Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Цінні папери як об’єкти цивільного права

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

РЕФЕРАТ На тему: «Цінні папери як о’бєкти цивільного права» ПЛАН Вступ Визначення цінного паперу. Основні вимоги до цінних паперів та їх ознаки цінних паперів. Класифікація цінних паперів. Висновки Список використаних джерел ВСТУП Одним з важливих видів об’єктів цивільного права України є цінні папери. Ринок цінних паперів регулюється цивільним кодексом України, іншими законодавчими та підзаконними актами (Закон України «про державне регулювання цінних паперів», Закон України «про цінні папери та фондові біржі»). Цінні папери в якості об’єктів цивільно-правових відносин визначають по різному: іноді, - як майно, іноді - як річ, іноді - як безтілесне майно. Але згідно законодавства України цінні папери визначаються таким чином: Згідно цивільного кодексу України, цінні папери – це документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або майнове право особи, і визначає взаємовідносини між особою, яка його розмістила та його власником; і передбачає виконання зобов’язань згідно з умовами його розміщення, а також можливість передача прав, що випливають з цього документа іншим особам. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” було визначено, що “цінні папери - грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики і визначає взаємовідносини між особою, яка його розмістила та його власником; і передбачає виконання зобов’язань згідно з умовами його розміщення. Відповідно до Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” обіг цінних паперів – це укладання та виконання угод щодо цінних паперів, яке не пов'язано з їх випуском. З визначення бачимо, що усі цінні папери мають свої ознаки, основні вимоги до складання та обігу цінних паперів; види та класифікацію, що розглянуться нижче. Визначення цінного паперу Новий Цивільний кодекс України, який набрав чинності з 1 січня 2004 року, і містить цілу главу про цінні папери, як об'єкти цивільних прав (глава 14 “Цінні папери”). В Українському законодавстві не існує єдиного визначення цінного паперу. Його визначення містяться в різних кодифікованих та звичайних законних та підзаконних нормативних актах. Щодо визначення цінного паперу в кодифікованих актах, то ними є: визначення цінного паперу наведене у ч. 1 ст. 194 Цивільного Кодексу України та у пункті 2 ч. 1 ст. 163 Господарського кодексу К України. По суті, ці два визначення є тотожними. Як за цивільним так і за господарським кодексами, Цінним папером є документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила (видала), і власником та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам. Визначення було зазначене також в законі України «Про цінні папери та фондову біржу»,проте воно втратило чинність на підставі прийняття та вступу в законну силу Цивільного кодексу України. Так, за законом України «Про цінні папери та фондову біржу» визначено, що цінні папери - грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики і визначає взаємовідносини між особою, яка його розмістила та його власником; і передбачає виконання зобов’язань згідно з умовами його розміщення.

Це визначення не суперечить тим, що містяться у цивільному та господарському кодексах, проте воно є дещо вужчим, так як згідно з положеннями цивільного та господарського кодексів, цінні папери – це документи, що посвідчують як грощові, так і інші майнові права особи; а згідно закону України «Про цінні папери та фондову біржу» - це лише грошові документи, що визначають відносини володіння або позики. Таким чином, можна зробити висновок, що основною ознакою є те, що Цінний папір – це завжди документ, незалежно від того чи він у формі сертифіката, чи в безготівковій формі. Відповідно до правової практики цінний папір повинен містити всі передбачені законодавством реквізити. І хоча в Україні не існує єдиного визначення поняття цінного паперу, проте воно досить широко регламентується у законодавстві. Основні вимоги до цінних паперів Цінними паперами визнаються права на ресурси, які відповідають таким фундаментальним вимогам: обіговість, доступність для цивільного обігу, стандартність і серійність, документальність, урегульованість і визнання державою, ринковість, ліквідність, обов’язковість виконання. Обіговість – це здатність цінних паперів бути предметом цивільних правочинів, обертатися на фондовому ринку згідно із спеціальними, законодавчо визначеними правилами, бути платіжним інструментом. Стандартність та серійність – однойменні цінні папери мають стандартний набір реквізитів, стандартний склад суб’єктів, стандартні правила передачі та обліку прав на них, стандартні права, що з них випливають. Ринковість – цінний папір обертається на своєму ринку цінних паперів з притаманною йому інфраструктурою, суб’єктним складом, правилами роботи. Доступність для цивільного обігу – здатність цінних паперів не тільки купуватися і продаватися, але й бути об’єктом інших видів угод. Стандартність – стандартний зміст цінного паперу (стандартність прав, які надає цінний папір, стандартність учасників, термінів, місць торгівлі, правил обігу, стандартність правочинів, пов’язаних з передачею цінних паперів з рук в руки, стандартність форми). Тому індивідуальний нестандартний контракт не може перебувати в обігу. Документальність – тільки документ може зафіксувати стандартні умови обігу і використання, забезпечити перехід цінних паперів з рук у руки. Відсутність хоча б одного з них спричиняє недійсність цінного паперу. Регульованість і визнання державою   закріплення на законодавчому рівні. Ліквідність – здатність цінного паперу бути перетвореним у грошові знаки. Цінні папери можуть функціонувати як у документарній, так і в бездокументарній формі. Форма випуску цінних паперів впливає на процедуру їх первинного розміщення, порядок укладення угод, фіксацію прав власності та визначає деякі інші особливості обігу. Розвиток комп’ютерних технологій зумовив функціонування &quo ;безтілесних&quo ;, бездокументарних цінних паперів. Тому характеристика цінного паперу через &quo ;поняття&quo ; документ певною мірою є умовною. На ринку цінних паперів широко використовують термін &quo ;електронні цінні папери&quo ;. Кожен вид цінного паперу в ринковій економіці виконує певні функції.

