Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Педагогіка к.п.н. Баркасі.В.В. Миколпаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти У сучасних умовах змінюються соціальні функції молоді. Вона все більш стає каталізатором соціально-політичних та економічних процесів. Головна роль в становленні державності України належить саме їй, її громадянській відповідальності. Формування патріотизму і громадянськості в молодого покоління починається з виховання любові до рідного краю, міста, навчального закладу, історії країни, рідної мови, соціально-культурних надбань, з виховання поваги до таких національних символів, як прапор, герб, гімн. На нашу думку, необхідним компонентом професійної компетентності cучасного вчителя є соціальний. Бути соціально компетентним учителем – це усвідомлювати значущість педагогічної діяльності, розуміти суть соціальних проблем, які існують як у суспільстві, так і у світі. Ще С. Русова говорила про те, що “що далі люди живуть упорядкованими громадами, то все більше вони відчувають велике значення громадського життя для кожного окремо взятого громадянина, для кожної окремої особи, бо все ширше громадське життя захоплює людину та задовольняє її різноманітні потреби й вимоги” . Тому, ми розглядаємо громадянську відповідальність студентів, майбутніх педагогів, як один із головних показників соціального компоненту професійної компетентності вчителя. Під громадянською відповідальністю ми розуміємо сукупність громадянської та соціальної зрілості людини. Професія вчителя, призначення якої виховувати підростаюче покоління, вимагає від людини бути громадянсько зрілою особистістю Підготовка компетентного вчителя невід`ємна від його практичної участі у суспільному житті, рішенні завдань соціально-економічного будівництва. В.В. Радул, досліджуючи проблему соціальної зрілості молодого вчителя, робить висновок, що вона передбачає активну життєву позицію й досягається завдяки постійному поєднанню виховання, самовиховання й бажання самої особистості швидше досягти соціальної зрілості . Ми також вважаємо, що для формування професійної компетентності студентам педагогічних ВЗО необхідно усвідомлювати значущість своєї майбутньої професійної діяльності. Це сприятиме розвитку мотивації навчання, оволодінню основами педагогічної майстерності, професіоналізму, прагненню до професійної самоосвіти й самовдосконалення. Особливо актуальним це питання є для майбутніх учителів іноземних мов. Часто, вступаючи до педагогічного університету, молода людина бачить себе перекладачем, менеджером, екскурсоводом, який працює з іноземцями, але не вчителем у школі. Тому, на нашу думку, головне завдання, яке стоїть перед педагогічним колективом ВЗО, – допомогти студентам усвідомити важливість професії вчителя, її необхідність для держави, суспільства, соціуму. Як відомо, громадська активність є показником і діючим засобом підготовки соціально компетентних учителів. За своєю природою вона представляє собою діяльне ставлення людини до життя суспільства. Ця активність передбачає наявність інтересу до громадської роботи, організаторські здібності, відповідальність за виконання доручень, ініціативність, вимогливість до себе й готовність допомагати іншим під час виконання громадських завдань.

У той же час більша або менша міра соціальної активності особистості обумовлена відповідною мірою громадянської зрілості. Можливості посилення соціальної активності особистості виникають не самі по собі, а при відповідному цілеспрямованому вихованні. При навчанні іноземних мов формуванню соціального компонента професійної компетентності майбутніх учителів, на нашу думку, сприятиме конструктивний відбір навчального матеріалу; оптимальна організація системи занять з професійної науково-предметної підготовки (використання кооперативного та інтерактивного навчання); широке залучення студентів до громадської діяльності на факультеті, в університеті, до роботи в соціальних програмах, міжнародних проектах, передвиборчих кампаніях тощо. На основі вищезазначеного можна сформулювати завдання з формування соціального компоненту професійної компетентності в майбутніх учителів: знайомити студентів з економічними, соціально-політичними, національними проблемами України; розвивати в майбутніх учителів почуття громадянської відповідальності, повагу до своєї країни, свого народу; формувати в студентів нове політичне мислення, пов`язане з новими соціально-економічними та політичними умовами, прагнення активно підтримувати внутрішню і зовнішню політику своєї держави; формувати в майбутніх учителів якості, які визначають їх громадянську відповідальність. Література Русова С. Вибрані педагогічні твори: У 2 кн. Кн.2 / За ред Є.І.Коваленко; Упоряд., прим. Є.І.Коваленко, І.М.Пінчук. – К.: Либідь, 1997. – 320 с. Радул В.В. Соціальна зрілість молодого вчителя. – К.: Вища школа, 1997. – 269 с. Відомості про автора Баркасі Вікторія Володимирівна Домашня адреса: м. Миколаїв, вул. Пушкінська,66, кв.5 Тел. 475051 Місце роботи: Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського К.п.н., доцент кафедри англійської філології

