Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Гуманізм у відносинах між людьми

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Гуманізм у відносинах між людьми. Поняття гуманізму, як суспільного  явища, вперше з’явилось в епоху Відродження. На той час людство накопичило досить вагомі надбання в культурі, мистецтві, природни-чих та суспільних науках. Це була епоха  заперечення норм  життя середньовічча з його жорстокістю людей один до одного, до природи,  міждержавними війнами, переходу до нових стосунків.  Таким чином  в історії людства з’явилась нова ідеологія, яка почала відстоювати найкращі сторони в відносинах між людьми, яка заперечувала нерівність людей в фінансовому,  майновому та інших відносинах. Ідея гуманізму полягає в закріпленні норм людяності в суспільстві, в звільненні людини від рабського, феодального способу мислення. Надалі поняття гуманізму розповсюдилось і  на міжнаціональні, міжрасові та міждержавні  відносини людей. Ідея гуманізму на той час не була новою. Багато тез, які відстоює гуманізм втілювались в релігійних вченнях різних народів світу. Про це, наприклад, свідчать славнозвістні заповіді Біблії (не вбий, не вкради і т.д.). Найпершим його носієм в ті часи був письменник тієї епохи- Петрарка. З часів появи ідеї впрвадження гуманних відносин між людьми, націями, державами поняття гуманізму не  змінило свого значення в процесі розвитку людської цивілізації. Однак весь цей час ідеї гуманізму протистоїть антигуманізм. Про це свідчить світовий досвід всьго людства з його численими конфліктами, війнами, бунтами. спустошувальними революціями. Навіть в наш час ми є свідками таких війн. Це війна в Югославії, війна в Чечні, Дагестані, Індії  та інші війни. Безперечно війни не можна віднести до гуманних проявів людських відносин, наввпаки вони є протигуманними. Адже на війнах гинуть люди, а внаш час розвинених військових технологій над людством нависає загроза знищення природнього середовища та знищення людства взагалі. Весь хід світової історії свідчить про те, що ігнорування ідей гуманізму приведе людство до глобальної катастрофи- знищенню життя на Землі. Таким чином бажаним для всього людства є підтримка та розвиток ідеї гуманізму і боротьби з антигуманізмом. Все ж людство  в наш час усвідомлює всю небезпеку війн, як крайнього уособлення антигуманізму і в особі світового співтовариства намагається боротися з цим негативним явищем. Цими пробле-мами займаються такі міждержавні організації як ООН, ОБСЄ та інші. Завдяки ним припи-нено міжетнічний конфлікт в Югославії, вирішуються проблеми взаємовідносин між наро-дами Ізраїлю та Палестини. Міжнародна спільнота намагається зменшити накал протисто-яння між Південною та Північною Кореєю, між Індією та Пакістаном. Ідея гуманізму в наш час проявляється і в актах міжнаціональної підтримки націй та держав в боротьбі з між-народним тероризмом, у випадках стихійних лих (засухи, землетруси, техногенні катастро-фи). Всі ми є свідками надання фінансової та матеріальної підтримки міжнародного спів-товариства Україні для ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, а в ці дні - Турції для ліквідації наслідків землетрусу, надання моральної та матеріальної допомоги країнам, що розвиваються в подоланні відсталості від інших країн світу.

В результаті сучасного розвитку історії ми спостерігаємо збільшення впливу ідей гуманізму в міжнародному житті та житті народів нашої країни. Значення цих ідей дуже важливе у внутрішньому житті кожної країни.  Усвідомлення цього владою нашої країни дозволяє уникнути сер’йозних конфліктів між різними шарами населення, різними націями,  прервести відносини між людьми в цивілізоване русло. Тому для того щоб ідея гуманізму  приносила свої плоди і була життєздатною необхідно зробити так, щоб вона стала нормою життя кожної людини. Для цього кожен з нас повинен керуватись ідеєю гуманізму в побуті, у відносинах між друзями, з батьками, вчителями. В чому ж полягає виконання вимог гуманізму в повсякденному житті? Відповідь проста: це доброзичливість, ввічливість, людяність, повага до старших, співчуття чужому горю, взаємодопомога, добре ставлення до природи в осбі тварин та рослин. Адже якщо кожен з нас буде керуватись цими принципами в школі, вдома та на вулиці, то це стане звичною поведінкою для нас. Це і буде запорукою розвитку нашого суспільства в бажаному напрямку- напрямку злагоди в суспільстві, миру в усьому світі.

