Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Розрахунок рівней викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами автомобільних двигунів та рівней екокомпенсацій

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

1. Методика розрахунку рівней викидів ШР з ВГ автомобільних двигунів для міського автомобільного парку В більшості випадків для кількісної оцінки шкідливих речовин, які викидаються автомобілями з ВГ, користуються експериментальними даними по рівнях питомих пробігових викидів середнім автомобілем з кожної окремої групи автомобілей: легкові, вантажні, автобуси з різноманітними типами ДВЗ (бензиновими, дизельними, на зрідженому газі та ін.). Розрахунок за пробіговим викидом середнього автомобіля дозволяє визначити &quo ;умовний викид&quo ; ШР в атмосферу. Для визначення більш реальних значень викидів ШР необхідне коректування значень пробігових викидів в залежності від різних природно- кліматичних умов, умов руху та технічного стану автомобілей. В результаті для автомобільного парку міста (регіону) маса викинутої за розрахунковий період шкідливої речовини (Мі) (при наявності груп автомобілей з різними ДВЗ) може визначатися за наступною залежністю , (1) де - кількість груп автомобілей; - кількість автомобілей у j-тій групі з двигуном k-того типу в розрахунковому періоді, тис.шт.; - середній пробіг автомобіля j-тої групи з двигуном k-того типу за розрахунковий період, тис.км; - пробіговий викид і-ї ШР автомобілем j-ї групи з двигуном k-го типу за розрахунковий період, г/км; -добуток коефіціентів впливу факторів на викид і-ї ШР автомобілем j-тої групи з двигуном k-того типу у регіоні (місті). Звичайно враховуються наступні фактори впливу: середній вік парку, рівень технічного стану автомобілей та двигунів; природно-кліматичні умови експлуатації автомобілей (температура, тиск, вологість навколишнього повітря) у регіоні; відміна фактичних режимів руху автомобілей від того, який використовується, при випробуванні для визначення пробігового викиду і-ї ШР з ВГ автомобіля j-ї групи з двигуном k-го типу. Розрахунок для окремих територій (держава, область, місто, населений пункт) проводиться для парку автомобілей, які зареєстровані в даному регіоні на розрахунковий період. Факторні коефіціенти (Rijk ) можуть визначатися, наприклад, з використанням різних даних. На рисунку 1 представлені дані по зміненню питомих пробігових рівней викидів ШР від року випуску автомобілей. При використанні, наприклад на легкових автомобілях, систем з окислювальною каталітичною нейтралізацією ВГ пробігові викиди CO та CH знижуються відповідно в середньому у 6 та 2,5 разів. При використанні систем з окислювально-відновною (біфункціональною) каталітичною нейтралізацією ВГ питомі пробігові викиди CO, CH та O2 знижуються відповідно у 2 та 10, 30 разів. Треба відзначити, що для більш глибокого урахування та розуміння ступеня забруднення атмосферного повітря автотранспортом та особливо автомобілями з дизельними двигунами необхідно також знати пробігові викиди з ВГ автомобілей: оксидів сірки (SO2), сажових часток (Сж), канцерогенних вуглеводнів, в якості індикатора яких прийнятий бенз(а)пірен (БП), і альдегідів (RCHO). У відповідності до приведених даних раніше, наприклад, питомі пробігові рівні викидів БП з ВГ легкових автомобілей типу ГАЗ-31-029 з бензиновими двигунами складають 8,87 10-6 г/км.