Це — входження Криму до рубльової зони, негайне розв’язання продовольчих та паливних проблем, подвійне громадянство, збереження безплатного медичного обслуговування, безплатна освіта, боротьба зі злочинністю тощо. Хоч ці обіцянки були відверто популістські та малоздійсненні, виборець проте пішов на вибори з вірою, що життя поліпшиться, якщо Крим вернеться до складу Росії. Протягом кількох останніх місяців перед виборами президента в Криму ми добре бачили, як день у день послаблювався контроль Києва за ситуацією в Криму. Належної реакції офіційних органів влади України на підготовку виборів Президента Республіки Крим не надходило. Майже повністю був відсутній координаційний та об’єднавчий центр, який працював би на створення єдиного блоку партій, громадських організацій та державних структур України в Криму — всіх центристських сил, які згуртувалися б на період підготовки і проведення виборів. Позначилися на результатах виборів і соціальні негаразди: затримки з виплатою грошового забезпечення пенсіонерам, робітникам та службовцям; невиплата грошового забезпечення військовослужбовцям ЧФ за грудень—січень, а в деяких з’єднаннях — і за жовтень—листопад

1. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

2. Соціологічна концептуалізація освіти

3. Деякі проблемы змісту юридичної освіти у вищих навчальних закладах

4. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

5. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

6. Освіта та соціальна мобільність
7. Соціальне становище Запорізького краю
8. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

9. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

10. Соціальні інститути.

11. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

12. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

13. Право як спеціальне соціальне явище

14. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

15. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

16. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие

17. Мораль і соціальне управління

18. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

19. Сутність і значення соціального страхування

20. Державна політика соціального страхування

21. Соціальна інфраструктура України

22. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії
23. Розвиток соціальної географії в СРСР
24. Історія соціально-економічної географії світу

25. Державна соціальна допомога

26. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

27. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

28. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

29. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

30. Соціальна держава

31. Соціальна обумовленість державної служби

32. Соціальна цінність права

Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40

33. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

34. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

35. Суть та принципи соціальної держави

36. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

37. Мова як символ соціальної солідарності

38. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах
39. Історія України. Соціально-політичні аспекти
40. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

41. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

42. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

43. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

44. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

45. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

46. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

47. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

48. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг

49. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

50. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

51. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

52. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

53. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

54. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)
55. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини
56. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

57. Соціально-духовні основи культури класицизму

58. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

59. Соціально-філософські погляди І.Франка

60. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

61. Соціально-етичний маркетинг

62. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

63. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

64. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x10 см (2 яруса).
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: MDF. Размер: 18x13x10 см. 2 яруса. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1445 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Табурет "Плетенка" складной (малый).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 275 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
321 руб
Раздел: Стульчики
Кукла Нэни, в розовом жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2566 руб
Раздел: Классические куклы

65. Ожиріння як медико-соціальна проблема

66. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

67. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

68. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

69. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

70. Зайнятість: соціально-трудові відносини
71. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи
72. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

73. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

74. Соціально-трудові відносини як система

75. Типологія соціально-трудової мобільності населення

76. Управління, як соціальний феномен

77. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

78. Від Полтавського інституту шляхетних дівчат до європейського виміру вищої технічної освіти Полтавщини

79. Концептуальна модель сучасної вищої професійної освіти

80. Місце трудової підготовки школярів у системі народної освіти

Декоративная наклейка-фоторамка, арт. PH-3/3 (CO).
Материал: пластик. Размер: 50x70 см.
490 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда
Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Основні компоненти загальної компетентності вчителя іноземної мови

82. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

83. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

84. Система вищої освіти в країнах Європи та Америки

85. Система вищої освіти у Фінляндії

86. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства
87. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні
88. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

89. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

90. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

91. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

92. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

93. Соціальна структура суспільства

94. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

95. Політика та соціальний конфлікт

96. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Вантуз вакуумный "PRO Pump", с двумя адаптерами.
Вантуз вакуумный STAYER PROPump, применяется для прочистки засоров в канализационных трубах гидравлическим ударом. Вакуумный вантуз STAYER
674 руб
Раздел: Вантузы
Лента безопасности Lubby, мягкая, универсальная "особо широкая", 2 метра.
Мягкая универсальная лента: 2 метра, идеальна для краёв кроватки, столов и для острых углов удобно регулировать нужную длину, надежное
440 руб
Раздел: Безопасность ребенка

97. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

98. Лабораторне експериментування в соціальній психології

99. Основи формування соціальних стереотипів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.