Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Автоматизована система обліку праці та зарплати

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

1.1 Постановка задачі Основними завданнями обліку праці та зарплати є правильне визначення виробітку робітника і часу, затраченого на виконання робіт, отримання відомостей про виконання норм кожним працівником, точне й своєчасне нарахування заробітку кожного робітника, систематичний контроль за правильністю використання фондів заробітної плати та ін. Основними передумовами автоматизації цієї ділянки бухгалтерського обліку є велика різноманітність форм вхідних та вихідних документів, висока трудомісткість збору, реєстрації та обробки інформації, багатогранність розв’язуваних задач та їх значимість, масовість вхідної інформації для нарахування заробітної плати та утримань‚ складність виконуваних розрахунків. В народному господарстві України використовуються відрядна‚ погодинна та інші форми оплати праці. При відрядній формі оплата проводиться за кожну одиницю продукції або за виконаний об’єм робіт, при погодинній формі - за фактично відпрацьований час відповідно з окладом (або тарифною ставкою) працівника. Для автоматизованої обробки інформації по обліку праці та зарплати використовуються три групи первинних документів: довідкові, оперативні та документи для внесення змін. Довідкові документи містять дані про працівника, систему оплат праці та інші відомості, потрібні для повного автоматизованого розрахунку заробітної плати. До основних довідкових документів відносяться особовий рахунок працівника, наказ про прийняття на роботу, наказ про звільнення з роботи, накази про переміщення, виконавчі листи та ін. Оперативні документи служать для відображення поточної інформації. Основними оперативними документами є: табель обліку робочого часу і нарахування заробітної плати (форма № 13.1) - ведеться для працівників із погодинною оплатою праці; наряд на відрядну роботу (форма № 13.2) відображає склад виробничого завдання для виконання кожним робочим визначеної роботи на протязі розрахункового періоду; єдиний наряд бригади (форма № 13.3) використовується при бригадній формі організації праці. Зворотна сторона документа відображає склад бригади та її виробіток; листок тимчасової непрацездатності; наказ про надання чергової відпустки. Документи про внесення змін необхідні для здійснення корекції масивів машинних носіїв, створених на основі документів перших двох груп. Якщо документи перших двох груп є в основному типовими формами, то документи третьої групи мають індивідуальний (внутрішній) характер і розробляються кожним підприємством, організацією чи установою. При автоматизованій обробці інформації по обліку праці й зарплати передбачено використання кодів: категорій та професій робітників, режимів роботи робочих і службовців, видів оплат та утримань, синтетичних рахунків та субрахунків аналітичного обліку та ін. В Прикарпатській асоціації розвитку краю використовується погодинна система оплати праці. Заробітна плата при цьому обчислюється на основі документів про фактично відпрацьований час і документів‚ які містять різного роду доплати та утримання. 1.2 Вхідна інформація Вхідною для даної задачі є інформація первинних документів - нарядів на виконання відрядних робіт форми № 13.2

або форми № 13.3. Дані з цих первинних документів вводяться з клавіатури ПК і записуються на ТМД у файл ZARPLA A.DA . Структура запису вхідного файлу представлена в таблиці 1. Таблиця 1 Структура запису файлу ZARPLA A.DA Назва реквізиту Ідентифікатор Значність Тип даних Код підприємства SH FIRMA 2 Символьний Дата DA A 2 Символьний Шифр виробничих затрат SZVZ 4 Символьний Вид утримань KOD U R 2 Символьний Нарахована сума SUMA 7(2) Дійсний Файл має логічне ім’я ZARPLA A.DA , фізичне ім’я файлу - zarpla a.da , повне ім’я файлу C: pascal da a zarpla a.da . Організація файлу - послідовна. Ввід даних і запис їх у файл здійснює процедура VVID. Вивід записів файлу на дисплей здійснюється процедурою VYVID. 1.3 Вихідна інформація Вихідною інформацією при розв’язуванні даної задачі є відомість, форма якої представлена в таблиці 2. Таблиця 2. Відомість утримань і внесків з оплати праці Дата Підприємство Вид утримань Сума утримань MIS SH FIRMA VYD U R SUMA Всього по виду утримань SUMAvu Разом по відомості SUMApdpr Показники MIS, SH FIRMA, VYD U R, SUMA є полями записів вхідного файлу ZARPLA A.DA . Підсумки по виду утримань ( SUMAvu) обчислюються за формулою: (1) де і - кількість записів файлу ZARPLA A.DA , в яких співпадає значення показника &quo ;вид утримань&quo ; . Підсумки по підприємству ( SUMApdpr) обчислюються за наступною формулою: (2) де j - кількість записів, що мають різне значення показника &quo ;код с/г підприємства&quo ;. Відомість розподілу оплати праці за видами сільськогосподарських робіт використовується для аналізу й контролю утримань з сум заробітку, для складання статистичної звітності по праці, для складання бухгалтерських проводок та ін. Ця відомість є основою для розрахунків з бюджетом за підсумками‚ утриманими із заробітної плати робітників і службовців‚ і інших платежів до бюджету‚ іншим організаціям та окремим фізичним особам. Вихідне зведення &quo ;Відомість розподілу оплати праці за видами сільськогосподарських робіт&quo ; формується на основі даних вхідного файлу ZARPLA A.DA , просортованого по виду оплати і отриманого таким чином файлу SZARPLA A.DA . Сортування вхідних даних здійснюється процедурою SOR , формування та вивід зведення на дисплей здійснюється процедурою DRUK VIDOM. 2. Практична частина 2.1 Архітектура програми Поставлена задача реалізується програмою KURS. Програма складається з головного блоку та чотирьох процедур: VVID; VYVID; SOR ; ZVEDE YA. Запуск програми здійснюється двома способами: з головного меню інтегрованого середовища urbo Pascal шляхом вибору опції Ru (попередньо програма повинна бути завантажена в ОП - F10, File, Ope , KURS.PAS); із середовища операційної оболонки or o Comma der шляхом запуску KURS.EXE (попередньо програма повинна буди відкомпільована з опцією Des i a io o Memory). Програма виводить на дисплей головного меню, котре пропонує користувачеві вибір однієї з опцій: запис даних на диск; вивід файлу на дисплей; сортування записів вхідного файлу; вивід зведення на дисплей; завершення роботи. При виборі певної опції викликається відповідна процедура програми.

