Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Монопольне становище та конкуренція на ринку мобільного зв’язку в Україні

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

КУРСОВА РОБОТА Монопольне становище та конкуренція на ринку мобільного зв’язку в Україні ЗмістВСТУП 1 Поняття та ознаки монопольного становища 2 Особливості конкуренції на ринку мобільного зв’язку 3 Зловживання монопольним становищем на ринку мобільного зв’язку 4 Способи припинення зловживання монопольним становищем на ринку мобільного зв’язку 5. Напрямки вдосконалення державної конкурентної політики на ринку мобільного зв’язку ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Вступ Головною ознакою монопольного утворення (монополії) є заняття монопольного положення. Останнє визначається як домінуюче положення підприємця, що дає йому можливість самостійно або разом з іншими підприємцями обмежувати конкуренцію на ринку визначеного товару. Існують різні види монополій, які можна класифікувати на три основних: природна, адміністративна і економічна . Економічна монополія є найбільш розповсюдженою. Її поява обумовлена економічними причинами, вона розвивається на основі закономірностей господарського розвитку. Мова йде про підприємців, що зуміли завоювати монопольне положення на ринку. До нього ведуть два шляхи. Перший полягає в успішному розвитку підприємства, постійному збільшенні його масштабів шляхом концентрації капіталу. Другий (більш швидкий) ґрунтується на процесах централізації капіталів, тобто на добровільному об'єднанні або поглинанні переможцями банкрутів. Тим або іншим шляхом або за допомогою обох, підприємство досягає таких масштабів, коли починає домінувати на ринку. Монополістичні утворення і монополістичні тенденції в економіці випливають із закону максимізації прибутку. Поява підприємств-монополістів обумовлена прогресом продуктивних сил, реалізацією переваг великого підприємства над малим. Сучасна теорія виділяє три типи монополій: 1) монополія окремого підприємства; 2) монополія як угода; 3) монополія, що ґрунтується на диференціації продукту. Найбільш доступний і розповсюдженим є шлях угоди декількох великих фірм. Він дає можливість швидко створити ситуацію, коли продавці (виробники) виступають на ринку “єдиним фронтом”, коли зводиться на нуль конкурентна боротьба, насамперед цінова, покупець виявляється в безальтернативних умовах. Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що єдиним засобом боротьби з економічними монополіями є створення умов для економічної конкуренції (конкуренція) – тобто змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. Предметом дослідження курсової роботи був ринок мобільного телефонного зв’язку в Україні, представлений 100% іноземним обладнанням та українськими фірмами з виключно 100% іноземним капіталом, який наданий міжнародними концернами в області телекомунікацій та зв’язку. Суб’єктами дослідження курсової роботи були основні оператори ринку мобільного зв’язку в Україні - компанії “Київстар”(торгова марка “Київстар”), UMC ( торгова марка “UMC”), «Golde elecom”( торгова марка “Golde elecom”), “Астеліт(As eli )”(торгова марка Life:)), ЗАТ “Українські радіосистеми”(торгова марка “Beeli e”).

