Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Изучение поверхности полупроводника с помощью сканирующего электронного микроскопа

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

РЕФЕРАТ Дипломна робота: 43 сторінок, 12 малюнків, 1 таблиця, 6 джерел. Об`єктом дослідження є поверхня металевих та напівпровідникових матеріалів за допомогою скануючого електронного мікроскопа. Методикою досліджень являється реєстрація вторинних електронів та фотонів. Результати досліджень можуть бути застосовані працівниками, які займаються дослідженнями в області напівпровідникових матеріалів. RESUME he gradua io research “Usi g he Sca i g Elec ro Microscopy for diag os ics of a surface of semico duc ors ” – 2003, s ude Lyashe ko O.A. (D U, physical facul y, gr. FP-98-1, depar me of op oelec ro ics) leader Klime ko V.V. he work is i eres i g for researchs he semico duc or researches. Bibliography pages 43, ables 1, Images 12.Тема: Изучение поверхности полупроводника с помощью сканирующего электронного микроскопаЗміст.Реферат 4 Resume 5 Вступ. 7Розділ І. Літературний огляд 8 1. Одержання і керування потоком електронів 8 2. Електростатичні лінзи 10 3. Магнітні лінзи 14 4. Електронно-оптичні дослідження матеріалів 15 5. Звичайний просвітлюючий електронний мікроскоп 16 1. Електронна оптика 16 2. Зображення 18 3. Дозволяюча здатність 19 6. Растровий електронний мікроскоп. Загальні відомості 21 7. Растровий електронний мікроскоп. Технічні відомості 23 1. Застосування 23 2. Принцип дії 23Розділ ІІ. Постановка задачі 26Розділ ІІІ. Експериментальна частина 27Висновки 31Розділ ІV. Охорона праці 32 1. Заходи електробезпеки та пожежобезпеки при роботі з електронним мікроскопом 32 1.1 Забезпечення безпеки при роботі на електроустановках 32 2. Причини виникнення пожеж при роботі з електронним мікроскопом 37 2.1 Причини виникнення короткого замикання (КЗ). Термічна та електродинамічна дія КЗ. Профілактика КЗ 37 2.2 Причини виникнення перевантаження та їх профілактика 39 2.3 Причини виникнення перехідних опорів та їх профілактика 40Література 43Вступ. Електронні пучки одержали широке практичне застосування в приладах електронної мікроскопії. Використовуючи джерела вільних електронів і різні типи лінз, фокусуючих чи дефокусуючих пучки електронів, сконструйоване велике число аналогів оптичних пристроїв. Фізичні основи електронно-оптичних приладів були закладені майже за сто років до створення електронного мікроскопа ірландським математиком У.Р. Гамильтоном, що установив існування аналогії між проходженням світлових променів в оптично неоднорідних середовищах і траєкторіями часток у силових полях. Перспективність застосування електронної оптики стала ясна після висування в 1924 р. гіпотези про хвилі де Бройля. Завдяки надзвичайно малій довжині хвилі електронів, межа дозволу, що характеризує здатність приладу відобразити роздільно дрібні, максимально близько розташовані деталі об'єкта, в електронного мікроскопа складає 2-30 А. Це в кілька тисяч разів менше, ніж для оптичного мікроскопа. Перше зображення об'єкта, сформоване пучками електронів, було отримано в 1931 р. німецькими вченими М. Кноллем і Э.Руска.РОЗДІЛ (. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД 1. ОДЕРЖАННЯ І КЕРУВАННЯ ПОТОКОМ ЕЛЕКТРОНІВ Необхідною умовою переміщення електронів у виді пучка на велику відстань є створення на їхньому шляху вакууму, оскільки в цьому випадку середня довжина вільного пробігу електронів між зіткненнями з газовими молекулами буде значно перевищувати відстань, на яке вони повинні переміщатися.

