Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютеры и периферийные устройства Компьютеры и периферийные устройства

Зміст діагностичних карт первинних перевірок вузлів і підсистем

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Зміст діагностичних карт первинних перевірок вузлів і підсистем Перш ніж приступити до діагностування системи керування ДВЗ, слід виконати первинні перевірки за діагностичними картами ДК-А. Результати первинних перевірок дозволяють уникнути зайвих та помилкових втручань при локалізації несправності, пов’язаних з непрацездатністю системи діагностики та врахувати симптоми та коди несправностей, що виникли на час проведення діагностичних операцій. Діагностичні карти первинних перевірок, наприклад для системи Mo ro ic, поєднують сім умовних алгоритмів проведення діагностичних операцій. Основна діагностична карта ДК-А (перевірка діагностичного кола) встановлює послідовність пошуку несправності та, в разі необхідності, визначає посилання до інших діагностичних карт. У співпорядкованих картах описуються процедури проведення перевірок: справності лампи СЕ та кола живлення ЕБК (ДК-А1, А4); функціонування ЕБК по керуванню лампою СЕ (ДК-А1); працездатності L-каналу самодіагностики (ДК-А2); причин неможливості пуску ДВЗ (ДК-А3); наявності кодів несправностей (ДК-К); наявності відхилень значень поточних параметрів від номінальних значень. Якщо значення вимірюваних параметрів не задовольняють питомим значенням (бібліотеці даних сканера) перевірці підлягають відповідні вузли та підсистеми (посилання до карт ДК-П, ДК-С). У табл.1. наведено перелік перевірок, процедури проведення яких описані у відповідних картах. В таблиці також визначені діагностичні прилади, що застосовуються: лампа CHECK E GI E (СЕ); світлодіодний пробник (ПР); сканер (DS ); манометр (МА); тестер форсунок (ТФ); тестер запалювання (ТЗ); тестер регулятора неробочого ходу (ТНХ); газоаналізатор (ГА); мультиметр цифровий (МЦ). При проведенні перевірок доречно користуватись відповідними схемами електричних підключень у графічному вигляді (див. рис.1). Таблиця 1. Перевірки за діагностичними картами ДК-А Діагностична карта Перелік перевірок Засоби діа-гностування ДК-А1 Не горить лампа СЕ справність проводу підключення лампи СЕ; наявність живлення ЕБК 12В у колі, що не відключається та колі вимикача запалювання; кола з’єднання маси ЕБК з масою ДВЗ СЕ ПР ПР ДК-А2 Нема даних з діагностичного рознімання якість контакту діагностичного рознімання у колі живлення, що не відключається; канал ЕБК вмикання лампи СЕ; коло підключення діагностичного рознімання; канали діагностики та ППЗП у середовищі ЕБК СЕ, DS СЕ СЕ DS ДК-А3 Колінчастий вал провертається, але ДВЗ не запускається сигнальні кола ДПКВ; наявність високої напруги на виходах МЗ; джгут підключення кіл паливних форсунок до ЕБК; наявність сигналів керування форсунками; тиск у паливній магістралі; паливні форсунки; наявність живлення 12В на МЗ; наявність сигналів запалювання на МЗ справність ЕБК та проводка по каналах запалювання; стан АБК; стан обмоток паливних форсунок; запальне коло підключення форсунок; канали ЕБК по керуванню форсунками; джгут підключення форсунок до ЕБК МЦ ТЗ МЦ ПР МА DS МЦ ПР МЦ ТФ ТФ, МЦ ПР ПР ПР ДК-А4 Перевірка головного реле та силового кола запобіжник кола головного; наявність напруги 12В на виводі ЕБК, що не відключається; наявність напруги 12В на виводі ЕБК, що відключається; підключення живлення 12В до головного реле; обмотка головного реле та її підключення до ЕБК; контакти головного реле МЦ ПР ПР ПР DS ДК-А5 Перевірка електричного кола системи подачі палива канал керування паливним насосом; провід підключення живлення 12В до контактів реле вмикання насоса; обмотка реле вмикання насоса; провід підключення насоса до реле вмикання; провід підключення кола живлення насоса до діагностичного розмикання DS ПР ПР ПР ПР ДК-А6 Діагностика магістралей паливоподачі тиск палива та працездатність системи; герметичність магістралі; герметичність форсунок; відсутність злипання форсунок; тиск палива у рампі форсунок; регулятор тиску палива DS МА МА DS МА МА & bsp; Перевірки вузлів системи керування ДВЗ при проведенні чергових та позачергових технічних обслуговувань проводяться за допомогою діагностичних карт ДК-П.

