Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Украина 1917 года /Укр./

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

УТВОРЕННЯ УРАIНСЬКОI НАРОДНОI РЕСПУБЛIКИ, ДЕРЖАВНИЙ ЛАД I ПРАВО. У ніч з 24 на 25 жовтня 1917 року в Петрограді перемогло збройне повстання очолюване більшовиками. Подіі у Петрограді вітала пробільшовицьки настроєна частина трудящих Украіни, однак переважна більшість іі народних мас підтримувала політику партій, які входили до складу Центральноі Ради, - партій соціальних реформ і національного відродження. Тому перехід в Украіні влади до Рад більшовикам вдалося здійснити лише в пролітарському Донбасі. В більшості ж районів Украіни подіі розвивалися інакше. Особливо напружене становище склалося у Києві. Одержавши повідомлення про повалення Тимчасового уряду, керивництво Центральноі Ради прийняло резолюцію, в якій засуджувалось збройне повстання у Петрограді. Не маючи підстав захищати Тимчасовий уряд, украінські партіі все ж таки висловилися проти переходу влади до Рад робітничих і солдатських депутатів, бо вони не представляли всієі революційноі демократіі. Центральна Рада вважала, що в такій ситуаціі можливий єдиний вихід, щоб вона стала дійсною, фактичною, крайовою владою, - це утворення Ураінськоі Народноі Республіки. 7 листопада 1917 року був оголошений текст III Універсалу Центральноі Ради. «Віднині Украіна стає Украінською Народною Республікою - говорилося в Універсалі. – Ми твердо станемо на нашій землі, щоби силами нашими помогти всій Росіі, щоб вся Республіка Російська стала федерацією равних і вільних народів». Михайло Грушевський нагалошував: на тому, що подібна «широка автономія обьективно дае початок іі перетворенню у «повну державу». І вже через два місяці після проголошення УНР на весь голос заявила, що вона є «повною державою» : 22 січня IV Універсал Центральноі Ради сповістив, що «віднині УНР стає самостійною, не від кого незалежною державою». Зрозуміло були і інши чиновніки (конфлікт з Раднаркомом, проблеми міжнородного визнання), що зумовили рішучий поворот до повноі незалежності, однак з точки зору еволюціі «чистих» державних форм, цей шлях є закономірним. З цього часу досить активно відбувається процес формирування і удосконалення державного ладуУНР. Організація центральноі влади. Особливе місце в структурі вищіх органів УНР займала Центральна Рада. У III Універсалі містиця конструкція, згідно з якою Центральна Рада поставлена Украінським народом «разом з братніми народами Украіни берегти права, здобуті боротьбою», а в IV Універсалі сказано «Ми Украінська Центральна Рада, представниця робочого народу – селян, робітників і солдатів». У деклараціях Генерального Секретаріату вживаються правові означення Центральноі Ради: «законодавчий орган», «представницький орган», нарешті, «революціонний демократичний парламент». Проте, незважоючи на всі ознаки парламенту, Центральна Рада мала свою певну специфіку. По-перше, від самого початку в основоположних документах Центральноі Ради постійно декларувалася, що вона є тимчасовим органом, який має припинить свою діяльність, після скликання Всеукраінських Установчих зборів. По-друге, Центрально Рада формувалася не шляхом загальних виборів, а на основі делегування до іі складу представників різних демократичних, громдянських організацій.

