Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Рішення транспортної задачі за методом ПЗК і в Excel

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Зміст Моделювання економіки. Транспортна задача. Список використаної літератури Моделювання економіки. Транспортна задача Опишемо як вирішуються транспортні задачі та наведемо приклад рішення за допомогою надбудови „Поиск решения” у MS Excel. Нехай існує пунктів, у яких зосереджено деякий однорідний вантаж. Номер пункту зосередження = 1,m. Нехай відома кільккість вантажу, що знаходиться у кожному пункті зосередження пунктів споживання. Номер пункту споживання у цьому вантажі у кожному пункті споживання. Також відомі питомі витрати на перевезення вантажу з i-того пункту зосередження до j-того пункту споживання . Треба визначити, скільки вантажу треба везти з кожного з пунктів зосередження до кожного з пунктів споживання таким чином, щоб з кожного пункту зосередження загалом вивозилоси не більше, ніж там є, а до кожного пункту споживання не менше від потреби (), і загальна вартість перевезень була якомога меншою. Розв’язок: Позначимо невідомі обсяги перевезень з кодного пункту зосередження до кожного пункту споживання . Отже, умова про те, що загальна кількість вантажу, вивезена з кожного пункту зосередження, не перевищує кільксітвантажу в ньому: Умова про те, що потреба кожного пункту споживання має задовільнятися: Обсяги перевезень між кожним пунктом зосередження і споживання – невід’мні величчини: Розглянуті нерівності визначають деяку множину, до якої належить багато варіантів перевезень. Серед цих варіантів треба обрати такі, що мінімізували б функцію: (пошук умовного мінімуму для функції багатьох змінних). Приклад Заводи деякої автомобільної фірми розміщено у містах А, В, С та D. Основні центри розподілення продукції сконцентровано у містах 1, 2, 3 та 4. Обсяги виробництва заводів наведено у таблиці, так само як величини попиту у центрах розподілення. Вартість перевезення автомобілів залізницею по кожному із маршрутів або час перевезення по кожному із маршрутів наведено у таблиці. Побудуйте математичну модель, яка дозволить визначити кількість автомобілів, що перевозиться з кожного заводу у кожен розподільчий центр, та оптимальний план перевезень таким чином, щоб загальні транспортні витрати були мінімальними. Пункт 71 Місто А 1000 Місто В 1300 Місто С 1400 Місто D 800 Розподільчий центр (РЦ) у місті 1 1300 РЦ у місті 2 1500 РЦ у місті 3 500 РЦ у місті 4 1200 Пункт Критерій оптимальності – вартість перевезення автомобілів, $/шт 71 A-1 150 A-2 95 A-3 100 A-4 50 B-1 65 B-2 45 B-3 55 B-4 130 С-1 65 С-2 80 С-3 75 С-4 65 D-1 55 D-2 80 D-3 60 D-4 40 Для рішення задачі побудуємо її математичну модель. Невідомими є обсяги перевезень. Нехай xij – обсяги перевезень з і-го постачальника до j-го продавця. Цільовою функцією є залежність вартості від розміру партії постачання: (1), де cij – вартості перевезень с i-го постачальника до j-го продавця. Цільова функція F = 150x11 95x12 100x13 50x14 65x21 45x22 55x23 130x24 65x31 80x32 75x33 65x34 55x41 80x42 60x43 40x44 → mi . Крім цього, невідомі повинні задовольняти таким обмеженням: - ненегативність обсягів постачань xij≥0. - розглянемо модель типу: , Розмістимо дані ситуаційної задачі в спеціальній таблиці: Покупці Постачальники 1 2 3 4 Виробництво А 150 95 100 50 1000 B 65 45 55 130 1300 C 65 80 75 65 1400 D 55 80 60 40 800 Попит 1300 1500 500 1200 У клітинах, що стоять на перетині постачальника й покупця, ставимо довільні цифри, відстань від споживача до постачальника.

