Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Непрямі податки підприємства

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова кафедра фінансів Курсова робота на тему: «Непрямі податки підприємства» Виконала: студентка гр. №3418 Шевцова Катерина Перевірила: Селікова Т.В. Миколаїв, 2007 ЗмістВступРозділ 1.Теоретичні основи непрямого оподаткування підриємств. Податок «мито» та особливості його сплати Сплата акцизного збору Податок на додану вартість Розділ 2.Аналіз фінансової діяльності ВАТ «Альфа» 2.1.Загальна характеристика та характеристика діяльності підприємства у 2003 році 2.2 Загальна оцінка фінансового стану та платоспроможності підприємства за 2003 рік 2.3 Вплив ПДВРозділ 3.Напрями удосконалення фінансового стану ВАТ «Альфа» ВисновокВикористана літератураДодатки Розділ 1.Теоретичні основи непрямого оподаткування підриємств. 1.1 Податок «мито» та особливості його сплати Мито є непрямим податком, що стягується з товарів і транс­портних засобів, які переміщуються через митний кордон країни. Це переміщення може бути зв'язане з увезенням, вивезенням або перевезенням транзитом товарів чи транспортних засобів. Цей пода­ток виконує фіскальну і регулюючу функції. Регулююча функція спрямована на формування раціональної структури імпорту та екс­порту, захист національного виробника (мито на імпорт), заохочен­ня або обмеження експорту (мито на експорт). Міжнародна практи­ка свідчить, що найбільш поширеним є мито на імпорт. Платниками мита є фізичні та юридичні особи. Сплата податку здій­снюється під час перетину митного кордону. У кінцевому підсумку ре­альними платниками мита на імпорт (ввізне мито) є споживачі товарів, що імпортуються. Однак під час перетину митного кордону мито спла­чує суб'єкт господарювання за рахунок своїх оборотних коштів, що, зрозуміло, впливає на його фінансовий стан. На період від сплати ввіз­ного мита до реалізації споживачам товарів, що імпортуються, відбува­ється відволікання (іммобілізація) оборотних коштів імпортерів. На фінансову діяльність імпортерів — суб 'єктів господарювання будуть справляти вплив: визначення об 'єкта оподаткування, розмір ставок податку, податкові пільги, терміни сплати ввізного мита. Об'єктом оподаткування є митна вартість товару, що переміщу­ється через митний кордон. Для визначення митної вартості товару, що імпортується, вартість товару у валюті, яка визначена укладеним контрактом, перераховується в національну валюту України за кур­сом Національного банку надень подання митної декларації. Користуються двома видами ставок для обчислення суми мита: — у відсотках до митної вартості товарів, що переміщуються че­рез митний кордон; — у грошовому вимірі на одиницю товару. На підакцизні товари встановлено ставки специфічного ввізного мита. Для більшості видів підакцизних товарів ставку ввізного мита встановлено в ЕКЮ (ЄВРО) з одиниці товарів, що імпортуються. Ставки ввізного мита диференційовані за товарними групами, як і ставки акцизного збору. Перелік товарів, що підлягають митному оподаткуванню, значно ширший, ніж перелік підакцизних товарів. Стосовно стягнення мита діє розгалужена система пільг — від встановлення мінімальних пільгових ставок залежно від країни-поста­чальника (на імпортні товари) або країни-покупця (на експортні това­ри) аж до повного звільнення від мита окремих товарів.