Цінні папери можуть посвідчувати членство в організації – емітенті та право на частку в його майні. Такими за законодавством України є акції. Значна кількість цінних паперів посвідчує відносини позики між емітентом та власником цінного паперу. Такими, зокрема, є облігації, казначейські зобов’язання, векселі. Особливим видом державних цінних паперів є приватизаційні папери, правовий режим яких визначається спеціальним законодавством (Закон &quo ;Про приватизаційні папери&quo ; тощо). Інвестиційні сертифікати є пайовими цінними паперами з певними особливостями. Такий цінний папір випускається компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та засвідчує право власності інвестора на частку в пайовому інвестиційному фонді. Інвестиційний сертифікат не дає права на участь в управлінні справами емітента. Особливості емісії та обігу інвестиційних сертифікатів визначаються Законом &quo ;Про інститути, спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)&quo ;. Іпотечні сертифікати випускаються в документарній та в бездокументарній формах. При емісії сертифікатів у бездокументарній формі емітент оформляє глобальний сертифікат. Залежно від способу фіксації власника сертифікати можуть існувати як іменні, так і на пред’явника. Сертифікати на пред’явника можуть бути емітовані лише у документарній формі. Іпотечні сертифікати підлягають вільному обігу, тобто юридичні та фізичні особи можуть вільно купувати та продавати сертифікати, здійснювати з ними будь-які правочини як на біржовому, так і на позабіржовому ринках цінних паперів. Інформація про випуск сертифікатів підлягають реєстрації у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Цивільний кодекс виділяє нову групу цінних паперів – товаророзпорядчі цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах. У ч. 1 ст. 194 ЦК України та абз. 2 ч. 1 ст. 163 ГК України міститься легальне визначення цінного папера з якого випливає, що для будь-якого цінного папера характерними є такі ознаки: цінним папером є документ; документ має бути встановленої форми; документ має містити відповідні реквізити; документ має посвідчувати грошове або інше майнове право яке визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила (видала), і власником; документ передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його випуску (видачі), документ передбачає можливість передачі прав, що випливають з нього, іншим особам. Слід зауважити, що на практиці у &quo ;бездокументарній&quo ; формі існують виключно емісійні цінні папери, тобто цінні папери, які розміщуються “випусками” – сукупностями цінних паперів одного емітента певного виду та однієї номінальної вартості, що забезпечують їх власникам однаковий обсяг прав і можливість мати однакові умови розміщення на фондовому ринку. При цьому такий “випуск цінних паперів” (як сукупність цінних паперів) підлягає реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Передання цінного папера передбачає перехід до нового власника всіх прав за цінним папером, що означає: а) тісний і нерозривний зв'язок між самим цінним папером (правом власності на цінний папір) та прав, за цінним папером; б) неможливість часткової передачі прав за цінним папером.