Если мы не в состоянии излечить народы от укоренившихся в них предрассудков, то постараемся по крайней мере помешать им предаваться излишествам, до которых их часто доводила религия: пусть люди создают себе призраки, пусть они думают о них, что им угодно, но пусть, предаваясь своим бредням, они не забывают при этом, что являются людьми и что социальные существа не должны походить на диких зверей. Противопоставим вымышленным интересам неба реальные интересы земли. Пусть государи и народы, наконец, поймут, что выгоды, вытекающие из истины, справедливости, хороших законов, разумного воспитания, гуманной и мягкой морали, более прочны, чем те, которых они так тщетно ожидают от своих богов; пусть они поймут, что нельзя приносить столь реальные и серьезные блага в жертву каким-то сомнительным надеждам, так часто опровергавшимся опытом. Чтобы убедиться в этом, всякому разумному человеку достаточно обратить внимание на бесчисленные злодеяния, совершавшиеся во имя божье, ему достаточно изучить чудовищную историю бога и его гнусных служителей, повсюду разжигавших пламя раздоров и безумия

1. Гуманізм і гуманітаризм: спільне і специфічне

2. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

3. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

4. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

5. Особливості психокорекції сімейних взаємовідносин між батьками та дітьми-підлітками

6. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України
7. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)
8. Почему Пьера и князя Андрея можно назвать лучшими людьми их времени

9. Фразеология (Поняття про фразеологізм)

10. Президент США Ж. Кеннеди (1961-63)

11. Идеи развития в трудах Я.А. Коменского, М. Монтеня, Ж.-Ж. Руссо

12. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

13. Теория общественного договора /Дж. Локк, Г. Гобсс, Ж.-Ж. Руссо/

14. Ж.П. Сартра и его учение Экзистенциализм

15. Экзистенциализм в дискурсе Ж.П. Сартра

16. Экономика ж.д. транспорта

Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные

17. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

18. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

19. Постмодернізм та українська історична наука

20. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

21. Ж.-Ф. Лиотар "Ответ на вопрос: что такое постмодерн?"

22. Скоты, владеющие людьми
23. Поиски смысла жизни молодыми людьми начала XIX века
24. Дихотомия стихи/проза в творчестве Ж. де Лафонтена

25. Ділові взаємовідносини в апараті управління

26. Как руководить людьми, не вызывая агрессии

27. Сутність та зміст сучасного менеджменту

28. Управление людьми как средство достижения цели

29. Воспитание гуманного отношения к обитателям уголка природы

30. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

31. Учение о суверенитете Ж. Бодена

32. Искусство управлять людьми

Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Мудрость в деньгах и в отношениях с людьми

34. Операциональная концепция интеллекта Ж.Пиаже

35. Как работать со сложными людьми

36. Манипуляция людьми, что это такое

37. Информационный менеджмент как процесс управления людьми, обладающими информацией

38. Психология восприятия рекламы людьми
39. Социальная работа с пожилыми людьми
40. Расчет и анализ показателей объема работы и использования подвижного состава Ж/Д

41. Побудова та розкрій жіночої сукні

42. Перевозка грузов Ж.Д. транспортом

43. Пять колец, а где ж конец?

44. Апология гуманности

45. "Pouvoir de la vie": Ж.Б.Ламарк в предыстории экологии

46. Відносини власності: їх типи і форми

47. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

48. Статистика ж/д транспорта

Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки

49. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

50. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

51. Механізм кредитування банками України

52. Устойчивый диалог между людьми разных культур

53. Травлення та засвоєння їжі

54. Правові відносини
55. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення
56. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

57. Решение головоломки Ж. Арсака

58. История ж/д транспорта в период 1917-1945 гг.

59. Поиски “нравственного соглашения” между людьми как авторская задача в русской прозе 1860–1870-х годов

60. «Если ж женщину я повстречаю…»: женские образы в стихах-песнях В.Высоцкого

61. Авангардна жіноча зачіска

62. Категория "гуманность" (жэнь): любовь к людям и гармония мира

63. Антропоморфізм в естетиці

64. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее
Ящик "Профи", 25 литров.
Ящик хозяйственный "Профи" из цветного пластика. Размер: 410х295х312 мм. Объем: 25 литров.
416 руб
Раздел: Более 10 литров
Набор фломастеров (36 цветов).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук. Возраст: от 3 лет.
396 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

66. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

67. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

68. Позиковий капітал у системі товарних відносин. Банки - інструмент руху позикового капіталу

69. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

70. Економічний зміст лізингу
71. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку
72. Характеристика отруйних речовин за дією на організм людини

73. Вплив мобільного телефону на організм людини

74. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

75. Мікробний антогонізм як основа використання антибіотиків

76. Роль та вміст води в організмі

77. Эволюция жизни и ее отражение в работах Ж.Б. Ламарка и Ч. Дарвина

78. Біологічна роль марганцю в організмі людини і тварин

79. Генетичні особливості мікроорганізмів

80. Екологічний зміст процесу антропогенезу

Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна

81. Життєві форми організмів

82. Розробка заходів щодо врегулювання відносин власності на майно

83. Договірні відносини процесу аудиту та аудиторських послуг

84. Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера

85. Авторитарное и демократическое в общественном договоре Ж.-Ж. Руссо

86. Аналіз доктринальних змін японської правової системи
87. Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности. Торговля людьми
88. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

89. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

90. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

91. Інформаційні відносини

92. Кримінальне покарання за грабіж

93. Механізм правового регулювання

94. Новели посвідчення правочинів зі змінами 09.01.09

95. Политико-правовое учение Ж.Ж. Руссо

96. Поняття корпоративних відносин

Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы
Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), серая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

97. Поняття, елементи і особливості цивільних правовідносин

98. Поняття, сутність і зміст права

99. Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.