Перевіримо ситуацію на баланс: Виробництво = 1000 1300 1400 800 = 4500 Попит = 1300 1500 500 1200 = 4500 Баланс виконується, тому не треба додавати фіктивні пункти споживання чи попиту. Побудуємо план перевезень методом північно-західного кута: Покупці Постачальники а б в г Виробництво А 1000 1000 B 300 1000 1300 C 500 500 400 1400 D 800 800 Попит 1300 1500 500 1200 Розрахуємо середню вартість, на яку перевозиться вантаж: Ще раз побудуємо план: ПокупціПостачальники а б в г Виробництво А 1000 1000 B 300 800 200 1300 C 200 700 300 200 1400 D 800 800 Попит 1300 1500 500 1200 Розрахуємо середню вартість: Як бачимо, другий план значно краще, вартісь перевезення вантажу скоротилася на 18,89 $. Для перевірки оптимальності складеного плану перевезень скористаємося надбудовою „Поиск решения” MS Excel (рис.1.1 і.1.3). До комірки F10 внесено формулу =СУММ(B10:E10) і простягнуто її до комірки F13, до комірки В14 внесено формулу =СУММ(B10:B13) і простягнуто її до комірки Е14. До цільовій комірці G14 введено формулу (1) у вигляді виразу =СУММПРОИЗВ(B4:E7;B10:E13). Рис.1.1.На рис.1.2. наведено внесення обмежень моделі у діалоговому вікні надбудови „Поиск решения”. Рис.1.3. Розрахуємо середню вартість: Як бачимо, останній план значно краще, вартісь перевезення вантажу скоротилася на 23,11 $. Список використаної літератури Николин В.И. Автотранспортный процесс и оптимизация его элементов. - М.: Транспорт, 1990. Боборыкин В.А. Математические методы решения транспортных задач. - Л.: СЗПИ, 1986. Геронимус Б.А. Экономико-математические методы в планировании на автомобильном транспорте. - М.: Транспорт, 1982. Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика // Издательство Велби. М.: – 2005. – 432 с.

Лауреат Нобелевской премии Леонид Викторович Канторович (1912–1986), российский математик и экономист, является основоположником теории линейного программирования. В 1942 г. вышла в свет его работа «Экономический расчет наиболее эффективного использования ресурсов», посвященная применению математических методов в экономике для решения задач рационального использования промышленных материалов. Предложенная Л.В. Канторовичем постановка и алгоритм решения транспортной задачи позволяет найти оптимальный план перевозки однородного продукта из пунктов производства в пункты потребления с минимальной суммой затрат на доставку. Л.В. Канторович разработал новый подход к производственному планированию. Он создал модели, позволяющие выбрать такой метод производства данного товара и такую комбинацию факторов производства, при которых можно достичь максимального объема выпуска продукции. В своих трудах Л.В. Канторович сформулировал математическую постановку ряда проблем планирования производства и транспортировки товаров. Для социалистического хозяйства, по его мнению, наиболее характерна проблема оптимизации решений в целом, т. е. для всей системы взаимосвязанных объектов

1. Отчет по практическим занятиям по курсу прикладные задачи программирования на тему Windows, Microsoft Word и Microsoft Excel

2. Решение экономических и бухгалтерских задач с использованием инструментария Visual Basic For Application

3. Применение дифференциального и интегрального исчисления к решению физических и геометрических задач в MATLab

4. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

5. Решение транспортной задачи методом потенциалов

6. Транспортная задача
7. Транспортная задача
8. Решение транспортной задачи методом потенциалов

9. Решение транспортной задачи

10. Математическая постановка транспортной задачи линейного программирования

11. Транспортная задача и задача об использовании сырья

12. Постановка и решение транспортной параметрической задачи

13. Решение военно-логистических задач по выбору оптимального маршрута для военно-транспортных средств

14. Постановка и основные свойства транспортной задачи

15. Решение транспортной задачи с правильным балансом

16. Методы решения транспортных задач

Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

17. Аналіз чутливості використання методу Якобі для рішення задач лінійного програмування

18. Розв’язання задач з елементарної математики в пакеті Maple-8

19. Розв’язання задачі Коші для звичайного диференціального рівняння першого порядку методом Ейлера

