Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Музыка Музыка

Музична творчість Степового

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Зміст Вступ Аналіз музичної творчості Степового Відомості про автора Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Музика є одним із наймогутніших засобів виховання, який надає естетичного забарвлення духовному життю людини. &quo ;Пізнання світу почуттів неможливе без розуміння й переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати музику й діставати насолоду від неї, – писав В. Сухомлинський. – Без музики важко переконати людину, яка вступає в світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання, посуші, сосновою емоційної, естетичної, моральної культури&quo ;. Ці слова видатного педагога-гуманіста конкретизують його думку про музичне виховання як першооснову у вихованні людини. Ця ж думка є суттю педагогічної концепції визначного музиканта-педагога XX століття Д. Кабалевського, який підкреслював, що головним завданням масового музичного виховання у загальноосвітній школі є не стільки навчання музиці, скільки вплив через музику на духовний світ учнів, передусім на їх моральність. Учитель має розвивати у дітях розуміння цього виду мистецтва, відкривати; їм світ добра й краси, допомогти пізнати в музиці животворне джерело людських почуттів і переживань. Звичайно, допитливий і талановитий вчитель, працюючи з дітьми ініціативно й творчо, навіть на основі застарілих підходів зможе досягти помітних результатів своєї праці. Проте чи буде цей шлях найдоцільнішим і ефективним? Чи стануть при цьому уроки музики уроками формування духовності особистості? Переконливу відповідь на ці питання дає шкільна практика: якщо зміст і методи музично-виховної роботи не визначаються передбаченням подальшого розвитку дітей;, ясним розумінням того, яких якостей вони мають набувати у процесі музичної діяльності, така педагогічна робота виявляється неефективною. Не можна вчити дітей &quo ;взагалі&quo ;, не задумуючись про кінцеву мету виховання, той ідеальний стан, до якого слід підвести учня. Якщо уявити кінцевий результат музичного навчання у загальноосвітній школі теоретично, оскільки цей процес нескінченний, то в світлі сучасних наукових поглядів у дітей має формуватися музична культура як невід'ємна частина духовної культури особистості. Під музичною культурою слід розуміти індивідуальний соціально-художній досвід особистості у царині музичного мистецтва. Навчально-виховна мета – це той загальний орієнтир, що визначає напрям діяльності вчителя, а не перелік знань, умінь і навичок, якими має оволодіти учень у першому, другому і подальших класах, або встановлений рівень розвитку, якого він має досягти на певному етапі навчання. Адже кожна дитина потребує індивідуальних підходів виховання. Втім, важко звільнитися від стереотипів застарілого мислення. Ще й досі деякі вчителі не усвідомлюють той факт, що метою процесу навчання виступає саме розвиток особистості учня, а не набуття знань, умінь і навичок, за якими залишається роль (дуже важлива!) бути засобом цього розвитку. Безперечно, озброїти дітей певною сумою знань, умінь і навичок значно легше, ніж виховати (хоча й з цим завданням школа не завжди може впоратись). Але нині, коли гуманізація стала провідним критерієм успішності навчально-виховного процесу, розкриття загальнолюдських цінностей, в музиці, на цій основі, формування особистості стає головною метою –музично-виховної роботи.