Контроль за стягненням мита здійснюють митні органи. За вико­нання ними своїх обов'язків і надання платникам відповідних послуг стягуються митні збори. Вони теж можуть бути встановлені у відсотках від митної вартості товарів, однак їх не слід ототожнюва­ти з митним податком. 1.2Сплата акцизного збору Акцизний збір є одним з найстаріших податків чинної податкової системи України. Термін &quo ;акциз&quo ; походить від латинського слова &quo ;accidere&quo ; – обрізати, накладати, встановлювати. Акцизний збір відноситься до непрямих податків і виступає податком на споживання. Велика увага, яка приділяється розвитку та використанню механізму акцизу, пов’язана із зручністю його для держави та певною непомітністю для споживачів. В цих умовах саме акциз виступає основним різновидом непрямих податків, при якому об’єктом оподаткування є вартість товарів, які мають специфічну особливість (тютюнові вироби, алкогольні напої тощо). В більшості країн саме тому формувалися акцизні групи, куди держава включала специфічні різновиди товарів або товарів, які пов’язані із споживанням заможними верствами населення. Платник акцизного збору визначається статтею 2 Декрету Кабінету Міністрів України &quo ;Про акцизний збір&quo ;. Ця стаття передбачає аналіз декількох категорій платників акцизного збору. І. Перша категорія пов’язана із визначенням платників акцизного збору, які виробляють на території України товари, що відносяться законодавцем до підакцизних. Ця група платників включає до себе досить широкий спектр осіб, але, мабуть, в цьому випадку мова і йдеться саме про акцизний податок. При цьому платників, які відносяться до цієї категорії, необхідно розподілити ще на дві підгрупи: 1) Першу підгрупу будуть складати суб’єкти підприємницької діяльності, їх філії, відділення та інші відокремлювані підрозділи - виробники підакцизних товарів та послуг на митній території України. Сюди ж треба віднести подібних виробників, що виробляють підакцизні товари та послуги із давальницької сировини. 2) Друга підгрупа платників, яка входить до першої категорії, включає до себе нерезидентів України, що здійснюють виготовлення підакцизних товарів на митній території України. Така диференціація першої категорії платників податків, на наш погляд, вкрай необхідна, тому що розмежування між цими підгрупами виробників підакцизних товарів базується на неоднакових податкових режимах. Якщо перша підгрупа платників діє на території Україні відповідно до загального податкового навантаження, до загальних та вичерпних норм національного податкового законодавства, то податковий режим другої підгрупи виробників підакцизних товарів та послуг деталізується статусом їх як нерезидентів і, відповідно до цього, цілою низкою міжнародних угод щодо оподаткування. ІІ. Друга категорія платників акцизного збору охоплює осіб, що імпортують на митну територію України підакцизні товари. Розвиток українського законодавства призвів до більш зручного підходу при закріпленні об’єкта оподаткування в ст.3 Декрету Кабінету Міністрів України &quo ;Про акцизний збір&quo ;.

В цьому законодавчому акті зроблена спроба встановити зв’язок між статтею, що закріплює категорію платників акцизного збору, та об’єктів оподаткування і, відповідно до цього, виділено 3 різновиди об’єкта оподаткування акцизним збором Треба підкреслити, що при визначенні об’єкта оподаткування у випадку використання в якості давальницької сировини підакцизних товарів, за які вже було виплачено акцизний збір, сума акцизного збору, яка підлягає сплаті за готові товари, зменшується на суму раніше виплаченого акцизного збору. Здійснюється це тому, що при реалізації підакцизних товарів і продукції, виготовлених із давальницької сировини, вартість їх визначається ринковими цінами, що склалися на такі або аналогічні товари і продукцію в даному регіоні за звітний період. При цьому оподатковуваний оборот, який і виступає, фактично, об’єктом, нараховується, виходячи з рівня фіксованих і регульованих цін або усереднених вільних цін і тарифів по підприємствам. Вони, в цьому випадку, включають фактичну собівартість і прибуток на подібні товари. Стосується це обміну на території України підакцизних товарів власного виробництва, при їх передачі безкоштовно або з частковою оплатою, а також реалізації на умовах комісії (консигнації). При характеристиці об’єкта оподаткування, деталізації обороту від реалізації підакцизних товарів, на наш погляд, необхідно розмежувати 2 групи товарів, які передбачають різні правові наслідки щодо виконання податкового обов’язку: товари, що підлягають позначенню марками акцизного збору; товари, що не підлягають позначенню марками акцизного збору. Акцизний збір є одним з непрямих податків, оскільки він вклю­чається в ціни товарів і сплачується в кінцевому рахунку покупцем, а не виробником товарів. Його відносять до категорії специфічних акцизів, тобто стягнення податку провадиться за диферен­ційованими за окремими групами товарів ставками. Акцизний збір був уведений на Україні в 1992 р. Його запровадження переслідувало мету збільшити доходи бюджету за рахунок оподаткування високорентабельних товарів непершої необхідності, які споживаються здебільшого населенням з рівнем доходів вище середнього. Платниками акцизного збору є всі суб’єкти підприємницької діяльності, які виробляють або імпортують підакцизні товари, а також фізичні особи, котрі ввозять (пересилають) підакцизні речі на митну територію України. Розглянемо порядок визначення платників більш детально. Платниками акцизного збору відповідно до чинного законодавства в Україні є: а) суб’єкти підприємницької діяльності, а також їхні відокрем­лені підрозділи — виробники підакцизних товарів на митній території України, у тому числі з давальницької сировини; б) нерезиденти, які здійснюють виготовлення підакцизних товарів на митній території України безпосередньо або через їхні постійні представництва; в) будь-які суб’єкти підприємницької діяльності та юридичні особи, що не є суб’єктами підприємницької діяльності, котрі імпортують на митну територію України підакцизні товари; г) фізичні особи — резиденти або нерезиденти, які ввозять підакцизні речі або предмети на митну територію України, а також фізичні особи, котрі одержують такі підакцизні речі (предмети), переслані з-за митного кордону України у вигляді поштових відправлень чи несупроводжувального багажу, в обсягах або вартістю, що перевищують норми безмитного провезення.

