Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Религия Религия

Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ЗмістВступ 1. Сучасний протестантизм в україні: динаміка і тенденції розвитку 2. Протестантизм та церковно-державні відносини 3. Український протестантизм в контексті сучасних політичних процесів 4. Роль протестантських церков у душпастирській опіці в збройних силах України 5. Соціальне обличчя протестантів незалежної України 6. Місіонерська діяльність протестантських церков в період незалежності України 7. Роль протестантів у освітньому та культурному житті України 8. Порівняльна характеристика релігійної ситуації на Україні Висновки Список використаної літератури та джерел Вступ Здобуття Україною державної незалежності призвело до формування багатьох наукових проблем, зокрема, пов’язаних із зростанням ролі релігійних інституцій у розвитку громадянського суспільства, як прояву демократії західного зразку. Одна з таких проблем є протестантизм в незалежній Українській державі. Її значущість зумовлена насамперед тим, що на протязі 90-х років ХХ ст. в Україні спостерігалось збільшення чисельності протестантських церков, в яких задовольняє свої релігійні потреби значна кількість громадян. З часу розпаду СРСР суттєво змінився соціокультурний статус протестантизму на Україні. Завдяки прийняттю нового демократичного законодавства про свободу совісті, відсутністю дискримінації та переслідувань з боку держави, відбулися зміни в розвитку традиційних протестантських конфесій, з’явились та організаційно оформились нові для України релігійні течії. У той же час серед значної частки населення поширені і залишаються доволі стійкими упередження щодо протестантських церков, які уявляються &quo ;деструктивними культами&quo ;, &quo ;чужими&quo ; та &quo ;ворожими&quo ; українській культурі релігійними утвореннями. Актуальність дослідження протестантських конфесій в Україні в соціально-політичних умовах полягає в необхідності достовірних знань про них для державних структур, для всього суспільства з метою подолання релігійного екстремізму. Залишається актуальним питання щодо збереження сектантських пережитків у вітчизняному протестантизмі, викликає увагу розвиток місіонерської діяльності серед протестантських церков, а також зростає важливість співробітництва віруючих різних конфесій між собою, з державними та громадськими інституціями. На особливу увагу заслуговує розгляд питань щодо участі протестантів у політичному, культурному та соціальному житті періоду незалежної України. Тривалий час спотворювалось реальний стан конфесій в Україні. В радянський період протестантизм розглядався як &quo ;релігія другого сорту&quo ;. Світська релігійна історіографія вважала протестантизм тільки продуктом західних ідейних, часто ворожих впливів на українські землі, при цьому конфесію протиставляли іншим релігіям передовсім православ’ю. В Україні проблема протестантизму цікавила багатьох дослідників, однак вони розробляли її переважно у контексті вивчення Реформації. До 80-х років ХХ ст. українські автори взагалі припинили дослідження історії протестантизму. Вивчення конфесії у цей час підпорядковувалося загальному спрямуванню радянського суспільства і зосереджувалось на негативному її висвітленні.

В період здобуття Україною незалежності досить широко висвітлюються проблеми протестантизму в працях таких сучасних релігієзнавців як А. Колодний, С. Головащенко М. Кошуба, В. Литвинов, І. Мицько, Я. Страшій, В. Ульяновський. У роботах В. Єленського, П. Яроцького, відзначено головні тенденції розвитку протестантизму в нашій країні, підкреслено позитивний вплив на цей розвиток державно-політичних змін другої половини 80-х початку 90-х рр. ХХ ст. Досягненням у вивченні вітчизняного протестантизму стали фундаментальні синтетичні праці В. Любащенко, а також п’ятий том десятитомної &quo ;Історії релігій в Україні&quo ; під назвою &quo ;Протестантизм&quo ;. Нові тенденції в організаційному розвитку українського протестантизму відзначають у своїх роботах Ю. Решетніков, С. Санніков, О. Назаркіна. Аналіз факторів розповсюдження неохристиянських рухів в Україні наявний у роботах М. Мариновича, Л Филипович, С. Свістунова, які сходяться у думці, що поряд із активною місіонерською діяльністю мала велике значення наявність об'єктивних історичних та культурних передумов в країні. Серед досліджень, що стосуються ролі церков у соціально-політичному розвитку, слід відзначити праці О. Уткіна, О. Шуби, Г. Надтоки, С. Сьоміна. Питання політико-правового забезпечення діяльності протестантських конфесій відсвітлюють М. Бабій, В. Климов, які зазначають, що в Україні реалізується демократична модель державно-церковних відносин, що сприяє розвитку релігійних спільнот. Зацікавленість нетрадиційними явищами в релігійному житті суспільства спричинила появу праць, присвячених новим течіям та рухам, в т.ч. протестантського походження. Серед таких досліджень – статті М. Новиченка, Ю. Наріжного, Н. Белікової. Водночас потребують опрацювання і систематизації нові документи та матеріали, що стосуються їх діяльності, аналіз яких дозволяє побачити масштаби, особливості та перспективи розвитку протестантизму в Україні, вплив його на соціокультурні процеси на пострадянському просторі, місце у формуванні громадянського суспільства. Досить цікавими у вивченні проблем протестантизму є історичні документи конфесійного характеру, а саме: теологічно-катехитичні твори для внутрішніх потреб протестантських церков (твори М. Лютера, У. Цвінглі, Ж. Кальвіна); пам’ятки полемічного, суспільно-політичного, науково-освітнього характеру, спрямовані на реалізацію участі протестантів у суспільних і культурних процесах; пам’ятки історико-статистичного характеру, що вийшли з протестантських осередків і містять основний фактичний матеріал; видання українських протестантських церков (&quo ;Євангельська нива&quo ;, &quo ;Слово віри&quo ;, &quo ;Стяг&quo ;, &quo ;Богомыслие&quo ;, &quo ;Братский вестник&quo ; та ін.) Об'єктом дослідження є: діяльність протестантських церков в українських умовах в період незалежності України. Предметом дослідження є: протестантські громади в Україні. Географічні межі дослідження включають всю територію України. При соціологічному опитуванні для визначення політичної, громадської участі у освітньому та культурному житті суспільства активності громадян, їх ставлення до мовного питання в Україні, опитування проводились серед респондентів, які є членами протестантських громад м.

