Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Кафедра метрології та промислової автоматики Соціологічне дослідження на тему: «Патріотизм у розумінні сучасної молоді» Вінниця, ВНТУ 2009 Зміст Розробка методологічного розділу програми конкретного соціологічного дослідження Визначення основних понять за темою дослідження Вибірка соціологічного дослідження Розробка і логічний аналіз анкети Організація та методика опитування респондентів Статистика і обробка інформації Аналіз та узагальнення результатів дослідження Список використаної літератури 1. Розробка методологічного розділу програми конкретного соціологічного дослідження Патріотизм в країні, яка нещодавно здобула незалежність, постає дуже гостро. Що для сучасної молоді означає патріотизм? В головах та думках багатьох людей по різному трактується таке поняття, як патріотизм . В одних людей вірне тлумачення, в інших помилкове. То що ж насправді означає слово патріотизм? Уявлення про патріотизм зв'язуються з трепетним ставленням до своєї Батьківщини, але уявлення про сутність патріотизму у різних людей різний. З цієї причини, одні люди вважають себе патріотами, а інші їх такими не вважають. Патріотизм (грец. — співвітчизник, грец. pa rнs,πα& au;ρίς — батьківщина) — це моральний і політичний принцип, соціальне відчуття (сприйняття), змістом яких є любов до Батьківщини (місця народження всіх поколінь предків і самої людини), відданість своєму народові, готовність заради них на жертви (в тому числі готовність підкорити свої особисті потреби потребам суспільства перебування (проживання) і подвиги. Патріотизм припускає гордість досягненнями і культурою своєї Батьківщини, бажання зберігати її характер і культурні особливості та ідентифікація себе з іншими членами нації, готовність підпорядкувати свої інтереси інтересам країни, прагнення захищати інтереси Батьківщини і свого народу. Історичне джерело патріотизму - століттями і тисячоліттями закріплене існування відособлених держав, що формували прихильність до рідної землі, мови, традицій. В умовах освіти націй і утворення національних держав патріотизм стає складовою частиною суспільної свідомості, що відображає загальнонаціональні моменти в його розвитку. А з практичного боку - характеристика особистості, тобто особистість, котра сповідує патріотизм до певної країни, є патріотом цієї країни. Патріотизм визначається більшістю людей як одне з найглибших громадянських почуттів, змістом якого є любов до батьківщини, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури. Він виявляється в практичній діяльності, спрямованій на всебічний розвиток своєї країни, захист її інтересів. Виховання патріотизму – важлива складова виховної діяльності. Соціальні психологи визначають патріотизм як певне моральне ставлення й оцінку особистістю елементів вітчизни. У конкретно-історичному розгляді, з'явившись внаслідок розвитку людського суспільства, соціально-моральне, у своїй основі, патріотичне почуття набувається особистістю не через біологічну спадковість, а неодмінно під впливом соціального середовища, виховання (соціалізації) у широкому розумінні слова.

Патріотизм передбачає гордість за матеріальні і духовні досягнення свого народу, своєї Батьківщини, бажання збереження її характерних особливостей, її культурного надбання і співставлення себе з іншими членами свого народу, постійна готовність підкоряти свої особисті інтереси інтересам загалу, в якому живеш, та захищати інтереси своєї громади, народу в цілому. Патріотизм може проявлятися в наступних формах: полісної патріотизм - існував в античних містах-державах (полісах); імперський патріотизм - підтримував почуття лояльності до імперії та її уряду; етнічний патріотизм (націоналізм) - в основі має почуття любові до свого народу; державний патріотизм - в основі лежать почуття любові до держави. квасний патріотизм (ура-патріотизм) - в основі лежать гіпертрофовані почуття любові до держави та свого народу В умовах утворення двох типів держав побудованих на мононародному принципі і полінародному (національному) принципі патріотизм набуває різного забарвлення і розуміння. У першому випадку - це патріотизм в прямому його розумінні, а у другому випадку - це космополітизм з усіма витікаючими наслідками. Космополітизм — ідеологія світового громадянства, яка надає пріоритетне значення загальнолюдським цінностям і другорядне — національним проблемам. Тому в державах, побудованих єдиним народом, існує тяга до ще більшої консолідації, а в багатонаціональних державах, побудованих різними народами, рано чи пізно утворюються різні патріотичні осередки навколо кожного з народів, що утворюють цю державу. Така держава розривається відцентровими силами протидії різних патріотичних поглядів на окремі складові – мононародні держави. Саме тому поняття патріотизму має різне наповнення і тлумачиться по різному. Протягом віків патріотизм відігравав дуже важливу роль, об’єднуючи народ держави в боротьбі з зовнішньою агресією. У часи боротьби з зовнішнім ворогом внутрішні протиріччя між різними народами відходили на задній план. Тому багатонаціональні країни успішно прогресують тільки у часи воєн і протиборств з зовнішнім і внутрішнім ворогом. У мирний час у таких країнах посилюються відцентрові сили протиріч, існуючих між різними народами, що населяють багатонаціональну державу. Тому в багатонаціональних державах існує термін абсолютизованого патріотизму, що виражає вузькокорисні групові інтереси (інтереси певної групи в державі, наприклад, аристократії), або певного народу (одного з багатьох і не обов’язково найчисельнішого, здебільшого народу до якого відноситься керівна/царська/ верхівка). З часом такий патріотизм перетворюється на шовінізм. Шовінізм (фр. chauvi isme, в англ. версії — джингоїзм) — найодіозніша форма націоналізму, пропагування національної винятковості, протиставлення інтересів однієї нації інтересам іншої нації, поширення ідей національної переваги, розпалювання національної ворожнечі й ненависті. Таким чином, ідеологія патріотизму, прийнята в багатонаціональній державі, перетворюється в ідеологію націоналізму, шовіністичну ідеологію і працює на виокремлення окремого (панівного) народу з числа інших народів, що проживають на визначеній території.

