Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Прогнозування податку на додану вартість (ПДВ)

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ Кафедра податків і фіскальної політики ІНДЗ на тему: «Прогнозування податку на додану вартість (ПДВ)» Виконала: Фільо М.М. ст. гр. ОПОДм-52 Перевірив: Тернопіль 2010 Вступ Під час ухвалення бюджету надзвичайно гостро стає проблема планування величини податкових надходжень на наступний рік. Процес прийняття нового бюджету вимагає обґрунтованої оцінки можливих джерел його фінансування, зокрема, визначення податкового навантаження окремих видів економічної діяльності. Досвід розвинених країн свідчить, що планування державних фінансів не може бути ефективним без відповідного прогнозування. Відрив планування від прогнозування реальних процесів стає причиною падіння ефективності фінансових планів і зростання ризиків економічної політики. Як стверджують спеціалісти з прогнозування прогноз та план також не можуть бути ефективними, якщо не враховуються пріоритети та процеси, які викликаються політикою щодо їхньої реалізації. Важливою складовою податкового аналізу є прогнозування податкових надходжень з використанням економіко-математичних методів і моделей з урахуванням ризику ненадходжень податків по окремих видах економічної діяльності. Аналіз економіко-математичних методів і методик, що використовуються у сучасній податковій системі України показав, що на практиці в процесі податкового планування застосовують традиційні методи, а саме, методи експертних оцінок, кореляції, ранжування, факторний аналіз, балансовий метод. Особливої актуальності набуває питання підвищення ефективності формування дохідної частини бюджету, яке безпосередньо пов’язано з прогнозуванням бюджетних надходжень та розподілом бюджетних призначень за різними типами податків у розрізі регіонів із урахуванням галузевих особливостей. Найпростішим підходом до оцінювання податкового потенціалу регіону відповідного прогнозування бюджетних надходжень є коригування попередніх зборів податків на інфляцію та розвиток регіону за цей період. Проте такий підхід не враховує великої кількості важливих факторів та базується здебільшого на адміністративних можливостях виконання попередніх бюджетних призначень, які, вірогідно, були встановлені певною мірою суб’єктивно. Найпроблемнішим податком, запозиченим з досвіду зарубіжних країн, є податок на додану вартість. Сам факт його запровадження в Україні можна вважати важливим кроком на шляху формування сучасної податкової системи, розбудови ринкової економіки, оскільки ПДВ вважається найдосконалішою сучасною формою непрямого оподаткування й відіграє важливу роль у системі державних фінансів більшості розвинутих країн та країн з перехідною економікою. Однак в Україні через наявність суттєвих проблем при справлянні ПДВ цей важливий податок призвів до відволікання оборотних коштів підприємств та неналежного виконання бюджетних надходжень. ПДВ є одним із головних джерел державних надходжень в Україні, але адміністрування цього податку є проблематичним. Головними проблемами є борг з відшкодування ПДВ, численні звільнення від сплати податку та вкрай низький рівень податкової дисципліни.

Ці проблеми ускладнюють прогнозування надходжень від сплати ПДВ. В Україні робилися спроби прогнозувати податкові надходження, зокрема із застосуванням авторегресійної моделі ARIMA. Однак, для використання цієї моделі необхідними є щомісячні спостереження за податком, що прогнозується, протягом принаймні 5 – 6 років. З огляду на відсутність статистичної однорідності відповідних часових рядів в умовах української економіки перехідного періоду можливість здійснення адекватного прогнозування на основі екстраполяційної регресійної моделі виключається. За звичаєм, прогноз надходжень податків і формування дохідної частини бюджету на перспективу здійснюється на основі звітних даних за дев’ять місяців з урахуванням їх динаміки в IV кварталі. Таким чином визначаються показники звітного року як підґрунтя для прогнозних розрахунків. Виважені прогнози дають змогу скласти реалістичні, обґрунтовані плани податкових надходжень та уточнити їх з урахуванням змін економічної ситуації. При цьому методи, які використовуються для розробки прогнозів бюджетних надходжень, можна застосовувати і для аналізу наслідків внесення змін у податкове законодавство. Найбільш точні прогнози надходжень доходів до бюджету можна здійснювати за допомогою оцінки податкового потенціалу – максимальної суми податків, що можуть бути зібраними з території без шкоди для її продуктивного потенціалу. Як правило, увага зосереджується на двох основних методах розрахунку податкового потенціалу: Метод репрезентативної податкової системи (РПС) – це прогнозування (оцінка) потенційних податкових надходжень до бюджету за допомогою застосування стандартних ( чи середніх по країні) податкових ставок щодо відповідних податкових баз. Серед РПС найбільш поширені методи оцінки на основі аналізу споживчого попиту населення. Метод оцінки податкового потенціалу з урахуванням платників податків. Даний метод базується на розрахунку середньої частки податкових вилучень з доходів суб’єктів господарювання субнаціональних адміністративно – територіальних утворень. Використовуються методи оцінки обсягів податкових надходжень, які базуються на застосуванні регресійних моделей, а також моделей з використанням методів головних компонентів та метод кластеризації. Потужним інструментарієм для прогнозування обсягів податкових надходжень є економетричні моделі. Найбільш відомі з них: Словацька економетрична модель для фіскального сектора; Модель MPS – спільна економетрична розробка Федерального резервного бюро Міністерства зовнішньої торгівлі США та Пенсильванського університету; Модель DRI, яку розроблено на основі Брукінгської моделі та моделі Уартона; Модель Дьюзенбері-Екстейна-Фромма (або DEF-модель), яка описує поквартальний розвиток економіки США в умовах рецесії; Модель BEA – квартальна модель, яку розроблено в Бюро економічного аналізу США; Мічіганська квартальна економетрична модель (MQEM), яку сформовано на базі моделі Сьюта. Складається з шести основних блоків, які описують: рівень заробітної плати і цін, виробництва і зайнятості, витрат і доходів, відсоткових ставок та обсягу виробництва.