Прагнучи у питаннях державного будівництва спиратися на всі соціальни верства населення Украіни, Центральна Рада намагалася розширити свою соціальну базу. Саме з цією метою на початок грудня 1917 року був спланований I Всеукраінський з'ізд Рад робітничих, селянських та солдатських депутутаiв. За нормами представництва депутати з'ізду мали представляти усi Украiнськи землi. Своi намiри щодо цього з'iзду малu i бiльшовики Украiни. Вони намагалися шляхом переобрання складу Центральноi Ради перетворити ii на зразок росiйського ЦВК. Всеросiйський з'iзд Рад робiтничих, селянських та солдатських депутатiв розпочав свою роботу 4 грудня 1917 року у Києві. На нього прибуло понад 2000 депутатів, переважно селян, серед яких большивіки складали трохи більше ста чоловік. Зрозуміло, що при такому співвідношені сил з'ізд висловив повну довiру i пiдтримку Центральнiй Радi та Секритарiату. В резолюцii з'iзду, зокрема, говорилося: «З проголошенням третього Унiверсалу Центральна Рада стала на шлях широких соцiальних i полiтичних реформ i приступила до скликання Украiнськиx Установчих зборiв, яким єдино Центральна Рада може передати усю повноту влади в Украіні З'ізд вважає переобрання Центральноі Ради несвоєчасним і недоцільним». Більшовики були змушені залишити з'ізд i переiхати до Харькова, де провели свiй окремий з'iзд. Незважаючи на всi своi зусилля, лiдери Центральноi Ради не змогли швидко добитися повноцiнного територiального представництва, хоча це питання не сходило з порядку денного практично до останнiй хвилини iснування Центральноi Ради. Пiдсумок проблем представництва пiдбивався 20 березня 1917 року. На засiданнi Малоi Ради виступiв Михайло Грушевський. Вiн нагадав, щo склад Центральноi Ради поповнився новими органiзацiями украiнських мас, якi одна за одною виходили на політичну арену. Центральна Рада прагнула як найскоріше передати своє місце представництву утворенном на підставі виборчого права Украінськоі землі. Приймалися окремi акти, що визначали правовi засади дiяльностi Центральноi Ради. Зокрема, 25 листопада 1917 року було схвалено закон про утримання Центральноi Ради за державний кошт, 16 квiтня 1918 року – закон про недоторканнiсть членiв Центральноi Ради, тобто вони кoристувались такими ж правами, як i «класичний» парламент. 9 квiтня Центральна Рада затвердила закон про право безмитного придбання книжок та iнших виданнь бiблiотекою Центральноi Ради. Функцii украiнського уряду виконував Генеральний Секритарiат. Пiсля оголошення IV Унiверсалу Генеральний Секретарiат перетворився на Раду Народних Мiнiстрiв. Уже пiсля утворення УНР укрiнський уряд пережив чимало криз, зумовленних рiзними факторами, i в результатi за часiв Центральноi Ради його склад мав такий вигляд: голова мiнiстрiв – Голубович (укр. с.-р.); мiнiстри: внутрiшнiх справ – Ткаченко (укр. с.-д.); вiйськових i морських справ – Жуковський (укр. с.-р.); судових – Шелухiн (укр. с.-ф.); земельних – Ковалевський (укр. с.-р.); харчових – Колiух (укр. с.-д.); працi – Михайлiв (укр. с.-д.); пошт i телеграфiв – Сидоренко (с. сам.); залiзничних шляхiв – Сокович (укр.

с.-р.); фiнансiв – Препелиця (укр. с.-р.); просвiти – Прокопович (с.-ф.); торгiвлi й проимислу – Фещенко-Чопровський (с.-ф.); державний секретар закордонних справ – Любинський (укр. с.-р.); державний контролер – Лотоцький (с.-ф.). Перед украiнським урядом постали тiж самi проблеми, що й перед Центральною Радою. Це були соціально-економічні проблеми державотворення. У галузі державотворення після проголошення УНР на перший план постає проблема, яка полягла в прагненні розділити «сферу впливу» між Генеральним Секретаріатом і самою Центральною Радою, хоча вона так і не дістала свого розв'язання. В результатi сталося так, що Центральна Рада як законодавчий орган i Генеральний Секретарiат як орган виконавчий займалися одними й тими ж самими питаннями, по яких приймались то постанови, то закони. Наприклад, протягом грудня 1917р. i Центральна Рада, i Генеральний Секретарiат зверталися до проблеми цiноутворення. На жаль, навiть конституцiя УНР не вирiшила цiєi проблеми. Однак за тих умов украінській справі значно більшоі шкоди завдавало не протистояння «гілок влади», а партійні чвари й суперечки між політичними силами, які реально впливали на державне будівництво. Центральна Рада все ж таки зробила важливий крок в напрямі формування державного механізму, ухваливши 25 листопада 1917р. закон про порядок видання нових законів, відповідно до якого залишалося «в силі доприйдучих змін законодавчим порядком усі державні уряди й установи, які зоставадлися на територіі Украінськоі Народноі Республіки по день 7 листопада 1917р.». Цей акт фактично заклав правові основи державного будівництва. Видані ще до жовтневого перевороту універсали й деклараціі мали здебільшого політичний і пропагандистський характер та були разараховані на тривалий переговорний процес з російським центром щодо кожного генерального секретаря, кожного конкретного повноваження. Проте жовтнeвi подii в Петроградi докорiнно змiнили ситуацiю i поставили Центральну Раду перед необхiднiстю термiново будувати державу в повному обсязi. Як вiдомо, в аналогiчнiй ситуацii бiльшовики ламали стару державну машину. Лiдери Центральноi Ради, навпаки, прагнули пристосувати ii до потреб нацiонального самовизначення. Наприклад, вiдповiдно до спецiального закону, ухваленого Центральною Радою 9 грудня 1917р., функцii Головноi скарбницi та Украiнського Державного Банку виконували Киiвська губернська скарбниця та Киiвська контора Держбанку. Варто звернути увагу й на таку деталь. Однi iнституцii починали дiяти ще до того, як вiдповiдним чином «легалiзувалися». Так, посада Генерального контролера iснувала ще в першому складi Генерального Секретарiату, однак 23 березня 1918 р. його канцелярiя подає на розгляд Центраоьноі Ради проект закону «Про тимчасову організацію державного контролю». Створення ж деяких інших, навпаки, декларувалося значно раніше, ніж до них доходили руки. Ще в жовтні 1917 р. Декларація Генерального Секретаріату передбачила організацію економічного комітету. Однак ця ідея стала реалізуватися лише в останні місяц існування Центральноі Ради, коли 31 березня 1918 р. до неі надійшов проект закону «Про вищу економічну раду УНР».

