Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Регенерація тканин людини. Алергічні реакції організму

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Мiнiстерство освіти та науки України Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” Горлiвський регіональний інститут КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни: Патологія студента 1-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 0102 – фізичне виховання і спорт спеціальності 6.010200 – фізична реабілітація Баранова Романа Андрійовича 2009 Питання до контрольної роботи 1. Поняття, форми та види регенерації тканин 2. Алергія. Алергічні реакції організму 1. Поняття, форми та види регенерації тканин Регенерація - це відновлення структурних елементів тканини замість пошкоджених або загиблих. У біологічному аспекті вона є пристосувальним процесом, сформованим у ході еволюції, який притаманний усьому живому і спрямований на відновлення структури та функції тканини. Значення регенерації полягає в матеріальному забезпеченні гомеостазу на різних рівнях структурної організації живої матерії. Розрізняють дві форми регенерації: 1. Внутрішньоклітинна — молекулярна, внутршньоорганоїдна та органоїдна регенерації. 2. Клітинна регенерація - в основі має прямий та непрямий поділ клітин. Види регенерації: 1. Фізіологічна регенерація. Репаративна регенерація. Патологічна регенерація. Фізіологічна регенерація відбувається протягом усього життя організму і характеризується оновленням клітин слизових, серозних оболонок, внутрішніх органів, різних тканин, залежно від зміни умов їх існування в процесі виконання тих або інших функцій. Подібна регенерація постійно відбувається, наприклад, у покривному епітелії, в якому періодично спостерігається десквамація зроговілих клітин із заміною їх клітинами глибших шарів, що розмножуються; аналогічним чином відбувається також розмноження та дозрівання в кістковому мозку еритроцитів,лейкоцитів, тощо. У високодиференційованих клітинах, де регенерація за рахунок клітинного поділу неможлива, цей процес характеризується періодичним оновленням тих або інших внутрішньоклітинних органел (головний мозок, серце тощо). Репаративна (відновна) регенерація є по суті посиленою фізіологічною регенерацією у хворому організмі. Іншими словами, під час захворювання фізіологічна регенерація &quo ;трансформується&quo ; в репаративну, яка після одужання хворого знову повертається в рамки фізіологічної. Репаративна регенерація буває у двох формах. У першому випадку некроз, що є наслідком патологічного процесу, поступово заміщується тканиною, ідентичною тій, що загинула, і місце пошкодження зникає безслідно. Такий вид регенерації називають повним, або реституцією. Подібна форма особливо характерна для тих органів і тканин, в яких регенерація відбувається тільки в клітинній формі (кістковий мозок, епідерміс, епітелій слизових оболонок та ін.). Але в окремих випадках вона може спостерігатись і там, де репаративна регенерація відбувається як шляхом поділу клітин, так і за рахунок гіперплазії внутрішньо-клітинних структур. Ці зміни зникають безслідно при одужанні хворого, причому структура окремих клітин та тканин не відрізняється від норми. В інших випадках нормалізація порушених функцій забезпечується за рахунок гіперплазії клітин (та внутрішньоклітинних структур) не в місщці пошкодження, а в навколишніх тканинах.

