, то сюди сходилися річкові транзитні шляхи, і власне ця специфіка розташування міста, яка дозволяла контролювати увесь дніпровський шлях, надала йому роль бази, з якої впродовж IX ст. нормани здійснили поступове об'єднання територій, пов'язаних конфігурацією гідрографічної мережі з Дніпром. Походження назви &quo ;Русь&quo ; Нестор-літописець, роблячи у 860 р. запис про похід Аскольда і Діра на Константинополь, відзначає, що з того часу &quo ;почалася прозивати Руська земля&quo ;. В історичних джерелах, як відомо, по-різному тлумачиться термін &quo ;Русь &quo ;. Дехто з дослідників намагається довести його фінське походження, інші шукають його корені у шведській, слов'янській мовах. Це свідчить про значне поширення назви &quo ;Русь&quo ; в інших народів. Поступово термін &quo ;Русь&quo ; поширюється на всіх дружинників, у тому числі й слов'янського походження. Назва &quo ;Русь&quo ; поширюється насамперед на полян, що панували у протодержавному утворенні на Наддніпрянщині, а потім і на всіх східних слов'ян. Цим же словом іменували й Давньоруську державу з центром у Києві. Офіційні назви &quo ;Русь&quo ;, &quo ;Руська земля&quo ; у X-XI ст. стають загальновживаними на всьому її просторі. Отже, слово &quo ;Русь&quo ; виникло не як етнонім, а як політична назва державного об'єднання. 2. Київська Русь, її політичний розвитокЯк Ви вже знаєте, Новгородський князь Олег захопив київський престол. Два політичних центри - Київ і Новгород - об'єдналися в одну державу, яка отримала назву Київська Русь. Першим князем Київської Русі став Олег. Його наступник-Ігор заснував правлячу на Русі династію Рюриковичів. Теорії походження Київської Русі. В історичній науці склалося декілька теорій щодо утворення Київської Русі. Найбільш поширеними вважаються: Норманська теорія: варяги (нормани) відіграли вирішальну роль у створенні Давньоруської держави, східнослов'янські племена були нездатні без допомоги зовні заснувати могутню державу. Норманську теорію започаткували німецькі історики Г. Баєр та Г. Міллер, які працювали в другій пол. XVIII ст. в Росії. Теорія природньо-історичного (автохтонного) походження Київської Русі: з варягами чи без варягів східні слов'яни були в змозі утворити свою державу, бо: • для цього у східних слов'ян існували всі необхідні внутрішні соціально-економічні передумови; • процес державотворення розпочався у східних слов 'ян ще до приходу варягів; • варяги, просуваючись у східнослов'янські землі, керувалися, перш за все, не державотворчою, а торговельною метою і здобуванням. Вони прагнули підпорядкувати дніпровський торговельний шлях(так званий &quo ;шлях із варяг в греки&quo ;), обкласти даниною місцеве населення. Цю теорію сповідували видатні українські історики XIX - поч. ХХ ст.М. Костомаров, В. Антонович, М. Грушевський, Д. Багалій та інші. Антинорманської теорії дотримується і сучасна українська історіографія. Дійсно, держава виникає лише тоді, коли стає історичною необхідністю - на стадії розкладу первіснообщинного та формування класового суспільства.

Очевидно, саме тому Сквира якийсь час мала дві назви — Сквир (Skwir) i Половеччина (Polowieczyzna). Вкрай важливе в цій інформації те, що Сквира <372> пов’язана з половецькими князями і що прізвище князів — Рожиновські. Якщо половці й печеніги індоарійські племена, то прізвище Рожиновський цілком зрозуміле. В основі його, в такому разі, лежить індійське rajan, raja, raj — «правитель», «цар», «князь» (maharaja — «великий князь»). Тобто прізвище Рожиновський українською означатиме Княжинський (детальніше див. у статті «Індія, половці й Київська Русь»). Дослідники вважають, що землі по Сквирці в ХІ ст. вже були заселені, бо поблизу проходила віднога Надроських оборонних валів 1031–1032 рр. Можливо, натоді існувала й фортеця Сквир у гирлі ріки Сквир. У подальшому на перший план виступає замок-фортеця Сквир, який дав початок місту Сквира. Замок, припускається, заснували половецькі князі десь у XIV ст. Як місто, Сквира відома з 1390 року. А замок, імовірно, постав через занепад давнішої фортеці в гирлі Сквирки

1. Київська Русь

2. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

3. Київська Русь - теорії походження та розвиток

4. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

5. Київська область

6. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""
7. Монголо-татарское нашествие на Русь
8. Государство Русь (IX - начало XII в.)