Як от масакра, влаштована Олександром Суворовим у передмст Варшави в 1794 p., коли загинуло близько двадцяти тисяч цивльного населення. Скльки поколнь радянських людей були вихован на герозм  приклад вонного геня Олександpa Васильовича, який перейшов через Альпи, що мало хто з укранцв, народжених у СРСР, ма критичний погляд на цього полководця з власне укрансько перспективи, а не з позиц, виховано радянською/росйською пропагандою. Приклад з Суворовим один з низки багатьох, як наводить дослдниця у свой книжц, поступово пдважуючи оту виховану десятилттями пропаганди «гомогеннсть» у сприйнятт стор  право кожного на сво, дистанцйоване вд офцйно пропаганди бачення загальновдомих осб та подй. Одним з важливих моментв, який вигдно вирзня книжку Томпсон серед нших праць, присвячених росйському колоналзму,  увага авторки до явища нацоналзму, яке часто-густо було Aнороване або нтерпретоване однозначно попередниками. Вона, на вдмну вд нших дослдникв нацоналзму, розрзня нацоналзм аAресивний  нацоналзм захисний

1. Суб’єкти цивільного права

2. Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

3. Метод цивільного права

4. Основи цивільного права України

5. Предмет, метод цивільного права

6. Теоретичні проблеми цивільного права
7. Громадяни як суб’єкти трудового права
8. Об’єкти права природокористування

9. ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО

10. Цивільне право України

11. Правовое регулирование договора об ипотеке в гражданском праве

12. Скидання забруднювальних речовин у водні об’єкти

13. Цивільно-правові аспекти аудиту

14. Делікти в римському праві

15. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

16. Поняття, елементи і особливості цивільних правовідносин

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки
Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее

17. Право власності в цивільному праві

18. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

19. Представництво у цивільному праві

20. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

21. Спадковий договір в цивільному праві України

22. Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин
23. Цивільне право
24. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

25. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

26. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

27. Складові та об’єкти логістики

28. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

29. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

30. Недосконалість демократії як механізму суспільного вибору

31. Психологічні проблеми цивільного судочинства

32. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы
Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров

33. Опалення та вентиляція цивільного будинку

34. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

35. Злочинні доходи як об’єкт оподаткування

36. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

37. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

38. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника
39. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях
40. К вопросу об абсолютности вещных прав

41. Об исключительном праве на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца

42. Понятие, структура и субъектный состав законодательства об охране прав потребителей

43. Особисті немайнові права за новим Цивільним кодексом

44. Уголовное право и процесс о совершенствовании закона об ответственности за вновь совершенное убийство

45. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії

46. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

47. Покритонасінні, або Квіткові як вищий етап еволюції наземних рослин

48. Невідкладні роботи, які проводяться в надзвичайних ситуаціях на промислових об’єктах

Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки
Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x5 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
701 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

49. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

50. Громадські організації як вид об’єднань громадян

51. Засоби цивільно-правового захисту права власності

52. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

53. Обов’язки та права державних службовців

54. Права і обов`язки юриста
55. Право на самовизначення як один з головних принципів міжнародного права
56. Соціальна цінність права

57. Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність

58. Цивільні процесуальні правовідносини

59. Шикана як особливий вид зловживання правом

60. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

61. Законодательство Российской Империи об отмене крепостного права (вторая половина XIX века)

62. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів

63. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

64. Правила составления объявления об имеющейся вакансии

Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

65. Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку

66. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

67. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

68. Християнство як ціннісний чинник соціокультурного процесу доби Середньовіччя

69. Культура як феномен суспільного розвитку

70. Ринок цінних паперів як специфічна сфера грошового ринку
71. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права
72. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

73. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

74. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

75. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

76. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

77. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

78. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

79. Граждане как субъекты административного права

80. Административное право (Контрольная)

Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40
Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

81. Административное Право Республики Казахстан

82. Граждане, как субъекты административного права

83. Проблемы избирательного права современной России

84. Производство по делам об административных правонарушениях

85. Производство по делам об административных правонарушениях

86. Предмет, метод, источники Административного права
87. Производство по делам об административных правонарушениях
88. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

89. Административно-процессуальное право РФ

90. Природа и система административного права

91. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

92. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

93. Банковское право

94. Учебник по банковскому праву

95. Общие положения об обязательствах и договорах

96. Гражданское право

Набор фломастеров (6 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают
453 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Stabilo Trio Jumbo", 12 цветов.
Набор цветных карандашей. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки, поэтому ребенок может долго рисовать
647 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Гражданское право - сделки

98. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

99. Авторское право


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.