Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Контрольна робота з дисципліни: Організація обліку в галузях економічної діяльності на тему Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі Зміст контрольної роботи 1. Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі. 2. Практичні завдання. Список літератури 1. Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах Методику та порядок визначення собівартості реалізації товарів в роздрібній торгівлі розглянемо на конкретних прикладах. Приклад 1. По підприємству роздрібної торгівлі ''Клондайк&quo ; необхідно визначити собівартість проданого товару за наступними даними, грн.: На початок звітного періоду 1 2 Залишок товару за продажними цінами 15500,00 Залишок торгової націнки 4600,00 Залишок транспортних витрат 1050,00 Протягом звітного періоду Оплачено вартість товару постачальнику 24000,00 (в т.ч. ПДВ - 4000,00) Транспортні витрати (оплачено послуги сторонньої організації) 1200,00 (в т. ч. ПДВ-200,00) Надійшли товари на склад за купівельною вартістю 20000,00 Відображено торгону націнку 5000,00 Виручкa від реалізації 31000,00 На кінець звітного періоду Залишок товару 9500,00 Залишок торгової націнки 2263,00 Залишок транспортних витрат 481,81 Для визначення собівартості проданого товару здійснимо розрахунки: 1. Визначення собівартості проданого товару за методом середнього відсотка торгових націнок Визначення суми торговельних націнок на реалізований товар необхідне винятково для визначення собівартості проданого товару. Передусім необхідно визначити середній відсоток торгових націнок за звітний період. Для цього слід зіставити всю суму торгових націнок за звітний період і всю вартість усього товару за звітний період: Усього торгових націнок: С-до поч. Кт 285 Кт 285 4600 грн. 500 грн. = 9600 гри. Усього товару; С-до поч. Дт 282 Дт 282 (20000 5000) 15500 грн. 25000 грн. = 40500 грн. Середній % торгової націнки: ((С-до поч. Кт 285 Кт 285): (С-до поч. Дт282 Дт282))х100% (9600 грн. : 40500 грн.) х 100 % = 23,7 %. Списана торгова націнка (Дт 285); (Кт 282 х Сер. %) : 100 % (31000 грн. х 23,7 %): 100 % = 7347 грн. Собівартість реалізованих товарів (Дт 902): Кт 282 – Дт 285 3100 грн. – 7347 грн. = 23653 грн. Залишок торгової націнки на кінець звітного періоду: (С-до поч. Кт 285 Кт 285) – Дт 285 (4600 грн. 5000 грн.) - 7347 грн. = 2263 грн. 2. Розрахунок суми транспортних витрат, що підлягають списанню у складі собівартості проданих товарів: – визначення середнього відсотка транспортних витрат: % ТЗВ = ((С-до поч. 28 ТЗВ Дт 28 ТЗВ) ; (С-до поч. Дт 281 Дт 281)) х 100%. Для розрахунку середнього відсотка транспортних витрат необхідно знати первісну вартість товарів на початок звітного періоду. У наведеній формулі це значення позначене як &quo ;С-до поч. Дт 281&quo ;. Первісна вартість залишку товарів на початок звітного періоду визначається як різниця між продажною вартістю залишку товарів на початок періоду і залишком торгової націнки на початок періоду: С-до поч. Дт 281 = С-до поч. Дт 282 – С-до поч. Кт 285. С-до поч. Дт 281 = 15500 грн. – 4600 грн. = 10900 грн.

