Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Кафедра міжнародної економіки Контрольна робота з дисципліни: «Міжнародні розрахунки і валютні операції» Зміст 1.Питання №44. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів. 2. Практичне завдання Список літератури. 1.Питання №44. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів. Державні митні органи згідно з Указом Президента України &quo ;Про невідкладні заходи щодо посилення валютного контролю&quo ; від 8 червня 1993 р. щотижня надсилають до уповноважених банків України, зазначених у вантажних митних деклараціях, реєстри вантажних митних декларацій окремо на експортні та імпортні вантажі, на підставі яких товари та інші предмети перетнули митний кордон України. Уповноважені банки України на основі аналізу отриманих реєстрів установлюють контроль за своєчасним надходженням резидентам виручки у іноземній валюті за продукцію, роботи, послуги, що були експортовані, або продукції при її імпорті із-за кордону з моменту здійснення авансового платежу або відкриття акредитива на користь імпортера. Для встановлення дійового контролю за здійсненням розрахунків у іноземній валюті уповноважені банки при списанні коштів з валютного рахунку резидента зобов'язані вимагати від останнього документи, які б підтверджували мету операції. У випадку, якщо резидентом здійснюється авансовий платіж чи попередня оплата за продукцію, яка імпортується в Україну, уповноважений банк реєструє цю операцію у спеціально заведеному для цієї мети Журналі, в якому фіксується дата перерахування коштів, найменування постачальника продукції, дата та номер контракту, граничний строк надходження продукції із-за кордону на адресу резидента, виходячи із законодавчо встановлених термінів та дати фактичного надходження продукції, яка проставляється на підставі реєстрів вантажних митних декларацій. Після отримання зазначених реєстрів уповноважені банки вимагають від своїх клієнтів копію вантажної митної декларації, з тим щоб переконатися, що продукція надійшла у повному обсязі згідно з контрактом. Експортні операції резидентів фіксуються уповноваженими банками після одержання реєстрів вантажних митних декларацій у аналогічному Журналі з одночасною вимогою від резидента копії контракту та копії товарно-супровідних документів, що підтверджують момент фактичного перетину митного кордону України. Своєчасність надходження валютних коштів при здійсненні резидентами України довгострокового будівництва за кордоном України (з вивезенням за межі України для будівництва матеріалів, комплектуючих конструкцій та обладнання) або участі в такому будівництві контролюється виходячи зі строків завершення будівництва, обумовлених в контракті, який подається резидентом до уповноваженого банку. Надходження на користь резидента валютних коштів при відсутності у реєстрах вантажних митних декларацій даних про перетин продукцією митного кордону України можливе у разі перерахування іноземним партнером авансу згідно з умовами контракту на виконання робіт (надання послуг) за кордоном України, який потрібно надалі враховувати при остаточних розрахунках за контрактом і здійсненні контролю за надходженням виручки у повному обсязі.

При ненадходженні валютної виручки у встановлені терміни або продукції за імпортом в Україну уповноважені банки у тижневий термін подають інформацію про це комісіям при регіональних управліннях Національного банку України за місцем реєстрації резидентів. Разом з тим після закінчення встановлених термінів надходження виручки в іноземній валюті або продукції, що імпортується, уповноважені банки нараховують пеню на резидентів за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка від суми недоодержаної виручки в іноземній валюті або вартості продукції, перерахованій за офіційним валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості. Нарахована пеня державною податковою інспекцією зараховується до державного бюджету України на розділ 12 параграф 25 Бюджетної класифікації доходів і видатків державного та місцевих бюджетів України. Податкові органи ведуть оперативно-бухгалтерський облік пені у картках особових рахунків форми №6 та у реєстрі форми №25, в яких на підставі актів перевірок роблять відповідні записи про нараховану пеню. Якщо підприємство протягом 10 днів не сплатило пеню, то згідно з Декретом Кабінету Міністрів України &quo ;Про стягнення не внесених у строк податкових і неподаткових платежів&quo ; від 21 січня 1993 р. №8-93 сума нарахованої пені стягується у безспірному порядку за розпорядженням державних податкових інспекцій. Уповноважені банки нараховують пеню за прострочення термінів розрахунків і 20 числа поточного місяця повідомляють про нарахування пені державну податкову інспекцію за місцем реєстрації резидента, яка, в свою чергу, дає розпорядження на безакцептне списання пені з рахунку резидента. Уповноважені банки щомісяця 28 числа поточного місяця перераховують до державного бюджету України (за розпорядженням податкової інспекції) суми нарахованої пені. Податковим органам надано право за наслідками проведених ними документальних перевірок безпосередньо застосовувати до резидентів, які порушують терміни, передбачені ст. 1 і 2 Декрету Кабінету Міністрів України &quo ;Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті&quo ; від 19 лютого 1993р. №17-93 штрафні санкції, передбачені ст. 5 Декрету таст. 24 Закону України &quo ;Про Державний бюджет України на 1994 рік&quo ; (3898-12), а саме стягувати пеню. Стягнення пені податковими органами здійснюється у тому випадку, якщо перевіркою встановлено, що уповноважений банк не виконує вимог, передбачених цією Інструкцією. При цьому податкові органи зобов'язані повідомляти обласне Управління Національного банку України про ухилення уповноваженими банками від здійснення функції органу контролю за експортно-імпортними операціями своїх клієнтів для притягнення їх до відповідальності. За отриманими клієнтами — суб'єктами підприємницької діяльності індивідуальними дозволами уповноважені банки не пізніше як 5 числа місяця, наступного за звітним, надають комісіям при регіональних управліннях Національного банку України за місцем реєстрації резидентів інформацію про стан завершення розрахунків або поставок продукції. Не пізніше як 10 числа місяця, наступного за звітним, регіональні управління Національного банку України надсилають Управлінню валютного регулювання банку повну інформацію за встановленою формою щодо наданих ними індивідуальних дозволів та стану завершення розрахунків у іноземній валюті чи поставок продукції за цими дозволами.