Особенности развития городов Украины, X.,1930, с.P127128. [166] И.Житецкий. Евреи в Южной Руси. К.Старина, 1901, P1, с.79. [167] С.Подолинський. Про те, як наша земля стала не наша, с.56, 5859. [168] М.П.Драгоманов. Евреи и поляки, с.P138139. [169] Колокол, P85, 15 ноября 1860, с.707. [170] В.И.Ленин. ПСС, т.24, с.394. [171] М.П.Драгоманов. Евреи и поляки, с.139. [172] БСЭ, т.3. 1930, с.72. [173] К.Маркс  Ф.Енгельс. Твори, т.21, с.160. [174] История евр. печати в России, с.226. [175] К.Маркс  Ф.Енгельс. Твори, т.18, с.517. [176] Там само. [177] Н.Н.Попов. Очерк Истории КП(б)У. X.,1931, с.P30, 67. [178] Весь Харьков на 1917 год (довдник), X.,1917, с 298306. Пдрахунок зроблено за поменним списком купцв. [179] С.Я.Боровой. Вказ. праця, с.239. [180] Сов. Истор. Энциклоп. (СИЭ), т.12, М., 1969,с.221. [181] С.Я.Боровой. Вказ. праця, с.238. [182] К.Маркс  Ф.Енгельс. Твори, т.25, ч.¶¶, с.148. [183] В.О.Голобуцький. Економчна сторя Укр. РСР, К., 1970, с.200. [184] Архив К.Маркса и Ф.Энгельса, т.13, М.,1955, с.270. [185] Ф.М.Достоевский. ПСС, т.10, СПб. 1895, с.218. [186] ¶.С.Слабв

1. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

2. Центральна рада: досягнення та прорахунки

3. Украинская Центральная Рада /Укр./

4. Проголошення УНР. IV Універсал Центральної Ради

5. Утворення Української Центральної Ради і її I та II Універсали

6. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради
7. Местные денежные эмиссии в России (1917-1920 гг.)
8. Возникновение и развитие Советского права (1917-1940)

9. Национально-государственное строительство в России в 1917-1924 гг.

10. От февраля к октябрю 1917 года

11. Русская смута (1917-1920гг.)

12. История экономики России XX века. 1900 – 1917 годы

13. Император Николай II (1894-1917 гг.)

14. Февраль 1917 - Россия на перепутье

15. Революция 1917 года глазами современников

16. Таджикистан в 1917 году

Стиральный порошок "Аист", автомат, 4000 г.
Бесфосфатный стиральный порошок. Предназначен для стирки изделий из х/б, льняных, синтетических и смесовых тканей в стиральных машинах
453 руб
Раздел: Стиральные порошки
Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы

17. О революции и контрреволюции в 1917 году (роль Л.Г. Корнилова)

18. Октябрьские события 1917 г. в России, и их сущность, оценка и влияние на развитие политических процессов в мире

19. Рынок ценных бумаг в России до 1917 года

20. Сибирь в стратегии и тактике ЦК партии эсеров (1917–1922 гг.)

21. Территория России периода империи до 1917 года

22. Российская империя в 1907 – феврале 1917 г.
23. К истории русских в Монголии (до 1917 г.)
24. Октябрьская социалистическая революции 1917 г. В России. Первые преобразования Советской власти

25. Экономическая и внешнеполитическая жизнь России в 1917 году

26. Двоевластие в России. Победа Октябрьского вооруженного восстания 1917 г.

