Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экскурсии и туризм Экскурсии и туризм

Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство освіти і науки України Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського Інститут Історії, Етнології і Права Кафедра слов’янських народів Індивідуальна навчально-дослідна робота на тему: «МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЗМІНИ ЕТІЧНОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ XVIII - ПОЧАТКУ XX СТ.» Основним завданням навчально-дослідного роботи є з’ясувати міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIIIст. початку XXст. Наприкінці XVIIIст. – початку XX ст. українські землі були до складу великої Російської Імперії. Росія активно засиляла українцями захоплені нею території. Більш того, жоден із завойовників не залучав до своїх планів місцевого населення в таких величезних масштабах, як Москва. Вона переселяла українців на загарбані землі інших народів. Важливим напрямом стало заселення наших земель росіянами, підкореними народами, наслідком чого стало падіння частки українців на своїх землях. Українську шляхту приваблювали високими посадами, титулами, нагородами, землями місцевого населення та ін. Селянам, які переселялися на нові місця, надавали землі понад 60 десятин на родину, звільняли на декілька років від податків, військової служби, надавали на пільгових умовах грошові кредити та ін. Саме завдяки таким умовам у досліджуваний нами період спостерігається переселення українців майже по всій величезній території Російської імперії. Основна маса українського етносу в межах Росії мешкала у Лівобережній і Правобережній Україні та Новоросії. Перед дослідником, який прагне простежити зміни в загальній кількості українського етносу в світі або в конкретному регіоні, виникає багато труднощів, не всі з яких він може подолати. Особливо значні труднощі перед науковцями постають при визначенні кількості українського народу в XVIII — на початку XX ст. Відомий український етнограф В. Наулко у згаданій статті подає кількість українців у світі, на території колишнього СРСР та України за 1719—1989 рр. Значний внесок у дослідження кількості українців на території колишнього СРСР та України зроблено московськими демографами. Відомо, що ревізії, тобто обчислення населення, на українських землях більш-менш систематизовано розпочалися в Російській імперії, до якої входило приблизно 80% українських земель з XVIII ст. Для нас більший інтерес становлять матеріали ревізій XVIII, ніж XIX ст. Переписи XVIII ст. містили в собі дані про кількість представників багатьох національностей, які мешкали на території Російської імперії, в тому числі й про українців. До IV ревізії (1782 р.) українське населення не обкладалося подушним податком, а оскільки це було майже головною метою ревізій, то вони раніше і велися не зовсім сумлінно. У маніфесті щодо проведення IV ревізії зверталася особлива увага на українців, які вперше в Росії переписувались на загальних умовах. На жаль, матеріали цієї ревізії не можна порівнювати з наступними, адже до неї не увійшло населення Правобережної України, яке було приєднане до складу Росії за II і III поділами Речі Посполитої в 1793 і 1795 рр.1 Загальновідомо, що на кількість українців Правобережжя значною мірою вплинув потік переселенців з цієї території в другій половині XVIII ст.