20. Застосування сплайн-функцій до розв’язування задач інтерполяції

21. Графічні методи розв’язування задач із параметрами

22. Міжпредметні зв’язки на уроках хімії при розв’язуванні хімічних задач
23. Формування в учнів умінь розв’язувати задачі на рух
24. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

25. Особливості методики розв’язування фізичних задач у 7–8 класах 12–річної школи

26. Вирішення задач по аналітичній хімії

27. Приклади рішення задач з економетрії

28. Применение фильтра Калмана в задаче идентификации отказов двигателей стабилизации космического аппарата

29. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

30. Транспортная система Украины

31. Транспортный комплекс России

32. Государственное регулирование транспортной деятельности

Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные

33. Основные задачи сферы государственного регулирования

34. Нормативное регулирование перемещения через таможенную границу транспортных средств

35. Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры

36. Переход к рыночной экономике в России и задачи ОВД

37. Транспортные обязательства

38. Порядок предъявления исков транспортной организации при ненадлежащем исполнении обязательства по перевозке грузов
39. Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы
40. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств, перемещение их через таможенную границу Украины

41. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения

42. Задачи по семейному праву /условие-вопрос-решение/

43. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

44. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

45. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

46. Задачи графических преобразований в приложениях моделирования с использованием ЭВМ

47. Формирование структуры электронного учебника и решение задач на ней

48. 10 задач с решениями программированием на Паскале

Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки

49. Решение математических задач в среде Excel

50. Учебник по языку C++ в задачах и примерах

51. Учебник по языку Basic в задачах и примерах

52. Графы. решение практических задач с использованием графов (С++)

53. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

54. Лабораторная работа №3 по "Основам теории систем" (Теория двойственности в задачах линейного программирования)
55. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)
56. Решение задач - методы спуска

57. Применение двойных интегралов к задачам механики и геометрии

58. Математические методы в организации транспортного процесса

59. Построение решения задачи Гурса для телеграфного уравнения методом Римана

60. СИНГУЛЯРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ В ЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

61. Решение задач линейного программирования

62. Постановка задачи линейного программирования и двойственная задача линейного программирования.

63. Задача остовных деревьев в k–связном графе

64. Теория графов. Задача коммивояжера

Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки
Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок

65. Некоторые подходы к задачам распознавания и их приложениям

66. Три знаменитые классические задачи древности

67. Метод Алексея Юрьевича Виноградова для решения краевых задач

68. Решение задач на построение сечений в многогранниках методом следов

69. Новый метод «дополнительных краевых условий» Алексея Юрьевича Виноградова для краевых задач

70. Задача по травматологии с решением
71. Реаниматология и ее задачи
72. Криминалистическая экспертиза следов транспортных средств

73. Дорожно-транспортное проишествме

74. Почерковедческая экспертиза: предмет, объекты, задачи, подготовка материалов

75. Загрязнение атмосферы передвижными транспортными средствами

76. Цель и задачи проведения предпрактики

77. Комплексные задачи по физике

78. Задачи и принципы лечебного питания

79. Трибология. Основные задачи дисциплины

80. Задачи, деятельность эксперта в системах моделирования

Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 220 г/м, 50 листов, матовая, двухсторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину.
355 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее

81. Транспортная логистика (Контрольная)

82. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности торгового предприятия

83. Рекламная деятельность на транспортном рынке

84. Транспортные обязательства

85. Подготовка и осуществление международных транспортных перевозок

86. Транспортное обеспечение туризма (на примере воздушного транспорта Республики Казахстан)
87. Предмет и задачи психологии
88. Предмет психологии, ее задачи и методы

89. 6 задач по теории электрических цепей

90. Формирование имиджа, как одна из задач Public Relation

91. Предмет и задачи курса социологии

92. Решение обратной задачи вихретокового контроля

93. Задачирешениями) по сопромату

94. Общая физическая подготовка: цели и задачи

95. Задачи и методы теории знания

96. Цели и задачи управления банковскими рисками на кредитном рынке

Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические
Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники

97. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета (Контрольная)

98. Задачи по финансам

99. Постановка задачи по учету основных средств (ИСТЭ)

100. Понятие, задачи и принципы маркетингового исследования. Его роль в маркетинге и методология маркетингового исследования


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.