1. Аналіз музичної творчості Степового 1.1 Фактурна частина ліро-епічних романсів Романс «Утоптала стежечку» написано на вірш Т. Шевченка. В його основі народно-жанрове танцювальне начало. Фортепіанна партія, зокрема вступ та інтерлюдія, імітує фольклорно-ансамблеве музикування (Додаток 1). Мелодія супроводжується легким прозорим акомпанементом гітарного типу. Простим, як і в народних танцях, є тональний план твору: мі мінор – соль мажор – мі мінор (наприкінці є відхилення в субдомінантову тональність). Зі структурного боку романс цікавий нерівномірним чергуванням побудов: першу строфу написано у двочастинній формі А – В (по шість тактів у кожній), інтерлюдія має чотири такти, так само як і остання фраза. Отже, чергуються шеститактові побудови з чотиритактовними, що вносить певну своєрідність у твір з танцювальною основою (Додаток 1). У «Колисковій» Степовий не виходить за рамки обраного пісенного жанру. Він зберігає м'якість і плавність мелодичної лінії, фортепіанної фактури. В музиці змальовано поетичну картинку: мати співає маленькій дитині колискову. Тут важливо звернути увагу на такі слова: «Любо ти спатимеш, поки не знатимеш, що то печаль; хутко прийматимеш лихо та жаль», в яких підкреслено стурбованість матері за майбутню долю дитини (Додаток 2). Твір написано у тричастннній формі А – В – А. Крайні частини – це типова колискова; середина вносить деяке пожвавлення, ладовий та ритмічний контраст. «Колискова» нагадує м'яку акварельну замальовку живописця. До ліро-епічних романсів Степового з елементами драматизму відносимо «Із-за гаю сонце сходить», «За думою дума роєм вилітає», «Ой три шляхи широкії», «Степ». Солоспів «Степ» (сл. М. Чернявського) відрізняється могутнім епічним складом. Басовий тембр голосу якнайкраще відповідає характеру мелодичного розгортання (Додаток 3). Перша, велична за характером, побудова зіставляється з епіко-драматичною серединою. Невеликий двотактний вступ готує у низькому регістр., появу вокальної партії. Лінія басів фортепіано посилює «густоту» звучання мелодії соліста. Другим планом звучить пульсація акордів, що надає творові гармонічної повноти. В наступній побудові вокальна лінія набуває м'якого, ліричного відтінку. її підтримує верхній голос фортепіанної фактури (Додаток 3). Середня частина романсу Allegro e ergico – епіко-драматична. Активізація розміреної оповіді, переведення її в дію зумовлені задумом твору. Мелодію витримано в характері епічної танцювальності, її підтримує фортепіано повнозвучними акордами; особливо активною є басова лінія, що проводиться октавами у низькому регістрі. Образ степу-богатиря, що, прокинувшись від сну, «грому груди підставля», символізує образ пригнобленого народу, який піднявся на боротьбу. Композитор вірить у його велетенську силу і міць (Додаток 4). Невелика реприза відразу ж змінюється драматичною кодою, в якій недвозначно виражено основну думку твору – заклик до боротьби: «Так нехай же над ланами грім бажаний прогримить!» Постлюдія фортепіано, якою завершується кода, поступово прискорюється і переростає у вихор танцювальності (Додаток 5). Романс «Степ» за своїм задумом та образним змістом продовжує деякі класичні вітчизняні зразки.

Епічний розмах, тенденція до драматизації нагадує музичні образи Бородіна (передусім Симфонію №2) і Лисенка (згадаймо пісню Тараса «Гей, літа орел» з опери «Тарас Бульба»). Очевидно, продовження у творчості Степового епіко-драматичної лінії не було випадковим явищем. Як і митці другої половини XIX ст., Степовий і його сучасники, ровесники революції 1905-1907 років, спиралися на творчість революційних демократів, ідеї яких живили і музичне мистецтво. Тема обездоленого народу досить часто звучить у творчості Лисенка, а згодом і в музиці композиторів молодшої генерації – Стеценка, Леонтовича, Людкевича і Степового. Романс «Ой три шляхи широкі» написано в лірико-драматичному плані. Його перша частина має ряд інтонаційних особливостей, що походять від дум: рецитація, специфічні ладові звороти (мінливий характер IV ступеня ладу, вживання VII натурального вгорі й VII підвищеного внизу у мінорі, використання акордів з цими ладовими особливостями тощо). При дуже виразній мелодії тут досить скромна фортепіанна партія. На початку вона дещо нагадує гру на бандурі (Додаток 6). Друга побудова звучить схвильовано завдяки пульсуючій партії фортепіано. Але невдовзі її змінює музика оповідного характеру, що завершується кульмінацією. Мелодія романсу «Ой три шляхи» увібрала в себе також поспівки ліричних пісень та пісень-роман-сів. Для гармонії твору характерні плагальні звороти (автентичні послідовності – D – Т – даються переважно в кадансах). Своєрідний колорит вносять акорди альтерованої субдомінанти, які передають душевний біль, страждання, трагедійність ситуації. Романс «Ой три шляхи широкії» ділиться на три частини (7т. – 4т. – 11т.), що втілюють три етапи розповіді, три образно-емоційні стани. Тенденція до експозиційності навіть у середній частині свідчить про певні зв'язки форми романсу з формою народних дум. Солоспів міцно увійшов до концертного репертуару співаків, він є окрасою української вокальної лірики початку XX ст. 1.2 Народна пісенно-романсова лірика У романсах «Елегія» і «Розвійтеся з вітром» помітні зв'язки з народною пісенно-романсовою лірикою. Гнучка мелодія, проста гармонія, гітарна фактура фортепіанної партії творять проникливий ліричний образ. Фактура викладу у «Барвінках» є різноманітною. Для кожного твору композитор прагне знайти свій специфічний малюнок. Водночас ряд ладо-гармонічних рис стають уже типовими для творчої манери Степового. Це і своєрідні ладові відтінки (мінор з підвищеним IV ступенем, фрігійські й дорійські звороти), і гармонії, що випливають з цієї ладової сфери. Ознайомившись з «Барвінками» Степового, Лисенко привітав молодого композитора листом. Зробив він і ряд зауважень, зокрема, порадивши Якову Степановичу глибше вивчати український фольклор. Згодом Степовий не раз згадуватиме мудрі слова Миколи Віталійовича Лисенка і приїжджатиме на Україну для збагачення фольклорним матеріалом. Відразу ж після завершення «Барвінків» Степовий приступив до написання вокального циклу «Пісні настрою», для якого обрав поезії Олександра Олеся. Як відомо, вірші цього поета приваблювали своїм ніжним ліризмом і Лисенка, і Стеценка, і інших композиторів.