у Новоросійську губернію і на Північний Кавказ. Тому для порівняння змін кількості населення можна брати кількість українців по V ревізії 1795 р. і за переписом 1897 р. Слід підкреслити, що V ревізія була останньою, в якій виділялися українці як окремий етнос. Уже наступна, VI ревізія (1811 р.) не передбачала обліку українців, які враховувалися разом із росіянами і білорусами. Це один з напрямів русифікації слов'янського населення Росією. Окремо виділялися лише євреї, іноземні колоністи та народи Сибіру. Національна приналежність відновлюється лише за Всеросійським переписом 1897 р. Складність полягає в тому, що за переписом 1795 р. обчислювалося лише чоловіче населення (ревізька душа). У XVIII—XX ст. українці компактно проживали на своїх рідних споконвічних землях. Протягом XVIII — початку XX ст. ці землі входили до складу Російської та Австро-Угорської імперій. До Російської імперії входили Лівобережна та Правобережна Україна і так звана Новоросія; до Австро-Угорської — Східна та Західна Галичина, Буковина та Закарпаття. Кількість українців на землях двох імперій за період, що охоплює початок XVIII ст. — перше двадцятиріччя XX ст. підрахував відомий московський демограф В. М. Кабузан разом з С. І. Брук (табл.1). Таблиця 1. Розселення українців у Російській та Австро-Угорській імперіях на початку XVIII і в XX ст. у кордонах кінця XIX ст. (тис. осіб, % до населення регіону) Регіони, губернії (округи) І ревізія 1719 р. V ревізія 1795 р. X ревізія 1858 р. Переписи 1897-1900 рр Переписи 1910-1917 рр. тис. осіб % тис. осіб % тис. осіб % тис. осіб % тис. осіб % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 І. Російська імперія 4449,8 16,4 8163,7 17,5 13320,8 16,4 22380 17,5 31022 17,3 1. Європейська частина Росії 4449,8 18,6 8125,2 20,3 12911,8 19,2 20749,6 19,7 27303,3 18,9 Центрально-Промисловий район 9,8 0,1 13,8 0,1 Центрально-Землеробський район 262,2 8,5 698,3 11,6 1169,2 11,9 1456,6 11,4 1974,6 11,2 Північний — — — — — — 0,1 — 0,2 - Озерний 7,5 0,2 2,9 0,1 Середнє Поволжя 0,7 ОД 0,5 — 6,9 11,9 3,1 0,1 12,8 0,2 Нижнє Поволжя — — 70,8 5,3 200,5 5,5 401,7 6,5 545,7 6,3 Північне Приуралля 2,0 — 6,9 од Південне Приуралля — — 2,8 0,5 20,5 1,0 46,5 1,2 6,0 0,1 Білорусія та Литва 181,0 4,9 224,7 4,4 278,5 4,3 380,6 3,3 169,8 ІД Прибалтика 1,2 0,1 1,5 0,1 Лівобережна Україна 1755,4 95,9 3121,6 93,1 4405,1 90,4 6118,7 80,3 8176,9 81,6 Правобережна Україна 2138,0 86,0 3006,0 87,9 4123,7 79,0 7357,5 76,9 9363,6 77,8 Новоросія 7,5 1,6 848,3 52,5 2255,0 45,9 4628,9 42,9 6568,9 41,3 Царство Польське 105,0 5,7 152,2 5,2 452,4 8,5 335,4 3,6 463,7 3,5 2. Казахстан і Середня Азія 101,6 1,3 801,5 7Д Казахстан 93,4 1,9 789,5 10,5 Середня Азія 8,2 0,3 12,0 0,4 3. Сибір і Далекий Схід — — — — 1,0 — 223,9 3,9 899,3 8,4 Західний Сибір 1,0 — 137,1 4,1 375,9 5,7 Східний Сибір 25,3 1,9 96,4 4,7 Далекий Схід 61,5 5,9 427,0 21,7 4. Кавказ — — 38,5 1,4 408,0 7,5 1305,5 14,1 2014,8 15,2 Північний Кавказ — 38,5 2,4 408,0 18,6 1270,6 33,6 1958,9 32,5 Закавказзя 34,9 0,6 55,9 0,8 II. Австро-Угорська імперія 1290 9,3 2276,4 9,9 2696,7 7,8 3814,9 8,4 4131,8 8,4 Східна Галичина 1081 79,2 1677,9 79,9 2019,7 66,6 3019,6 62,7 3293,1 61,7 Західна Галичина 47,0 5,2 72,6 5,7 67,7 4,2 86,2 3,4 86,5 3,2 Буковина 27,0 5,0 123,8 73,7 188,3 40,9 297,8 40,8 305,1 38,1 Закарпаття 135 27,0 402,1 31,1 423,0 24,0 411,3 15,3 477,1 15,7 Всього по обох імперіях 5739,8 14,0 10440,1 15,0 16017,5 15,9 26195,5 15,1 35154,7 15,3 Формування українського етносу розпочалося ще за часів Київської Русі і навіть раніше.