У випадках, зазначених у частин другй ц статт, забороняться тимчасове переведення на ншу роботу вагтних жнок, жнок, як мають дитину-нвалда або дитину вком до шести рокв, а також осб вком до всмнадцяти рокв без х згоди. Стаття 34 Тимчасове переведення на ншу роботу в раз простою Простй це зупинення роботи, викликане вдсутнстю органзацйних або технчних умов, необхдних для виконання роботи, невдворотною силою або ншими обставинами. У раз простою працвники можуть бути переведен за х згодою з урахуванням спецальност  квалфкац на ншу роботу на тому ж пдпримств, в установ, органзац на весь час простою або на нше пдпримство, в установу, органзацю, але в тй самй мсцевост на строк до одного мсяця. Змна пдпорядкованост пдпримства, установи, органзац не припиня д трудового договору. У раз змни власника пдпримства, а також у раз його реорганзац (злиття, приднання, подлу, видлення, перетворення) дя трудового договору працвника продовжуться

1. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

2. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

3. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

4. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

5. Бізнес-план підприємства

6. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
7. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
8. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

9. Розробка підприємства LOMAPAK

10. Фінанси підприємства контрольна

11. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

12. Інноваційна діяльність підприємства

13. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

14. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

15. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

16. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

17. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

18. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

19. Управління утворенням прибутку підприємства

20. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

21. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

22. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства
23. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання
24. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

25. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

26. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

27. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

28. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

29. Облік основних засобів підприємства

30. Облік створення підприємства

31. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

32. Організація обліку власного капіталу підприємства України

Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы
Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Попередній фінансовий аналіз підприємства

34. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

35. Формування облікової політики підприємства

36. Аудит доходів підприємства

37. Аудит установчих документів підприємства

38. Правовий статус приватного підприємства
39. Реєстрація приватного підприємства
40. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

41. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

42. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

43. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

44. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

45. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

46. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

47. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

48. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные

49. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

50. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

51. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

52. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

53. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

54. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу
55. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"
56. Розробка маркетингової стратегії підприємства

57. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

58. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

59. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

60. Ціноутворення та цінова політика підприємства

61. Збутові стратегії підприємства

62. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

63. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

64. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами оригинальный блокнот, созданный замечательной художницей Кери Смит! На страницах блокнота вы найдете множество способов
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

65. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

66. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

67. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

68. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

69. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

70. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства
71. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи
72. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

73. Мотивація робітників промислового підприємства

74. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

75. Операційна система підприємства

76. Організаційна структура підприємства

77. Організація діяльності підприємства

78. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

79. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

80. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки
Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

81. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

82. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

83. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

84. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

85. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

86. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності
87. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)
88. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

89. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

90. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

91. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

92. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

93. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

94. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

95. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

96. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева
Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник
Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные

97. Аналіз фінансового стану підприємства

98. Аналіз фінансового стану підприємства

99. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.