З використанням на вказаних автомобілях систем окислювальної чи біфункціональної каталітичної нейтралізації ВГ забезпечується зниження пробігового викиду БП приблизно до 0,5 10-6 г/км, тобто майже в 20 разів. Використанння на автомобілях систем каталітичної нейтралізації ВГ забезпечить також суттєве зниження питомих пробігових рівней викидів альдегідів та сажових часток. Однак, як відмічалося раніше, для надійної роботи нейтралізаторів необхідне використання в автомобілях неетильованих бензинів з гранично низьким вмістом сірки. На рисунку 2 приведені дані по фактичним коефіціентам функціонально пов`язаних із середнім віком автомобілей (& au;, роки) та їх технічним станом (ТС). В основу побудування графіка змінення Rтс прийнято передумову, що рівень технічного стану, який впливає на рівні викидів ШР, які розглядаються, представляє собою міру охоплення експлуатуємих автомобілей контролем на токсичність. У відповідності до цього за нульовий рівень прийнятий такий стан, коли всі автомобілі перед виїздом проходять контроль на токсичність та автомобілі з перевищенням норм не випускатимуться для подальшої експлуатації. За одиницю прийняте таке положення, коли контрольна перевірка токсичності в експлуатації повністю відсутня. За рівень, рівний 0,5, принімають положення, коли всі автомобілі при ТО-2 проходять контроль на токсичність. Одну з методик розрахунку викидів шкідливих речовин у атмосферу автомобільним транспортом розроблено Міністерством статистики України та підтверджено Міністерством охорони навколишнього середовища України в 1992 році. В основу методики полягає середній питомий викид ШР по автомобілям окремих груп з різними типами ДВЗ та врахунком виду палива, яке використовується: вантажні та спеціальні вантажні з бензиновими двигунами, а також ті, що працюють на зрідженому газі; вантажні і спеціальні вантажні дизельні; вантажні газобалонні, що працюють на стисненому природному газі; автобуси з бензиновими ДВЗ, а також ті, що працюють на зрідженому нафтовому газі; автобуси дизельні; легкові службові та спеціальні; легкові індивідуального користування. В загальному переліку ШР враховуються тільки три інгредієнти: оксид вуглецю (СО), неспалені (неканцерогенні) вуглеводні СН та оксиди азоту ( Ox). Для кожної групи автомобілей маса викиду конкретної ШР визначається за формулою , (2) де - маса викиду і-ї ШР за звітовий період, г; - питомий викид і-ї ШР автомобілем даної групи з конкретним двигуном, г/км (табл. 1); , (3) де - коефіціент впливу середнього віку парку автомобілей ; - коефіціент впливу рівня технічного стану ав томобілей (табл. 1.2); - пробіг автомобілей цієї групи з конкретним двигуном за розрахунковий період, км. Таблиця 1 - Показники питомого викиду ШР автомобілями з конкретними двигунами. Група автомобілей mi, г/км CO CH Ox 1 Вантажні та спеціальні вантажні з бензиновими двигунами, а також ті, що працюють на зрідженому газі 49,6 10,7 6,3 2 Вантажні і спеціальні вантажні дизельні 10,5 6,2 6,4 3 Вантажні газобалонні, що працюють на стисненому природному газі 22,3 7,9 6,0 4 Автобуси з бензиновими ДВЗ, а також ті, що працюють на зрідженому нафтовому газі; 45,6 8,5 6,2 5 Автобуси дизельні 10,8 6,2 6,4 6 Легкові службові та спеціальні 14,9 1,3 1,8 7 Легкові індивідуального користування 14,1 1,2 1,7 Таблиця 2 - Показники впливу рівня технічного стану автомобілей.