9. Руся

10. Московская Русь

11. Древняя Русь и Великая Степь по книге Л.Н. Гумилева "Древняя Русь и Великая Степь"

12. Киевская Русь. Монголо-татарское нашествие и его последствия. Создание Российского централизованного государства. Европа в начале Нового времени. Московское царство (Методические указания)

13. Нашествие на Русь с Востока и Запада. Татаро-монгольское иго и его влияние на экономическое и политическое развитие Руси

14. Русь в период феодальной раздробленности (XII - XIII вв.)

15. Тематический обзор: Киевская Русь - Россия, ХХ в.

16. Русь в период феодальной раздробленности XII-XIII вв.

Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные

17. Государство Киевская Русь

18. Русь. От феодальной раздробленности до объединения

19. Киевская Русь и феодальная раздробленность

20. Проникновение христианства на Русь и отношения с язычеством до крещения Руси при князе Владимире

21. Северо-Восточная Русь во второй половине XIII века

22. Откуда есть Русь, и первые князья?
23. Русь в XII-м веке
24. Московская Русь до проникновения масонов

25. Политическое влияние на Русь. Ярлыки ордынских ханов как факт сюзеренно-вассальных отношений

26. Московская Русь в XVI в. Иван IV (Грозный)

27. Река Днепр и город Киев

28. Русь в правление Ивана Грозного. Опричный период

29. Киевская Русь и Великое княжество Литовское в период становления и развития государственности

30. Московская русь (XIV - XVI вв.)

31. Древняя Русь

32. Древняя Русь

Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки
Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

33. Древняя Русь - здоровый образ жизни

34. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

35. Особливості економічного розвитку Київської Русі

36. Руїна

37. Русь изначальная

38. Русь под властью Золотой Орды
39. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор
40. Русь дохристианская. Неизвестная отечественная война 945-980 гг.

41. Киевская Русь и хазары

42. Русь и Золотая Орда

43. Киевская Русь 9-12 вв. Первые русские князья.

44. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

45. Киевская Русь

46. Египет и Русь: Солнечная связь

47. Мозаїки Київської Русі

48. Софійський собор - видатна памята доби Київської Русі

Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек
Охлаждающие камни для виски.
Для быстрого охлаждения любых напитков, не вбирают запахи и не царапают стеклянные бокалы. Не изменяют вкус напитка, возможно использовать
651 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянный пазл «Часы календарь».
Знакомят ребенка с понятием «время», учат узнавать время по часам, развивают мелкую моторику рук, целостное восприятие, познавательный
309 руб
Раздел: Деревянные пазлы

49. «O Rus! О Русь!»

50. "...с названьем кратким Русь"

51. "Ой ты Русь, моя родина кроткая, лишь к тебе я любовь берегу"

52. Киев в жизни и творчестве М. А. Булгакова

53. Поэма Н. В. Гоголя "Мертвые души" - гениальная сатира на крепостническую Русь

54. Русь, взмахни крылами, Поставь иную крепь!"
55. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини
56. Русь изначальная и "столкновение цивилизаций"

57. Перенесение перста св. Иоанна Крестителя из Византии на Русь в контексте византийской политики Владимира Мономаха

58. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

59. Варіаційні принципи механіки

60. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

61. Державне регулювання ринкової економіки

62. Особливості перехідної економіки України

63. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

64. Державне регулювання економіки

Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

65. Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП

66. Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

67. Банківська справа

68. Руал Амундсен

69. Вплив християнства на культуру в Київській Русі

70. Банківська і страхова справа
71. Банківська система
72. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки

73. Древняя Русь

74. Русь Владимирская

75. Киевская Русь

76. Киевская Русь

77. Киевская Русь

78. Пургасова Русь

79. Киевская Русь и норманны в X в.

80. Русь в X в. Правление Святослава Игоревича

Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки
Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки

81. Русь в XI в. Правление Ярославичей

82. Начало раздробленности Руси. Северо-Восточная Русь

83. Древняя Русь в IX-XI вв.

84. Позолоченная ручка

85. Русь до нашествия монголов

86. Московская Русь в (XIV - XVI вв.)
87. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання
88. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

89. Киевская Русь – роль православия

90. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

91. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

92. Банківська система

93. Банківська система України

94. Банківська система України та проблеми її реформування

95. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

96. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее
Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные

97. ВАТ "Вібросепаратор" - лідер ринку сільськогосподарської техніки з обробки зернових

98. Інженерний менеджмент на ринку сільськогосподарської техніки

99. Показники надійності сільськогосподарської техніки

100. Озеленення інтер’єру та офісу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.