Рівне. Хронологічні рамки: дослідження охоплює період з кінця 80-х по 2005рр. Мета дослідження полягає: в з'ясуванні соціальної, політичної, культурної значущості протестантських конфесій в Україні кінця 80-х до 2005рр., ґрунтуючись на аналізі головних напрямків і форм розвитку релігійних течій. в дослідженні соціальних, культурних, політичних та інших факторів протестантських громад м. Рівне; Завдання роботи: аналіз політичних, соціокультурних, етичних основ протестантизму через призму релігійно-політичних, соціальних, культурних та інших чинників. Методологічна і теоретична основа дослідження: У роботі звертаючись до праць філософів, видатних релігієзнавчих діячів протестантських церков, провідних українських релігієзнавців, істориків та політиків, автор прагнув осмислити проблему становлення, діяльності протестантських церков через призму релігійно-політичних, соціальних, культурних та інших чинників. До сфери дослідження були віднесені слідуючи компоненти: аналіз програм, офіційних документів протестантських церков, ставлення протестантів до участі у політичному, соціальному і культурному житті України. Джерельну базу дослідження становлять програми з'їздів протестантських церков, заяви та звернення керівників релігійних громад, теологічні праці, конфесійна література. При вирішенні завдань були застосовані такі методи: порівняльний аналіз, спостереження, анкетування, описовий, статистичний, науковий експеримент. Матеріали даної магістерської роботи були використані у міжнародній науково-практичній конференції &quo ;Релігія і соціальні зміни в сучасному суспільстві&quo ;, яка проходила 18.04.2005 року в Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича у статті &quo ;Протестантизм та церковно-державні відносини в період незалежності України&quo ;, та в роботі Х- тої наукової студентськo-викладацької конференції &quo ;Дні науки&quo ; Національного університету &quo ;Острозька академія&quo ; у статті &quo ;Український протестантизм в контексті сучасних політичних процесів&quo ;. Дипломна робота складається зі вступу, восьми розділів, загальних висновків, списку використаної літератури та джерел, додатків. 1. Сучасний протестантизм в Україні: динаміка і тенденції розвитку Нові умови для діяльності протестантських церков в Україні відкрилися з проголошенням в 1985р. &quo ;перебудови, а особливо з 1988р., коли в країні офіційно відзначалось 1000-ліття хрещення Русі. Зміни у політичному кліматі призвели до змін у законодавстві, що дозволило церквам практично вийти з підпілля та розгорнути євангелізаційну працю&quo ;. Сучасний протестантизм в Україні, як уже зазначалося, — це переважно пізні течії. Вони продемонстрували живучість за умов чужих їм соціально-економічних відносин, відсутності ідейного плюралізму та релігійної свободи. За кількістю прихильників протестантизм сьогодні поступається тільки православ'ю, в західних областях — і греко-католицизму. В останнє десятиліття XX ст. конфесія вступила з певними надіями на перспективу подальшого існування і навіть зростання своїх церков, зміцнення позицій у релігійному житті України.