На підставі розрахованих показників визначається середній відсоток транспортних витрат: % ТЗВ = ((1050 грн. 1000 грн.) : (10900 грн. 20000 гри)) х 100 % = 6,63 %. Сума транспортних витрат, що списується у звітному періоді у складі собівартості проданих товару, становитиме: Кт 28/ТЗВ = (Дт 902 х % ТЗВ): 100 % Кт 28/ТЗВ = (23653 грн. х 6,63 %): 100 % = 1568,19 грн. Залишок транспортних витрат на кінець звітного періоду складе: С-до кін. Дт 28/ТЗВ = (С-до поч. Дт 28 ТЗВ Дт 28/ТЗВ) = Кт 28 ТЗВ С-до кін. Д 28/ТЗВ = (1050 грн. 1000 грн.) –1568,19 грн. = 481,81 грн. Усі розрахунки зведемо в таблицю: Показник Продажна вартість товару, грн. Торговельна націнка, грн. Транспортні витрати, грн. На початок звітного періоду 15500,00 4600,00 1050,00 Протягом звітного періоду: надходження 25000,00 5000,00 1000,00 вибуття 31000.00 7347,00 1568,19 На кінець звітного періоду 9500,00 2253,00 481,81 Маючи всі необхідні дані, відобразимо операцію зі списання проданих товарів в бухгалтерському обліку: № оп Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн. Дт Кт 1 відображено собівартість проданого товару 902 282 23653,00 2 Списано суму реалізованої торгової націнки 285 282 7347,00 3 Списано транспортні витрати у складі собівартості проданого товару 902 28/ТЗВ 1568,19 4 Списано собівартість проданого товару на фінансовий результат 791 902 25221,19 Форми калькуляції собівартості реалізації товару на торговельному підприємстві наведено в прикладі 2. Така калькуляція необхідна при визначеній очікуваного чистого прибутку, який може принести реалізація конкретного товару і дорівнює різниці між ціною продажу і повною собівартістю товару. Більш надійну інформацію в ході планування продаж може дати валовий прибуток, який дорівнює різниці між ціною продажу товару і собівартістю реалізації такого товару. Така інформація про валовий прибуток необхідна як при плануванні обсягів продажу товару, так і при визначенні вигідності того або іншого товару з метою реалізації. Товар, який приносить підприємству необхідну суму валового прибутку, для реалізації найбільш вигідний. Приклад 2 Калькуляція собівартості реалізації товару Шифр рядка Назва статей калькуляції По плану для товару, всього, грн. 1 2 3 01 Ціна придбання одиниці товару 150,00 02 Витрати на інформаційні, посередницькі та інші подібні послуги у зв'язку і пошуком і придбанням товару 2,30 03 Витрати по сплаті мита - 04 Витрати по сплаті непрямих податків у зв'язку і придбанням товару, які не відшкодовуються підприємством 30,00 05 Витрати по заготівлі, навантажувально-розвантажувальних роботах 5,20 06 Витрати по транспортуванню товару до місця його використання, включаючи витрати по страхуванню 3,50 07 Витрати підприємства по доробці і підвищенню якісно-технічних характеристик товару 1,40 08 Інші прямі витрати, які пов'язані з придбанням товару 1,80 09 Собівартість реалізації товару: Сума рядків (01 02 03 04 05 06 07 08) 194,2 10 Адміністративні витрати 1,50 11 Витрати на збут 2,10 12 Повна собівартість товару: сума рядків (09 10 11) 197,8 Таким чином, торговельні підприємства, використовуючи при плануванні, веденні своєї діяльності, в управлінському обліку калькуляцію, отримують доступне і надійне джерело про очікувану прибутковість торговельного підприємства.

Розглянемо на прикладі 3 порядок розрахунку собівартості реалізованих товарів, якщо підприємством роздрібної торгівлі надається знижка на дату реалізації товару. Якщо надається така знижка, то слід звернути увагу на порядок розрахунку середнього відсотка торговельних націнок і визначення результату від реалізації. Приклад 3 У звітному періоді на підприємстві роздрібної торгівлі, яке торгує побутовою технікою, прийнято рішення про надання знижок покупцям у разі купівлі товарів на значну суму. Наказом по підприємству встановлено, що при придбанні товарів на суму понад 1000 грн. покупцям надається знижка в розмірі 5 % від суми купівлі. У звітному періоді підприємство роздрібної торгівлі реалізувало товар на суму 12000 грн., в тому числі: оплачено покупцями - 11400 гри. (у тому числі ПДВ - 1900 грн.); сума наданих знижок - 600 грн. (12000 грн. х 0,05). Для відображення операції в облікових регістрах необхідно визначити собівартість реалізованих товарів. З цією метою підприємства роздрібної торгівлі використовують метод ціни продажу. Послідовність визначення собівартості реалізованих товарів за методом ціни продажу наведено у вигляді таблиці. При застосуванні знижок слід звернути увагу на правильність розрахунку середнього відсотка торгових націнок. У цьому випадку знижка надається покупцям безпосередньо при оплаті товарів (в момент реалізації ) у вигляді заохочення за купівлю товарів на даному підприємстві. При цьому виправлення в цінниках товарів, що продаються, не робиться і продажні (роздрібні) ціни на реалізовані товари не змінюються. Сума знижки в момент оплати реєструється через ЕККА і зазначається в касовому чеку окремим рядком. Оскільки роздрібна ціна товару не змінилась, сума знижок ніяк не повинна вплинути на середній відсоток торгових націнок і собівартість реалізованих товарів. Тому всі розрахунки здійснюються без урахування наданої знижки. Таблиця Послідовність визначення собівартості реалізованих товарів за методом ціни продажу № з/п Розрахункова величина Умовні позначення 1 Середній відсоток = Тп ТНо = -------------- х 100 Тп То ТНп - залишок торгових націнок на початок звітного місяця (Кт 285 &quo ;Торгова націнка&quo ;); ТНо - сума торгових націнок, що припадає на товари, отримані у звітному місяці (кредитовий оборот по рахунку 285 'Торгова націнка&quo ;); Тп - продажна вартість залишку товарів на початок звітного місяця (Дт 282 &quo ;Товари в торгівлі&quo ;); 2 ТНреал. = Середній відсоток х реал. 3 Собівартість реал. = = реал. – ТНреал. То - продажна вартість отриманих у звітному місяці товарів (дебетовий оборот по рахунку 282 &quo ;Товари в торгівлі&quo ;); Треал. - продажна вартість реалізованих товарів Порядок розрахунку середнього відсотка і собівартості реалізації наведено в таблиці. Таблиця Порядок розрахунку середнього відсотка і собівартості реалізації № з/п Показник Одиниця виміру Продажна вартість товарів Сума торгової націнки Первісна (купівельна) вартість товарів 1 Залишок товарів на початок місяця грн. 7200 2200 5000 2 Надійшло у звітному місяці грн. 10800 2300 8500 3 Разом (ряд. 1 ряд. 2) гри.

