Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Комп’ютерне моделювання вимірювальної системи

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ вимірювальної системи (курсова робота) АНОТАЦІЯ Пояснююча записка складається з основних розділів, які пов’язані з аналізом й обґрунтуванням теми курсової роботи, призначенням і областю застосування, описом функціональних можливостей програми, вибором технічних і програмних засобів, організації вхідних та вихідних результатів, розглядом очікуваних техніко – економічних показників та списком використаних джерел літератури при розробці програмного продукту. Пояснювальна записка містить відомості про сенсори, підсилювачі, АЦП, способи обміну даними через паралельні порти. ЗМІСТ Вступ 1. Призначення та область застосування 2. Технічні характеристики 2.1 Постановка задачі на розробку програми 2.1.1 Параметри та принципи роботи термопар 2.1.2 Будова і принцип роботи підсилювача 2.1.3 Аналогово-цифровий перетворювач 2.1.4 Мультиплексор 2.1.5 Паралельний порт 2.2 Опис алгоритму і функціонування програми 2.3 Опис організації вхідних та вихідних даних 2.4 Опис організації вибору технічних і програмних засобів 3. ОЧІКУВАНІ ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ Список використаних джерел Вступ Зчитування сигналу системи відбувається з термопари, далі сигнал подається на підсилювач та на АЦП. Взаємодія комп’ютера із системою вводу відбувається через паралельний порт (LP ), а для узгодження порта і АЦП використовується мультиплексор. Перелічені пристрої можна описати за допомогою математичної моделі, яка враховує основні параметри пристроїв та способи перетворення сигналу. На основі такої математичної моделі потрібно створити програму, яка моделює роботу вимірювальної системи. Метою пояснювальної записки є ознайомлення з принципами роботи термопар, підсилювачів, АЦП, мультиплексорів, паралельного порта комп’ютера, а також з програмною реалізацією вимірювальної системи. 1. Призначення та область застосування Розроблена програма призначена для вивчення роботи вимірювальної системи, що складається з термопари, підсилювача, АЦП, мультиплексора, паралельного порта комп’ютера. Програма може використовуватися при вивченні і закріпленні матеріалу з дисципліни „Пристрої зв’язку з об’єктом”. 2. Технічні характеристики 2.1 Постановка задачі на розробку програми При вивченні роботи вимірювальної системи велика увага значенням сигналу на різних етапах обробки. Тому створена програма повинна забезпечувати зручне представлення параметрів всіх пристроїв системи і самого сигналу. Враховуючи вищенаведені обставини, можна підвищити ефективність вивчення навчального матеріалу з дисципліни „Пристрої зв’язку з об’єктом”, а цим самими покращити навчальний процес на кафедрі КСМ Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича. Розглянемо роботу пристроїв вимірювальної системи, а саме термопари, підсилювача, АЦП, мультиплексора, паралельного порта комп’ютера, більш детально. 2.1.1 Параметри та принципи роботи термопар Термопара – це два провідника (термоелектрода), виготовлені з різних металів і сплавів, спаяні (зварені) в одній точці . Чутливість термопар до температури заснована на термоелектричному ефекті (ефекті Сібека (Seebeck), по імені винайденим його в 1821 році дослідника), при якому використовується з’єднання двох матеріалів (металів і сплавів, наприклад міді і мідно-нікелевого сплавів, заліза і мідно-нікелевого сплавів чи платини і платинорідного сплавів).

Коли кінці провідника знаходяться при різних температурах, між ними виникає різниця потенціалів, пропорційна до різниці температур. Такий коефіцієнт пропорційності називають коефіцієнтом термоерс. У різних матеріалів коефіцієнт термоерс різний, тому різниця потенціалів між кінцями різних провідників буде відмінною від нуля. Розміщуючи спай з металів з різними термоерс в середовище з температурою Т1, а інші кінці провідників при температурі Т2, то на кінцях провідників отримається напруга, пропорційна до різниці температур Т1 і Т2. Перший термоелемент був створений в 1887 році французьким науковцем Ле Шателье (le Cha elier). В термоелементі дві точки контакту А і В з’єднані двома паралельними провідниками, виконаними з різних металів (наприклад, алюміній і мідь). Таким чином утворюється замкнутий ланцюг (рис.2.1). Рис.2.1.Принцип роботи термоелемента Якщо температури в точках А і В відрізняються, то по ланцюгу починає протікати електричний струм. Якщо між спаями є різниця температур, то на виході термопари буде напруга U. Залежності U( ) для різних матеріалів відомі, що дозволяє визначати через U. Якщо один спай занурити, наприклад, в лід що тане (0°С), а інший ввести в контакт з об’єктом вимірювання, то між ними з’являється термо-ЕРС, яку можна виміряти, і яка складає, в залежності від виду термопари 7 75 мкВ/°С. У випадку термопари з міді і мідно-нікелевого сплаву термо-ЕРС в діапазоні температур 0 100°С складає приблизно 40 мкВ/°С. При різниці температур спаїв в 100°С отримуємо приблизно 4.3 мВ. Для достатньо точного виміру такої незначної напруги необхідні дорогі та складні вимірювальні підсилювачі. Крім того опорна температура завжди має підтримуватися на одному рівні або також вимірюватися. Термопари є невеликими, точними і відносно недорогими пристроями, які працюють у широкому діапазоні температур. Вони особливо корисні при виконанні вимірювання досить високих температур (до 2300 ˚С) в агресивних середовищах. Вони дають на виході мілівольтні сигнали і потребують точного підсилення для проведення подальшої їх обробки. Вони також потребують мір по компенсації температури холодного спаю. Вони більш лінійні, ніж багато інших сенсорів й їх нелінійність добре формалізована. Для створення термопар використовують наступні метали і сплави: залізо, платина, родій, реній, вольфрам, мідь, алюмень (сплав нікеля і алюмінія), хромель (сплав нікеля і хрому), константан (сплав міді і нікелю), копель (сплав нікелю, заліза і міді) та ін. Часто одночасно використовується два спаї (диференційна термопара), один з яких знаходиться при відомій (опорній) температурі, а другий вимірює температуру об’єкту і називається чутливим або вимірювальним. Рис. 2.2. Диференційна термопара На рис. 2.3 показані криві залежності напруги від температури для трьох поширених термопар при фіксованій температурі опорного спаю (холодного спаю) 0˚С. З показаних сенсорів термопари J є найбільш чутливими, для яких заданому перепаду температури відповідає найбільша вихідна напруга. З іншої сторони, термопари S є найменш чутливими.