Завершення роботи програми й повернення в середовище системи програмування urbo Pascal здійснюється при натисканні клавіші Esc, або при виборі опції &quo ;Завершення роботи&quo ;. Програма формує на жорсткому диску файл послідовного доступу ZARPLA A.DA , сортує записи цього файлу з без утворення нового дискового файлу і на основі даних файлу ZARPLA A.DA формує та виводить на екран дисплею відомість утримань і внесків з оплати праці. Наведемо опис процедур програми KURS.PAS. Процедура VVID. Призначення - ввід даних з первинних документів і запис їх на диск у файл ZARPLA A.DA . Процедура викликається з головного меню програми при виборі пункту &quo ;Запис даних на диск&quo ; (функціональна клавіша F2). Процедура виводить на дисплей екранну форму для вводу даних з первинних документів. Ввід даних здійснюється в такій послідовності: місяць; код сільськогосподарського підприємства; шифр виробничих затрат; вид утримань; сума утримань. Після вводу запису користувачеві пропонується продовжити ввід даних, натиснувши клавішу E er, або завершити ввід, натиснувши клавішу Esc. В останньому випадку процедура припиняє роботу і повертає керування в програму. Процедура VYVID. Призначення - читання вхідних даних з дискового файлу ZARPLA A.DA та вивід їх на дисплей. Процедура викликається з головного меню програми при виборі пункту &quo ;Вивід файлу на дисплей&quo ; (функціональна клавіша F3). При ініціалізації процедури на екран виводиться екранна форма і відкривається вхідний файл ZARPLA A.DA для читання. Записи файлу зчитуються з диска один за одним і виводяться на дисплей (див. додаток 5). Процедура завершує роботу при досягненні кінця файлу ZARPLA A.DA і передає керування в програму. Процедура SOR . Призначення - сортування записів вхідного файлу ZARPLA A.DA . Процедура викликається з головного меню програми при виборі пункту &quo ;Сортування файлу&quo ; (функціональна клавіша F4). Сортування записів файлу здійснюється в пам’яті ПК методом прямого обміну. При запуску процедури записи вхідного файлу зчитуються в масив змінних, а по завершенні впорядкування переписуються у файл ZARPLA A.DA . Після запису впорядкованого масиву на диск процедура передає керування головному блокові програми. Процедура ZVEDE YA. Призначення - вивід стрічки вихідного зведення на екран дисплею. Вхідна інформація для даної процедури знаходиться у файлі ZARPLA A.DA . Виклик процедури здійснюється з головного меню програми при натисканні функціональної клавіші F7, тобто при виборі пункту &quo ;Вивід зведення на дисплей&quo ;. Дана процедура здійснює зчитування записів вхідного файлу та форматований вивід їх на друк з одночасним підрахунком підсумків по коду утримання та по коду с/г підприємства. При досягненні кінця файлу ZARPLA A.DA процедура завершує свою роботу і передає керування в програму. Блок-схема процедури представлена в додатку 3. 2.2 Опис програми Програма складена і відладжена в середовищі urbo Pascal 7.0. Опишемо призначення кожного оператора програми. На початку програми згідно з вимогами технології програмування щодо документування програм розміщено вступний коментар до програми, а решта операторів програми мають таке призначення: 001 заголовок програми 002 підключення зовнішнього модуля управління дисплеєм (Cr ) 003-008 опис структури запису вхідного файлу 009 опис типованої змінної для дискових файлів 010 опис дискового файлу zarpla a 011-015 опис робочих змінних програми 016 заголовок процедури VVID 017-019 початок процедури, опис мітки та очистка екрану 020 відкриття дискового файлу