Можна виділити два основні підходи до класифікації методів прогнозування податкових надходжень ( у тому числі ПДВ). В основі першого – економічний підхід до закономірності розвитку процесу. Другий підхід базується на використанні економіко-математичних методів прогнозування. Між собою вони переплітаються, адже моделі, побудовані на економічному підході, реалізовуються через економіко-математичні методи. До першої групи можна віднести такі: метод реальної(ефективної) ставки; метод репрезентативної податкової системи; метод макроекономічних показників; макроекономічний інтегрований метод; метод міжгалузевого балансу;якісні методи. До другої групи відносяться: аналітичні методи динамічних рядів (аналіз тимчасових рядів); каузальні (причинні) методи; балансові методи. Рішення про вибір методу прогнозування податку на додану вартість залежить від багатьох факторів, які потребують великої кількості ретроспективних даних. Якщо вони відсутні, або ж їх одержання пов’язане з великими витратами, то використання таких даних є недоцільним. Іншим релевантним фактором є горизонт прогнозування. Одні методи більш придатні для складання короткострокових прогнозів, інші – для довгострокових. На виконання Указу Президента України від 23 червня 2004 року № 671 „Про невідкладні заходи щодо підвищення ефективності справляння податку на додану вартість ” Державною податковою адміністрацією разом з Міністерством фінансів, Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції, Державною митною службою, а також за участі Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів, Академії Державної податкової служби України, Національного Інституту стратегічних досліджень при Адміністрації Президента України, Інституту економічного прогнозування НАН України розроблено Методику прогнозування надходжень податку на додану вартість,згідно якої розраховуються прогнозні надходження податку на додану вартість при формуванні проекту державного бюджету. Метою розроблення єдиної Методики є підвищення обґрунтованості прогнозних розрахунків надходжень податку на додану вартість до Державного бюджету України, а також досягнення узгодженості рішень щодо прогнозних обсягів податкових надходжень. На основі Методики прогнозування надходжень податку на додану вартість розроблено функціональну макроекономічну імітаційну модель податку на додану вартість. В макроекономічній імітаційній моделі ПДВ реалізовано механізм залежності між показниками соціально-економічного розвитку країни та надходженнями податку, що дає можливість не тільки підвищити обґрунтованість та точність прогнозів податкових надходжень, а й забезпечити комплексність та узгодженість прогнозів економічного та соціального розвитку країни. Імітаційна модель прогнозування ПДВ дозволяє відстежувати вплив показників соціально-економічного розвитку України на обсяги його надходжень. Визначення динаміки ПДВ здійснюється в розрізі таких кодів бюджетної класифікації: ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг); ПДВ з ввезених на територію Україну товарів; Бюджетного відшкодування ПДВ грошовими коштами.