Наведені характеристики корисні при розробці схем нормування сигналів, оскільки для термопари з малими вихідними сигналами потрібні підсилювачі з більш низькими шумами, малим дрейфом і високим підсиленням. Для розуміння поведінки термопари потрібно розглянути нелінійність її відгуку на перепад температури. На рис. 2.3 показано відношення між температурою вимірювального спаю і вихідною напругою для ряду термопар (в усіх випадках холодний спай підтримується при температурі 0˚С). Рис. 2.3. Характеристики термопар: а) залежність вихідної напруги від температури; б) перша похідна залежності напруги від температури. Згідно із завданням в якості сенсора використовується термопара „Мідь-константан” типу Т. Температурний діапазон термопари від 0 до 400 єС . Апроксимуючий поліном: , (2.1) де E – термоелектрорушійна сила (терс), мкВ; i 1 2 3 4 5 bi 3,87408·101 3,31902·10-2 2,07142·10-4 -2,19458·10-6 1,10319·10-8 i 6 7 8 bi -3,09275·10-11 4,56533·10-14 -2,76169·10-17 Таблиця 2.1. Номінальна статична характеристика перетворення термопари „Мідь-константан” , єС 0 100 200 300 400 E, мВ 0,000 4,277 9,286 14,860 20,869 2.1.2 Будова і принцип роботи підсилювача Згідно завдання схема під’єднання операційного підсилювача А1 : Рис.2.4. Схема підсилювача Коефіцієнт підсилення схеми по напрузі: . (2.2) Згідно завдання R1 =12 кОм, R2 = 120 кОм. 2.1.3 Аналогово-цифровий перетворювач Для комп’ютерної обробки дискретні аналогові значення вимірювального сигналу, необхідно представити в цифровій формі, тобто виконати аналого-цифрове (AC, A alog-Digi al – A/D) перетворення. Відповідний пристрій являється аналого-цифровим перетворювачем (АЦП, A alog-Digi al Co ver er, ADC Co ver er – ADC). АЦП генерує двійкове слово – цифровий вихід – на основі аналогового сигналу. АЦП може працювати у відповідності з різними принципами: паралельне порівняння, покрокове наближення (апроксимація) . Метод послідовної лічби із застосуванням АЦП заснований на урівноваженні вхідної напруги сумою еталонів, які підраховуються лічильником. Момент урівноваження визначається аналоговим компаратором. Схема АЦП послідовної лічби показана на рис. 2.5. а. У ній за сигналом &quo ;Пуск&quo ; RS-тригер переключається в стан &quo ;1&quo ; і дозволяє проходження імпульсів від генератора G через елемент І на вхід підсумовування двійкового лічильника СТ2. Рис. 2.5. Аналого-цифровий перетворювач послідовної лічби з ЦАП: а – схема; б – часові діаграми роботи Наростаючий цифровий код з виходу лічильників СТ2 перетворюється за допомогою ЦАП в напругу, яка подається на вхід компаратора КОМП. На другий вхід КОМП поступає вимірювана напруга Uвх. У момент рівності напруг UВХ=UЦАП компаратор виробляє сигнал скидання тригера. Після цього рахунок імпульсів припиняється і на виході лічильника СТ2 фіксується цифровий еквівалент вхідної напруги. Час перетворення пр залежить від значення напруги UВХ (рис. 2.5, б). Згідно завданню схема АЦП: Рис. 2.6. Схема АЦП Роздільна здатність -бітного АЦП h = U0 / (2 -1), (2.3) де U0 – опорна напруга. Цифрове значення на виході АЦП: D =Rou d(U2/h).

