Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Зміст1 Політика &quo ;Управління якістю&quo ; на підприємстві (на прикладі ЗАТ КФ «Лагода») 2 Цілі &quo ;Управління якістю&quo ; на підприємстві (на прикладі ЗАТ КФ «Лагода») 3 Одна з процедур (ISO 9001:2001) – процедура „Вимірювання, аналіз і поліпшення” Висновок Список використаної літератури Вступ Останнім часом спостерігається зростання інтересу в області якості (продукції, товарів, послуг). Заснований він на декількох причинах: постійне зростання вимог до якості продуктів і послуг з боку клієнтів, жорстка конкуренція на ринку, вимоги підвищення прибутковості, зростання комплексності товарів і послуг. В даному випадку відбувається це як на виробництві, так і в області сервісу (надання різних видів послуг). Чи зв'язано це з бажанням компаній досягти кращої якості? Можливо для багатьох це є боротьбою за виживання . Так що ж таке якість? Якість - це сукупність характеристик здатних задовольнити існуючі або можливі потреби клієнта, також можливість задоволення очікувань споживачів . Зазвичай концепція якості пов'язана з продуктом, тобто товаром або послугами, які компанія проводить або поставляє. Проте у наш час якість розглядається в ширшому діапазоні. Ближче до Загального Управління Якістю, яка включає якість у всіх зовнішніх і внутрішніх процесах. Наприклад, залучення всіх учасників організації. В даній курсовій роботі будемо розглядати систему управління якістю на прикладі ЗАТ КФ «Лагода». Тому, об’єктом даної роботи буде кондитерська фабрика ЗАТ «Лагода». Дослідження даної роботи будемо проводити сходячи з трьох задач: Політика &quo ;Управління якістю&quo ; на підприємстві (на прикладі ЗАТ КФ «Лагода»); Цілі &quo ;Управління якістю&quo ; на підприємстві (на прикладі ЗАТ КФ «Лагода»); Одна з семи процедур (ISO 9001) – процедура „Вимірювання, аналіз і поліпшення” Також в роботі буде розроблена діаграма Ісікави по нової продукції – вафельні стаканчики, та доведено, що висока якість продукту забезпечує активне просування професіонального управління проектами у здійсненні проектів розвитку України у відкритому конкурентному середовищі. При цьому формується довіра інвесторів до фахівців України з управління проектами та стимулюються процеси ефективного розвитку у різних напрямках державного управління та виробництва на основі проектного підходу. Проектний підхід для турбулентної України, завдяки системі сертифікації професійних проектних менеджерів. 1 Політика &quo ;Управління якістю&quo ; на підприємстві (на прикладі ЗАТ КФ «Лагода») Політика в області якості має бути частиною загальної політики підприємства. На цьому принципі заснована найбільш популярна зараз система так званого загального спільного управління якістю — o al Quali y Ma ageme (далі — QM) . QM є не просто підходом до організації процесів планування, забезпечення і контролю якості продукції фірми і її просування на ринку. Це швидше підхід до створення нової моделі формування якості і методології якості взагалі . Проводити політику управління якістю для ЗАТ КФ «Лагода» означає, що всі функції і всі рівні, від топ менеджера до операторів, залучені в роботи за якістю.