У разі недодержання вимог чинного законодавства при оформленні резидентам таких дозволів та поставок за ними Управління валютного регулювання Національного банку України може переглядати або скасовувати індивідуальні дозволи протягом тижня після отримання інформації від регіональних управлінь банку. Повідомлення про скасування чи перегляд дозволу Управління валютного регулювання Національного банку України надсилає регіональним управлінням банку для подальшого реагування. Ухилення уповноваженими банками від здійснення функцій органу контролю за експортно-імпортними операціями своїх клієнтів, а також неподання інформації комісіям при регіональних управліннях Національного банку України тягне за собою застосування штрафів, визначених Положенням Національного банку України &quo ;Про порядок застосування ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. №15-93 &quo ;Про систему валютного регулювання і валютного контролю&quo ;, затвердженим постановою НБУ 4 липня 1997 р. №212. Контроль за цільовим використанням іноземного кредиту Контроль за цільовим використанням іноземних кредитів, залучених державою або під державні гарантії (далі — іноземні кредити), здійснюється шляхом перевірок: банками-агентами Кабінету Міністрів України, що виконують агентські (посередницькі) функції під час залучення та використання іноземних кредитів юридичними особами-позичальниками (далі — позичальники); органами державної податкової служби; митними органами. Для здійснення перевірок цільового використання іноземного кредиту позичальник у 10-денний термін від дати набуття чинності рішень про надання державної гарантії (іноземного кредиту) в забезпечення своїх зобов'язань надає митному органу за місцем оформлення товарів, що ввозитимуться на митну територію України, копії зовнішньоекономічних контрактів із специфікаціями до них, на фінансування яких використовуватиметься іноземний кредит, а банк-агент у зазначений термін подає Державній митній службі копію наданої державної гарантії за цим кредитом. Митні органи з урахуванням черговості здійснення поставок товарів за цими контрактами та на підставі специфікацій до контрактів і документів, які підтверджують надходження товарів (рахунків-фактур, проформ, актів приймання-передачі), перевіряють відповідність товарів, що надійшли, умовам контрактів та інформують банк-агент про результати перевірки. Банк-агент після отримання митних декларацій від позичальника та інформації про результати перевірки від митних органів здійснює відповідно до умов внутрішньої кредитної угоди перевірку фактичного оприбуткування товарів, отриманих за даними бухгалтерської звітності позичальника (прибуткові ордери, баланси). У разі виявлення під час перевірок будь-яких розбіжностей банк-агент надсилає позичальнику запити щодо виявлених фактів і з урахуванням його пояснень інформує Валютно-кредитну раду Кабінету Міністрів України з метою розгляду цього питання та прийняття відповідних рішень. Контроль за фінансовим станом позичальника Аналіз фінансового стану позичальника здійснюється щоквартально: центральними органами виконавчої влади — щодопідприємств, які належать до сфери їх управління; Фондом державного майна — щодо підприємств якіперебувають у стадії приватизації; банками-агентами — щодо інших позичальників.

