Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Транснаціональні компанії

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

1. Терміни для позначення ТНК2 2. Критерії визначення ТНК3 3. Модель ТНК4 4. Розвиток теорії ТНК5 5. Сучасний етап транснаціоналізації6 6. Стратегічні альянси9 7. Транскордонні злиття і поглинання10 Список використаної літератури11 1. Терміни для позначення ТНКМіжнародне виробництво - це виробництво, яке організують або контролюють транснаціональні корпорації. Поява та розвиток транснаціональних корпорацій безпосередньо пов'язані з їхньою зарубіжною інвестиційною діяльністю. Міжнародний рух підприємницького капіталу, зокрема прямі іноземні інвестиції, стали базою для формування всесвітньої системи філій та міжнародного виробництва ТНК. Таким чином, здійснення прямих іноземних інвестицій є однією з головних ознак транснаціональної корпорації. У світовій економічній літературі існує декілька термінів для позначення компаній, що мають міжнародне виробництво на основі прямих іноземних інвестицій (багатонаціональні, міжнародні, транснаціональні, глобальні, наднаціональні, супернаціональні, інтернаціональні тощо) Такі компанії зареєстровані в одній країні, але здійснюють виробництво та інші ділові операції в інших країнах. Вважається, що за належністю капіталу компанії, які здійснюють міжнародне виробництво, можна поділити на два види: транснаціональні та багатонаціональні Транснаціональні компанії - національні за капіталом та контролем, але міжнародні за сферою операцій. Вони мають зарубіжні активи, що виникли на базі ПІІ. Хоча такі корпорації мають всесвітню мережу філій, їхня материнська компанія належить капіталові однієї країни. Позначення &quo ;транснаціональний&quo ; саме й підкреслює зв'язок корпорації з капіталом конкретної нації. Багатонаціональні компанії на відміну від транснаціональних контролюються капіталом двох або більше країн. Вони також мають глобальну мережу філій, але до того ж мають міжнародне розосередження акціонерного капіталу. 2. Критерії визначення ТНКТранснаціональна корпорація - це корпорація, що здійснює міжнародне виробництво на основі прямих іноземних інвестицій та має прямий контроль над своїми зарубіжними філіями. Головним критерієм, що відрізняє транснаціональні компанії від національних фірм, що ведуть зовнішньоекономічну експортно-імпортну діяльність, є вивезення капіталу і створення підконтрольних підприємств у різних країнах світу. Якщо національні компанії здійснюють лише експортно-імпортні операції товарів та послуг, то ТНК організують їх зарубіжне (міжнародне) виробництво. Саме існування зарубіжного виробництва визначає специфічні риси ТНК як форми структурної організації бізнесу: їхні організаційні моделі, стратегію підприємницької діяльності, напрями внутрішньокорпораційного руху товарів та фінансових ресурсів. Залежно від галузевої спрямованості ТНК це міжнародне виробництво охоплює різні види діяльності, що створюють або додають вартість: виробництво готової продукції та напівфабрикатів, надання різноманітних послуг, здійснення наукових розробок і та інше. Існують і інші критерії, або кількісні показники, класифікації транснаціональності компанії. Наприклад, установлення мінімальної кількості зарубіжних філій або числа країн, в яких здійснюються операції.

