Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Вступ Для ефективного функціонування органів Державного казначейства, підвищення дисципліни виконання всіх бюджетів створено автоматизовану систему Казначейства (АСК). АСК побудовано як корпоративну інформаційну систему з територіально-розподіленою базою даних. АСК масштабовано, як по вертикалі, так і по горизонталі. По вертикалі структура АСК включає три рівні: районний, обласний і державний. Для передавання інформації між рівнями система забезпечена прикладними серверами передавання повідомлень. На кожному рівні в АСК створено систему підтримки прийняття рішень, яка являє собою виокремлену інформаційну систему, побудовану на базі дворівневої моделі “клієнт-сервер”. Вона охоплює такі компоненти клієнтських додатків: управління бюджетними призначеннями та асигнуваннями, управління доходами (надходженнями), управління грошовими коштами, управління видатками (оплати рахунків), управління боргами, облік, аналіз і звітність. У межах цих підсистем визначено функції, які автоматизуються. Такі функції закріплюються за конкретними виконавцями і виводяться в меню на конкретне АРМ. Автоматизація функцій Казначейства здійснюється в межах функціональних підрозділів на основі програмно-технічних комплексів, баз даних і сховищ даних, які доступні користувачам на кожному рівні, на кожному робочому місці. Перелік функціональних підсистем є єдиним для всіх рівнів ієрархії інформаційної системи (ІС) Казначейства. Деякі підсистеми охоплюють відповідні функції Казначейства по всій вертикалі, інші автоматизують управління бюджетним процесом тільки на одному рівні. Цю структурну низку функціональних вимог до Держказначейства розглядають в межах кожної функціональної підсистеми: підсистема управління доходами; підсистема формування єдиної бази даних про мережі розпорядників бюджетних коштів, підсистема затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету та підсистема здійснення видатків у процесі виконання бюджету, що функціонують на центральному, обласному та районному рівнях. Функціональний склад системи До функціонального складу системи АСК входять: 1. Зведені розрахунки з бюджетом (головна) 2. Доходи бюджету 3. Видатки бюджету 4. Фінанси галузей економіки Підсистема “зведені розрахунки бюджету” – є головної підсистемою АСФР (автоматизованої системи фінансових розрахунків), в якій здійснюється планування фінансів і загальний контроль за виконанням бюджету. Інші підсистеми – підлеглі по відношенню до головної. Вони забезпечують планування та контроль виконання бюджету на різних стадіях бюджетного процесу по відповідних розділах бюджетної класифікації. Кожна з підсистем має певне цільове призначення і в кожній з них здійснюється управлінський цикл, який реалізує наступні функції управління: прогнозування, планування, облік, контроль, формування звітності, аналіз, внесення змін до плану та інше. В зв’язку з цим в кожній з функціональних підсистем виділяються функціональні блоки задач, які характеризують функцію управління та послідовність виконання робіт. Кожен з блоків характеризує технологію робіт і дозволяє вирішувати комплекси задач по однорідних блоках.

Блок “планування і прогнозування” призначений для вирішення задач по варіантних розрахунках показників бюджету при його укладанні. Блок “зміна плану забезпечує вирішення задач по врахуванню змін показників фінансових планів у зв’язку зі змінами, які встановлюються відповідними урядовими та законодавчими авторами. Блок “облік, контроль та звітність призначений для обліку і контролю виконання бюджету, формуванню відповідної звітності і надання її в інші установи, що відносяться до фінансової сфери. Блок “аналіз” призначений для аналізу виконання бюджету, аналізу фінансово-господарської діяльності міністерств та відомств. Цей функціонал був розроблений з по силу, що перед Держказначейством ставляться такі задачі: 1) збільшення доходної бази бюджету за рахунок підвищення збирання податків, удосконалення методики і повноти збору податків; 2) направлення коштів на реалізацію соціальної політики та забезпечення своєчасного і повного фінансування соціально-захищених статей на всіх рівнях бюджету; 3) активізація ринку державних цінних паперів (ЦП) з урахуванням переходу до тривалих термінів їх обертання і розширення цього ринку; 4) підвищення ефективності валютно-фінансових операцій та зміцнення ефективності національної валюти. АРМ формування розпорядження та реєстру на здійснення видатків державного бюджету автоматизованої інформаційної системи Держказначейства України. З 1997 року розпочалось запровадження казначейської системи виконання державного бюджету за видатками, яка передбачала відкриття рахунків розпорядникам коштів в системі органів ДКУ. На першому етапі через органи Державного казначейства вже здійснювалось приблизно 45 відсотків операцій по виконанню державного бюджету. А через рік було завершено переведення на казначейську систему виконання державного бюджету майже всіх міністерств і відомств. З 1999 року Держказначейство стало центральним органом виконавчої влади, діяльність якого регламентується міністром фінансів. Основною рисою 1999 року стало переведення на казначейське обслуговування позабюджетних коштів бюджетних установ та організацій. Тим самим були створені необхідні передумови для включення цих коштів до державного бюджету, як це було передбачено Законом України “Про Державний бюджет України. З 2000 року позабюджетні кошти розпорядників стали складовою частиною державного бюджету. Сьогодні бюджет складається з двох частин: загального та спеціального фондів. 2000 – 2001 роки були для українського казначейства часом оптимізації процесу управління бюджетними ресурсами шляхом удосконалення функцій по виконанню доходної та видаткової частин бюджету. Першим кроком, що зробило Держказначейство для досягнення мети, було переведення рахунків по здійсненню видатків державного бюджету з установ комерційних банків до НБУ. У 2001 році з набуттям Держказначейством статусу учасника Системи електронних платежів Національного банку України постало питання про повно функціональне обслуговування Державного та місцевих бюджетів всіх рівнів за видатками, а саме, закриття в НБУ та уповноважених комерційних банках, що обслуговували місцеві бюджети, казначейських рахунків та відкриття реєстраційних рахунків бюджетним установам в органах казначейства за територіальною ознакою та рівнем розпорядника коштів.