Для цих цілей досить підтримувати в робочій камері вакуум приблизно 10-4 Па. Джерелом електронів служить метал (звичайно вольфрам), з якого після його нагрівання в результаті термоелектронної емісії випускаються електрони. За допомогою електричного поля потік електронів можна прискорювати і сповільнювати, а також відхиляти в будь-яких напрямках, використовуючи електричні і магнітні поля. Схема керування потоком електронів представлена на мал.1. Джерелом електронів служить катод, що підігрівається, К. Керуюча сітка 4 формує і прискорює (чи сповільнює) потік електронів. У поперечному електричному полі, напруженість якого Е, електрон здобуває за час руху в ньому імпульс (1)де m – маса електрона, V – рівнобіжна вектору Е складова швидкості електрона, е – заряд електрона. При цьому кут відхилення електрона від первісного напрямку руху складе q: (2)тут V(- складова швидкості електрона, перпендикулярна Е. При влученні електрона в магнітне поле, індукція якого В перпендикулярна швидкості електрона (мал.1), він під дією сили Лоренца буде рухатися по спіралі, радіус якої - відповідно рівнобіжна і перпендикулярна магнітному полю складова швидкості електрона. 2. ЕЛЕКТРОСТАТИЧНІ ЛІНЗИ Аналогію між переломленням світлових променів і пучка електронів ілюструє мал.2. На мал.2а промінь світла після входу в оптично більш щільне середовище після переломлення на границі роздягнула наближається до нормалі до поверхні. Кути падіння i та переломлення r зв'язані законом переломлення: (4)де 1 і 2 – абсолютні показники переломлення першого і другого середовищ відповідно; V1 і V2 – швидкості світла в цих середовищах. Електронний аналог закону переломлення показаний на мал. 2б. Електрон після входу в область більшого потенціалу (2 наближається до нормалі до еквіпотенціальної поверхні в результаті зменшення, складова його швидкості, уздовж нормалі до цієї поверхні. З умови сталості поперечної складовий швидкості випливає (5б) Розглянутий фізичний механізм зміни траєкторії електрона при русі в електростатичному полі справедливий для будь-якої форми еквіпотенціальних поверхонь. У будь-якому випадку, при перетинанні електроном еквіпотенціальної поверхні з області меншого потенціалу в область більшого потенціалу траєкторія електрона відхиляється до нормалі до еквіпотенціальної поверхні в даній крапці (мал.2в). Якщо змінити напрямок градієнта електричного поля на протилежне, тобто електрон буде переміщатися з області більшого потенціалу в область меншого потенціалу, траєкторія електрона відхиляється в протилежну сторону. Змінюючи конфігурацію еквіпотенціальних поверхонь щодо вектора швидкості електронів, можна формувати траєкторію їхнього руху по необхідному законі. Таким чином, еквіпотенціальні поверхні електростатичного поля можна приблизно вважати аналогами границь оптичних середовищ з різними показниками переломлення, тобто лінзами. Така аналогія наводить на думку, що найпростішу електростатичну лінзу можна зробити, якщо взяти два порожніх провідних циліндри, помістити їх близько друг до друга і прикласти між ними різниця потенціалів (1 - (2. Еквіпотенціальні поверхні в зазорі між цими циліндрами будуть згинатися, як показано на мал.3

, оскільки нормаль до осі лінзи складова сили, що діє на вільний заряд, поблизу стінок більше, ніж у середині циліндрів. Це розходження обумовлене наявністю вільного від зарядів зазору між кінцями циліндрів. Ступінь впливу зазору і, отже, кривизна еквіпотенціальних поверхонь залежать від довжини циліндрів. У випадку, коли циліндри мають нескінченну довжину, еквіпотенціальні поверхні являються рівнобіжними одна одній. 3. МАГНІТНІ ЛІНЗИ Принцип фокусування електронного променя неоднорідним магнітним полем короткої котушки ілюструє мал.4. У загальному випадку вектор швидкості електрона V спрямований під деяким кутом до осі котушки (лінії ОС). Розкладемо вектор швидкості електрона в крапці А (мал.4) на осьову і радіальну складові (Vz і Vr відповідно). Відповідні складові вектора індукції магнітного поля В в цій крапці позначимо Вz і Вr. Вектори Vz і Вr обумовлюють складову сили Лоренца F( (мал. 4, праворуч, угорі). Сила F( викликає обертання електронів навколо осі ОС, тобто з'являється азимутальна складова швидкості V(, що разом з Вz утворить силу Fr, спрямовану до осі котушки. Неважко переконатися в тім, що після перетинання площини СО1СО2, незважаючи на зміну напрямку радіальної складової магнітного поля на протилежне, поперечна сила F( як і раніше відхиляє електрони до осі ОС. Змінюючи індукцію магнітного поля, можна домогтися перетинання траєкторій всіх електронів у крапці З, забезпечуючи тим самим фокусування електронного потоку. За допомогою аксіального магнітного поля можна зробити і товсту магнітну лінзу (у товстій магнітній лінзі всі траєкторії електронів розташовуються усередині). 4. ЕЛЕКТРОННО-ОПТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ Історично першим був виготовлений просвітлюючий електронний мікроскоп (ПЕМ), у якому електрони, після проходження через об'єкт, попадають на електронну лінзу, що формує збільшене зображення об'єкта. Оптична схема ПЕМ цілком еквівалентна відповідній схемі оптичного мікроскопа, у якому світловий промінь заміняється електронним променем, а оптичні лінзи чи системи лінз заміняються електронними лінзами чи системами електронних лінз. Достоїнством ПЕМ є велика дозволяюча здатність. Основний недолік зв'язаний з тим, що об'єкт дослідження повинний бути дуже тонким (звичайно тонше, ніж 0.1 мкм). Крім того, у ПЭМ використовують електрони великої енергії. У залежності від досліджуваного матеріалу електрони прискорюють до кінетичної енергії в діапазоні від декількох КэВ до декількох МэВ. Це приводить до нагрівання зразка аж до його руйнування. 5. ЗВИЧАЙНИЙ ПРОСВІТЛЮЮЧИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ МІКРОСКОПЗПЕМ багато в чому подібний світловому мікроскопу, але тільки для висвітлення зразків у ньому використовується не світло, а пучок електронів. У ньому є електронний прожектор, ряд конденсорних лінз, об'єктивна лінза і проекційна система, що відповідає окуляру, але проектує дійсне зображення на люмінесцентний екран чи фотографічну пластинку. Джерелом електронів звичайно служить катод, що нагрівається, з чи вольфраму гексаборида лантану. Катод електрично ізольований від іншої частини приладу, і електрони прискорюються сильним електричним полем.

