Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аналіз обліку витрат виробництва

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ 1. Теоретичні основи обліку витрат виробництва і виходу картоплі 2. Стан організації обліку витрат виробництва і виходу картоплі в Агрофірмі “Косівщинська” 2.1 Організаційно - економічна характеристика господарства 2.2 Організація первинного і зведеного обліку витрат на виробництво і виходу картоплі в господарстві 2.3 Організація аналітичного і синтетичного обліку витрат на виробництво і виходу картоплі 2.4 Калькулювання собівартості картоплі 3. Шляхи вдосконалення обліку витрат на виробництво і виходу картоплі в Агрофірмі “Косівщинська” 3.1 Шляхи вдосконалення первинного і зведеного обліку 3.2 Вдосконалення аналітичного та синтетичного обліку витрат на виробництво 3.3 Шляхи вдосконалення обліку бівартості картоплі в Агрофірмі “Косівщинська” Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Будь яке підприємство або фірма намагається отримати якомога більший дохід від своєї діяльності, а отже прагне не тільки продати свій товар за максимально високою ціною, а скоротити свої витрати на виробництво й реалізацію продукції. Тому однією з важливих функції підприємства (фірми) є мінімізація витрат виробництва. Облік виробничих затрат повинен бути організований так, щоб існувала можливість оперативно впливати на зниження собівартості, встановлювати фактори, які впливають на рівень собівартості і виявляти додаткові резерви її зниження. Для кожного господарства відповідно до спеціалізації важливо встановити таку структуру засобів виробництва, яка б забезпечувала найбільший вихід валової та товарної продукції при низькій собівартості. Визначення оптимального поєднання основних і допоміжних галузей, промислових підприємств і промислів вимагає формування відповідного виробничого потенціалу на основі досягнень науково-технічного прогресу з метою підвищення ефективності його функціонування, використовуючи ринкові механізми, що передбачає в сільському господарстві не просто використання техніки, а й створення системи машин. Остання повинна враховувати можливості й специфіку виробництва кожного виду продукції в їх поєднанні, виходячи з принципу максимального використання робочих машин, агрегатів транспортних засобів. Дуже важливо також забезпечувати максимальну кількість необхідних засобів виробництва в критичні строки з тим, щоб виконати всі роботи в оптимальний період і не допустити втрат врожаю внаслідок, наприклад, несвоєчасної оранки, боронування або затримки під час посіву чи збирання врожаю. Тому в сільському господарстві необхідна більш висока насиченість його засобами виробництва, більш висока фондо- і енергоозброєність праці. У зв'язку з тим, що відтворення в аграрному секторі економіки обумовлене природними процесами, роботи технологічного циклу з вирощування сільськогосподарських культур і догляду за тваринами розподілені протягом усього року з інтервалами, які визначаються природою, причому природні фактори значно коригують календарні плани проведення сільськогосподарських робіт. Метою даної роботи являється обґрунтування основних шляхів вдосконалення обліку витрат на виробництво продукції овочевих культур, зокрема картоплі, в сільськогосподарському підприємстві.

Відповідно до поставленої мети в роботі були визначені такі основні задачі: дати загальну характеристику теоретичних основ обліку витрат на виробництво продукції овочевих культур, зокрема картоплі; проаналізувати законодавчі акти та вимоги щодо регулювання поставленого питання; дати оцінку організаційно - економічних умов підприємства; розкрити основні питання обліку витрат на виробництво продукції овочевих культур ; на основі аналізу висвітлити проблеми обчислення собівартості продукції овочевих культур на підприємстві. Інформаційну базу роботи склали законодавчі та нормативні акти Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, нормативні документи, які регламентують діяльність сільськогосподарських підприємств в Україні. Була зроблена оцінка та аналіз звітності підприємства, яке було обране об'єктом дослідження, з тією метою, щоб знайти нові шляхи вдосконалення обліку витрат на виробництво продукції овочевих культур. Основними видами господарської діяльності Птахорадгоспу “Мирний” (Косівщинський) Сумського району Сумської області, яке було обрано об’єктом дослідження. являються рослинництво, тваринництво, промислове виробництво. Крім того підприємство має на балансі дитячий садок, школу та житловий фонд. 1. Теоретичні основи організації обліку сільськогосподарського виробництва продукції рослинництва та витрат на виробництво овочевих культур Сільське господарство є галуззю матеріального виробництва, що виробляє продукцію рослинного і тваринного походження, які, в свою чергу, є продуктами харчування для населення і сировиною для промисловості. Сільськогосподарська галузь має дві відмінні особливості в порівнянні з іншими галузями матеріального виробництва. Процес виробництва має сезонний характер і поєднується з природним процесом росту рослин і тварин. Переважна частина основних і оборотних активів сільськогосподарського підприємства має здатність до самовідновлення. Майже всі відмінні особливості ведення бухгалтерського обліку на підприємствах сільськогосподарського виробництва є прямим наслідком вказаних галузевих особливостей. Для підприємств сільськогосподарського виробництва вітчизняним законодавством передбачено винятковий режим оподаткування, який дещо відрізняється від оподаткування інших підприємств. Бухгалтерський облік в сільському господарстві ведеться за єдиними з іншими галузями народного господарства принципами з застосуванням нового Плану рахунків, затвердженого Наказом МФУ № 291 від 30.11.2009 року, де виділяються рахунки специфічні тільки для сільського господарства (с/г). Складність ведення бухгалтерського обліку в с/г полягає в тому , що в с/г велика кількість виробництв, облік в яких повинен вестись окремо (тваринництво, рослинництво, промислові виробництва, допоміжні виробництва і т.д.) Перед обліком процесу виробництва стоять такі завдання: Обмін і контроль за випуском продукції по її обсягу, асортименту, якості та виконання договорів-замовлень по цих показниках; Обмін на виробництво і контроль за дотриманням кошторисів затрат; Калькулювання собівартості продукції і контроль за виконанням плану собівартості; Виявлення не використаних резервів на виробництво і контроль за недопущенням втрат у виробництві .