Метою курсового дослідження була оцінка зловживання операторами міжнародних телекомунікаційних концернів монопольним становищем на ринку мобільного зв’язку та державна політика боротьби з зловживаннями, визваними монопольним становищем операторів міжнародних телекомунікаційних концернів на ринку в Україні. В курсовому дослідженні використані матеріали досліджень конкуренції операторів на ринку мобільного зв’язку в Україні, закони України по захисту економічної конкуренції та матеріали розслідувань Антимонопольного Комітету України на ринку мобільного зв’язку. Поняття та ознаки монопольного становища Згідно з статею 12 Закону України “Про захист економічної конкуренції” : 1. Суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо: - на цьому ринку у нього немає жодного конкурента; - не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар'єрів для доступу на ринок інших суб'єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин. 2. Монопольним (домінуючим) вважається становище суб'єкта господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35 відсотків, якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції. 3. Монопольним (домінуючим) також може бути визнане становище суб'єкта господарювання, якщо його частка на ринку товару становить 35 або менше відсотків, але він не зазнає значної конкуренції, зокрема внаслідок порівняно невеликого розміру часток ринку, які належать конкурентам. 4. Вважається, що кожен із двох чи більше суб'єктів господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо стосовно певного виду товару між ними немає конкуренції або є незначна конкуренція і щодо них, разом узятих, виконується одна з умов, передбачених частиною першою статті 12 . 5. Монопольним (домінуючим) вважається також становище кожного з кількох суб'єктів господарювання, якщо стосовно них виконуються такі умови: - сукупна частка не більше ніж трьох суб'єктів господарювання, яким на одному ринку належать найбільші частки на ринку, перевищує 50 відсотків; - сукупна частка не більше ніж п'яти суб'єктів господарювання, яким на одному ринку належать найбільші частки на ринку, перевищує 70 відсотків - і при цьому вони не доведуть, що стосовно них не виконуються умови частини четвертої статті 12 . Монопольне (домінуюче) становище визначається відповідно Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05.03.2002 49-р. Методика встановлює порядок визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку і призначена для аналізу діяльності суб'єктів господарювання, груп суб'єктів господарювання та споживачів з виробництва, реалізації, придбання товарів, надання послуг, виконання робіт на загальнодержавних та регіональних ринках. Об'єктами для визначення монопольного (домінуючого) становища є: - суб'єкти господарювання - групи суб'єктів господарювання - обставини, які визначають на відповідному товарному ринку умови здійснення господарської діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів, надання послуг, виконання робіт, а також умови придбання та використання зазначених товарів, робіт, послуг.

Метою визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку є отримання необхідної інформації для прийняття рішень з питань розвитку і захисту економічної конкуренції, зокрема демонополізації економіки, антимонопольного регулювання, контролю за узгодженими діями, концентрацією; контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції; захисту інтересів суб'єктів господарювання, груп суб'єктів господарювання та споживачів від його порушень. Визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання може включати в себе такі дії: - Встановлення об'єктів аналізу щодо визначення монопольного (домінуючого) становища, а саме суб'єкта господарювання (групи суб'єктів господарювання), конкретного товару (продукції, роботи, послуги), який випускається, постачається, продається, придбавається (споживається, використовується) цим (цими) суб'єктом (суб'єктами) господарювання. - Складання переліку товарів (робіт, послуг), щодо яких має визначатися монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання і які мають ознаки одного товару, товарної групи. - Складання переліку основних продавців (постачальників, виробників), покупців (споживачів) товарів (товарних груп). - Визначення товарних меж ринку. - Визначення територіальних (географічних) меж ринку. - Встановлення проміжку часу, стосовно якого має визначатися становище суб'єктів господарювання на ринку – визначення часових меж ринку. - Визначення обсягів товару, який обертається на ринку. - Складання переліку продавців продавців (постачальників, виробників), покупців (споживачів) товарів (товарних груп) – потенційних конкурентів, покупців, які можуть продавати (постачати, виробляти) придбавати (споживати, використовувати) той самий або/та аналогічний товар (товарну групу) на ринку. - Визначення бар'єрів вступу на ринок та виходу з ринку для суб'єктів господарювання, які продають (постачають, виробляють), придбавають (споживають, використовують) той самий або/та аналогічний товар (товарну групу) на ринку. - Встановлення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку. В табл. 1 наведений перелік суб'єктiв господарювання, що займають монопольне становище на загальнодержавному ринку за висновками Антимонопольного комітету України в галузі “Зв’язок” станом на 01.01.2007 року . Як видно з даних табл.1 оператори мобільного телефонного зв’язку в Україні не класифіковані Антимонопольним комітетом як такі, що займають монопольне становище. Таблиця 1.1 Перелік суб'єктiв господарювання, що займають монопольне становище на загальнодержавному ринку за висновками Антимонопольного комітету України в галузі “Зв’язок” станом на 01.01.2007 року Вид економiчної дiяльностi Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi Мiсцезнаходження Товарна група I. Суб'єкти природних монополiй Зв'язок Концерн &quo ;РРТ&quo ; МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ 254112 м. Київ вул. Дорогожицька, 10 тел. 226-22-60 тел. 440-87-22 Надання в користування технічних засобів мовлення Зв'язок Концерн &quo ;РРТ&quo ; МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ 254112 м.