Сама ж ділянка некрозу поступово заповнюється сполучною тканиною, яка в подальшому трансформуеться в рубець. Така форма називається неповною регенерацією, або субституцією. Цей вид регенерації найчастіше відбувається в органах, де переважає внутрішньоклітинна &quo ;ГГ форма (центральна нервова система, серце). Так, наприклад, в міокарді ділянки некрозу завжди організуються з формуванням кардіосклерозу, а відновлення скоротливої функції серцевого м'яза забезпечується збільшенням кількості ядерних та цитоплазматичних ультраструктур у життєздатних клітинах, які таким чином гіпертрофуються. Патологічна регенерація (тобто така, що перебігає не так, як у звичайних умовах) виникає при спотворенні ходу регенераторного процесу. Це спостерігається при порушенні харчування (білкова, вітамінна недостатність), нервової регуляції, гормональних розладах, пригніченні імунних реакцій і характеризується сповільненням або спотворенням регенерації. У цих випадках загоєння рани, перелому кістки затримується і набуває в'ялого перебігу, виникають виразки, що не загоюються, колоїдні рубці, несправжні суглоби та ін. Патологічна регенерація спостерігається, як правило, при відсутності загальних та місцевих умов. Основними загальними умовами е вік і стан хворого. В молодому віці репаративні процеси перебігають значно інтенсивніше, ніж у похилому і старечому. В ослабленої, виснаженої хворобою людини процеси репарації є в'ялими і нерідко набувають форми патологічної регенерації. I навпаки, у фізично здорових людей звичайно спостерігають інтенсивний перебіг процесів відновлення тканин. Велику роль в цьому відіграє повноцінна регуляція репаративних процесів нейроендокринною системою. Серед місцевих умов, що визначають перебіг процесу регенерації, слід назвати характер пошкоджуючого агента і особливості пошкодження тканини, ГІПЕРТРОФІЯ I ГІПЕРПЛА3ІЯ Гіпертрофією називають збільшення об'єму органа, тканини, клітини або внутрішньоклітинних структур, що супроводжується посиленням їх функції. Гіперплазією називають збільшення кількості клітин, внутрішньоклітинних структур та інтерстиціальної тканини. Обидва процеси нерідко перебігають разом. Гіпертрофія 1 гіперплазія мають виражене пристосувальне значення, спрямоване на компенсацію функції пошкодженого або надмірно функціонуючого органа чи системи. Враховуючи співвідношення процесів пристосування (адаптації) та компенсації, розрізняють гіпертрофію адаптивного характеру (нейрогуморальна форма, гіпертрофічні розростання) та компенсаторного характеру (робоча компенсаторна форма та вікарна, або замісна, форма). Нейрогуморальна (гормональна) гіпертрофія може мати загальний або вогнищевий характер. У першому випадку вона стосується організму, в другому - окремих органів або тканин. Прикладом гіпертрофії загального характеру е акромегалія - захворювання, при якому на фоні порушеного живлення одночасно спостерігають збільшення об'єму, розмірів виступаючих частин обличчя (носа, нижньої щелепи, надбрівних дуг) та периферичних частин кінцівок. Якщо захворювання виникає у молодому віці, то розвиваються прояви загального гігантизму (акромегалічний гігантизм).

Морфологічно в основі даної гіпертрофії лежить розростання всіх тканин, що входять до складу частин, які збільшуються, в тому числі і розміри внутрішніх органів. Спричиняє захворювання підвищення функції передньої частки гіпофіза із зайвою продукцією соматотропного гормона. Прикладом гіпертрофії вогнищевого характеру може бути гінекомастія (від грец. gy e - жінка, mas os - груди), яка найчастіше виникає в результаті атрофії яєчок, а також залозиста гіперплазія ендометрія. В основі останньої лежить значне (у 5 разів вище від норми) потовщення слизової оболонки матки. Гіпертрофічні розростання стосуються однієї або кількох тканин, що розміщуються поряд. Ці розростання спостерігають при хронічному запаленні (поліпи на слизових оболонках), при порушенні току лімфи в нижніх кінцівках та її застої (слоновість). До цього типу патологічного процесу належать також несправжня та вакатна гіпертрофія. При несправжній гіпертрофії об'єм органа збільшується за рахунок розростання інтерстиціальної тканини. При цьому функція органа не компенсується. Більше того, нерідко при несправжній гіпертрофії спеціалізована паренхіма органа може атрофуватися, а функція його - знижуватися. Так, при атрофії м'язових волокон мае місце значне розростання жирової тканини, яке в цілому створює враження загального збільшення об'єму м'язів. Вакатна гіпертрофія являє собою розростання сполучної або жирової тканини при атрофії паренхіми внутрішніх органів, при розростанні жиру навколо атрофованих нирок, розростанні кісткової тканини черепа при атрофіях головного мозку. До групи компенсаторних процесів належать переважно два види гіпертрофії: робоча компенсаторна гіпертрофія та вікарна (замісна) гіпертрофія. Робоча (компенсаторна) гіпертрофія виникае в умовах недостатності функції тієї або іншої тканини, органа і передбачає и компенсацію за тих чи інших патологічних процесів або захворювань. Фізіологічним прототипом такси гіпертрофії є збільшення об'єму соматичних м'язів в осіб фізичної праці, у спортсменів (гімнасти, борці). Гіпертрофію лівого шлуночка серця спостерігають при звуженні гирла аорти внаслідок запального процесу. Аналогічні зміни розвиваються при гіпертонічній хворобі, атеросклерозі. При звуженнях стравоходу його м'язовий шар стає товстішим у відділах, що розташовані вище. Вікарна (замісна) гіпертрофія спостерігається при загибелі або оперативному видаленні одного з парних органів. За цих умов орган, що залишився, компенсує порушення функції шляхом посиленої роботи (нирки, легені, яєчко). Регенераторна гіпертрофія виникає при загибелі частини тканини або органа. Так, регенераторна гіпертрофія збереженої м'язової тканини виникае при інфаркті міокарда. При цьому ділянка некрозу (інфаркт) заміщується рубцевою тканиною, а в основі гіпертрофії кардіоміоцитів лежить гіперплазія їх внутрішньоклітинних структур. 2. Алергія. Алергічні реакції організму Алергія (від грец. allos - інший, ergo - дію) є якісно зміненою реакцією організму на дію речовин антигенної природи, яка призводить до різних порушень в організмі - запалення, спазму бронхів. некрозу, шоку та ін.