Кількість карт цієї групи залежить від типу та складності системи, наприклад, при діагностуванні системи керування автомобіля ВАЗ-2111 використовується дев’ять карт ДК-П (табл.2). & bsp; Таблиця 2. Перевірки за діагностичними картами ДК-П Діагностична карта Перелік перевірок Засоби діа-гностування 1 2 3 ДК-П1 Перевірка ДПДЗ стан датчика (сигнал) у режимі неробочого ходу (0%); сигнал датчика у робочому діапазоні; сигнал датчика при відчиненому стані заслінки (100%); джгут підключення датчика до ЕБК; потенціометр датчика DS DS DS МЦ МЦ ДК-П2 Перевірка балансу форсунок падіння тиску за рахунок почергових вмикань форсунок; електричні кола підключення форсунок МА, ТФ DS ДК-П3 Перевірка РНХ працездатність РНХ; джгут підключення РНХ до ЕБК; обмотки електродвигуна РНХ; тестування ЕБК по каналу регулятора; повітряні канали системи додаткової подачі DS ТНХ МЦ ДК-П4А Нема іскри наявність іскри на кожній свічці; наявність напруги живлення 12В на МЗ; провід підключення маси; наявність сигналів керування запалюванням на МЗ (джгут підключення до ЕБК); DS , ТЗ ПР ПР DS , МЦ ДК-П4В Пропуски запалювання на неробочому ході наявність високої напруги по циліндрах на обертах неробочого ходу; наявність іскроутворення по циліндрах при провертанні двигуна; справність парних свічок; справність високовольтних проводів; відсутність зовнішніх пошкоджень МЗ, високовольтних проводів та наконечників; наявність сигналу керування запалюванням на МЗ (пробій або обрив по входам МЗ) ПР ТЗ ТЗ МЦ МЦ, DS ДК-П4С Пропуски запалювання на потужнісних режимах наявність іскроутворення по циліндрах на обертах неробочого ходу; справність парних свічок та високовольтних проводів; відсутність зовнішніх пошкоджень елементів високовольтних кіл; джгут підключення МЗ до ЕБК ТЗ ТЗ, МЦ DS , МЦ Закінчення таблиці 2 1 2 3 ДК-П6 Керування муфтою кондиціонера тестування ЕБК по каналу запиту на вимикання; джгут підключення кондиціонера до ЕБК DS DS , ПР ДК-П7 Управління реле вентилятора охолодження тестування ЕБК по каналу вимикання вентилятора; проводи підключення реле до ЕБК та живлення; справність реле вмикання вентилятора DS ПР ПР ДК-П8 Перевірка системи вентиляції картера стан шлангів системи; отвір жиклера у дросельному патрубку; герметичність ДВЗ; консистенція та склад мастила МА ДК-П9 Регулювання вмісту СО у відпрацьованих газах контроль складу вихлопних газів при корекції положення СО-потенціометра; контроль складу вихлопних газів при керуванні за допомогою сканера (для деяких систем). ГА ГА, DS При діагностуванні вузлів за кількісною характеристикою параметрів використовуються нормативні значення цих параметрів, що наводяться в діагностичних картах або у довідкових таблицях. В діагностичних картах наводиться перелік характерних симптомів (ознак) несправностей, які можуть спостерігатися водієм при експлуатації автомобіля з несправною системою керування ДВЗ. За допомогою діагностичних карт цієї групи (ДК-С) визначаються елементи (або кола) системи, пошкодження яких супроводжуються відповідними симптомами (див. табл.3). Карти ДК-С можуть надаватися у різному вигляді. Наприклад наведемо карту ДК-С у вигляді двомірної таблиці відповідностей, яка використовується при діагностуванні системи впорскування типу L-Je ro ic (табл.3

