Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Контрольна робота на тему: Поезія та літературна творчість в Україні у другій половини XVII – XVIII ст. Панівне становище в літературному процесі другої половини XVII— XVIII ст. займає поезія, чи точніше — віршована література. Разом з поетичним доробком попередньої епохи (кінця XVI — першої половини XVII ст.) вона творить величезний пласт давньої української силабічної поезії, багатство якої починає освоюватися тільки в нові часи. Бібліографія нотує понад дві тисячі оригінальних текстів віршів і пісень цього періоду, не рахуючи великої кількості варіантів. Лише незначна частина з них свого часу була надрукована: зразки етикетної, епіграматичної, панегіричної і духовної поезії, окремі книжкові видання польськомовної поезії Лазаря Барановича, кілька текстів Феофана Прокоповича, Михайла Козачинського. Основний масив поезії світського і духовного змісту, поетичний доробок провідних поетів того часу — Івана Величковського, Климентія Зиновієва, Семена Дівовича, Івана Некрашевича, Григорія Сковороди та ін. залишився в рукописах. Ця поезія поширювалася в численних списках, рукописних пісенниках і виконувала призначену їй роль. Авторами поетичних творів були високі церковні ієрархи і рядові священики та ченці, вчителі, студенти, урядовці, мандрівні дяки, письменні селяни, для яких поетичне слово було засобом духовного самовираження й самоутвердження. В цілому це була масова поезія, що творилася в рамках, регламентованих бароковою естетикою образів і поетично-стильових структур, від високого, елітарного до козацько-селянського, низового бароко. Високе бароко представляли яскраві поетичні індивідуальності Лазаря Барановича (польськомовна поезія) та Івана Величковського. Низове бароко знайшло свій вияв у творчості Климентія Зиновієва, бурлескно-травестійній та сатирично-гумористичній поезії. Величезний масив поезії XVII— XVIII ст. — громадсько-політичної, ліричної, бурлескно-травестійної та сатирично-гумористичної, як уже зазначалося, — анонімний. Окремі імена збереглися випадково і сьогодні важко визначити обсяг поетичної творчості, скажімо, Івана Пашковського, Федора Кастевича, Якова Семержинського, Романа Корецького, Петра Поповича-Гученського, Дмитра Левковського, Юліана Добриловського та інших, чиї імена приховані в акровіршах або значаться під одним твором. Очевидно, творчість кожного з них не обмежувалася одним-двома віршами. І. Франко високо цінував цю масову поезію XVII—XVIII ст., з повагою говорив про її творців — нижче духовенство, дяків, недоучених студентів, письменних селян — &quo ;народ бідний, робучий, покривджений долею&quo ;. Він відзначав велику працю тих численних безіменних поетів, &quo ;які завдавали собі при писанні стільки труду, що нинішнім нашим віршописам подай, Господи, хоч десяту часть тої праці над формою і над поглибленням самої речі&quo ;. Невід'ємною ознакою культурного та літературного побуту України XVII— XVIII ст. були мандрівні дяки, або по-народному — &quo ;миркачі&quo ;, &quo ;бакаляри&quo ;, &quo ;бурсаки&quo ;, &quo ;спудеї&quo ;, &quo ;пиворізи&quo ;, часто недоучені студенти, ченці-втікачі, що й стали основними творцями й носіями поетичної культури.