ZARPLA A в режимі запису та дозапису 021-022 присвоєння змінним і та s початкових значень 023-029 вивід екранної форми для вводу даних з первинних документів та запрошення для продовження роботи або виходу з процедури вводу 030 заголовок оператора приєднання 031 присвоєння системній змінній CheckEof істинного значення (для організації виходу з процедури при натисканні комбінації клавіш C rl Z 032 Заголовок циклу вводу 033-036 ввід значень змінних da a (дата), sh firma (код с/г підприємства), kod u r (код утримань), suma (сума утримань) 037 запис уведених даних у дисковий файл ZARPLA A 038 збільшення номера стрічки (s) на одиницю 039-044 організація вводу по сторінках: при досягненні 23 стрічки здійснюється очистка екрану (вікна вводу) 045 кінець циклу вводу даних 046 кінець дії оператора приєднання 047 закриття оперативного файлу ZARPLA A (мітка zakr) 048 кінець тіла процедури вводу вхідних даних 049 заголовок процедури VYVID 051 початок процедури 052 відкриття дискового файлу ZARPLA A для читання записів 053-060 вивід екранної форми для відображення вхідних даних 061 присвоєння змінній s (номер стрічки екранної форми) початкового значення 7 063 початок циклу вводу записів файлу ZARPLA A (поки не eof) 064 зчитування запису файлу ZARPLA A у змінну w1 065-068 форматований вивід полів прочитаного запису на екран 069 збільшення змінної позиціонування курсору на одиницю 070 кінець циклу вводу 071 кінець дії оператора приєднання 073 закриття дискового файлу 074 пауза в роботі процедури 075 кінець процедури VYVID 076 заголовок процедури SOR 077-080 опис локальних змінних процедури 081 початок процедури 082 відкриття файлу F1 для читання 083 присвоєння змінній значення‚ рівного кількості записів у вхідному файлі F1 084 зчитування записів вхідного файлу в масив змінних а 085 закриття вхідного файлу F1 086-093 впорядкування елементів масиву а методом простого обміну 094 відкриття файлу F2 для запису 095 запис елементів масиву а в файл F2 096 закриття вхідного файлу F2 097 кінець процедури сортування 101 заголовок процедури zvede ya 103 початок процедури 104 відкриття дискового файлу zarpla a для читання 105-112 вивід заголовку та шапки вихідного зведення 113 читання запису файлу ZARPLA A в змінну w1 114 заголовок оператора приєднання 115 заголовок циклу по кінцю файлу ZARPLA A (доки не eof) 116 запам’ятовування коду с/г підприємства поочного запису (sh firma) в змінній c 117 присвоєння початкових значень змінній s1, яка призначена для підрахунку підсумків по коду с/г підприємства 118 заголовок циклу по коду с/г підприємства (до тих пір c = sh firma) 119 присвоєння початкових значень змінній s2, яка призначена для підрахунку підсумків по коду утримання 120 запам’ятовування коду утримання поточного запису (kod u r) в змінній kod 121 заголовок циклу по коду утримання (до тих пір поки kod = kod u r 122 накописення підсумків по коду утримань 123 читання наступного запису дискового файлу ZARPLA A в змінну work 124 умовний оператор, котрий перевіряє, чи досягнуто кінець файлу ZARPLA A і в разі виконання цієї умови передає керування на мітку v (оператор 126) 125 кінець циклу по коду утримання 126 вивід підсумків по коду утримання 127 підрахунок підсумків по коду с/г підприємства 128 кінець циклу по підприємству (по кінцю файлу) 129-134 вивід підсумків по підприємству 133 закриття файлу ZARPLA A 134 організація паузи у виконанні програми 135 кінець процедури VYVID 137 початок головного блоку програми 138 присвоєння дисковому файлу з логічним іменем ZARPLA A фізичного імені zarpla a.d