іст діагностичних карт первинних перевірок вузлів і підсистем Перш ніж приступити до діагностування системи керування ДВЗ, слід виконати первинні перевірки за діагностичними картами ДК-А. Результати первинних перевірок дозволяють уникнути зайвих та помилкових втручань при локалізації несправності, пов’язаних з непрацездатністю системи діагностики та врахувати симптоми та коди несправностей, що виникли на час проведення діагностичних операцій. Діагностичні карти первинних перевірок, наприклад для системи Mo ro ic, поєднують сім умовних алгоритмів проведення діагностичних операцій. Основна діагностична карта ДК-А (перевірка діагностичного кола) встановлює послідовність пошуку несправності та, в разі необхідності, визначає посилання до інших діагностичних карт. У співпорядкованих картах описуються процедури проведення перевірок: справності лампи СЕ та кола живлення ЕБК (ДК-А1, А4); функціонування ЕБК по керуванню лампою СЕ (ДК-А1); працездатності L-каналу самодіагностики (ДК-А2); причин неможливості пуску ДВЗ (ДК-А3); наявності кодів несправностей (ДК-К); наявності відхилень значень поточних параметрів від номінальних значень. Якщо значення вимірюваних параметрів не задовольняють питомим значенням (бібліотеці даних сканера) перевірці підлягають відповідні вузли та підсистеми (посилання до карт ДК-П, ДК-С). У табл.1. наведено перелік перевірок, процедури проведення яких описані у відповідних картах. В таблиці також визначені діагностичні прилади, що застосовуються: лампа CHECK E GI E (СЕ); світлодіодний пробник (ПР); сканер (DS ); манометр (МА); тестер форсунок (ТФ); тестер запалювання (ТЗ); тестер регулятора неробочого ходу (ТНХ); газоаналізатор (ГА); мультиметр цифровий (МЦ). При проведенні перевірок доречно користуватись відповідними схемами електричних підключень у графічному вигляді (див. рис.1). Таблиця 1. Перевірки за діагностичними картами ДК-А Діагностична карта Перелік перевірок Засоби діа-гностування ДК-А1 Не горить лампа СЕ справність проводу підключення лампи СЕ; наявність живлення ЕБК 12В у колі, що не відключається та колі вимикача запалювання; кола з’єднання маси ЕБК з масою ДВЗ СЕ ПР ПР ДК-А2 Нема даних з діагностичного рознімання якість контакту діагностичного рознімання у колі живлення, що не відключається; канал ЕБК вмикання лампи СЕ; коло підключення діагностичного рознімання; канали діагностики та ППЗП у середовищі ЕБК СЕ, DS СЕ СЕ DS ДК-А3 Колінчастий вал провертається, але ДВЗ не запускається сигнальні кола ДПКВ; наявність високої напруги на виходах МЗ; джгут підключення кіл паливних форсунок до ЕБК; наявність сигналів керування форсунками; тиск у паливній магістралі; паливні форсунки; наявність живлення 12В на МЗ; наявність сигналів запалювання на МЗ справність ЕБК та проводка по каналах запалювання; стан АБК; стан обмоток паливних форсунок; запальне коло підключення форсунок; канали ЕБК по керуванню форсунками; джгут підключення форсунок до ЕБК МЦ ТЗ МЦ ПР МА DS МЦ ПР МЦ ТФ ТФ, МЦ ПР ПР ПР ДК-А4 Перевірка головного реле та силового кола запобіжник кола головного; наявність напруги 12В на виводі ЕБК, що не відключається; наявність напруги 12В на виводі ЕБК, що відключається; підключення живлення 12В до головного реле; обмотка головного реле та її підключення до ЕБК; контакти головного реле МЦ ПР ПР ПР DS ДК-А5 Перевірка електричного кола системи подачі палива канал керування паливним насосом; провід підключення живлення 12В до контактів реле вмикання насоса; обмотка реле вмикання насоса; провід підключення насоса до реле вмикання; провід підключення кола живлення насоса до діагностичного розмикання DS ПР ПР ПР ПР ДК-А6 Діагностика магістралей паливоподачі тиск палива та працездатність системи; герметичність магістралі; герметичність форсунок; відсутність злипання форсунок; тиск палива у рампі форсунок; регулятор тиску палива DS МА МА DS МА МА & bsp; Перевірки вузлів системи керування ДВЗ при проведенні чергових та позачергових технічних обслуговувань проводяться за допомогою діагностичних карт ДК-П.