И гоняет этот чип всеми своими гигабайтами одну единственную програмку, типа сверхбыстрого калькулятора считает постоянную поправку своей траектории. Вся электроника размером с сигаретную пачку и никакой оптики, хотя идет эта штуковина частенько по лазерному лучу. Парадокс, вроде Первый же залп иракских «Градов» как обычно зафиксировали радары, и в доли секунд вычислили точку запуска. В эту точку сразу уставилась небесная оптика беспилотного «Глобал Хока». Задача одна визуально обнаружить цель и повести ее лазером с точным определением места в каждую долю секунды, что и считает куда более сложный комп этого высотного полуробота. Иракцы, обслуживающие «Град», тоже ведь не дураки они знают, что по месту залпа сейчас долбанут, а поэтому бегом по машинам и по газам. А в это время за полста километров 270-я Эмка уже пускает свои большие реактивные снаряды или маленькие тактические ракеты. Все, дальше людям делать нечего начинается разговор железяки с железякой. «Глобал Хок» постоянно передает меняющиеся координаты движущейся цели в системе GPS прямо на находящуюся в воздухе ракету

1. Комп’ютерне моделювання роботи послідовного порта

2. Космп’ютеризована вимірювальна система вимірювання залежності кутової швидкості від часу

3. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

4. Комп’ютерні тренажерні системи

5. Загальні системи комп’ютерної графіки

6. Використання комп’ютерних технологій в сучасному діловодстві
7. Аудит в комп’ютерному середовищі
8. Автоматизоване проектування комп’ютерних систем

9. Будова та принципи комп’ютерних мереж

10. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

11. Комп’ютерна обробка внутрішньобанківської інформації

12. Комп’ютерні віруси. Класифікація

13. Комп’ютерні мережі та їх призначення

14. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

15. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

16. Отримання зображень з допомогою комп’ютерної графіки

Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения

17. Проектування друкованих плат пристроїв комп’ютерних систем

18. Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем

19. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи

20. Калібрування засобів вимірювальної техніки

21. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

22. Розробка конструкції вимірювального перетворювача частоти дихання
23. Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж
24. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

25. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

26. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

27. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

28. Дидактичний проект підготовки робітника за фахом "Слюсар по контрольно-вимірювальним приладам і автоматиці"

29. Урок креативного типу, заснований на методі евристичних питань з теми "Контрольно-вимірювальні прилади"

30. Вимірювальні канали контрольно-вимірювальних систем в екології

31. Моделювання елементів і каналу системи збору даних

32. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры
Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

33. Мікропроцесорна система вимірювання рівня рідини

34. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

35. В поисках системы мира

36. Малые тела Солнечной системы

37. Происхождение Солнечной системы

38. Строение солнечной системы
39. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)
40. Солнечная система

41. Происхождение солнечной системы

42. Спутниковые системы местоопределения

43. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

44. Двигательные системы организма

45. Нервная система

46. Нервная система

47. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

48. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы
Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы

49. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

50. Транспортная система (Восточного Казахстана)

51. Экономическая система Дании

52. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

53. Схема системы налогообложения

54. Денежная система России
55. Налоги и налоговая система РФ
56. Налоговая система государства, налоги и их виды

57. Налоговая система Российской Федерации

58. Налоговая система РФ и пути ее реформирования

59. Налоговая система Японии

60. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

61. Проблемы реформирования налоговой системы в России

62. Судебная система Российской Федерации

63. Система расходов бюджета

64. Налоговая система России в новом правовом поле

Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты
Набор "My Little Pony", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 250 мл. Салатник 13 см. Тарелка 19,5 см.
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

65. Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений

66. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

67. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

68. Становление системы социальной защиты государственных служащих

69. Контроль в системе органов государственной власти

70. Конкурсное производство в системе арбитражного управления
71. Гражданское право в системе права
72. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

73. Инквизиционный процесс. Формальная система доказательств

74. Правовая система Великобритании

75. Судебная система 1917-22 гг.

76. Система преступления и наказания по Соборному Уложению 1649 года

77. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

78. Создание советской судебной системы

79. Процесс становления системы революционных трибуналов РСФСР

80. Федерализм и избирательная система в Германии

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Формат: А4. Класса: А+. Количество листов: 500. Плотность листа: 120 г/м2. Белизна: 170% по CIE. Подходит для двусторонней печати. Высокое
681 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

81. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

82. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

83. Налоговая система Швеции

84. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

85. Налоговая система Дании

86. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)
87. Система пенсионного обеспечения населения и пути его реформирования
88. Избирательная система в РФ

89. Системы органов государственной власти субъектов РФ и штатов Индии (сравнительный анализ)

90. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства

91. Особенности системы разделения властей в РФ как смешанной республике.

92. Эволюция системы европейской безопасности от СБСЕ к ОБСЕ

93. Ответственность и контроль в системе местного самоуправления

94. Налоговая система и налогоплательщики в России: варианты взаимодействия

95. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения

96. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца

97. Понятие налога, налогового права, его система, их функции

98. Система налогооблажения в России

99. Упрощенная система налогообложения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.