Основним принципом цієї роботи з'являється розповсюдження політики якості від топ менеджера компанії вниз до підлеглих. Так само коли йде мова про контроль якості мається на увазі не тільки контроль на специфічному рівні, але і контроль за поліпшенням на підприємстві. Топ менеджер винен стежити за розповсюдженням якості зверху - вниз. Завдання топ менеджера поширювати роботи за якістю, при цьому необхідно розглядати і відвідувати кожен відділ (підрозділ) для перевірки чи правильно зрозуміли цілі, принципи, і плани, і також перевіряти їх виконання. Таким чином, це тип аудиту якості, який виконує ТОП менеджер і який часто відповідає президентському аудиту. Тренінг по управлінню якістю в компанії обов'язковий для кожного. У доповненні до того, що існує усередині компанії, можливі і повинні заохочуватися велика кількість зовнішніх тренінгових програм і курсів. Так, наприклад, топ-менеджмент (вище керівництво) ЗАТ КФ «Лагода» повинно забезпечити, щоб аби політика в області якості (згідно ISO 9001:2000): а) відповідала цілі організації; б) містила утримувала зобов'язання по задоволенню вимог і постійного поліпшення покращання результативності системи управління якістю; в) була основою для встановлення і перегляду цілей в області якості; г) була поширена і зрозуміла на всіх рівнях в організації; д) аналізувалася з погляду її постійної придатності. А, цілі у сфері якості мають бути вимірюваними і узгодженими погодженими з із політикою в області якості. Вище керівництво повинне із із запланованою періодичністю (наприклад, щомісячно) аналізувати систему управління якістю, що існує наявний на фабриці, для забезпечення її постійної дієвості, адекватності і результативності. Аналіз повинен охоплювати оцінку можливостей спроможностей поліпшення покращання і визначення потреби в змінах системи управління якістю, зокрема політики і цілей в області якості. Причому, всі ланки ЗАТ КФ «Лагода» повинні постійно покращувати результативність системи управління якістю, застосовуючи політику і цілі в області якості, результати аудитів, аналіз даних, дії, що коректують і застережливі , а також аналіз з боку керівництва. Згідно стилю керівництва на основі принципів QM – керівники мають ключі джерела до вдосконалення фабрики. Керівництво повинне очолити, наприклад, реорганізацію діяльності компанії, і не формально, для адміністративної ваги. Воно має бути мотивоване до впровадження нової системи, вірити в цінність нової моделі, але та в теж також час знати і розуміти цілі і цінності існуючої системи. Якість повинна інтегрувати систему управління якістю відносно мети управління компанією. Свої дії слід здійснювати у вигляді організаційно-розпорядливої документації, конкретних слів і вчинків, однозначно і виразно трактувати позицію керівництва. Стиль керівництва має бути змінний від адміністративного на кооперативний, ліберальний. Увага до клієнтів на ЗАТ КФ «Лагода» має бути основою повсякденної діяльності компанії не в помпезних гаслах, а в прагматичній, повсякденній відповідальності. Перш за все, клієнти мають бути ідентифіковані. Співробітники і насамперед керівники винні чітко знати, хто є споживачами продукції ЗАТ КФ «Лагода».

Потім слід визначити потреби клієнтів і розробити систему показників, визначити ступіньзадоволеності клієнтів солодкою продукцією КФ «Лагода». Після цього необхідно розробити систему показників, яку слід покласти в основу мотивації співробітників і управління компанією в цілому , як основний індикатор успіху. Велику роль в підвищенні ефективності взаємодії з із клієнтами грає система комунікації з із ними. Це припускає передбачає , що інформаційна система компанії має бути сумісною з інформаційними системами основних клієнтів. При цьому ЗАТ КФ «Лагода» планується планерує досягнення не тільки не лише традиційних виробничо-господарських цілей, але і таких, які до останнього часу донині вважалися за невідчутні і невимірні незмірні : рівень задоволення споживачів, позитивний діловий образ зображення компанії, престиж торгових торгівельних марок кондитерської фабрики – печиво в глазурі, вафлі листові, вафельні стаканчики скляночки і інших старих і нових торгових торгівельних марок ЗАТ КФ «Лагода». У політиці ЗАТ КФ «Лагода» існує делегування більшої відповідальності на нижні рівні управління. При цьому не забувають, що співробітники мають бути спеціально підготовлені для ухвалення прийняття цієї нової для них відповідальності – пройти сертифікацію в галузі якості. При збільшенні відповідальності робіт рядових співробітників зростає роль зворотного зв'язку, стає основній складовій інформаційної системи управління. Природно, такий підхід не припускає передбачає відсутність регулярного менеджменту, але та залишає для вищих рівнів управління більше часу для вирішення стратегічних завдань задач . Окрім крім цього, важливу поважну роль грають соціальні і психологічні чинники фактори . Самоконтроль і контроль з боку колег працює ефективніше, ніж формальний контроль зверху. Для того, щоб нова система робіт на ЗАТ КФ «Лагода» здійснювалася ефективно, необхідно, щоб аби вона була закріплена у відповідній системі мотивації фабрики, яка б заохочувала належну поведінку і обмежувала несумлінне їх виконання. Формальні нагороди винагороди і визнання зізнання повинні гармонувати гармоніювати з із неформальними. Таким чином, система управління якістю глибоко укоріняється (інтегрується) в загальну спільну систему управління, яка підтримується системою мотивації, а вона, у свою чергу своєю чергою , закріплюється в системі цінностей фабрики, тобто в організаційній культурі. Одним з дієвих інструментів підвищення якості і поліпшення покращання системи управління, є з'являється визначення і використання кращого досвіду досліду інших компаній – бенчмаркинг . У аналітичному бюро маркетингового відділу ЗАТ КФ «Лагода» ця діяльність складається з визначення процесів, які передбачається припускається покращувати, моделювання власних процесів, використання кращого досвіду досліду інших компаній, а також аналізу і формулювання висновків, використання отриманих результатів. Таким чином, політика якості (Quali y policy) описує бачення і забезпечує необхідним керівництво, для того, щоб бізнес досяг даного бачення. 2 Цілі &quo ;Управління якістю&quo ; на підприємстві (на прикладі ЗАТ КФ «Лагода») Основні цілі управління якістю – рівень і стан якості продукції з урахуванням економічних інтересів виробника і споживача, а також вимог безпеки і екологічності продукції.