Глава XII 1 Закрытая зона пригорода Гейсвилла, штат Флорида, 21 ноября 2003 года, 12 часов дня Полковника Кертиса и Артура Шислера встретил руководитель лабораторного комплекса Ганс Мейер. Директор ЦРУ предложил полковнику подождать его, а сам уединился с Мейером в его кабинете. Через несколько секунд в кабинете повисло слоистое облако сигарного дыма. Мейер взял со стола лист бумаги. — Мы получили отчет срочно проведенной экспертизы из университета редкометаллической промышленности, куда отсылали тонкий срез металла с нижней части идола. — Мейер взял другой лист. — Вот это отчет из лаборатории центра по изучению минерального сырья и университета авиаматериалов. Их данные совпадают с нашими. Мы использовали, в частности, сканирующие электронные микроскопы, спектрометрические установки и метод лазерного анализа. В металле обнаружено 24 элемента из периодической таблицы, большинство которых в природе вместе не встречаются. — Состав радиоактивен? — спросил Шислер. — Нет. Но обладает свойством магнита. Если конкретно, то идол представляет собой композитный, армированный железокремниевыми волокнами сплав на матрице металлического стекла. — Я ничего не понял

1. Как можно с помощью Интернета изучать на уроке басни?

2. О платном характере рекламы и раскрытии в ней заказчика как признаках рекламы

3. Как школа должна оказывать помощь неудачникам

4. О том, как вращать текст с помощью Delphi

5. Как ускорить компиляцию с помощью предкомпилированных заголовков в С++ Builder

6. Радиоволновые, радиационные методы контроля РЭСИ. Методы электронной микроскопии
7. Социально-психологический тренинг общения как форма оказания психологической помощи военнослужащим
8. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней

9. Как студенту перваку дожить до диплома, не испортив нервов

10. ДЭНС-ТЕРАПИЯ как новый и современный метод лечения в медицине

11. Методы измерения твердости материалов по Виккерсу, Бринеллю, Роквеллу

12. Медитация как метод изменения сознания

13. Символдрама как метод коррекции тревожности у детей младшего школьного возраста

14. Предмет экономической социологии как отрасли социологии. Метод социометрических измерений. Сущность и область применения

15. Диалектика как метод исследователя и практика

16. Системный подход как метод познания мира

Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

17. Сценарный подход как метод анализа проектных рисков

18. Инфляция и методы борьбы с ней

19. Как изучать историю cоветского общества?

20. Графические материалы как источник по истории архитектуры помещичьей и крестьянской усадеб в России XVII в.

21. "Что же такое жизнь, как не машина, которую приводят в движение деньги?"

22. «Как прекрасна земля и на ней человек!»
23. "Отчего люди не летают так, как птицы?"
24. Персонаж как объект аксиологического описания (на материале рассказов В. М. Шукшина)

25. Моделирование как научный метод познания

26. Гормональная контрацепция как метод реабилитации после абортов

27. Как руководить людьми, не вызывая агрессии

28. Ниша рынка: что это и как в нее устроиться

29. Конфликт как метод управления в кризисной ситуации

30. Генно-инженерные методы как новый биотехнологический подход в аграрном секторе США

31. Лекция как один из методов обучения на третьей ступени общего среднего образования, методика её подготовки и чтения

32. Элементы проблемного обучения как метод и средство мотивации учения при изучении темы физики

Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые

33. Видео практикум как активный метод развития профессионального мышления студентов

34. Тестирование как метод педагогического контроля

35. Предпринимательское право как наука. Предмет и метод

36. Я-центризм. Как помочь другим оценить Вас или методы самосохранения

37. Кинезиология как Метод решения психологических проблем

38. Групповая терапия как метод восстановления депрессивных пациентов
39. Психология в Интернете, и какая от нее польза психологу
40. Метод проектов как средство реализации личностно ориентированного подхода при изучении иностранных языков