И не случайно, что большинство россиян с одобрением встретила действия В. Путина по укреплению властной вертикали в России. Постсоветская региональная политико-административная элита начинает формироваться в начале 90-х годов. В большинстве регионов на ключевых властных постах сохранились представители бывшей партийной и советской элиты. Причем там, где в начале 90-х годов губернаторов назначал Б. Ельцин, подходя к назначению, как правило, с политическими критериями (из политиков, которые в 1991 г. выступали против ГКЧП), обнаруживалось, что почти у всех них была ахиллесова пята - они пришли во власть, не имея своей команды; власть на местах, принадлежавшая бессменному чиновничеству, сформировавшемуся по [440] большей части в советские времена, не принял их (Ельцин был вынужден некоторых губернаторов, назначенных его указами, затем отстранять от должности другими указами). С ведением системы избрания губернаторов во многих областях были избраны губернаторы, находящиеся в оппозиции к центральной власти. К этому толкала ситуация в большинстве регионов России - невыплата в срок зарплаты, ухудшение социального обеспечения

1. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

2. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

3. Облік праці та її оплати

4. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

5. Автоматизована система "Облік паспортних даних"

6. Система та процес бухгалтерського обліку
7. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії
8. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

9. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

10. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

11. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

12. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

13. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

14. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

15. Організація обліку в магазині "Світанок"

16. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

17. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

18. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

19. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

20. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

21. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

22. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства
23. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access
24. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

25. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

26. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

27. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

28. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

29. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

30. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

31. Охорона праці та техніка безпеки

32. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

Настольно-печатная игра «Прогеры».
Многоэтажная 3D-настольная игра на алгоритмы, начало программирования и логику. Поле выстраивается из трёх блоков произвольным образом —
1032 руб
Раздел: Классические игры
Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки

33. Етапи організації бухгалтерського обліку

34. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

35. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

36. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

37. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

38. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
39. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
40. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

41. Організація обліку

42. Організація обліку власного капіталу підприємства України

43. Організація обліку запасів на підприємствах

44. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

45. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

46. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

47. Організація складського обліку запасів в установах

48. Організація управлінського обліку на підприємстві

Доска Mikado для обработки рыбы, складная с рыбочисткой.
Пластиковая складывающаяся доска для чистки и филировки рыбы, в комплекте, скребок для снятия рыбной чешуи. Размеры: 48x15/25 см.
827 руб
Раздел: Пластиковые
Чехол-органайзер для спинки авто "Happy Baby".
Чехол-органайзер – аксессуар, просто незаменимый во время поездок на автомобиле, благодаря множеству вместительных карманов. Помимо
699 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, цвет: красный/желтый, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки

49. Основи бухгалтерського обліку

50. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

51. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

52. Роль обліку в управлінні підприємством

53. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

54. Сучасні моделі управлінського обліку
55. Теоритичні основи бухгалтерського обліку
56. Українська школа бухгалтерського обліку

57. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

58. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

59. Системи стрілецької зброї та засобів ближнього бою Збройних Сил та НГУ

60. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

61. Автоматизована система обробки економічної інформації

62. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

63. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

64. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Організація обліку на торгівельному підприємстві

66. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

67. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

68. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

69. Регламентація діяльності облікових працівників

70. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю
71. Автоматизована система керування заводу по виготовленню цегли
72. Автоматизована система керування потоками потужності у складнозамкнених електроенергетичних системах

73. Аналіз обліку платників податків в Україні

74. Організація обліку грошових коштів в касі

75. Характеристика системи оподаткування Кіпру та Мальти

76. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

77. Організація бухгалтерського обліку

78. Ринок праці та капіталу

79. Сучасні форми та системи оплати праці

80. Форми та системи праці. Підстави розірвання трудового договору

Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый
Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки
Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры

81. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

82. Разработка информационно-справочной системы "Зарплата по НИР"

83. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

84. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

85. Облік робочого часу працівника

86. Облік витрат на оплату праці
87. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства
88. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

89. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

90. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

91. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

92. Банківська система України та проблеми її реформування

93. Планування та фінансування заходів з охорони праці

94. Санітарні вимоги до працівників та робочого місця

95. Класифікація нервової системи та її будова

96. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Комплект постельного белья Карапуз "Угадай, кто?" (бязь, 3 предмета).
Комплект постельного белья из российской бязи. В упаковке комплект из 3 предметов, размеры: - пододеяльник: 110x140 см; - наволочка: 40x60
396 руб
Раздел: Для новорожденных
Набор кастрюль "Mayer & Boch" из нержавеющей стали (12 предметов).
Этот набор кастрюль предназначен для здорового и экологичного приготовления пищи. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали,
2460 руб
Раздел: Наборы кастрюль

97. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

98. Виробничі запаси - облік та аналіз

99. Гудвіл та його облік


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.