У зв'язку з тим, що багато людей втекло у ліси, перепис населення не відбувся. 1259 рік. Олександр Невський вдруге привів татаро-монгольські війська й чисельників до Новгорода. Місто було повністю оточене й блоковане. Під страхом повного знищення Орда таки підкорила стародавній Новгород. Князь Олександр виконав своє «велике призначення». Скільки того разу загинуло новгородців, російські «оповідачі історії» замовчують. 1262 рік. Татаро-монгольські війська придушили бунт у суздальській землі, що спалахнув на ґрунті невдоволення при зборі данини. Князь Олександр брав особисту участь у придушенні бунту в Ростові, Володимирі, Суздалі, Ярославлі. Однак монгольські баскаки лишилися незадоволень Олександра терміново викликали в Орду, і оскільки було пролито татаро-монгольську кров, князь із Сараю живим не повернувся. На той час анди Сартака серед живих уже не було. Хоч як намагався Олександр Невський вислужитися й догодити Золотій Орді, але закінчив життя, як і батько. Не слід забувати, що з 11 років свого служіння татаро-монголам на престолі великого князя Олександр не менше 5 років провів у Золотій Орді, ретельно осягаючи татаро-монгольські звичаї та науку управління улусом

1. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

2. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

3. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

4. Стратегічне планування і управління на підприємстві

5. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

6. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві
7. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.
8. Організаційна структура управління персоналу підприємства

9. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

10. Управління продуктивністю організації

11. Японський досвід в управлінні якістю продукції

12. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

13. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

14. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

15. Управління ціновою політикою підприємства

16. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Табурет "Престиж" с ободом.
Табурет на 4-х опорах с ободом, диаметр трубы 20 мм. Прочный каркас. Защитные вставки на ножках. Удобное хранение. Мягкое сиденье.
599 руб
Раздел: Стулья
Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее

17. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

18. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

19. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

20. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

21. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

22. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств
23. Управління корпоративною власністю підприємства
24. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

25. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

26. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

27. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

28. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

29. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

30. Управління утворенням прибутку підприємства

31. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

32. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные
Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Звонго!".
"Звонго" – безумно притягательная игра! В маленькой яркой сумочке всё необходимое для звонкой игры: волшебная магнитная палочка
1262 руб
Раздел: Классические игры

33. Організація облікової політики підприємства

34. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

35. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

36. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

37. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

38. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)
39. Асортиментна політика підприємства
40. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

41. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

42. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

43. Аналіз стартегічного управління підприємством

44. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

45. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

46. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

47. Організаційна структура управління підприємством

48. Персонал як об’єкт управління організації

Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (mega).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
708 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее

49. Стратегічне управління підприємством

50. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

51. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

52. Управління сільськогосподарськими підприємствами

53. Формування організаційних структур управління підприємством

54. Эфективність управління підприємством
55. Людина як суб’єкт і об’єкт політики
56. Політологія як наука і політика як суспільне явище

57. Політика, як суспільне явище

58. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

59. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

60. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

61. Управління фінансовою санацією підприємства

62. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

63. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

64. Антикризове управління підприємством

Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Настольная игра "Спящие королевы" (делюкс).
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
961 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

66. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

67. Роль контролінгу в системі управління підприємством

68. Фіскальна політика як інструмент стабілізації

69. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

70. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
71. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності
72. Національна політика СРСР в роки перебудови

73. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

74. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

75. Ділові взаємовідносини в апараті управління

76. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

77. Рішення в системі управління

78. Системний підхід до управління персоналом фірми

79. Управління затратами

80. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки
Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

81. Податок на прибуток підприємств

82. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

83. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

84. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

85. Правовий статус підприємств

86. Організаційна система управління природокористуванням України
87. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
88. Організація оплати праці на підприємстві

89. Реструктуризація підприємств

90. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

91. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

92. Процентна політика комерційного банку

93. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

94. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

95. Інформаційна політика України

96. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло
Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки

97. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

98. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

99. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.