41. Формы и методы предъявления задач на уроках физике на материале изучения темы "Изменение агрегатных состояний вещества"

42. Как повысить интерес учащихся к учебному материалу

43. Как не ограбить самого себя, заказав маркетинговое исследование

44. Каких женщин не любят мужчины

45. Анкетный опрос как метод сбора социальной информации

46. Версия, как метод планирования при расследовании преступлений

47. Имитационное биомеханическое моделирование как метод изучения двигательных действий человека

48. Личность как объект философского изучения Ницше: по материалам ранних работ

Настольная игра "Баскетбол".
Задача - забить мяч в корзину соперника, используя клавиши по краям игры. Клавиши управляют бойками в отверстиях поля, с помощью которых
620 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Горшок надувной дорожный "PocketPotty" со сменными пакетами.
Горшок Pocket Potty от торговой марки Roxy-kids станет незаменимым аксессуаром дома, на прогулке или в длительной поездке с малышом.
560 руб
Раздел: Горшки обычные
Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки

49. Эксперимент как метод научного познания

50. Мысль и мышление как невозможность: мысль – не откуда, а куда

51. Системный подход как метод познания мира

52. Как составить финансовый отчет, чтобы не заметить миллиард

53. Моделирование как метод научного познания

54. Структура капитала как метод защиты от враждебного поглощения
55. Как не прогореть на рекламных расходах
56. Как не «погореть» при проверке пожарной безопасности

57. О том, как не было эволюции и в животном мире

58. Морфодинамический анализ как метод для целей градостроительного планирования

59. Можно ли прогнозировать устойчивость подземных выработок, не спускаясь в шахту

60. Бизнес-план как метод осуществления финансово-экономической деятельности предприятия

61. Развитие бенчмаркинга как метода управления маркетингом на предприятиях

62. Музыка. С какого возраста и чему можно и нужно учить малышей?

63. Инструментальные методы оценки качества текстильных материалов

64. Как не стать рабами информационных технологий

Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

65. Ювенальная юстиция как преемница методов Павлика Морозова

66. Опрос - как метод исследования в социологии

67. Как вы считаете, можно ли говорить о кризисе морали в современном российском обществе

68. Прагматика термина как семиотическое свойство (на материале русской лингвистической терминологии)

69. Перестрахование и сострахование – как методы обеспечения финансовой устойчивости

70. Как выжить, не будучи сильнейшим?
71. Документация как элемент метода бухгалтерского учета
72. Аудит как метод исследования

73. Контент-анализ как метод исследования

74. Как можно классифицировать информационные системы по степени автоматизации?

75. Оценочная семантика языковых единиц как отражение ментальности личности (на материале романа Ф.М. Достоевского "Идиот")

76. Выручка от реализации продукции, работ и услуг как основной источник денежных средств предприятий, особенности ее формирования и использования в рыночных условиях хозяйствования (на материалах ТКУП "Столичный")

77. Фальсификация товара и методы борьбы с ней

78. Гигиена полости рта как метод профилактики заболеваний пародонта

79. Иммобилизованные БАС как основа создания ЛФ нового поколения. Примеры носителей. Методы

80. Материалы к созданию метода реконструкции лица по черепу

Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов

81. Психологические методы управления организацией на материалах ОАО "Гомельского завода пусковых двигателей им. П.К. Пономаренко"

82. Страхование как метод управления риском в организации

83. Игра как метод коррекции затрудненного общения

84. Игровые методы как средство активизации познавательной активности на уроках английского языка

85. Метод тестирования как средство педагогического контроля обученности старшеклассников

86. Обучение рассказыванию как метод формирования связной речи у детей с общим недоразвитием речи
87. Прогулки как метод развития двигательной активности дошкольников
88. Дидактическая игра как метод развиваюшего обучения

89. Некорректные технологии как основа "чёрного PR" и методы противодействия

90. Терроризм в Ирландии как метод политической борьбы

91. Акустические методы контроля материалов

92. принципы и методы отбора образцов, проб и выборок при исследовании свойств текстильных материалов

93. Арттерапия, как метод терапевтического воздействия

94. Понятие и история развития социально-психологического тренинга как сферы деятельности и научно-практического метода

95. Рисуночный тест-как метод психоанализа

96. Техника "констелляции греческих божеств" как метод психодрамы

Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений
Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

97. Убеждение и внушение как методы психологического воздействия (влияния) руководителя на подчинённых

98. Деструктивные технологии, как метод манипуляции сознанием людей

99. Музыкотерапия как метод психотерапии

100. Интервью как метод сбора информации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.