У згод з иншими нацональностями Украни й дючи на пол державно управи яко орAан тимчасового правительства, @енеральний Секретарат Центрально Ради твердо йтиме шляхом закрплення нового ладу, витвореного революцю. Змагаючи до автономного устрою Украни, Центральна Укранська Рада в порозумнню з нацональними меншостями Украни приготовлятиме проекти законв про автономний лад Украни для предложення х на затвердження Установчим Зборам. Зважаючи, що утворення кравого орAану тимчасового правительства на Укран забезпечу бажане наближення управи крам до потреб мсцевого населення в межах, можливих до Установчих Зборв,  думаючи, що доля всх народв Рос тсно зв'язана з загальними здобутками революц, ми ршуче вдкидамо проби самочинного здйснювання автоном Украни до всеросйських Установчих Зборв. Що-ж торкаться комплетування укранських вйськових частей. Центральна Укранська Рада матиме свох представникв при кабнет мнстра вйни, в Aенеральнм штаб й при верховнм головно-командуючм для участи при комплетуванню окремих частей виключно укранцями, оскльки заходи в см напрям на думку мнстра вйни будуть можлив з технчного боку без нарушення бойово здатности арм

1. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

2. Державно-церковні відносини в період незалежної України

3. Період гетьманщини України

4. Україна в період повоєнної відбудови

5. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

6. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса
7. Специфіка та типи уроку українського народознавства
8. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

9. П’ять родів військ українських військово-повітряних сил

10. Реалізація Конституції України

11. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь

12. Мовна специфіка літературних творів доби Золотого Віку

13. Специфіка експлікації та імплікації суб’єктивно-модальних смислів у репліках драматичного дискурсу

14. Бойовий шлях українських січових стрільців

15. Історія первісного суспільства на українських землях

16. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото
Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры
Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

17. Первісне суспільство на етнічних українських землях

18. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

19. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

20. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

21. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

22. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.
23. Доля українських кобзарів-бандуристів на Кубані
24. Специфіка й витоки римського генія

25. Образ козацької вольниці у творах українських поетів-романтиків

26. Творчість українських поетів

27. Специфіка навчання грамоти шестирічних першокласників

28. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

29. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період

30. Свобода совісті: французька специфіка

31. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

32. Специфіка митного регулювання операцій з давальницькою сировиною

Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Специфіка філософських міркувань

34. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

35. Специфіка державного регулювання агропромислового комплексу

36. Господарство України періоду утвердження капіталізму

37. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

38. Акт відновлення незалежності України 30 червня 1941 р. і початок боротьби з німецькою окупацією
39. Держава і право України в період перебудови соціалізму
40. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

41. Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді

42. Період Гетьманату в Україні

43. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

44. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

45. Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі

46. Молодіжні організації в Україні. Чи впливають вони на українську молодь?

47. Ідеологія анархістського руху в Україні періоду 1917-1921 років

48. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

50. Економіка зарубіжних країн укр

51. Регіональна економіка промисловості України

52. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу

53. Українська республіка в часи Центральної Ради

54. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій
55. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"
56. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

57. Адаптація природоохоронного законодавства України до природоохоронного законодавства ЄС

58. Економіка галузі виробництва соків в Україні

59. Економіка України на початку ХХІ століття

60. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

61. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

62. Антропология: эволюция и адаптация

63. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

64. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

65. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

66. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

67. Політичні права і свободи громадян України

68. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

69. Прагматическая адаптация при переводе газетно-информационных материалов

70. Проблемма адаптации "чужого" в русской культуре XVIII века
71. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)
72. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

73. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

74. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

75. Роль компьютерных игр в успешной адаптации младших школьников к условиям школы

76. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

77. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

78. Проблема адаптации. Стресс и стрессоустойчивость

79. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

80. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее

81. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

82. Стратегическое управление (укр)

83. Концепция управления персоналом с точки зрения адаптации ОСУП к условиям рынка /на примере предприятия/

84. Історія України

85. Історія соборності України

86. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України
87. Голодомор в Україні 1932-33 годах
88. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

89. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

90. Походження людини та її поява на території України

91. Роль Пласта на Україні В ХХ столитті

92. Україна після смерті Богдана Хмельницького

93. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

94. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

95. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

96. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

Набор для творчества. "Творчество" стикеры "Домик для игр".
В наборе Melissa & Doug более 170 стикеров (наклеек) на тему интерьера дома. Набор помогает вашему малышу развивать творческие
479 руб
Раздел: Прочие
Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Микрофон "Караоке. Я пою".
В этом ярком микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М. Танича и других известных композиторов: "Песенка
301 руб
Раздел: Микрофоны

97. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

98. Українська національна революція 1649-1657рр

99. Рей Брэдбери. 451 по Фаренгейту

100. Храмовое зодчество Южной Франции: адаптация северных моделей к местным условиям


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.