Мандруючи по Україні у пошуках роботи й заробітків, вони по-філософському дивилися на світ, свої життєві незгоди забарвлювали гумором, перелицьовували на свій лад високі біблійні образи і сюжети, пристосовували релігійну літературу до потреб щоденного життя. Творчість мандрівних дяків завдяки своїй доступності, демократичності, життєрадісності, гумористично-сатиричному спрямуванню стала надбанням найширших мас, увійшла в народний побут. До середини XVIII ст. в поезії панує ще силабічний вірш, далі зароджується й набуває прав силабо-тонічне віршування. Перехід на нову систему віршування відбувався під впливом народної тонічної поезії, а також російської поезії, яка після поетичних реформ В. Тредіаковського і М. Ломоносова вже у ЗО—40-х pp. перейшла на силаботонічну систему віршування. Поезії цього періоду властиві жанрове і тематичне розмаїття, широкий діапазон стилів, багатство поетичних форм. Продовжують розвиватися духовна, релігійно-філософська лірика, панегірична, етикетна, церковно-історична, полемічно-публіцистична поезія. Досягають своїх вершин історична, громадсько-політична, лірична, гумористично-сатирична, бурлескно-травестійна силабічна поезія. Вся поезія умовно ділиться на два великі сектори — духовну і світську. У XVIII ст. дедалі більше місця займає світська поезія, світський елемент проникає у поезію духовну. Посилюється дифузія між книжною силабічною поезією і народною пісенністю. Автори поетичних творів світського й духовного змісту користувалися образністю і поетичними формами народної поезії. У другій половині XVII ст. продовжували з'являтися вірші про події Національно-визвольної війни, у яких високо підносилися перемоги козацтва, уславлювалися козацькі вожді, найперше Богдан Хмельницький (&quo ;Висипався хміль із міха&quo ;, &quo ;Оттак пиха наробила лиха&quo ;, &quo ;Похвала віршами Хмельницькому&quo ;, &quo ;Дума козацька про берестейське звитяжство&quo ;, &quo ;Плач російський&quo ;, &quo ;Про гордих і гнівливих ляхів&quo ; та ін.). Ці вірші за поетичною структурою близькі до народних історичних пісень та дум. Розуміння й тлумачення у них подій недавнього минулого майже збігаються з народним. Були поетичні відгуки й на інші історичні події — Чигиринські походи 1667—1673 pp. (&quo ;Побудка. християнським воям&quo ; Олександра Бучинського-Яскольда), австро-турецьку війну і битву під Віднем у 1683 р. (&quo ;Піснь о образі Клокочевськом&quo ;), цикл поезій про Полтавську битву 1709 p., спрямованих проти гетьмана Івана Мазепи (&quo ;Епінікіон&quo ; Феофана Прокоповича) та ін. Якщо події Хмельниччини і опір турецько-татарській агресії оцінювалися із загаль-нонародних позицій, то вірші про події початку XVIII ст. і спробу гетьмана Мазепи вибороти волю Україні за допомогою шведських військ мають проросійську ідеологічну орієнтацію. У багатьох віршах громадсько-політичного змісту відтворено боротьбу народу з конфедератами, трагічні події найбільшого народного руху XVIII ст. — Коліївщини (1768—1769). Анонімні віршовані твори позитивно оцінили героїчну боротьбу повсталого народу проти шляхетської сваволі, уславили ватажків повстання — Залізняка, Ґонту, Швачку, увічнили образи жертв конфедератів — Данила Кушніра, Івана Зубчевського та ін.,

протистояли офіційним прошляхетським оцінкам народного руху як &quo ;хлопського бунту&quo ;, збіговиська &quo ;гільтяїв&quo ; і &quo ;різунів&quo ;. Окремі вірші останньої чверті XVIII ст. присвячено таким історичним подіям, як зруйнування Запорозької Січі, закріпачення селян, переселення запорожців на Кубань. Автором двох відомих пісень (&quo ;Ой, Боже наш, Боже милостивий&quo ;, &quo ;Ей, годі нам журитися, пора перестати&quo ;) був отаман Чорноморського козацького війська Антон Головатий (1744—1797), який, імітуючи народні пісні, зумів передати типові настрої козацької старшини у зв'язку зі створенням Чорноморського війська на Кубані. Поети звертаються до історії козацтва, шукають у ній відповіді на злободенні питання, намагаються перенести козацьку славу і бойові традиції на сучасне становище козацтва, обґрунтовуючи таким чином його права і привілеї. Семен Дівович, перекладач Генеральної канцелярії у Глухові, написав у 1762 р. великий поетичний твір на історичну тему — &quo ;Разговор Великороссии с Малороссиею&quo ;. Зміст діалогу зводиться до викладу військової історії козацтва, його тривалої боротьби з іноземними поневолювачами. Головне джерело, яке використав С Дівович у змалюванні подій, було &quo ;Краткое описаніе Малоросии&quo ;, складене у 1734 р. невідомим автором на підставі літопису Г. Грабянки. В центрі уваги твору — події Національно-визвольної війни і образ Богдана Хмельницького. Показано також героїзм народного улюбленця Семена Палія. Про історію козацтва розповідають &quo ;Героїчні стихи о славних воєнних действиях войськ запорозьких&quo ; (1784) якогось Іоанна, очевидно, священика з Уманщини. У них відтворено козацькі битви і перемоги, уславлено Національно-визвольну війну середини XVII ст. Автор поетизує постать Богдана Хмельницького, завдяки якому Україна &quo ;іго лядське&quo ; скинула і &quo ;под російським кровом мирно отдохнула&quo ;. Історична, громадсько-політична поезія другої половини XVII—XVIII ст. була активним життєвим чинником, втручалася в події, описувала їх, давала оцінку, висловлювала думки і сподівання козацтва. У ній немає бунтарських настроїв, їх затінює лояльне ставлення до Росії, іноді принизливе бажання одержати більший шматок від царського двору і стати на вірнопіддану службу. Особливим сервілізмом пройнята етикетна поезія — панегірики, вірші до дат, до різних урочистостей, на честь сильних світу цього — царів, гетьманів, вельмож, високих посадових осіб — світських і духовних. Такі вірші писали майже всі поети, у більшості випадків їх поява була виправдана, зумовлена конкретними подіями. Панегірики Лазарю Барановичу (Лаврентія Крщоновича), Іванові Самойловичу (О. Бучинського-Яскольда, Івана Величковського), численні &quo ;чувствованія муз&quo ; Іванові Мазепі, Петру І, Єлизаветі Петрівні, Катерині II, митрополиту Ієрофею та іншим можновладцям є цікавим документом доби, розвивають літературний жанр і водночас виказують принизливе становище автора, його намагання випросити щось. Для тогочасного суспільства панегіризм був нормальним явищем, та часто втрачалася міра, а з нею і людська гідність.