Це робиться для того, щоб виділити найбільш потужні ТНК та не зараховувати до групи транснаціональних фірм ті компанії, що мають, скажімо, одну зарубіжну філію. Контингент ТНК не є внутрішньо єдиним. Серед них визначаються передусім гігантські компанії, що мають світову мережу міжнародного виробництва і визначають обличчя цілих галузей світової індустрії. Є й середні за розміром компанії, що постійно збільшують кількість зарубіжних підприємств. Нарешті, в останні роки до лав ТНК починають втягуватися невеликі фірми, що дуже швидко нарощують зарубіжну виробничо-інвестиційну діяльність і займають щільне місце в окремих нішах виробництва товарів та послуг. 3. Модель ТНКТранснаціональна корпорація складається з головної голдінг-компанії та підконтрольних зарубіжних підприємств. Країна, в якій розташовується штаб-квартира ТНК або головна голдінг-компанія, називається країною базування (home cou ry) транснаціональної фірми. Країна, в якій розташовуються підконтрольні підприємства ТНК, має назву приймальної країни (hos cou ry). Головну голдінг-компанію часто називають материнською або батьківською (pare compa y) компанією. Це компанія, що контролює активи інших фірм у приймальних зарубіжних країнах. Зарубіжні підприємства транснаціональної фірми, як правило, об'єднують загальним поняттям &quo ;зарубіжні філії&quo ;. Це інкорпоровані або неінкорпоровані підприємства, в яких інвестори, які є резидентами іншої країни, володіють капіталом, що дає їм змогу мати довгостроковий економічний інтерес в управлінні Інкорпоровані підприємства мають статус самостійної юридичної особи у приймальній країні на відміну від неінкорпорованих підприємств, які не мають власного балансу та відображають свої прибутки та збитки на рахунках материнської компанії. Материнська компанія ТНК є центром контролю та прийняття стратегічних рішень. Саме тут розробляється глобальна модель внутрішньо-корпораційного руху факторів виробництва, визначається розташування філій, обсяги та асортимент їхньої продукції, ринки збуту, стратегія передачі технологій та джерела фінансування зарубіжної діяльності. Філії організують виробництво товарів та послуг, здійснюють торгову діяльність та наукові розробки. Від материнської компанії до філії рухаються товари, капітал, технології, управління. Але такі самі потоки факторів виробництва можуть направлятися від однієї філії до іншої або навіть від філії до материнської компанії. 4. Розвиток теорії ТНКЕкономісти багатьох економічних шкіл намагалися теоретично пояснити виникнення транснаціональних корпорацій та особливості їхньої діяльності. Новим етапом у дослідженні проблем ТНК стала “еклектична теорія” Дж. Даннінга. Вона об'єднує окремі елементи різних теоретичних підходів, які найбільше відповідають поясненню різноманітних видів виробництв ТНК. Еклектична теорія акцентує увагу при розгляді ТНК на три ключові категорії - переваги власності, переваги інтерналізації та переваги розміщення. Переваги власності. Аби національна фірма могла перетворитися на ТНК, вона повинна передусім мати переваги власності (конкурентні переваги) порівняно з іншими фірмами.

Одна з важливих сукупних переваг власності - це здатність фірми створювати нову технологію, яка стане основою для наявності в неї, у свою чергу, конкурентних переваг, пов'язаних з особливими, унікальними активами. До переваг власності належить здатність фірми задовольняти різні вимоги, що висуваються покупцями до якості її продукції та ціни, надавати додаткові послуги - інформацію і рекомендації, гарантії надійності тощо. Здатність купувати, виробляти, зберігати й аналізувати інформацію виступає на сучасному етапі одним із найважливіших специфічних активів фірм, що визначають їхні конкурентні позиції. Переваги інтерналізації. Зазначені фірми-лідери, що мають унаслідок своїх конкурентних переваг найбільші можливості для зарубіжної діяльності, можуть здійснювати її в різних організаційних формах: через продаж товарів, технологій, управлінського досвіду, ноу-гау або через прямі інвестиції та міжнародне виробництво. Переваги розміщення. Райони, в яких провадитиметься діяльність ТНК, у свою чергу визначаються перевагами розміщення. Ці переваги виникають унаслідок таких факторів, як розмір ринку, забезпеченість факторами виробництва і міжкраїнні відмінності в цінах на них, витрати зв'язку і транспорту. Вибір місця вкладання іноземних інвестицій у приймальній країні визначається також з урахуванням таких міркувань, як макроекономічна стабільність країни, рівень конкуренції, торговельна політика, ступінь розвитку інфраструктури. Однією з найважливіших переваг розміщення, як показують численні емпіричні дослідження, є розмір ринку приймальної країни. Для інвестицій ТНК, орієнтованих на внутрішній ринок, цей фактор відіграє пріоритетну роль незалежно від того, проводить чи ні приймальна країна протекціоністську політику. Забезпеченість факторами виробництва також значною мірою впливає на вибір району інвестицій. Вона охоплює ряд моментів: наявність природних ресурсів (що особливо важливо для “сировинних” ТНК), вартість некваліфікованої робочої сили, можливість наймання кваліфікованих спеціалістів при відносно низьких витратах, ефективність діяльності місцевих постачальників товарів і послуг, якість допоміжної технологічної інфраструктури. Економічна політика приймальної країни, стимули і пільги для ТНК, ступінь ризику вкладання інвестицій також багато в чому визначають привабливість діяльності в кожному районі. Отже, наявність трьох видів переваг - власності, інтерналізації та розміщення визначають закономірності створення виробничих комплексів ТНК. 5. Сучасний етап транснаціоналізаціїТранснаціоналізація являє собою процес посилення світової інтеграції в результаті глобальних операцій ТНК. Характерною рисою сучасного етапу транснаціоналізації є величезний масштаб операцій ТНК. Для оцінки ступеня входження країн світу у процеси транснаціоналізації використовують індекс транснаціональності приймальних країн. Він розраховується як середня величина чотирьох показників: питома вага прямих іноземних інвестицій у валовому капіталоутворенні країни; частка кумулятивного обсягу прямих іноземних інвестицій у ВНП; зайнятість на іноземних філіях у процентовому відношенні до загальної зайнятості в країні; питома вага доданої вартості, створеної в іноземних філіях, у ВНП.