Несколько сельских общин образовывали волость. Высшим органом волости был волостной сход, собиравшийся в большом торговом селе и состоявший из сельских старост и выбранных крестьян (по одному из десяти дворов). Но это совсем не означало, что на сход не могли прийти другие крестьяне, желавшие участвовать в собрании. Волостной сход выбирал волостного старшину (как правило, на три года), волостное правление (собственно, это были старшины и все старосты волости) и волостной суд. Волостное правление вело книги для записывания решений схода, а также сделок и договоров (в том числе трудовых), заключенных крестьянами как между собой, так и с посторонними для волости лицами. Вся бумажная работа велась волостным писарем, который, конечно, был важным лицом в деревне, но крестьянского схода побаивался, ибо всегда мог быть с позором изгнан. Да и волостного старшину крестьяне не больно боялись. Знали, коль старшина начнет злоупотреблять доверием общества, то его в следующий раз не выберут или убавят жалованье. Выборный сотский выполнял полицейские функции: наблюдал за чистотой в селеньях, за чистотой воды в речках, за пожарной безопасностью, за порядком во время торгов, базаров, за продажей доброкачественных продуктов, за проведением торговли с надлежащими свидетельствами

1. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

2. Щодо визначення поняття стратегія життя

3. Проектування контрольних операцій на прикладі розв”язання задачі визначення фактичної вартості в2 (укр)

4. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

5. Системи переказу великих сум платежів

6. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній
7. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності
8. Визначення первісної вартості готової продукції

9. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

10. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

11. Аудиторський ризик та його визначення

12. Визначення можливих вражаючих факторів ядерних вибухів

13. Актуальні проблеми визначення об’єкту незаконного заволодіння транспортним засобом

14. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

15. Право спільної сумісної власності подружжя

16. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы
Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели

17. Визначення походження дітей

18. Переглядач для файлів різних типів, з визначенням типу файлу по розширенню і, відповідно, способу перегляду (txt, hex, bin)

19. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

20. Вибірковий метод визначення попиту

21. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

22. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу
23. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу
24. Визначення та обчислення довжини дуги плоскої кривої в декартових та полярних координатах. Площа поверхні

25. Визначення вагітності у тварин

26. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

27. Розробка учбового матеріалу для викладання вищої математики на тему "Наближені методи обчислення визначених інтегралів"

28. Визначення деформації балок при згині

29. Визначення параметрів пристроїв для очищення газу від пилу

30. Розрахунок та визначення взаємозамінності нарізних сполучень

31. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

32. Особливості компонентів подружньої сумісності та задоволеності шлюбом

Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела
Настольная игра "Баскетбол".
Задача - забить мяч в корзину соперника, используя клавиши по краям игры. Клавиши управляют бойками в отверстиях поля, с помощью которых
620 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Горшок надувной дорожный "PocketPotty" со сменными пакетами.
Горшок Pocket Potty от торговой марки Roxy-kids станет незаменимым аксессуаром дома, на прогулке или в длительной поездке с малышом.
560 руб
Раздел: Горшки обычные

33. Основні підходи до визначення поняття "особистість"

34. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

35. Технологія підготовки бетонної поверхні під просте фарбування водними сумішами

36. Використання методів непрямої оцінки товарів при визначенні митної вартості

37. Визначення потужності і паливних показників дизельних двигунів

38. Асинхронний каскадний двигун з суміщеною фазною обмоткою на роторі
39. Визначення енергетичних параметрів газотурбінної установки
40. Визначення кількості витків в обмотках трансформатора

41. Визначення модуля пружності з деформації розтягу

42. Визначення реологічних характеристик

43. визначення термодинамічних властивостей різних речовин і матеріалів

44. Визначення потужності дизель-генераторів систем надійного живлення на АЕС

45. Порядок складання звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб

46. Визначення, види та структура процентних ставок. Основні види ризиків

47. Визначення теплоти розчинення і гідратації солі

48. Визначення розмірів плати за забруднення атмосферного повітря та розробки заходів щодо очистки шкідливих викідів

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие

49. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.