Після виокремлення народу націоналістична ідеологія починає працювати на становлення, захист і зміцнення виключно панівного народу, на шкоду інших народів такої багатонаціональної держави. Саме поняття мало різне наповнення і розумілося по різному. В античності термін pa ria «Родина» застосовувався до рідного міста-держави, але не до ширших спільнотам (таким як «Еллада», «Італія»); таким чином, термін pa rio a означав прихильника свого міста-держави, хоча, наприклад, загально грецького почуття патріотизму існувало, принаймні, з часів греко-перських воєн, а в творах римських письменників епохи ранньої Імперії можна бачити своєрідне почуття італійського патріотизму. У Римській імперії патріотизм існував у вигляді місцевого «полісного» патріотизму і імперського патріотизму. Полісної патріотизм підтримувався різними місцевими релігійними культами. Римські імператори з метою згуртування населення імперії під керівництвом Риму робили спроби формування загальноімперських культів, деякі з них були засновані на обожнення імператора. Християнство своєю проповіддю підривало основи місцевих релігійних культів і тим самим послаблювали позиції полісного патріотизму. Проповідь рівності всіх народів перед Богом сприяли зближенню народів Римської імперії і перешкоджали місцевого націоналізму. Тому на рівні міст проповідь християнства наштовхувалася на протидію патріотично налаштованих поган, які бачили в місцевих культах основу благополуччя міста. Яскравий приклад такого протистояння - реакція ефесян на проповідь апостола Павла. У цій проповіді вони побачили загрозу місцевому культу богині Артеміди, який складав основу матеріального благополуччя міста. Імперський Рим, у свою чергу, бачив у християнстві загрозу імперського патріотизму. Незважаючи на те, що християни проповідували послух владі і молилися за добробут імперії, вони відмовлялися приймати участі в імперських культах, які на думку імператорів повинні сприяти зростанню імперського патріотизму. Проповідь християнства про небесну вітчизні і уявлення про християнської спільноти як особливий «народі Божому» викликали сумніви в лояльності християн земній вітчизні. Але згодом в Римській імперії відбулося переосмислення політичної ролі християнства. Після прийняття християнства Римською імперією, вона почала використовувати християнство для зміцнення єдності імперії, протидію місцевого націоналізму і місцевого язичництва, формуючи уявлення про християнської імперії як про земне батьківщині всіх християн. У Середні століття, коли лояльність цивільного колективу поступилася місцем лояльності монарху, термін втратив актуальність і знову придбав її в Новий час. В епоху американської та французької буржуазних революцій поняття «патріотизм» було тотожне поняттю «націоналізм», при політичному (неетнічна) розумінні нації; з цієї причини у Франції та Америці в той період поняття «патріот» було синонімом поняття «революціонер». Символами цього революційного патріотизму є «Декларація незалежності» і «Марсельєза». З появою поняття «націоналізм», патріотизм стали протиставляти націоналізму, як прихильність країні (території і державі) - прихильності людської спільності (нації).