На початку 2001 року при виборі базового програмного продукту для обслуговування Державного бюджету за видатками Держказначейство розглянули три програмних комплекси –“ТАСК”, “ІСАОД” та АС “Казна-Видатки”. Тестування програми “ТАСК”та “ІСАОД”в підрозділах не дало очікуваного позитивного результату. І оскільки програмний продукт АС “КАЗНА” найбільш повною мірою забезпечував функціональність системи, було прийнято рішення про використання єдиного прикладного програмного забезпечення, АС “Казна-Видатки”, по всій країні. АС &quo ;Казна- Видатки &quo ; реалізована за Web технологією на базі IIS, SQL серверів фірми Microsof Концепція, яка лягла в основу проектування і створення АС &quo ;Казна-В&quo ;: 1. Одна розрахункова палата (казначейський банк) на регіон. 2. Максимально можлива інформативність бухгалтерського плану рахунків в їх аналітичних параметрах, як по доходах, так і по витратах; 3. Єдина технічна політика і стандартизація в області побудови комп’ютерних мереж, загальносистемного програмно-апаратного забезпечення, створення, супроводу, адміністрування і модифікації АС &quo ;Казна&quo ;. Технічні засоби, архітектура мереж, загальносистемні програмні засоби і програмний код прикладного програмного забезпечення АС &quo ;Казна&quo ; стандартизовані і єдині для всіх регіонів. При дотриманні єдиної технічної політики і стандартизації, у декілька разів знижуються витрати на технічне обслуговуванні, супровід, адміністрування і модифікацію. 4. Централізація проектування, розробки (модифікації), супроводі, монтажних та налагоджувальних робіт в єдиному центрі. АС &quo ;Казна&quo ; можна модернізувати в перебігу 30-ти хвилин по всій території України, а впровадження триває менш ніж одну добу після приходу наладженого та змонтованого комплексу технічних засобів до регіонального УДК. Повністю відпадає необхідність у висококваліфікованих фахівцях за інформаційними технологіями на районному рівні і різко скорочується їх потреба (до 3-5 чоловік) на обласному рівні. Всі роботи проводяться фахівцями центру супроводу; 5. Централізована (на регіональному рівні) обробка інформації в режимі реального часу. 6. Максимальне вживання Web – технологій при створенні прикладного програмного забезпечення АС &quo ;Казна&quo ;. Відсутність клієнтського програмного забезпечення, виключає процеси інсталяції, супроводи, адміністрування і модифікації клієнтського прикладного програмного забезпечення АС &quo ;Казна&quo ;. Для роботи використовуються стандартні програмні засоби - Web оглядачі. (MS I er e Explorer та ін.) 7. Повна незалежність від апаратних і програмних платформ, що використовуються користувачами; 8. Низька вимогливість до телекомунікаційних каналів зв'язку, починаючи з агрегатною (без вживання протоколів стиснення інформації) швидкістю 19 200 bi /s і вище. 9. Незалежність від фізичних типів каналів зв'язку. 10. Можливість використовування загальнодоступної мережі I er e . 11. Стандартні протоколи обміну інформацією. 12. Відсутність прямого доступу до баз даних SQL серверів.