Але дв свтов вйни геть змнили цю ситуацю й звели нанвець нацоналстичний деал. Вдраза до нацистського варварства, величезна вартсть  неможливсть ведення поодинц тотально вйни, що приводить до необхдност вербувати тисяч етнчно неоднордних робтникв  солдатв, рст числа величезних транснацональних промислових пдпримств  засобв масових комункацй, а також багатостороннх вйськових блокв, усе це пдрвало самостйнсть  мць нацонально держави. Наслдком цього стало повернення до полетнчно рарх для адекватного забезпечення нагальних потреб необхдною клькстю квалфкованих працвникв. Фактично, з варварських часв нацоналстичний деал нацонально дност був не просто вдхиленням вд курсу стор людства, а, зрештою, примарою; суспльна реальнсть завжди була полетнчною рархю, навть на нацоналстичному Заход. На перший погляд, це переконлива теза. Полетнчна належнсть була,  залишаться, одним з стйких особливостей людського стану. Але теза Мак-Нла заснована на значно бльшому розрив мж етносами й нацями та мж етнчною належнстю й нацоналзмом, нж це можна пдтвердити сторичними фактами

1. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

2. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

3. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

4. Добыча нефти компанией Guff Oil International за пределами США

5. Технические резервы в страховой компании

6. Компания "Уотерстоунс" (зарубежная книжная торговля)
7. Разработка системы управления работой коммерческой компании
8. Влияние политической рекламы на формирование выбора избирателей на примере предвыборной компании России 2003 года

9. Влияние политической рекламы на формирование выбора избирателей на примере предвыборной компании России 2003 года

10. Делопроизводство в компании "ООО Юнипродуктс СНГ"

11. Разработка рекламной компании

12. О прохождении маркетинговой практики в страховой компании ИФ «Интеррос-Согласие»

13. Рекламная Компания на предприятии социокультурного сервиса и туризма

14. Планирование маркетинговой деятельности компании ООО "Интерлизинг"

15. Транс-Hациональные Компании (ТHК)

16. Феномен российского менеджмента в лице Владимира Довганя и его компании "Довгань"

Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Справка на компанию ОАО "Седьмой Континент"

18. Принципы управления преуспевающих компаний

19. Влияние структуры холдинговых компаний на ее эффективность

20. Вертикально-интегрированные нефтяные компании

21. Конкуренция и конкурентоспособность страховой компании

22. Інвестиційна діяльність страхових компаній
23. Рекламная Компания на предприятии социокультурного сервиса и туризма
24. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

25. Національна політика СРСР в роки перебудови

26. Акционерные компании

27. Українська національна революція 1649-1657рр

28. История компании Samsung

29. История компании LG

30. История компании Motorola

31. Особенности архитектуры PA-RISK компании Hewlett-Packard

32. Маркетинговый план холдинговой компании ТЕКО-Днепрометиз

Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

33. 13 уроков лучших компаний США

34. Оффшорные компании

35. Инновационный менеджмент в фармацевтической компании

36. Миссия, цели и стратегия компании Microsoft

37. Проблема анализа содержания труда и структуры затрат рабочего времени менеджера компании