А все, що справжн, вчне. ¶сторя Pце мовлення, це бесда. Часом у нй деться про жорсток реч. Часом  вже неможливо ви-мовляти. Але Слово мусить бути сказаним. Але Ти повинен ви-словитися до кнця,P Ти, безкнечний. Ти, якого я благаю озватися,P сам Тво слово. Слово, яке звертаться до Того, хто вимовля його, замсть того, щоб летти  бути собою. Слова, яке повертаться, бльше нема. ґ тльки тиша. Мовчання. Ми прислухамося. Ми нчого не чумо,P бо жодне слово не може почути самого себе. Ми знамо тльки одне: що Слово буде сказане. ¶ цим врятуться  вряту. 9 березня ¶дея реч  необхдною формою реч, тим, що нада реч нкомуненалежности; але нкомуненалежнсть не  дею реч, позаяк вона вторинний атрибут, дане, яке не може бути вдданим, не може вступати до розмови, не може брати участи. Брати участь, бути членом живого цлсного органзму може тльки рч, надлена дею. ¶дею монади не може бути  окремшнсть; дею держави не може бути  сувереннсть (самостйнсть); дею людини не може бути самотнсть  нкомуненалежнсть

1. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

2. Анатомо-фізіологічні особливості і патології дитячого організму

3. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

4. Оздоровчі системи. Можливості людського організму

5. Вплив масажу на різні системи організму

6. Роль кори головного мозку в системній організації діяльності організму
7. Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"
8. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

9. Особливості психіки людини. Педагогічні конфлікти

10. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

11. Характеристика отруйних речовин за дією на організм людини

12. Вплив мобільного телефону на організм людини

13. Концепція атомізму й елементарні частки. Пізнання речовин і хімічні системи

14. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин

15. Анатомія людини. Системи органів

16. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские

17. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

18. Метаболічні зміни в органах щурів за умов свинцево-кадмієвих токсикозів та їх корекція гепатопротекторами

19. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

20. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

21. Україна та міжнародні економічні організації

22. Імідж ділової людини та організації
23. Термодинамічні розрахунки ймовірності протікання твердофазних реакцій у процесах спікання металургійної сировини
24. Теорії організованого капіталізму й державно-монополістичного капіталізму

25. Окисно-відновні реакції і електрохімічні процеси в гальванічних елементах. Електродні потенціали

26. Вплив наркотичних речовин на організм людини в умовах техногенного забрудненя території

27. Туберкулёз органов дыхания

28. Полномочия государственных органов власти и местного самоуправления вобласти защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС)

29. Система таможенных органов РФ

30. Отчёт о прохождении преддипломной практики в Управлении по взаимодействию с органами законодательной и исполнительной власти (УВОЗИВ) ГТК России

31. Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления)

32. Контроль в системе органов государственной власти

Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники

33. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению режима чрезвычайного положения

34. Анализ проблем возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями государственных органов

35. Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии

36. Структура органов власти в США по конституции 1787 года

37. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

38. Правовые основы взаимоотношений представительного и исполнительного органов местного самоуправления
39. Системы органов государственной власти субъектов РФ и штатов Индии (сравнительный анализ)
40. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства

41. Правительство Российской Федерации – высший орган исполнительной власти

42. Компетенция органов местного самоуправления

43. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения

44. Правовое регулирование деятельности налоговых органов

45. Структура налоговых органов Российской Федерации

46. ОТРАЖЕНИЕ НОРМ МОРАЛИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

47. Правоохранительная деятельность таможенных органов

48. Должностнгые лица в таможенных органах

Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские
Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов

49. Юридическая техника и язык права (на примере правовых актов органов государственной власти Нижегородской области)

50. Контроль государственных и муниципальных органов за делопроизводством отдела кадров на предприятиях

51. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)

52. Орган

53. Канцелярия Главного заводов правления - орган горнозаводской промышленностью Урала во второй половине XVIII в.

54. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов дыхания
55. Туберкулёз органов дыхания, грипп
56. Селезенка - орган иммунной системы

57. Патология органов средостения

58. Общая характеристика и классификация органов чувств

59. Доброкачественные опухули женских половых органов

60. Пропедевтика: перкуторные границы органов

61. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи

62. Аллергические реакции при переливании крови

63. История органов внутренних дел (Контрольная)

64. Программа по Истории России(до 1941г.) для поступающих поступающих в ВУЗы ОВД (органов внутренних дел)

Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский
Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Звезда Африки".
Звезда Африки - настольная игра, целью которой является добыть алмаз и доставить его в пункт назначения.Историческая справка. Звезда
327 руб
Раздел: Классические игры

65. Экологические функции правоохранительных органов

66. Основные направления работы органов внутренних дел

67. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению режима чрезвычайного положения

68. Милиция в системе правоохранительных органов

69. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное следствие и оперативно-розыскную деятельность

70. Роль немецких государственных органов в становлении и развитии советского коллаборационизма
71. Политические аспекты деятельности предпринимательских структур: система взаимоотношений с органами власти, пути решений возникающих проблем; пути лоббирования
72. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

73. Концепция повышения уровня информированности местного сообщества о действиях местных органов самоуправления по развитию социальной сферы в городе Энске

74. Ядерные реакции. Ядерная энергетика

75. Фiлософськi аспекти взаємовiдносин людини i природи в умовах глобальноi екологiчноi кризи

76. Реакции электрофильного замещения в ароматическом ряду

77. Сущность окислительно-восстановительных реакций

78. Химические реакции. Реакции в растворах электролитов

79. Тепловой эффект химической реакции

80. Орган Общественной Самодеятельности (бизнес-план)

Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна

81. Господарство України періоду утвердження капіталізму

82. Суспільна організація життя слов

83. Взаимодействие органов предварительного следствия,дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании особо тяжких преступлений

84. Взаимодействие следователя с органами дознания при производстве предварительного следствия

85. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

86. Русская литература (реакция и эпоха нигилизма)
87. Воспалительные заболевания женских половых органов неспецифической этиологии
88. Реакции на стресс

89. Эффективность Амоксиклава® 1000 мг + Рокситромицин Лек при лечении воспалительных заболеваний органов малого таза

90. Герпес половых органов

91. Пороки развития половых органов у девочек

92. Заболевания внутренних органов и задача внутренней медицины

93. Анатомо-физиологические особенности органов кровообращения и сердечно-сосудистой системы

94. Взаимосвязь слизистой оболочки полости рта и органов желудочно-кишечного тракта

95. Кровоснабжение и иннервация опорно-двигательного аппарата и внутренних органов

96. Литература - Гинекология (воспалительные заболевания женских половых органов)

Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры

97. Організація приймання товару в аптеці

98. Профилактика заболеваний органов дыхания

99. Сосудистая система, лечение и иммунные реакции организма


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.