Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Биология Биология

Участь мікроорганізмів в кругообігу азоту

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка Хіміко-біологічний факультет Кафедра загальної біології КУРСОВА РОБОТА Участь мікроорганізмів у кругообігу 2 Виконала: студент ІV курсу Несторенко В.С. Науковий керівник: к. б. н, доц. кафедри загальної біології Смикун Н.В. Чернігів - 2007 ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. Суть процесу перетворення азоту мікроорганізмами Розділ 2. Групи бактерій, які приймають участь у кругообігу азоту 2.1 Бульбочкові бактерії 2.2 Вільноживучі азот фіксатори РОЗДІЛ 3. Шляхи перетворення азоту 3.1 Процеси амоніфікації як перший етап перетворення азоту 3.2 Процеси нітрифікації 3.3 Денітрифікація 3.4 Шляхи фіксації азоту РОЗДІЛ 4. Використання бактеріальних препаратів в сільському господарстві ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Молекула азоту є однією із найінертніших. Д.Резерфорд, який вперше (1772) виділив азот з повітря, назвав його нежиттєвим тому, що він не підтримує ні дихання, ні горіння. Проте тепер усім відомо, що азот є необхідною складовою частиною нуклеїнових кислот, амінокислот, білків, фосфоліпідів, численних ферментів і вітамінів, АТФ, НАД і НАДФ та інших важливих сполук усіх живих організмів. Більшу частину азоту біосфери становить молекулярний азот 2, на долю якого припадає до 80 % усіх, молекул повітря. Молекулярний азот атмосфери не може засвоюватися більшістю вищих рослин. Ці рослини можуть використовувати для свого живлення переважно мінеральні сполуки цього елемента, які знаходяться у ґрунті. Однак існує велика група ґрунтових вільноживучих і симбіотичних мікроорганізмів, які, завдяки наявності у них нітрогеназної системи, мають здатність засвоювати молекулярний азот атмосфери. Процес зв'язування атмосферного азоту посідає важливе місце в системі великого кругообігу речовин і біологічної рівноваги на Землі. Азот є основним елементом, від якого значною мірою залежить доля урожаю сільськогосподарських культур, а тому проблема перетворення його мікроорганізмами привертає до себе велику увагу як вчених, так і практиків сільськогосподарського виробництва. Мета роботи – проаналізувати участь мікроорганізмів у кругообігу азоту. Завданнями роботи є: 1) охарактеризувати суть процесів перетворення азоту; 2) дати характеристика груп бактерій; 3) розглянути основні шляхи перетворення азоту; 4) використання біопрепаратів у сільському господарстві. РОЗДІЛ 1. ГРУПИ БАКТЕРІЙ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ У КРУГООБІГУ АЗОТУ 1.1 Бульбочкові бактерії Бульбочки утворюються тільки у представників родини бобових (Fabaceae). У різних рослин бульбочки розрізняються тільки за формою і величиною. Утворюються вони після проникнення в кореневу систему бульбочкових бактерій. Численні дослідження показали, що бульбочкові бактерії відрізняються між собою, а тому рід Rhizobium треба розглядати як групу споріднених мікроорганізмів. У молодому віці ці бактерії рухливі, мають паличковидну форму, завдовжки від 1,2 до 3 мкм, розміщення джгутиків в одних видів перетрихальне, в інших — субполярне. Бульбочкові бактерії є грамнегативними, неспороносними аеробними організмами.