Для розв’язання цих завдань необхідно, щоб введення обліку затрат забезпечувало порівняння планових і фактичних показників собівартості. До собівартості відносять: витрати безпосередньо зв’язані з виробництвом продукції, обумовлені технології і організації виробництва, включаючи витрати на управління; витрати на підготовку виробництва (на освоєння нових видів продукції); витрати на удосконалення технології та організації виробництва, які здійснюються в ході виробничого процесу; витрати на покращання умов праці і техніки безпеки підвищення кваліфікації працівників підприємства; витрати зв’язані зі збутом продукції . Крім витрат, які включаються в собівартість продукції, підприємства несе ще витрати, які покриваються за рахунок спеціальних джерел: прибутку (штрафи, пеня, % за кредит), фонду економічного стимулювання і спецпризначення (затрати на капітальний ремонт), капіталовкладень. Всі витрати на виробництво ґрунтують по таких ознаках: по економічній ролі в процесі виробництва; по способу включення затрат у виробництво; залежно від об’єму виробництва; по однорідності складу; по видах витрат – елементам і статтям витрат; по місцю виникнення – виробництвам, цехам, дільницям; по видах продукції, робіт і послуг – калькулюючим об’єктам по етапах виробничого процесу; по календарних періодах . Групування затрат по статтях калькуляції показує призначення окремих видів затрат у собівартості продукції. Для контролю за складом затрат по місцях їх здійснення і виявлення собівартості по видах виготовленої продукції необхідно знати не тільки, що затрачено в процесі виробництва, але і на які цілі (куди, на що). Ці затрати проведені, тобто їх треба враховувати по напрямах, відношенню до технологічного процесу. Такий облік затрат дає можливість аналізувати собівартість по її складових частинах і окремих видах продукції. Перелік калькуляційних статей встановлюється галузевими інструкціями. По календарних періодах виробничі затрати діляться на поточні, тобто постійні (щоденні) і одночасові тобто однократні або ті, що проводяться рідше ніж 1 раз в місяць. Чіткий розподіл затрат виробництва на поточні і єдиночасові має велике значення для правильного щомісячного обчислення собівартості продукції. Під нормою витрат розуміють мінімальну кількість матеріальних, грошових і трудових витрат на виготовлення конкретного виду продукції . Спочатку визначають рівень економічності підприємства. Не обґрунтоване нормативне господарство може призвести до підвищення нормативної собівартості, а отже, до нереального прогнозування. При вивченні нормативного господарства на промислових підприємствах встановлено, що планові норми вищі за передбачені в технологічній карті на 18-20%. У сільському виробництві цей процент значно вищий. Звичайно за умов, коли формуються і приймаються в розрахунок при попередньому калькулюванні завищені норми витрат, створюється неправильне уявлення про витрати на одиницю даної продукції, а виявлені на останній стадії обліку відхилення від встановлених норм часто призводять до самозаспокоєності. Встановлення реальних, оптимальних, але напружених норм витрат по окремих видах продукції - важлива початкова стадія калькулювання, на якій вишукують резерви, визначають економічну ефективність роботи підприємства.