Отчасти это связано с объективными обстоятельствами в условиях, когда Россия вновь ведет борьбу с незаконными вооруженными формированиями, раскрывать методы оперативной работы органов государственной безопасности преждевременно. Процесс предоставления гражданам нашей страны доступа к ретроспективной информации тормозят и субъективные факторы Закон «О государственной тайне» хотя и ввел 30-летний срок закрытого хранения документов, но не предусмотрел механизма, обеспечивающего соблюдение этого срока. Работа по рассекречиванию производится ведомствами, не располагающими должными силами и средствами, дайне всегда заинтересованными в открытии тайн прошлого. Среди изданий последних лет, затрагивающих проблемы борьбы с националистическим подпольем, можно отметить сборники, вышедшие в странах ближнего зарубежья: Блас ¶.Г. Репрессивно-каральна система в Укран: 19171953. -Кив, 1994; The Anti-Soviet Resistance in the Baltic States. Anusauskas A. (ed). - Vilnius, 1999; Назауседы разам. Да 60-годдзя уз'яднання Заходняй Беларуа з БССР.P Мтск, 1999; Сергйчук В. Десять буремних лт

1. Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

2. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

3. Корпоративна інформаційна система "Галактика"

4. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

5. Розробка автоматизованої інформаційної системи засобами табличного процесора EXCEL

6. Інформаційні системи і технології підприємства
7. Організаційна система управління природокористуванням України
8. Інформаційна політика США

9. Операційна система MS Windows

10. Компютерні інформаційні системи

11. Інституційна система Європейського союзу

12. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

13. Інформаційна безпека, пошук інформації

14. Інформаційні системи

15. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

16. Корпоративні інформаційні системи

Форма для кексов "Easy", 27х18х3 см.
Форма для кексов с антипригарным покрытием. Материал: углеродистая сталь. Размер: 27х18х3 см.
385 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Girl" (четырехсекционный).
Этот комод не оставит Вас равнодушными. Яркая оригинальная расцветка комода привлечет и взрослого, и ребенка, и того, кто предпочитает
1862 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

17. Операційна система Windows

18. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

19. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

20. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

21. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

22. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert
23. Інформаційні системи в маркетингу
24. Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі

25. Інформаційні системи в менеджменті

26. Операційна система підприємства

27. Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері"

28. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

29. Автоматизована система обробки економічної інформації

30. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

31. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

32. Автоматизована система "Облік паспортних даних"

Плюшевый мяч с термопринтом "FIFA 2018", красно-синий, 17 см.
Плюшевый мяч FIFA несомненно понравится любителям футбола и их детям - мальчикам и девочкам любого возраста. Прекрасный сувенир украсит и
849 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Фоторамка (коллаж) на 4 фото (10х15 см), 18x2x55 см.
Фоторамка на 4 фото. Размер: 18x2x55 см. Размер фото: 10х15 см. Материал: пластик.
321 руб
Раздел: Мультирамки
Шторка антимоскитная "Бабочки" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
548 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

34. Інформаційно-довідкова система

35. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

36. Система захисту інформації в Російській Федерації

37. Створення мікропроцесорної системи обробки інформації

38. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії
39. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту
40. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

41. Створення мікропроцесорної системи для багатоканального інформаційного табло

42. Жанрова система документальної літератури

43. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

44. Автоматизована система керування заводу по виготовленню цегли

45. Автоматизована система керування потоками потужності у складнозамкнених електроенергетичних системах

46. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

47. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

48. В поисках системы мира

Табурет "Плетенка" складной (малый).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 275 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
321 руб
Раздел: Стульчики
Кукла Нэни, в розовом жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2566 руб
Раздел: Классические куклы
Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые

49. Малые тела Солнечной системы

50. Происхождение Солнечной системы

51. Строение солнечной системы

52. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

53. Солнечная система

54. Происхождение солнечной системы
55. Спутниковые системы местоопределения
56. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

57. Двигательные системы организма

58. Нервная система

59. Нервная система

60. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

61. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

62. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

63. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

64. Транспортная система Украины

Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие

65. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

66. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

67. Банковская система Франции

68. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

69. Налоговая система

70. Налоговая система России
71. Налоговая система РФ
72. Налоговая система РФ на современном этапе

73. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

74. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

75. Проблемы реформирования налоговой системы в России

76. Судебная система Российской Федерации

77. Система расходов бюджета

78. Налоговая система России в новом правовом поле

79. Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений

80. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов
Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

81. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

82. Становление системы социальной защиты государственных служащих

83. Контроль в системе органов государственной власти

84. Конкурсное производство в системе арбитражного управления

85. Гражданское право в системе права

86. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права
87. Инквизиционный процесс. Формальная система доказательств
88. Правовая система Великобритании

89. Судебная система 1917-22 гг.

90. Система преступления и наказания по Соборному Уложению 1649 года

91. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

92. Создание советской судебной системы

93. Процесс становления системы революционных трибуналов РСФСР

94. Федерализм и избирательная система в Германии

95. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

96. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

Система ликвидации насекомых "Раптор" (аквафумигатор).
Инновационное средство торговой марки Раптор эффективно в борьбе со всеми видами насекомых. Распространяется паром при активации водой,
468 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны

97. Налоговая система Швеции

98. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

99. Налоговая система Дании


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.