Старіючи, бульбочкові бактерії втрачають джгутики, перестають бути рухливими і набувають вигляду оперезаних паличок, оскільки з віком бактеріальна клітина наповнюється жировими включеннями, які не забарвлюються. Зі старінням у бульбочках культури Rhizobium часто виникають потовщені, розгалужені, сферичні та іншої форми утворення, які значно більші за звичайні клітини. Ці поліморфні утворення дістали назву бактероїдів (рис. 1). Вони нерухомі і не здатні до розмноження. Проте найбільш енергійно відбувається засвоєння азоту в бульбочках саме тоді, коли бульбочкові бактерії перетворюються на бактероїди. Бульбочкові бактерії можуть асимілювати різні вуглеводи, органічні кислоти і багатоатомні спирти. Як джерело азоту їм доступні амінокислоти. Для більшості культур Rhizobium оптимальне значення рН середовища дорівнює 6,5-7,5, а оптимальна температура становить 24—26 °С. Встановлено, що бульбочкові бактерії можуть заражати лише певну групу бобових рослин. Вибіркова здатність цих бактерій відносно рослин дістала назву специфічності. Ця властивість стала головною ознакою для розробки систематики бульбочкових бактерій. За Л.М.Доросинським, рід Rhizobium поділяють на такі групи: R. legumi osarum — бактерії гороху, вики, кормових бобів, чини; R. phaseoli — квасолі; R. japo icum — сої; R. vig a — вігни, арахісу, машу; R. сісеr — нугу; R. lupi i — люпину, серадели; R. rifolii — еспарцету; R. lo us — лядвенцю; R. robi ii — акації. В окремих випадках спостерігається не тільки видова, а й сортова специфічність бульбочкових бактерій. Крім специфічності, цим бактеріям властива вірулентність — здатність проникати в тканину кореня, розмножуватися там і спричиняти утворення бульбочок. За певних умов ці бактерії можуть знижувати або зовсім втрачати активність. Істотною властивістю бульбочкових бактерій є також їхня активність, тобто здатність у симбіозі з рослинами асимілювати молекулярний азот. У ґрунті трапляються штами активних і неактивних бульбочкових бактерій. Зараження бобових рослин активною расою бактерій веде до утворення великої кількості бульбочок на головному корені та зумовлює енергійний процес фіксації атмосферного азоту. Неактивні раси цих бактерій спричинюють утворення бульбочок, але азот не фіксується. Рис. 1. Бульбочкові бактерії з роду Rhizobium: А — клітини, виділені з бульбочок конюшини; X 15 000-25 000 (за Зільгером); Б — бактероїди з бульбочок конюшини Бульбочки, які утворюються активними расами бактерій, мають рожеве забарвлення. Пігмент, що надає їм такого забарвлення, за хімічним складом близький до гемоглобіну крові та називається леггемоглобіном (фітоглобін). Вважають, що цей пігмент сприяє процесу засвоєння азоту, підтримуючи окислювально-відновний потенціал на певному рівні. Бульбочки, які утворюють неактивні раси бактерій, мають зеленкуватий колір. Механізм проникнення бактерій у кореневий волосок досі ще недостатньо вивчено. Встановлено, що на поверхні клітинної оболонки бобових рослин є особливий вид білка, до якого вибірково &quo ;приклеюються&quo ; специфічні бульбочкові бактерії завдяки наявності в їхній, оболонці специфічного ліпополісахариду.