Сорокина], "СБ", 1987, № 2; ее же. Вспоминая мастеров моек. балета, М., 1990. E. H. Дюкина. СОРОКИНА Нина Ивановна (р. 13.5.1942, г. Электросталь Моск. обл.), артистка. Нар. арт. СССР (1987). По окончании МХУ (педагог С. Н. Головкина) в 1961-88 в Большом т-ре; совершенствовалась под рук. М. Т. Семёновой. С. близок язык совр. хореографии и образы, насыщенные драматизмом. Первая исполнительница партий: Девушка ("Геологи", 1964, балетм. Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв), Избранница ("Весна священная", 1965, балетм. те же), Девушка ("Икар", 1971, балетм. В. В. Васильев), Кити ("Анна Каренина", 1972, балетм. М. М. Плисецкая, Н. И. Рыженко, В. В. Смирнов-Голованов), Любимая ("Озарённость", 1973, балетм. Рыженко, Смирнов-Голованов), Редисочка ("Чиполлино", 1977, балетм. Г. А. Майоров). Др. партии: Сильфида ("Шопениа-на"), Жанна ("Пламя Парижа"), Весна ("Золушка"), Лауренсия; принцесса Флорина и Аврора ("Спящая красавица"), Маша ("Щелкунчик"), Китри; Асель ("Асель"), Хозяйка Медной горы; Анастасия ("Иван Грозный"), Муза ("Паганини"), Шура Азарова ("Гусарская баллада"), Геро ("Любовью за любовь"), Незнакомка ("Эскизы"). Танец С. отличался виртуозной техникой, чистотой линий, музыкальностью, лёгкостью

1. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

2. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

3. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

4. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

5. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

6. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат
7. Аналіз обліку платників податків в Україні
8. Облік витрат на оплату праці

9. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

10. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

11. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

12. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

13. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

14. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

15. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

16. Етапи організації бухгалтерського обліку

Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

18. Облік витрат за видами діяльності

19. Облік витрат рибницьких господарств у сучасних умовах

20. Облік витрат, виходу продукції (робіт, послуг) і визначення собівартості

21. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

22. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
23. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії
24. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

25. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

26. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

27. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

28. Організація обліку в магазині "Світанок"

29. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

30. Організація обліку доходів

31. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

32. Організація обліку на підприємстві

Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки

33. Організація обліку орендних операцій

34. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

35. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

36. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

37. Організація управлінського обліку

38. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО
39. Основи організації бухгалтерського обліку
40. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

41. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

42. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

43. Система та процес бухгалтерського обліку

44. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

45. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

46. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

47. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

48. Українська школа бухгалтерського обліку

Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

49. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

50. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

51. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

52. Автоматизована система обліку праці та зарплати

53. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

54. Об’єктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину
55. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access
56. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

57. Організація обліку на торгівельному підприємстві

58. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку

59. Організація обліку грошових коштів в касі

60. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях на освіту

61. Облік і аналіз фінансових результатів

62. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

63. Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів

64. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки

65. Облік загальновиробничих витрат

66. Облік неопераційних витрат на підприємстві

67. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

68. Сучасний облік прямих витрат

69. Дефіцитні анемії. Хронічні розлади харчування в дітей раннього віку

70. Вплив віку на шкірний аналізатор
71. Аналіз витрат на виробництво ДАТ "Придніпровські магістральні нафтопроводи"
72. Аналіз витрат на оплату праці в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

73. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства

74. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

75. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

76. Несколько рефератов по культурологии

77. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

78. "Реквием" Анны Ахматовой

79. Анна Андреевна Ахматова

80. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны
Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы

81. Анна Герман

82. Применение"Сравнительная терапевтическая и экономическая эффективность антимикробного препарата "Фармазин" при лечении бронхопневмонии у телят, применяемого раздельно и в сочетании с аутогемотерапией" в СПК "Чартолы", Тюкалинского района, Омской обл

83. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

84. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

85. Организационно экономические резервы повышения эфективности производства продукции в мясном скотоводстве на примере колхоза им. Чапаева Ульяновской обл.

86. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)
87. Применение экспресс-анализаторов АН-7560, АН-7529 и АС-7932 в аналитической химии
88. Особенности бух.учета в издательской деятельности

89. Бух.учет (2003-2004гг.)

90. Практика по бух. учету и аудиту в аудиторской компании «ФИНАНСЫ»

91. Ответы на вопросы к гос экзамену по бух учету (2006г.)

92. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

93. Анна, жена Иоанна III Ватаца, и ее время

94. Древняя Русь и Франция в XI веке судьба русской царевны Анны Ярославны

95. Жаворонок. Ануй Жан

96. Аничков мост

Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

97. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

98. Анна Зегерс. Антифашистская направленность ее произведений

99. «Романность» лирики Анны Ахматовой


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.