Група автомобілей Пk CO CH Ox 1 Вантажні та спеціальні вантажні з бензиновими двигунами, а також ті, що працюють на зрідженому газі 1,933 1,838 0,87 2 Вантажні і спеціальні вантажні дизельні 1,933 1,666 0,9 3 Вантажні газобалонні, що працюють на стисненому природному газі 1,631 1,443 0,87 4 Вантажні газобалонні, що працюють на стисненому природному газі 1,933 1,638 0,87 5 Автобуси дизельні 1,918 1,638 0,9 6 Легкові службові та спеціальні 1,711 1,596 0,9 7 Легкові службові та спеціальні 1,711 1,596 0,9 Дані по пробігу автомобілей всіх груп, крім автомобілей легкових індивідуального користування, вміщуються в статистичній звітності форми № 1-Тр (Шос) &quo ;Отчёт о автотранспорте&quo ;. Розрахунок пробігу легковими автомобілями індивідуального користування, в тому числі автомобілей, що належать кооперативам та малим підприємствам, виробляється на підставі паспортних даних про витрати палива на 100 км пробігу та даних про річне споживання палива вказаними автомобілями із статистичної звітності за формою № 1-ПС (Нефть) &quo ;Отчёт о поставке продукции&quo ;. Таблиця 3 - Показники розрахунків рівней викидів ШР автотранспортом України. Номери груп автомобілей (табл. 1) Річний пробіг груп автомобілей, млн.км/рік Рівні викидів ШР, т/рік CO CH Ox 1 472,4 57316,7 10544,3 2391,1 2 70,6 2539,9 940,3 476,5 3 180,6 8465,5 2104,0 1013,2 4 253,0 27992,5 4517,6 1376,3 5 22,0 754,4 285,7 148,5 6 315,0 9979,2 913,8 595,4 7 270,3 8095,1 735,0 486,5 сума за рік 1583,9 115143,3 20040,7 6487,5 Якщо є дані по випробуванням, наприклад, легкового автомобіля на стенді з біговими барабанами за Європейським їздовим циклом у відповідності до ОСТу 37.001.054- 86, то розрахунок річного рівня викидів і-ї ШР автомобілем j-ї групи може проводитись за наступними залежностями , кг/рік (4) чи , кг/рік (5) де - питомі викиди і-ї ШР відповідно на 1 км пробігу, г/км чи на 1/кг витраченого палива (бензину), г/кг; - відповідно середньостатичний річний пробіг автомобіля j-ї групи, тис. км та сереньостатичні витрати палива, т; - коефіціент, який враховує технічний стан автомобіля та двигуна (табл. 4). Таблиця 4 - Залежність річного рівня викидів ШР від сроку експлуатації автомобіля. Срок експлуатації автомобіля КТС CO CH O2 БП до 2-х років 1 1 1 1 від 2 до 5 років 1,3 1,2 0,95 1,3 від 5 до 10 років 1,5 1,4 0,93 1,7 більше 10 років 1,7 1,6 0,9 2,0 Нижче приводиться розрахунок річного рівня викидів СО, СН, O2 та БП з ВГ легкового автомобіля з транспортного господарства АТ &quo ;ХарП&quo ; типу ГАЗ-31 із сроком експлуатації від 5 до 10 років (середньорічний пробіг вказаного автомобіля в Харкові відповідає 120 тис.км, річні витрати бензину АИ-93 - 12 т). Пробіг автомобіля за випробування за Європейським їздовим циклом відповідає 4,06 км їзди в умовах великого міста, а витрати бензину АИ-93 складають 0,41 кг. Результати досліджень легкового автомобіля типу ГАЗ-31 з карбюраторним та дизельним двигунами однакової потужності представлені відповідно в таблицях 5 та Таблиця 5 - Дані за результатами досліджень автомобіля ГАЗ-31 з карбюратоним двигуном. Параметри Шкідливі речовини (карбюраторний двигун) CO CH O2 БП mil, г/км 4,9 2,3 2,2 6,3 10-6 mig, г/кг 48,8 22,4 21,3 62,2 10-6 Mi, кг/рік Примітка.

Эту дилемму советские маршалы решили в пользу быстроходного автомобиля: танки БТ были совершенно беспомощны на плохих дорогах советской территории. Когда Гитлер начал «Операцию „Барбаросса“, практически все танки БТ были брошены. Даже на гусеницах их использовать вне дорог было почти невозможно. А на колесах они не использовались НИКОГДА. Потенциал великолепных танков БТ не был реализован, но его и НЕЛЬЗЯ БЫЛО РЕАЛИЗОВАТЬ НА СОВЕТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ. БТ создавался для действий только на иностранных территориях, причем только таких, где были хорошие дороги. Взглянем на советских соседей. Тогда, как и сейчас, Турция, Иран, Афганистан, Китай, Монголия, Манчжурия, Северная Корея хороших дорог не имели. Жуков использовал танки БТ в Монголии, где местность ровная как стол, но использовал их только на гусеницах и остался очень недоволен: гусеницы вне дорог часто слетали, а из-за относительно большого давления колеса вне дорог и даже на полевых дорогах танки проваливались в грунт и буксовали. На вопрос, где же можно было успешно реализовать потенциал танков «БТ», есть только один ответ — в Центральной и Южной Европе