Трада «V-Z» 1991 Дурв О. Жадан пороги Земл; Корепанов О. Звичайна прогулянка; Покальчук О. Контакт IV рвня До книги ввйшли твори трьох молодих письменникв-фантаств. Багатьом читачам хн мена, напевне, знайом з публкацй у прес  колективних збрниках. У нашому виданн творчсть кожного представлена найбльш повно. Вони рзн. Рзн, зрозумло, сюжети, характери  дол геров. Рзна манера письма: одного вирзня флософчнсть, ерудиця, другого багатство, яскравсть фантастичного антуражу, третй захоплю динамзмом, хитромудрим плетивом подй. ¶ всх трьох обдну щире прагнення доторкнутися до гострих болючих проблем реального свту. ___________________ ґмченко О. Прамда сонця *** Людина не знала, який вигляд ма рдна оселя, поки не вийшла за  порг. Людина не зазнала радост пзнання, поки не ступила за обрй. Людина не збагнула свтобудови, поки не злетла у безмежний небокрай, щоб до решти зрозумти тамниц Земл та розгадати загадки нших планет Сонячно системи. Про те, як земляни виходили за «пороги» й «обр» сво планети, як вдкривали  дослджують нов небесн тла, про майбутн плотован польоти до них,  розповда ця науково-фантастична книга свордна антологя мфологчних, сторичних  наукових знань про наш великий сонячний мегаполс. ___________________ Плхов В

1. Жизнь и творчество Рэя Бредбери (Життя і творчий шлях Рея Бредбері)

2. Життєвий i творчий шлях Олеся Гончара

3. Життєвий і творчий шлях поета Артюра Рембо

4. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки

5. Життєвий і творчий шлях Т.Г.Шевченка

6. Життєвий та творчий шлях М. Хвильового
7. Життєвий та творчий шлях О. Уайльда
8. Жыццёвы і творчы шлях Яна Чачота

9. Михайло Драй-Хмара - життєвий і творчий шлях

10. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

11. Творчість письменників "Празької школи"

12. Шляхи вдосконалення проблеми оцінювання в навчальному процесі початкової школи

13. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

14. Тесты по биологии для школы

15. Билеты за курс средней школы (2003г.)

16. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт

17. Реферат о Пугачеве

18. Позитивистская школа права

19. Зачетные темы по английскому языку для школы

20. Социокультурный компонент содержания обучения как средство повышения мотивации изучения иностранных языков на среднем этапе общеобразовательной школы

21. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)

22. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе
23. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
24. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

25. Школа чистого искусства по творчеству Фета и Тютчева (Щкола чистого мистецтва у в росЁйськЁй лЁтературЁ за творчЁсть Фета Ё Тютчева)

26. Морфология: шпаргалка для экзамена в школе

27. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

28. Реферат по книге Фернана Броделя

29. Шпаргалка по истории в 9 классе украинской школы

30. Экзамен по математике для поступления в Бауманскую школу

31. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

32. Частная школа и новые методы образования

Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок
Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское
Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки

33. Высшая школа и продвижение в науке

34. Место интенсивной методики в системе обучения иностранному языку в средней школе ([Курсовая])

35. Элементы художественного творчества на уроках развития речи в начальной школе

36. Экологическое воспитание детей в начальной школе

37. Урок в современной школе

38. Особенности экологического воспитания в начальной школе
39. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)
40. ЗАСЛУГИ ЛОМОНОСОВА ПЕРЕД РУССКОЙ ШКОЛОЙ

41. Контроль знаний и умений учащихся по математике в школе

42. Образовательная программа школы: назначение, содержание, участие учителей и учащихся в ее разработке

43. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

44. Наблюдения за изменениями в природе и ведение календарей природы в младших классах вспомогательной школы

45. Моя школа

46. Обучение аудированию на коммуникативной основе в 7, 8 классах общеобразовательной школы

47. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)

48. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

Каталка-мотоцикл "МХ".
Новая каталка-мотоцикл "МХ" впечатлит вашего малыша. Он сможет почувствовать себя настоящим байкером, ведь эта каталка не просто
2899 руб
Раздел: Каталки
Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский
Набор текстовыделителей "Frixion Light", 3 цвета, 1-3 мм.
Набор текстовыделителей в прозрачной упаковке. Заправлены термочувствительными чернилами, которые при необходимости можно удалить.
304 руб
Раздел: Текстовыделители

49. Школа семейного типа

50. Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

51. Современный газетный заголовок. Работа с заголовком на уроках русского языка в школе

52. Роль компьютерных игр в успешной адаптации младших школьников к условиям школы

53. Технические средства статической проекции и методика их применения в начальной школе

54. Особенности использования дидактических игр при обучении в начальной школе
55. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе
56. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

57. Диагностика психологической готовности к школе

58. Гиперактивное поведение детей в школе и его коррекция

59. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (ЗПР)

60. Чикагская школа и основные подходы Парка и Берджесса

61. Экзамен по физике для поступления в Бауманскую школу

62. Рациональное питание в рамках курса "Валеология" начальной школы

63. Эффективность использования нестандартных спортивных сооружений в ВУЗах, школах

64. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru

65. Пифагорейская школа

66. Милетская школа философии

67. Милетская школа- философское учение древней Греции

68. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

69. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

70. Экономические учения: Кембриджская школа
71. Кембриджская школа экономической теории
72. Реферат по информационным системам управления

73. Школы науки управления: процессный подход к управлению производством

74. Американская и Японская школы менеджмента

75. Административная школа менеджмента

76. Современные направления и школы экономической теории

77. Школы Бу-дзюцу

78. К концепции национальной школы в России

79. Школа в годы войны

80. Культурно-бытовой облик учащихся начальной и средней школы XIX начала ХХ веков

Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы
Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает детское белье и одежду из всех видов
399 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Штатив для создания снимков "сэлфи", зеленый.
Поднимите искусство "селфи" на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите
376 руб
Раздел: Держатели и подставки

81. Средняя школа в последние десятилетия Российской империи

82. Воспоминания Авзония и Аполлинария Сидония о преподавателях высших школ Галлии IV - V вв.

83. Историко-педагогический анализ становления воспитательных систем инновационных школ в России XIX - начала XX века

84. Общеобразовательные воскресные школы в России в конце 50-х - начале 60-х годов XIX века

85. Становление духовной школы Сибири

86. Новая (молодая) историческая школа
87. Возрождение киевской школы
88. Киевская школа иконописи

89. Московская школа иконописи

90. Школы, направления и теории в культурологии

91. Александрийская грамматическая школа

92. Школы японских прикладных искусств

93. Грозненская школа живописи

94. «Натуральная школа»

95. Понятие культуры, сущность и её функции. Основные культурологические школы

96. "Грозненская школа" живописи

Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей
Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Магнитная "Азбука" (106 элементов).
Мягкая магнитная "Азбука" - это набор наиболее употребляемых букв, цифр и знаков. Благодаря этому набору Вы не только
939 руб
Раздел: Буквы на магнитах

97. Творчість Рембрандта

98. реферат

99. Реферат по теме “Человек на войне”

100. Рождение новой поэтической школы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.