Припускають, що саме у відповідь на появу цього ліпополісахариду на оболонці кореневого волоска з'являється білок лектин, який зв'язує полісахариди оболонки ризобіїв. Це своєрідний механізм &quo ;впізнавання&quo ; перед виникненням бобово-ризобіального симбіозу. Після проникнення бактерій у клітину кореневого волоска вони починають посилено розмножуватись і утворюють суцільний тяж, так звану інфекційну нитку (слизовий тяж), в якій скупчується величезна кількість бульбочкових бактерій. Останні можуть розмножуватися тільки в тетраплоїдних клітинах рослин. Як в інфікованих бактеріями, так і в сусідніх клітинах починається активний поділ, і утворюються бульбочки. В однорічних рослин бульбочки є тимчасовим утворенням. У багаторічних вони можуть функціонувати протягом кількох років. Контакт бактерії з рослиною встановлюється через судинні пучки, які обплітають тканину бульбочки. Провідними шляхами до бульбочок надходять вуглеводи та інші поживні речовини, де вони використовуються бактеріями, а рослина одержує із бульбочок зв'язані сполуки азоту. Доведено, що найінтенсивніша віддача зв'язаного азоту із тканин бульбочки відбувається тоді, коли бактероїди перебувають у життєдіяльному стані. Транспорт азотовмісних речовин із бульбочок у рослину здійснюється у формі амінокислот. Незначна кількість засвоєного рослиною азоту виділяється внаслідок екзоосмосу коренями в ґрунті переважно у вигляді аспарагінової кислоти. Після відмирання і розкладу бульбочок бактерії потрапляють у ґрунт і живуть там як сапрофіти, поки знову не проникнуть у корені рослин. Питання про те, що лежить в основі взаємовідносин бактерій і бобових рослин (паразитизм чи співжиття), ще повністю не з'ясовано. Важливим є той факт, що бульбочкові бактерії, проникаючи в рослину, стимулюють розвиток у неї імунітету, який перешкоджає подальшому зараженню коренів. Окремі бобові культури збагачують ґрунти різною кількістю азоту. При сприятливих умовах симбіозу кількість азоту, який фіксується горохом, за рік сягає 100—300 кг/га, кормовими бобами — 160-200, люпином білим — до 300, люцерною — до 500 кг/га і більше. Бобові рослини нагромаджують до 60 % азоту внаслідок фіксації молекулярного азоту. Решту азоту вони використовують із ґрунту у вигляді мінеральних сполук. Отже, вклад бобових рослин у забезпечення ґрунтів доступними формами азоту досить відчутний. Рис. 2. Бульбочки на листках Pave a. Праворуч — препарат бактерій з бульбочок (за Є.М.Мішустіним, 1968) Утворення, які нагадують бульбочки, знайдено у багатьох рослин, що не належать до родини бобових. Серед покритонасінних бульбочки виявлено на коренях представників порядків Cycadales, Gi kgoales і Co iferales. У дводольних бульбочки найчастіше бувають у представників родин Согіагіасеае, Be ulaceae, Casuari aceae тощо. В окремих випадках їх знаходили на коренях рослин із родин Brassicaceae, Rosaceae, Scrophulariaceae тощо, з однодольних рослин бульбочки описано лише у представників родини Роасеае. Нещодавно з'явилися цікаві дані про те, що бактерії роду Azospirillum, які асоціюються з коренями злаків, мають здатність інтенсивно фіксувати азот.

А если б я назвал только позвоночник в первый день в виде примера? Это так, намек на то, о чем говорил Игорь Николаевич: сколько информации у людей пролетает мимо. Не потому, что глупая, совсем по-другому. Теперь вы друг друга нюхать начинаете - и это правильно. Вдумайтесь в то, что обмен - это не только газоаналитический. То, что выходит из твоих легких, не является отдельным от твоего тела. То, что входит в твои легкие, становится частью твоего тела. Можно, например, газом отравиться. Это становится частью твоего тела. Запишите... В мгновение вдоха газ, входящий через адекватное отверстие: - становится частью твоего тела; - принимает участие в отношениях с Большим Целым; - принимает участие в образовании индивидуальности. А вы не знали? Естественно, выдох, усиленный ингредиентами, выводит наружу часть тебя. Она не является пассивной. Мы с вами находимся в живом Мире. В первый день или второй, который сегодня закончился, каждый сумел взять то, что сумел взять. Тело находится: - в кислороде; - азоте; - смеси под названием воздух, только с точки зрения физического мира. И это все правильно

1. Мікроорганізми як джерело створення безпечних антимікробних засобів

2. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

3. Гідрологічні процеси

4. Навчання, виховання і розвиток - основні педагогічні процеси

5. Теплотехнічні процеси і установки

6. Традиційні та прогресивні технологічні процеси
7. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.
8. «Охранительный» либерализм Б. Н. Чичерина и либеральный консерватизм П. Б. Струве: сравнительный анализ

9. Психрофільні мікроорганізми та їх використання

10. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

11. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

12. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів

13. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

14. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

15. Біоіндикація як метод оцінки стану навколишнього середовища

16. Заказники як форма збереження біорозмаїття

Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы
Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее

17. Техногенні катастрофи, як фактор загрози біорізноманіттю

18. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

19. Людина: біологія й соціологічні проблеми

20. Біологічні ритми

21. Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив

22. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції
23. Біологічні основи методу розвитку рухових якостей
24. Виникнення і становлення психіки в процесі біологічної еволюції

25. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

26. Антропогенні дії на біологічні співтовариства

27. Біологічні основи інтродукції видів рододендрон в Житомирському Поліссі

28. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

29. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

30. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

31. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

32. Концепція еволюції в біології

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки

33. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин

34. Біологічний контроль збудників хвороб рослин

35. Біологія Х-вірусу картоплі

36. Анатомо-фізіологічні особливості кролів

37. Характеристика стада бурої молочної худоби за господарсько-біологічними якостями в умовах агрофірми

38. Поняття біологічної зброї
39. Застосування програмного продукту "In Team" у процесі автоматизації роботи менеджера
40. Біонічні аспекти проектування

41. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

42. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

43. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

44. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

45. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

46. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю

47. Застосування експертних систем у медицині

48. Застосування рухливих і спортивних ігор у процесі відновлення координаційних здібностей дітей з діагнозом церебральний параліч

Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы
Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает детское белье и одежду из всех видов
399 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

50. Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану

51. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

52. Механізми опікової хвороби очей і патогенетичне обґрунтування доцільності застосування ферментативної некректомії для попередження ускладнень опікового процесу

53. Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів

54. Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу
55. Особливості біохімічного складу сполучної тканини аорти та процесів вільнорадикального окиснення при аневризмі аорти із загрозою розриву
56. Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикаційПорушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикацій

57. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

58. Вплив біологічних флогогенних факторів на епітеліоцити піхви в експерименті

59. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

60. Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски"

61. Гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу

62. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

63. Учені-біологи України

64. Форми і методи контролю знань учнів з біології

Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты

65. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

66. Термодинамічні розрахунки ймовірності протікання твердофазних реакцій у процесах спікання металургійної сировини

67. Психофізіологічні основи емоцій

68. Формування людської особистості під впливом біологічних факторів

69. Вивченні розвитку культур: біологічний і психологічний напрямки

70. Соціологічні погляди Р. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера
71. Методологічні принципи етносоціологічного вивчення міграцій
72. Біологічна дія іонізуючого випромінювання

73. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

74. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

75. Біогеохімічні цикли: структура, загальна характеристика, цикли вуглецю, азоту, кисню, сірки

76. Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів

77. Використання біологічних тестів для оцінки впливу мінеральних добрив на агроекосистему

78. Особливості екологічного та біологічного моніторингу

79. Правові аспекти біологічної безпеки при поводженні з генетично-модифікованими організмами

80. Нобелевские премии по медицине и физиологии

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес
Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения

81. Цивільний та арбітражний процес

82. Судебная медицина

83. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

84. Журнально-публистическая деятельность М.Б. Салтыкова-Щедрина

85. Россияне - лауреаты Нобелевской премии по литературе (И.Бунин и Б.Пастернак)

86. Если б я был губернатором ...
87. Концепция поэта и поэзии П.Б.Шелли
88. Особенности интерпретации легенды о похождениях Дон Жуана в комедии Ж.-Б.Мольера "Дон Жуан" и трагедии А.С.Пушкина "Каменный гость"

89. Как И.В. Сталин установил личную диктатуру в ВКП(б)?

90. Военная медицина Древнего Рима

91. Физическая культура и медицина

92. Судебная медицина

93. История медицины. Федор Иванович Иноземцев

94. Восточная медицина: Мировоззрение и практика

95. История медицины

96. Предмет, метод, содержание cудебной медицины

Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Проводящие пути (медицина)

98. Альтернативная медицина

99. Применение компьютеров в медицине

100. Применение ультразвука в медицине


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.