1. Розрахунок розсіювання в атмосфері шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств

2. Методика розрахунку розсіювання шкідливих речовин в атмосфері

3. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

4. Оксид азота(II): новые возможности давно известной молекулы

5. Воздействие оксидов азота на организм человека и растения

6. Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикаційПорушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикацій
7. Розрахунок беззбиткового обсягу виробництва у вартісному виразі. Розрахунок податку на прибуток підприємства
8. Моделирование газофазных процессов, протекающих при гетерогенно-каталитическом восстановлении оксидов азота

9. "Принцип Максимума" Понтрягина

10. Круговорот азота в природе

11. Круговорот кислорода, углерода, азота, фосфора и серы в биосфере

12. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

13. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

14. Азот

15. Материалы по химии (кислоты, оксиды, основания, водород)

16. Зависимость изменения скорости протекания электролиза от концентрации электролита

Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы
Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки
Конструктор "Цветной", 65 деталей.
Конструктор - это игра развивающая кругозор, знакомящая с различными формами и цветами, а также развивающая воображение Вашего ребёнка.
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

17. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

18. Разработка автоматизированной системы управления сбором и отображением информации на установке продувки азотом

19. Оксид (сесквиоксид) алюминия

20. Концентрация ума

21. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

22. Получение оксидов урана
23. Розрахунок вольт-амперної характеристики сонячного елемента при врахуванні зміни поверхневої рекомбі
24. Розрахунок строкiв одержання, погашення банківського кредиту

25. Азот и фосфор

26. Оценка средних фоновых концентраций нефтепродуктов в почвах и поверхностных водах нефтяных месторождений

27. Теория образования окисей азота в котельных установках средней мощности

28. Понятие об эффекте суммации и фоновой концентрации

29. Ценообразование предприятия на примере ОАО АЗОТ

30. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

31. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

32. Кредити-розрахунки

Матовая двусторонняя бумага для струйных принтеров "Lomond", 130 г/м2, 100 листов, А4.
Матовая бумага идеально подходит для печати изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз, но уступают
495 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Точилка механическая "KW-Trio", с контейнером, 1 отверстие.
Точилка механическая, с контейнером, 1 отверстие, 12 мм.
1751 руб
Раздел: Точилки
Конструктор электронный "Знаток", 999 схем + школа.
Электронный конструктор "Знаток" - это 21 практическое занятие для школы и множество схем для дополнительных занятий. Основная
3856 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

33. Атф индуцированное изменение внутриклеточной концентрации кальция в нейронах неокортекса крыс

34. Азот и его соединения

35. Биосинтез аскорбиновой кислоты листьями ячменя в атмосфере азота

36. Розрахунок раціонів кормів

37. Территориальная концентрация науки в Российской Федерации

38. Потоки космических лучей в максимуме кривой поглощения в атмосфере и на границе атмосферы (1957–2007)
39. Оценка средних фоновых концентраций нефтепродуктов в почвах и поверхностных водах нефтяных месторождений
40. Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки

41. Розрахунок блискавкозахисту виробничих приміщень

42. Поступление и превращение азота в растениях

43. Выращивание растений в водной культуре на полной питательной смеси и с исключением элементов питания (вариант без азота)

44. Система патетических показателей и методов изучения концентрации

45. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

46. Проблеми застосування тимчасових різниць при розрахунку податку на прибуток

47. Вибір способу збирання породи й розрахунок продуктивності збирального встаткування