На данном историческом этапе формируется собственно Российское государство, происходят процессы объединения раздробленных феодальных государств в единое. 4. Середина XVI—середина XVII вв. – период сословно-представительской монархии. Наибольшие государственные и правовые реформы этого периода связываются с правлением Ивана IV, присоединением новых территорий к Российскому государству. 5. Вторая половина XVII–XVIII вв. – период становления абсолютной монархии. Он характеризуется значительным увеличением самодержавия в России, которое главным образом связано с именами Петра I и Екатерины II, которые своими реформами не только объединили всю власть в руках государя, но и значительно ослабили влияние на общественные отношения церкви. 6. Период формирования буржуазно-капиталистических отношений в России начался с крестьянской реформы 1861 г. Он характеризуется реформами Александра II: судебной, военной, земской, городской и др. 7. Начало XX в. – период попытки становления конституционной монархии. Он ознаменовался распространением политических идей Великой буржуазной революции в дворянских кругах России, созданием первой Государственной Думы. 8. Падение феодального типа государства и права в России – Февральская буржуазно-демократическая революция. 9. Октябрь 1917 г. – Великая октябрьская социалистическая революция

1. Усна народна творчість українців

2. Українська культура першої половини ХІХ століття

3. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

4. Український театр другої половини ХІХ століття

5. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

6. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах
7. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
8. Свідомість та творчість

9. Життя та творчість Г. Сковороди

10. Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка

11. Творчість і життя Лесі Українки. "Ні, я жива, я буду вічно жити"

12. Література сентименталізму. Творчість Стерна

13. Фредерік Шопен - життя та творчість

14. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

15. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

16. Творчість Рембрандта

Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес
Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения
Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды

17. Філософська культура особи та її суспільна значущість

18. Народна мудрість в легендах, оповідках, фольклорі

19. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

20. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

21. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

22. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя
23. Життя і творчість С.П. Галябарди
24. Творчість композитора Кристофа Глюка

25. Традиції та розвиток народного розпису

26. Життя і творчість Михайла Коцюбинського

27. Поетична творчість Юрія Клена

28. Творчість Богдана-Ігора Антонича

29. Творчість Гофмана

30. Творчість М. Старицького

31. Творчість Пантелеймона Олександровича Куліша

32. Творчість Франсуа Війона

Гибкий трек "Большое путешествие", 317 деталей.
Гибкий трек "Большое путешествие" от бренда 1Toy состоит из 317 деталей, в том числе лифта, 2 машинок, пещеры и перекрестка.
2695 руб
Раздел: Треки без запуска
Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Українська література 19 століття

34. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

35. Функціональні проби та фізична працездатність

36. Музична творчість Степового

37. Метрологія та взаємозамінність

38. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті
39. Наукова творчість
40. British painting in the 17-18th centuries (Британская живопись 17-18 вв.)

41. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

42. Абсолютизм в России 17-18 век

43. Культура России 17 - 18 век. Обмирщение. Расширение культурных связей с Европой

44. Присоединение российских земель в 17,18,19 веках

45. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

46. Право України другої половини XVII-XVIII ст.

47. Быт правящей династии на рубеже 17-18 веков

48. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды

49. Еміграція українців у кінці ХІХ–початку ХХ століття

50. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття

51. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

52. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття

53. Побут міського населення наддніпрянської України в 1950-80-х рр. ХХ століття

54. Селянські податки на Україні в ХІХ – поч. ХХ століття
55. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття
56. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

57. Духовна культура українського народу

58. Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття

59. Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття

60. Розвиток мистецтва України

61. Етнічна культура українського народу

62. Героїчне минуле українського народу в ранній творчості Т.Г. Шевченка

63. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

64. Мир, стабільність і законність у першій половині ХХІ століття

Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви
Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки
Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр

65. Релігія в житті українського народу

66. Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття

67. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття

68. Різноманіття тваринного світу України

69. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

70. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури
71. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.
72. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

73. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

74. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

75. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

76. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

77. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

78. Видання в Україні навчальної літератури (історія і сучасність)

79. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

80. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие
Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки

81. Українська народна пісенність

82. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

83. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

84. Українські легенди про походження та характеристичні особливості деяких народностей

85. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

86. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії
87. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні
88. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

89. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

90. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

91. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

92. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

93. Виникнення та формування українського етносу

94. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

95. Походження людини та її поява на території України

96. Декабристський рух та його поширення на Україні

Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

98. Лекції з української та зарубіжної культури

99. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.