Укранськ ж елементи цими соцальними неудачами й труднощами користувались для нацонально пропаAанди, а разом з тим  для антбольшевицько. Особливо аAтаця хня почала мати успх серед селянства, у якого большевики, хапаючись швидче й побльше вивезти, забрали без вдповдних компенсацй хлб, худобу й навть деяке господарське знаряддя, врод плугв, борн  т. п. ¶ коли почався наступ закликаних Ц. Радою нмецьких вйськ на Украну, ц укранц орAанзовували в тилу большевикв повстанськ вддли й дуже шкодили совтськй влад. ¶ то робив не тльки антсоцалстичний елемент, але й той елемент, який уже хитався до приходу большевикв, який належав до революцйних верств укранства. Так, наприклад, на Катеринославщин головними орAанзаторами й складовими силами повстанського вльного козацтва були укранц робтники катеринославських заводв, головним чином соцальдемократи то теч, яка найбльше в цй парт мала нахилу до большевизму. Отже в результат тако нацоналстично й мпералстично полтики

1. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

2. Зовнішньоекономічні зв’язки України з Туреччиною

3. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

4. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

5. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

6. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності
7. Менеджмент та конкуренція
8. Опалення та вентиляція цивільного будинку

9. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

10. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

11. Ринок овочів і баштанних в Україні

12. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

13. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

14. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

15. Ліквідація юридичної особи в зв’язку з банкрутством

16. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

Игра-баланс "Лягушонок".
Это развивающая и увлекательная игра-баланс для детей в возрасте от 3-х лет. Такие игрушки развивают у детей мелкую моторику рук,
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
Стиральный порошок "Аист", автомат, 4000 г.
Бесфосфатный стиральный порошок. Предназначен для стирки изделий из х/б, льняных, синтетических и смесовых тканей в стиральных машинах
453 руб
Раздел: Стиральные порошки
Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Проектування кабельних ліній зв’язку на залізницях

18. Структурні схеми каналів зв’язку

19. Основні фізичні процеси в оптичних лініях зв’язку

20. Маркетингові війни мобільних операторів України

21. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

22. Зовнішньоекономічні зв’язки в галузі "Фізична культура і спорт"
23. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)
24. Впровадження міжпредметних зв’язків при підготовці трактористів-машиністів

25. Вибори та їх роль у політичному житті України

26. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

27. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

28. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

29. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

30. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

31. Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці

32. Ринкова пропозиція та ринок досконалої конкуренції

Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели

33. Світові ринки зброї та військового спорядження

34. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

35. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

36. Поняття та структура світового ринку

37. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

38. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні
39. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
40. Складання та подання фінансових звітів банку

41. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

42. Ринок картоплі та овочів

43. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

44. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

45. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

46. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

47. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

48. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники
Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Тетрадь общая с магнитной закладкой "ONE COLOR. Черный", А4, 120 листов, клетка.
Формат - А4. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - ламинированный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
527 руб
Раздел: Прочие

49. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

50. Розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва

51. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

52. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

53. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

54. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів
55. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"
56. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

57. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

58. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

59. Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет

60. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

61. Міжнародні валютні ринки та їх функції

62. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

63. Етичні підходи при наймі на роботу та при звільненні з неї

64. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения
Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели
Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

65. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

66. Система педагогічних наук їх та зв’язок з іншими науками

67. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

68. Валютний ринок та його регулювання

69. Грошовий ринок та Міжнародний валютний фонд

70. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo
71. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України
72. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

73. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

74. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення

75. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

76. Монополія і конкуренція на ринку

77. Ознаки ринку досконалої конкуренції

78. Ринок праці та його регулювання

79. Ринок праці та Центр зайнятості

80. Характеристика монопольного ринку

Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины

81. Роль ринку в регулюванні суспільного виробництва

82. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів та ринковий попит

83. Українські легенди та перекази про диких звірів

84. Роль конкуренции в экосистемах

85. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

86. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
87. Нова економична политика та ии законодавче оформлення
88. Конституцiя США та реальнi права громадян

89. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

90. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

91. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

92. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

93. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

94. Роль конкуренции в экосистемах

95. Полная история танков мира

96. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см

97. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

98. Органiзацiя зовнiшнього валютного ринку

99. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.