Порядок обчислення середньо заробтно плати Порядок обчислення середньо заробтно плати працвника у випадках, передбачених законодавством, встановлються Кабнетом Мнстрв Украни. Для обчислення пенсй середня заробтна плата визначаться вдповдно до Закону Украни "Про пенсйне забезпечення" ( 1788-12 ). Держава забезпечу щоквартальну пдготовку  публкацю статистичних даних про середню заробтну плату  середню тривалсть робочого часу по галузях, групах професй  посад, а також щорчну публкацю даних про вартсть робочо сили. Стаття 28. Захист прав працвникв у раз банкрутства пдпримства У раз банкрутства пдпримства чи лквдац його у судовому порядку зобов'язання перед працвниками такого пдпримства щодо заробтно плати, яку вони повинн одержати за працю (роботу, послуги), виконану у перод, що передував банкрутству чи лквдац пдпримства, виконуються вдповдно до Закону Украни "Про банкрутство" ( 2343-12 ). Стаття 29. Повдомлення працвникв про умови оплати прац При укладанн працвником трудового договору (контракту) власник або уповноважений ним орган доводить до його вдома умови оплати прац, розмри, порядок  строки виплати заробтно плати, пдстави, згдно з якими можуть провадитися вдрахування у випадках, передбачених законодавством

1. Проблеми реформування податку на додану вартість в Україні

2. Сплата податку на додану вартість

3. Кошторис та собівартість продукції

4. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

5. Ліквідаційна вартість об’єкта

6. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій
7. Структура основних виробничих фондів підприємства. Обігові кошти. Собівартість продукції
8. Відповідальність за податкові правопорушення

9. Прогнозування ПДВ

10. Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)

11. Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції

12. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

13. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

14. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

15. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

16. Інвестиційна діяльність страхових компаній

Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты
Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

18. Життя і творчість Івана Франка

19. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

20. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

21. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

22. Поняття та сутність менеджменту
23. Відповідальність за порушення податкового законодавства
24. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

25. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

26. Діяльність римських магімтратів

27. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

28. Необережність як форма вини

29. Матераільна відповідальність працівників

30. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

31. Філософська культура особи та її суспільна значущість

32. Податки з юридичних осіб

Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты
Набор "My Little Pony", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 250 мл. Салатник 13 см. Тарелка 19,5 см.
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

33. Інноваційна діяльність підприємства

34. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

35. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

36. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

37. Рентабельність підприємства

38. Сутність витрат та методи їх зниження
39. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
40. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

41. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

42. Підсудність і її види

43. Легка промисловість України i транспорт

44. Сільське господарство i харчова промисловість України

45. Активність і творчість учнів на уроках історії

46. Античність у поетичних творах Яра Славутича

47. Життя та діяльність І.П.Котляревського

48. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры
Игра настольная "Кто в яйце".
В набор входят: - 4 лукошка для яиц разных цветов; - 4 набора фишек в соответствии с цветом лукошка; - 24 половинки яиц с изображениями
605 руб
Раздел: Прочие
Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
435 руб
Раздел: Матрешки

49. Співзвучність поезії І.Я.Фpанка з наpоднопісенною твоpчістю

50. Народна мудрість в легендах, оповідках, фольклорі

51. Швидкість обробки запитів на SQL-серверах укр

52. Суспільно-політична діяльність Костомарова

53. Комічне як соціокультурна реальність

54. Моральність колізії ХХ ст
55. Астероїдна небезпека: міфи та реальність
56. Діяльність страхової компанії "Оранта"

57. Маркетингова діяльність комерційного банку

58. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

59. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

60. Портфель цінних паперів - сутність та функції

61. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

62. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

63. Сутність перестрахування

64. Фінансова надійність страхової компанії

Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры
Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

65. Інвестиційна діяльність страхових компаній

66. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

67. Сутність токсикоманії

68. Різновидність метеликів

69. Рослинність евтрофних боліт

70. Флора і рослинність урочища Пагур
71. Видовий склад та чисельність птахів лісу
72. Життєдіяльність личинок волохокрильців

73. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

74. Грунти, грунтоутворення і їх родючість

75. Екокономічна ефективність виробництва картоплі

76. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

77. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

78. Економічна ефективність виробництва соняшника

79. Економічна ефективність рослинництва

80. Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах

Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши восковые, 20 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
301 руб
Раздел: Восковые
Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

82. Кислотність ґрунтів

83. Селекція озимої пшениці на урожайність

84. Умови вирощування і урожайність ріпаку ярого на фоні різних глибин плоскорізного обробітку ґрунту

85. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

86. Несправжня вагітність сук
87. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі
88. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

89. Виробництво зерна, його економічна ефективність

90. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

91. Економічна сутність виробничих запасів

92. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

93. Звітність бюджетних установ

94. Інтелектуальна власність у господарський діяльності

95. Податковий кредит - офіційний спосіб мінімізації податків

96. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

Качели детские "Классик".
Деревянный каркас состоит из брусков. Капроновый шнур надежно соединяет детали качелей между собой. Подвеской является металлическое
343 руб
Раздел: Качели
Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

97. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

98. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

99. Фінансова звітність в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.