Звдси виплива, що пдхд до його вивчення, зновутаки, не може бути обмежений рамками одн методолог. Очевидно, у цьому контекст досить актуальним ста питання про типологю нацоналзму (нацоналзмв), до якого ми звернемося в наступному нарис. Нарис 6. Типолог нацоналзмв «Класичн» типолог Типологя Л. @рнфелд ¶нш сторичн типолог Соцологчн типолог Критика типологй: методологчн зауваження Типологя Е. Смта Погляд полтолог та психолог Полтична географя  нацоналзм Питання типолог нацоналзмв, на перший погляд довол схоластичне, ма велике значення для розумння цього явища. Бажання «розкласти все по полицях»  цлком природним для будьяко сфери знань, у суспльствознавств ж типологя, класифкаця ма велике нструментальне значення, хоча й не таке директивне, як, скажмо, в болог. Класифкац нацоналзму, про як йтиметься дал, вдображають не лише особливост розвитку цього феномена, а й сторю його вивчення й осягнення. Отже, цей нарис  продовженням попереднього, розглядом феноменолог нацоналзму в  конкретнших виявах. «Класичн» типолог Ми вже згадували про те, що першопроходц наукових дослджень нацоналзму, визнаючи його багатоаслектним, полморфним феноменом, загалом аналзували його передусм як деологю, доктрину, або ж як форму суспльно свдомост

1. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

2. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

3. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

4. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

5. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

6. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку
7. Розвиток та сучасний стан соціології
8. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика

9. Соціологія молоді – як важлива складова соціології

10. Сучасна західна соціологія, основні напрями і проблеми

11. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

12. Виховання патріотизму на прикладах звичаїв козацтва

13. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

14. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності

15. Стилі життя сучасної молоді

16. Детство и первая молодость Иоанна IV

Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы
Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие

17. "Молодая гвардия" А. Фадеева

18. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

19. Анкета по социологии. Выявление потребительского спроса жителей города N на алкогольную продукцию

20. Анкета "Спорт в жизни людей"

21. Торжок - город древний и вечно молодой

22. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.
23. Новая (молодая) историческая школа
24. Лермонтов: Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова

25. Специфика приобщения молодого актера к профессиональной деятельности

26. Генрих Манн: молодые годы короля Генриха IV

27. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова

28. Поиски смысла жизни молодыми людьми начала XIX века

29. Молодой герой первой трети XIX века - Онегин и Печорин

30. Поети Молодої музи

31. Вечная молодость "Педагогической поэмы" А.С.Макаренко

32. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

33. Сутність та зміст сучасного менеджменту

34. Сучасні технології менеджменту

35. Анкета из 66 пунктов, создающая профиль клиента

36. Конфликты молодой семьи

37. О применении экзистенциального гуманистического подхода в консультировании беременных женщин и молодых родителей

38. Світогляд сучасного юнака
39. Анализ эффективности рекламного сообщения по определенной анкете
40. А если молодой человек склонен к бисексуализму

41. Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя

42. Анкета по социологии: Проблемы алкоголизма и наркомании в студенческой среде

43. Составление анкеты

44. Чем отличались взгляды представителя новой (молодой) исторической школы от старой

45. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

46. Сучасні форми і системи заробітної плати

47. Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

48. Физиолого-биохимический статус молоди форели, выращиваемой на кормах с введением коллагенсоржащего компонента

Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

49. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ

50. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

51. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

52. Роль поезії Олени Теліги у вихованні духовності молоді

53. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

54. Проблемы молодости /english/
55. Молодіжна субкультура
56. Почему компании возятся с молодыми специалистами

57. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

58. Готичне розуміння краси

59. Від стародавніх до сучасних теорій руху планет

60. Місце товарної біржі в сучасній економіці

61. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

62. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

63. Сучасні види страхування в Україні

64. Количественный и видовой состав паразитов молоди тихоокеанских лососей в р. Большой

Защитный барьер для детской кровати "Polini kids", белый.
Нет ничего важнее безопасности ребенка. При переходе на подростковые кровати дети могут перевернуться и упасть во сне. Удобным и
1827 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Сучасний стан сільского господарства України

66. Харчова цінність та оцінка якості зерна

67. Роль обліку в управлінні підприємством

68. Сучасний облік прямих витрат

69. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

70. Цивільна оборона в сучасних умовах
71. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики
72. Глобальні проблеми сучасності

73. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

74. Інтелектуальна власність при управлінні інноваційними проектами

75. Молодые специалисты - это не только ценные кадры, но и дополнительная головная боль для нанимателя

76. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні

77. Соціальна цінність права

78. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

79. Сучасні принципи державного управління

80. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города
Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы

81. Характеристика громадянського суспільства в сучасному праві

82. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

83. Місце засобів масової інформації у сучасному суспільстві

84. Лінгво-філософські трактування темпоральності у сучасній англістиці

85. Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови

86. Основні способи словотвору в сучасній українській мові
87. Паралінгвістичний аспект у творах сучасних драматургів
88. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

89. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

90. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

91. Сучасна мовна політика України

92. Течії сучасного мовознавства

93. Функціонування паронімів в сучасній англійській мові

94. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

95. Авторские неологизмы-существительные в текстах молодых поэтов

96. Безособові речення в сучасній англійській мові

Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы

97. Інформатика і сучасна школа

98. Реінжиніринг на сучасному етапі розвитку

99. Відбудова металургійного комплексу Донбасу у перші повоєнні роки (1945-1950)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.