48. Аналіз методів введення обмежених обсягів текстової інформації

Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

49. Поиск максимума одной функции многих переменных методом покоординатного спуска и с помощью метода дихотомии

50. Розрахунок інтегралів за допомогою методів Гауса та Чебишева

51. Розрахунок електричних параметрів і характеристик польового транзистора з керуючим р-n-переходом

52. Розрахунок каналу обробки аналогового сигналу

53. Розрахунок кіл несинусоїдного струму

54. Розрахунок рамкової антени
55. Розрахунок транзисторного резонансного підсилювача потужності
56. Розрахунок усталеного процесу в електричному колі

57. Розробка маркетингової стратегії концентрації при впровадженні проекту "Дизайн інтер’єру" в торгово-посередницькій фірмі

58. Ряди динаміки. Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва

59. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

60. Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

61. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

62. Стратегия концентрации

63. Газотурбинная установка типа ГТТ-3. Отчёт по практике на НАК "АЗОТ"

64. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения
Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров

65. Розрахунок авіаційного двигуна турбогвинтового типу

66. Розрахунок відцентрованого насосу

67. Розрахунок гідроприводу

68. Розрахунок магістрального конвеєрного штреку

69. Розрахунок систем теплопостачання

70. Розрахунок скрубера
71. Розрахунок торцевих ущільнень
72. Термодинамічні розрахунки ймовірності протікання твердофазних реакцій у процесах спікання металургійної сировини

73. Розрахунок та визначення взаємозамінності нарізних сполучень

74. Вибір і розрахунок технічних параметрів гладкої циліндричної сполуки

75. Методики швидкого запам’ятовування великого обсягу матеріалу

76. Особенности концентрации внимания у взрослых и детей

77. Обсяг земляних робіт при влаштуванні перетину

78. Розрахунок рами методом переміщень

79. Розрахунок двошарнірної арки методом сил

80. Розрахунок системи вентиляції для тваринницьких приміщень

Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Плюшевый мяч с термопринтом "FIFA 2018", красно-синий, 17 см.
Плюшевый мяч FIFA несомненно понравится любителям футбола и их детям - мальчикам и девочкам любого возраста. Прекрасный сувенир украсит и
849 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

81. Разработка программы мероприятий по безопасности движения на участках концентрации ДТП на дорогах общего пользования Архангельской области

82. Влияние температуры на концентрацию триплетных молекул в твердых растворах при сенсибилизированном возбуждении

83. Розрахунок багатомежового електровимірювального приладу

84. Розрахунок лінійного електричного кола символічним методом в режимі синусоїдального струму

85. Сквозные нанопористые структуры из оксида алюминия для информационных технологий мембранной биологии

86. Розрахунок розгалуженого електричного кола
87. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення
88. Методика розрахунку податку на прибуток, її нормативно-правове забезпечення

89. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

90. Біогеохімічні цикли: структура, загальна характеристика, цикли вуглецю, азоту, кисню, сірки

91. Закономерности процесса формования электродов на основе оксида меди и влияние параметров процесса на эксплуатационные характеристики литиевых источников тока

92. Синтезы органических соединений на основе оксида углерода

93. Влияние концентрации аниона хлора на адсорбцию органического соединения реакционной серии оксиазометина на цинковом электроде

94. Викиди АЕС - основне забруднення середовища

95. Практические рекомендации по применению ультрафильтрации для концентрации шерстного жира из сточных вод предприятий первичной обработки шерсти

96. Розрахунок максимальної нестачі кисню при органічному забрудненні р. Сіверський Донець

Аппарат для приготовления домашнего творога и сыра "Нежное лакомство".
Сладкая творожная запеканка, мягкий пряный сыр, чесночная паста на бутерброды — сколько вкуснятины можно приготовить из домашнего творога
464 руб
Раздел: Прочее
Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый

97. Физико-химические методы определения остаточных концентраций хлорорганических пестицидов в продуктах питания

98. Максимальная концентрация вредного вещества. Степень очистки промышленных сточных вод

99. Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг)

100. Економічна концентрація


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.