Його основу становили стародавні південнослов'янські племена: поляни, древляни, дуліби, дреговичі, волиняни, сіверяни та ін. Центром формування українського етносу стали землі Подніпров'я — Київщина, Полтавщина і південь Чернігівщини. Його становлення відбувалося у відчайдушній боротьбі з печенігами, половцями, турецько-татарськими, польсько-литовськими, молдавськими та російськими загарбниками. У цьому процесі визначну роль відіграла визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького, яка стала могутнім поштовхом до самоусвідомлення народу. її наслідком було утворення Української держави, яка сприяла подальшому розвитку національної свідомості, культури, мови, духовності, звичаїв, побуту та ін. На жаль, з тих часів ми не маємо відомостей про одну з найважливіших характеристик етносу — його чисельність та деякі інші. Саме на споконвічних українських землях на початку XVIII ст. мешкало понад 90% українців. У наступні часи відбувається переселення українців з рідних земель. Зростаючі економічні, політичні та культурні зв'язки між окремими частинами світу і регіонами зумовили переселення до українських земель представників інших народів. Тому ще за часів Київської Русі і навіть раніше на землях українського народу оселялися греки, вірмени, євреї, поляки, німці, болгари та представники інших народів. Цей розділ присвячено розгляду розселення українців на своїх рідних землях, які входили до складу Російської й Австро-Угорської імперій. У 1719 р. на землях, підкорених двома імперіями, мешкало майже 5740 тис. українців, у тому числі на землях Росії — 4449,8 тис, або 77,6%. Наприкінці XVIII ст. загальна кількість українців тут зросла до 10 440 тис. осіб, з них у Росії — 8163,7 тис. осіб (78,2%). Через 100 років українців стало 26 195,5 тис. осіб, у тому числі в Росії — 22 380 тис. осіб (85,5%). Наведені дані говорять про те, що основна частина українців, або понад три чверті, мешкала в межах російських кордонів. Загарбання споконвічних українських земель Російською імперією до XVIII ст. було одним з основних напрямів експансіоністської політики Москви і мало попередню багатосотрічну історію. На початку XIV ст. невеличке Московське князівство займало лише частину Володимиро-Суздальської землі, і ця частка дорівнювала 2—3 районам сучасної України. На кінець цього сторіччя внаслідок територіальних завоювань Московське князівство володіло вже площами, які приблизно в чотири рази перевищували метрополію. Наприкінці XV — на початку XVI ст. територіальна експансія Москви значно розширилася. До неї була приєднана вся північ європейської частини сучасної Росії (включаючи Північний і Південний Урал). Починаючи з середини XVI ст. до перших десятиріч XVIII ст. Московське князівство захопило Казанське та Астраханське ханства, Башкирію, приєднало північно-східну частину України, Західний і Східний Сибір, південно-східне Заволжя, землі тунгусів, якутів, бурятів, усю Гетьманщину, частину Слобідської України, майже весь Далекий Схід (крім Примор'я, Сахаліну і Камчатки). Захоплюючи величезні земельні простори, московські царі дійшли думки, що така локальна назва їхньої держави не відповідає сучасному становищу.

Це, поперше, надавало термнов «етнчнсть» негативного вдтнку, а подруге, заважало зрозумти справжню роль етнчного чинника у становленн захдних нацй. Як показують дослдники становлення нацй в ґвроп (скажмо, Ентон Смт у свой прац «Нацональна дентичнсть»), попри поднання етнчного чинника з ншими полтикоправовими, соцальними, економчними, саме завдяки використанню етнчного чинника сучасн вропейськ нац володють ознаками культурно самобутност. Адже саме у процес становлення вропейських нацй фактично була зреалзована дея етнчно серцевини, коли деяк елементи одн етнчно нац (мова, основн полтикоправов традиц, полтична символка тощо) стали основою консолдац громадян в одну полтичну нацю. У цьому вдношенн так нац можна розглядати як зреалзований варант етнчного нацоналзму (якщо застосовувати цей термн у другому з двох наведених вище значень останнього). Виключно полтичн нац (швейцарц як наця) становлять у ґвроп скорше виняток. Справд, якщо застосовувати термн «етнчний нацоналзм» у другому значенн (визнання важливо рол етнчного чинника в досягненн громадянсько консолдац у межах дано держави), то на перший план виступа питання, що саме позначають словом «етнчнсть»  яке мсце вдводять етнчному чинников

1. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

2. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

3. Поняття, встановлення, зміна цільового призначення земель України

4. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

5. Вибори та їх роль у політичному житті України

6. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України
7. Статистика міграції населення України
8. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

9. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

10. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

11. Англія та Франція наприкінці XIX — на початку XX ст.

12. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

13. Розвиток найдавніших уявлень і вірувань населення України від епохи палеоліту до введення християнства

14. Зайнятість і рівень життя населення України

15. Філософія України кінця XVIII - початку XIX ст.

16. Рівень життя населення України: сучасний стан і тенденції

Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг

17. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

18. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

19. Інформатика та інформаційні процеси

20. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

21. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

22. Особливості біохімічного складу сполучної тканини аорти та процесів вільнорадикального окиснення при аневризмі аорти із загрозою розриву
23. Україна та інтеграційні процеси
24. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

25. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

26. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

27. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

28. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

29. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

30. Історія держави та права України

31. Сутність та зміст сучасного менеджменту

32. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40
Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

34. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

35. Місце України в глобалізаційних процесах

36. Механізм кредитування банками України

37. Конституційні засади виконавчої влади України

38. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр
39. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України
40. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

41. Національний банк України та особливості його функціонування

42. Формування та розвиток банківської системи України

43. Банківська система України та проблеми її реформування

44. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

45. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

46. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

47. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

48. Населення та трудові ресурси України

Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/25, 25 см.
Диаметр: 25 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
648 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки

49. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

50. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

51. Достатність доказів у кримінальному процесі України

52. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

53. Міграційні питання в Україні

54. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура
55. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки
56. Поняття, предмет та зміст господарського договору

57. Поняття, функції та система трудового права України

58. Предмет та методологія інформаційного права України

59. Принципи розробки та оцінки державної політики України

60. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

61. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

62. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

63. Багаторозрядні комбінаційні суматори та АЛП

64. Операційні системи та робота з ними

Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов
Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни

66. Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи на території України

67. Нюрнберзький процес та його уроки

68. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

69. Пилип Орлик та перша Конституція України

70. Процеси державотворення на України
71. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час
72. Соціалізм в історії України

73. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

74. Трипільська культура та бронзовий вік на території України

75. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

76. Художня культура незалежної України: традиції та новації

77. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

78. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

79. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

80. Геополітика та геостратегія України

Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета
Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули

81. Інтеграційні процеси країн Західної Європи: стан розвитку і проблеми

82. Напрями співробітництва України та Угорщини

83. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

84. Передумови, рушійні сили та перспективи еволюції російсько-грузинського конфлікту у Південній Осетії

85. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

86. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України
87. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України
88. Сутність та зміст контролю

89. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

90. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

91. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

92. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

93. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

94. Предмет політології, сутність та зміст

95. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

96. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка с ручкой", красный.
Отличная мини-машинка белорусского производства, выполненная по лицензии испанской компании Molto — настоящая находка для энергичных
2126 руб
Раздел: Каталки
Логическая игра "IQ-ХоХо", арт. SG 444 RU.
Заполните игровое поле десятью двухсторонними деталями головоломки, располагая Х и О в определённой последовательности. Выполните все 120
525 руб
Раздел: Игры логические
Шары для сухого бассейна, 100 штук.
Шары для сухого бассейна упакованы в тубус, что удобно для хранения и переноски. Количество шаров 100 штук вполне хватит для детской ванны
1037 руб
Раздел: Шары для бассейна

97. Проблеми адаптації і дезадаптації студентів до навчального процесу та феномен стресу

98. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

99. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.