Здесь причудливо сплетаются реальность и фантасмагория. Образ бумажного царства в сценах департамента в «Шинели». И фантастическое кружение рулетки, которая, как судьба, как рок, преследует героя «Игрока». Вспоминаются строки из лермонтовского «Маскарада»: «Мир для меня колода карт,Жизнь банк;Рок мечет, я играю.И правило игры я к людям применяю». Зеленое сукно, бесстрастные руки крупье, сгребающие проигрыши. И над всем этим вертящаяся рулетка, как предопределенность бессмысленности существования героя. Этот образ несколько раз возникает в фильме. Обе картины по стилю монофильмы. Режиссер стремился передать горестные раздумья Гоголя о жизни и смерти забитого чиновника 14-го класса. Все происходящие в «Игроке» события мы воспринимаем глазами, чувствами, душой Алексея Ивановича. Ибо роман Достоевского исповедь молодого человека 70-х годов прошлого столетия. Эту исповедальную тональность Баталов стремится сохранить и в фильме. И поэтому на некоторых событиях, лицах ощутимо, прежде всего, отношение к ним героя, а не их реальная значимость

1. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

2. Сутність та зміст сучасного менеджменту

3. Приватизація: зміст, цілі, шляхи

4. Основні риси Відродження, його гуманістичний зміст

5. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

6. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду
7. Економічний зміст лізингу
8. Екологічний зміст процесу антропогенезу

9. Методичні рекомендації проведення перевірок

10. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

11. Поняття, предмет та зміст господарського договору

12. Поняття, сутність і зміст права

13. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

14. Зміст аграрної реформи П.А. Столипіна і її наслідки

15. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

16. Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми, перспективи

Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры

17. Зміст та структура документознавства як науки

18. Використання діагностичних карт для оцінювання педагогічної діяльності вчителя

19. Сутність і зміст педагогічної етики

20. Зміст і методика вивчення країн Африки у шкільному курсі країнознавства

21. Зміст правового виховання молодших школярів

22. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів
23. Предмет політології, сутність та зміст
24. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

25. Раціональний зміст гегелівської діалектики

26. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

27. Зміст поточних планів та організація їх розробки

28. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

29. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

30. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

31. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

32. Розвиток господарсько-правової науки в період з другої половини 1950-х років по кінець 1980-х

Настольная игра "Звезда Африки".
Звезда Африки - настольная игра, целью которой является добыть алмаз и доставить его в пункт назначения.Историческая справка. Звезда
327 руб
Раздел: Классические игры
Пупс "Baby Love Nursery".
Пупс изготовлен с хорошей степенью детализации, порадует ребенка наличием дополнительных аксессуаров, позволяющими создать реалистичную
369 руб
Раздел: Классические пупсы (без пола)
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

34. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

35. Римська держава в період республіки V - II ст. до н. е.

36. Російська держава в період кризи кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.

37. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

38. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя
39. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст
40. Діагностичне і прогностичне значення та лікування запально-деструктивних змін слизової оболонки гастродуоденальної зони хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки після антигелікобактерної терапії

41. Інтереси СРСР та США на Близькому Сході в 80-ті роки ХХ ст.

42. Проект вузлів і механізмів зливковоза

43. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

44. Ориентирование по карте в движении

45. Современная политическая карта мира - учебник 10 класса - Максаковский - 30 тестов

46. Разработка региональной справочной общегеографической карты Смоленской области для Атласа Центра РФ

47. Геодезия и картография. Создание топографических карт и планов масштаба 1:5000

48. Правовое регулирование расчетов с использованием пластиковых карт

Крафт-бумага оберточная, в рулоне, 1,02х30 метров.
Являясь упаковочным материалом, крафт-бумага применяется для изготовления конвертов, мешков, пакетов и многого другого. В изделия из
899 руб
Раздел: Однотонная, голография
Набор продуктов.
В комплект входят 5 продуктов, традиционно любимых в нашей стране: курица, сосиски, сыр, колбаса, яйцо. Продукты похожи на настоящие,
330 руб
Раздел: Продукты
Ручка шариковая BIC "Orange", 20 шт, синие.
Ручка шариковая одноразовая. Шестигранный пластиковый корпус. Вентилируемый колпачок. Цвет колпачка и верхней заглушки соотвествует цвету
387 руб
Раздел: Синие

49. Получение взятки ст.311 УК Республики Казахстан

50. История рок музыки в Великобритании

51. Молодежная субкультура: особенности, содержание, творцы. (Возникновение и развитие панк-рока)

52. Концепты общества потребления во французской литературе 50-60-х годов 20 века на примере романов Э. Триоле "Розы в кредит", Ж. Перек "Вещи" и С. де Бовуар "Прелестные картинки"

53. "Сплин" как надежда русского рока

54. Развитие рок-музыки
55. Хард-рок. Истоки. Развитие. Сущность
56. Краткая характеристика золотого века рок-музыки

57. История рок музыки в Великобритании

58. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

59. Управление звуковой картой компьютера

60. Возможности графических карт. 3D графика

61. Клевета (ст. 129 УК) - уголовное право

62. Получение взятки ст.311 УК Республики Казахстан

63. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

64. Политическая карта мира. Современный этап международных отношений

Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы

65. Карта наладок, спецификация, контрольный лист, и тд (шаблоны бланков по технологии машиностроения)

66. Технологическая карта на бетонные работы

67. Технологическая карта механической обработки «Шкив»

68. История теоретического изучения течения жидкости в картинках и примерах

69. Банковские пластиковые карты как современный платёжный инструмент

70. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
71. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
72. Пластиковые карты как форма безналичного расчета

73. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

74. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

75. Національна політика СРСР в роки перебудови

76. Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок

77. Період гетьманщини України

78. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

79. Британская историография средневековой Росси пер. пол. ХХ в. (Методологические подходы)

80. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

81. Вірменія. Іст. нарис

82. Англія у 1870-1914 роках

83. Жизнь и смерть, свобода и рок в античном мире

84. Культура початку ХХ ст Українська музика

85. «Рок непризнания» Николая Дубовского

86. Формування рок- культури
87. Дуалізм «конфуціанство – даосизм» у китайському культурному світогляді.
88. Человек и Рок в произведениях Л. Н. Андреева

89. Бурлескно-травестійне віршування 18 ст.

90. Проекция инвариантной меры с орбиты коприсоединенного представления на подалгебру Картана

91. Клинико-фармакологическая карта

92. Тематическая радоновая карта Москвы

93. Ценностное мировоззрение современного слушателя рок-музыки

94. История русского рока

95. Мировоззрение слушателей рок-музыки

96. Рок-музыка в контекстах художественной культуры

Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики

97. Новая политическая карта мира

98. Нарушение авторских и смежных прав. Уголовная ответственность по ст. 146 УК РФ

99. Правовая природа процентов в ст. 395 ГК


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.