38. Как компании трансформировать знания в успех
39. Развитие методологии реинжиниринга: моделирование приоритетных бизнес-процессов региональных компаний сотовой связи
40. Оценка влияния способов амортизации основных фондов на рационализацию денежных потоков производственной компании

41. Современные аспекты маркетинговой политики компаний

42. Разработка плана маркетинга группы авиастроительных компаний «Каскол»

43. Формирование имиджа компании

44. Система оценки персонала в компании

45. Что конкурентная разведка может сделать для вашей компании

46. Заключение договора простого товарищества с иностранными компаниями

47. Исландские компании в схемах налогового планирования позволяют оптимизировать налогообложение

48. Бизнес-план компьютерная компания

Машина "Ракетовоз АРК".
Башня стрелы поворачивается, стрела поднимается, ракета запускается при нажатии на красную кнопку, стекло кабины открывается. Размер:
331 руб
Раздел: Прочее
Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор

49. Инвестиционные фонды и компании

50. Отчет о посещении пивоваренной компании Балтика

51. Учредительный договор товарищества на вере Ежов и Компания

52. Выявление и разрешения кризисных ситуаций в компании

53. Бизнес-модель XXI века — компания, которая занимается лишь маркетингом и продвижением своего брэнда

54. Внутренний PR способен решить коммуникативные проблемы в компании
55. Как придумать яркую "фишку", чтобы раскрутить свою компанию?
56. Архитектура брэндов компании

57. Виртуальная компания – реальность XXI века

58. План рекламной компании

59. Pr-технология работы страховой компании с клиентом после наступления страхового события

60. Рекламная компания

61. Психология звука в имени компании

62. Представительство – как инструмент продвижения компании

63. Роль общественного мнения в ходе установления контроля над компанией

64. Проект мероприятий по созданию страховой компании

Мешок для обуви "Синий", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule", с ароматом розы, 2,1 л.
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule" наполнит ваши вещи нежным цветочным ароматом и надолго сохранит его на
346 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 100 деталей.
Прозрачное поле + 5 картинок-шаблонов.
490 руб
Раздел: Пластмассовая

65. Технические резервы в страховой компании

66. Динамика развития транснациональных компаний

67. Создание и управление компанией за рубежом

68. Финансы акционерных компаний

69. Управление ростом в крупных российских корпорациях: создаются ли в России «великие» компании?

70. Нерезидентные компании в Канаде
71. Стоит ли доверять аналитикам при оценке инвестиционной привлекательности компаний?
72. Создание и функционирование лизинговой компании

73. Выбор будущего, или между заводом и компанией

74. Организационные формы интеграции компаний

75. Вертикальная интеграция в нефтяных компаниях

76. Автоматизация инвестиционной компании

77. Валовий національний продукт

78. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

79. Система національних розрахунків

80. Эффективность рекламной деятельности компании

Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты
Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы

81. Электронная коммерция и новые организационные формы компаний

82. Построение системы методов управления инвестиционными рисками лизинговой компании

83. Оптимальное планирование работы флота судоходной компании

84. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

85. Стратегическое планирование стоимости капитала компании

86. Из жизни основателя компании Вернера фон Сименса (1816 - 1892)
87. развитие компании Интернет IPSUM
88. Компании-экспортеры российского леса в Японию (1997-1999 гг.)

89. Страховые компании

90. Методика оценки структуры клиентов компании на примере типографии

91. Регіональний розвиток харчової промисловості України

92. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"

93. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

94. Раціональні дроби та їх властивості

95. Компания Macromedia Inc.

96. Биометрическая идентификация в масштабах компании

Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны

97. Реорганизация финансово-экономической службы компании

98. Прогноз долгосрочной конкурентной позиции компании как основа принятия стратегических решений

99. Анализ подходов к логистике крупнейших пивоваренных компаний России

100. Почему компании возятся с молодыми специалистами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.