Монети України відтворюють не лише історію нашої нації, а й становлення її державності. Такою є срібна монета «Незалежність», присвячена 5-й річниці прийняття парламентом України Акта проголошення незалежності України. Вона має 925-ту пробу срібла вагою дорогоцінного металу в чистоті 31,3 грама, діаметр 39 мм і тираж — 10000 штук. Ця монета започаткувала серію «Відродження української державності», яку продовжили срібна та мельхіорова монети із зображенням видатного вченого і політичного діяча, першого Президента України М. Грушевського. Її тиражі, відповідно, 10000 і 75000 штук, а номінальна вартість — 1 млн. крб. і 200000 крб. Першою ювілейною монетою з гривневим номіналом стала мельхіорова монета «Софіївка» номінальною вартістю 2 гривні і тиражем 30000 штук, присвячена 200-річчю одного з кращих дендрологічних парків України. У листопаді 1996 року Національний банк України представляє нову серію «Духовні скарби України», яку відкриває монета «Десятинна церква», присвячена 1000-річчю спорудження першої пам'ятки храму Київської Русі

1. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

2. Національний банк України

3. Національний банк України та особливості його функціонування

4. Державний ощадний банк України

5. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

6. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій
7. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі
8. Міжнародний ринок туристичних послуг України

9. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

10. Методики оцінки фінансового стану банків України

11. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

12. Банківська система України

13. Банківська система України та проблеми її реформування

14. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

15. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

16. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки
Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр
Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые

17. Принципи здійснення правосуддя в Україні

18. Історія міжнародних відносин України

19. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

20. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

21. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

22. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку
23. Спеціальні органи здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру
24. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

25. Атомна енергетика України і РПС

26. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

27. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

28. Політичні права і свободи громадян України

29. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

30. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

31. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

32. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

Настольно-печатная игра «Прогеры».
Многоэтажная 3D-настольная игра на алгоритмы, начало программирования и логику. Поле выстраивается из трёх блоков произвольным образом —
1032 руб
Раздел: Классические игры
Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки

33. Історія України

34. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

35. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

36. Період гетьманщини України

37. Центральна Рада і пролетаріат України

38. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.
39. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку
40. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

41. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

42. Економічне районування України

43. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

44. Основні напрямки зовнішньої політики України

45. Господарське право України

46. Конституційний суд України

47. Цивільне право України

48. Суверенітет України

Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей

49. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

50. Проект кримінального кодекса України

51. Бюджетна ситема України

52. Державний бюджет України і бюджетне право

53. Сбалансованість бюджета України

54. Фінансова система України
55. Організаційна система управління природокористуванням України
56. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

57. Машинобудування України

58. Бідність в України

59. Вплив російської кризи на економіку України

60. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

61. Особливості перехідної економіки України

62. Роль і значення АПК для господарства України

63. Авіаційний транспорт України

64. Чорна металургія України

Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка с ручкой", красный.
Отличная мини-машинка белорусского производства, выполненная по лицензии испанской компании Molto — настоящая находка для энергичных
2126 руб
Раздел: Каталки
Логическая игра "IQ-ХоХо", арт. SG 444 RU.
Заполните игровое поле десятью двухсторонними деталями головоломки, располагая Х и О в определённой последовательности. Выполните все 120
525 руб
Раздел: Игры логические
Шары для сухого бассейна, 100 штук.
Шары для сухого бассейна упакованы в тубус, что удобно для хранения и переноски. Количество шаров 100 штук вполне хватит для детской ванны
1037 руб
Раздел: Шары для бассейна

65. Грошовий обіг України

66. Органи внутрішніх справ України

67. Механізм кредитування банками України

68. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

69. Закон україни про міліцію

70. Створення пiдприємств в Українi за Законом України
71. шпори з цивільного права України
72. Заповідники України

73. Культура та побут населення України

74. Легка промисловість України i транспорт

75. Сільське господарство i харчова промисловість України

76. Електроенергетика України

77. Регіональний розвиток харчової промисловості України

78. Зародження партійно-радянської преси України

79. Проблеми золотоносності надр України

80. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные
Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

82. Верховна Рада України в системі органів влади

83. Ґрунти України

84. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

85. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

86. Етикет України та Росії
87. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України
88. Проблеми функціонування фінансових бірж України

89. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

90. Структура страхового законодавства України

91. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

92. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

93. Банки на валютному ринку України

94. Негативні фактори, що впливають на населення України

95. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

96. Геоботанічне районування України

Самоклеящиеся этикетки "Europe 100", универсальные, 210x297 мм, белые, 100 листов.
Диапазон применения широк: от наклеек на конверты до маркировки на производстве. Совместимы с лазерными и струйными принтерами и
695 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

97. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

98. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

99. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

100. Сільськогосподарські регіони України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.