27. Россия с 1917 по 1990-й год

28. Революция 1917 года в России

29. Быт и настроения политической каторги и ссылки Сибири в 1900 - 1917 годах

30. Февральская революция 1917 года

31. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

32. Революции 1917 года в России

Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы

33. Бій у Катеринославі, 1917 рік

34. Денежное обращение и эмиссии на северном Кавказе в 1917-1920 гг.

35. Классы и партии в октябре 1917 года

36. Политические партии России в 1917 году

37. Революция 1917 года: почему Февраль? почему Октябрь?

38. Русская православная церковь в первые годы советской власти (1917-1927 годы)
39. Таблиця дат з історії (1917-21)
40. Милиция и городские слои в период революционного кризиса 1917 года. Проблемы легитимности

41. Российское государство в революции (1917 - 1921 гг.)

42. Казачество в революции и гражданской войне 19171922 гг.

43. Государственный Совет накануне Февральской революции 1917 года

44. Политическая ориентация русского офицерства в 1917 году

45. Екатеринбург: памятные даты (1917-1998)

46. Нелегальная печать сибирских эсеров 1903 - февраль 1917 гг.

47. Причины победы большевиков в 1917 году

48. Таблиця дат з історії (1917-21)

Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

49. Русская православная церковь и Советская власть в 1917—1927 годах

50. Февральская революция 1917 года в Pоссии в контексте международных отношений

51. Класс, нация и общественная политика в русской революции 1917 года

52. Театр Южного Урала (1861 – 1917 гг.)

53. Топонимические традиции русской усадьбы (1861-1917 гг.)

54. Революция 1917 года в Москве
55. Народное образование и педагогическая мысль в период 1908-1917 годов (до Великой Октябрьской социалистической революции)
56. Российское земельное право до 1917 года

57. Отношения РПЦ и советского государства в период 1917-1985

58. Благотворительность в России до 1917 года

59. Магомед Узуев (1917-1941 гг.)

60. Боевые действия русского флота на Балтийском море в 1914-1917 гг

61. Большевистская печать в 1905-1917 годах

62. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

63. О роли террора в деятельности эсеровского подполья в Сибири (1905 - февраль 1917 гг.)

64. Термины, основные даты и государственные должности в период с 1917 по 1998 гг.

Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья
Ежедневник недатированный "Чемпионат мира по футболу 2018. Эмблема", синий, А5, 176 листов.
Ежедневник недатированный. Формат: А5. Количество листов: 176. Твердый переплет. Термотиснение. Ляссе.
519 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

65. Революция 1917 года в России

66. Советское государство в 1917-1920 гг.

67. РСДПР (июнь – октябрь 1917 года)

68. Установление власти большевиков (1917-1918 гг.)

69. Профессиональное и производственное самоуправление в русской революции 1917 года: Природа конфликта

70. Земство в годы Первой мировой войны и революций 1917 года
71. Русский народ в национальной политике и идеологии 1917 - начала 30-х годов
72. Развитие отечественной культуры в 1917-1941 гг.

73. История отечественного государства и права (с 1917 г. по настоящее время)

74. 1917 год в России

75. Барацьба за стварэнне Беларускай дзяржаунасци 1917-1920гг.

76. Государственно-правовая система России в феврале-октябре 1917 года

77. Гражданская война в России (1917—1922)

78. Жовтень 1917 року в сучасній літературі

79. История развала русской армии в 1917 году

80. Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 года на Беларусі

Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна
Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны

81. Махновський рух 1917-1921 років

82. Октябрь 1917 г.: переворот, революция, заговор?

83. Октябрьская революция 1917 г.

84. Организация и развитие отечественной исторической науки в 1917 - начале 30-х гг.

85. Панас Феденко в українській революції 1917-1920 років

86. Положение в стране и в прессе после февраля 1917 г
87. Проблема визнання УНР Францією та Великою Британією в грудні 1917 - січні 1918 років
88. Революция 1917 г. в книгах С.Г. Кара-Мурзы

89. Революция 1917 года

90. Революция 1917 года в России

91. Российско-германские отношения 1917-1918 гг.

92. Россия в 1917 году

93. Селянська революція 1917-1921 років

94. Советская экономическая мысль в 1917-1930-х гг.

95. Становление власти на Северном Кавказе (1917-1922 гг.)

96. Українська революція (1917-1920 роки)

Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы
Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах

97. Февральская революция 1917 года

98. Ямбург в 1917-1920 г

99. Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.

100. Советско-американские отношения 1917-1945 гг. в интерпретации современной историографии США


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.