Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Кадрове забезпечення у сфері вищої освіти в Україні

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Зміст Вступ 1.Вимоги до викладачів при прийнятті до університетів 1.1. Порядок прийому 1.2. Вимоги до ступеню 1.3. Порядок ведення занять 1.4. Регулювання оплати праці викладачам 2. Порядок отримання вченого ступеню 2.1. Вимоги до вченого ступеню в Підросійській Україні 2.2. Порядок захисту дисертацій 3. Правове регулювання порядку підвищення кваліфікації 3.1. Види підвищення кваліфікації 3.2. Види відряджень для підвищення кваліфікації Висновки Перелік використаних джерел Додаток 1. Узагальнені відомості про вчені ступені, присуджувані в Росії до 1917 р. Додаток 2. Підготовка професорсько-викладацького складу в ХХ столітті в Російській імперії та за кордоном Додаток 3. Кількість дисертацій, що були захищені в Росії (1863-1874 рр.) Вступ Розвиток єдиної, цілісної системи освіти в Підросійській Україні почалося в першій половині XIX сторіччя у зв'язку з лібералізацією громадського життя у всій Європі. І першою ластівкою було затвердження в 1804 році «Попередніх правил народної освіти». Попередніми Правилами було задано також формування мережі вищої освіти Росії. Ними встановлювалося, що «засновуються університети для викладання наук найвищго ступеню» і що «нині призначається їх шість, а саме, крім існуючих уже в Москві, Вільні й Дерпті, засновуються в окрузі Санкт-Петербурзькому, Казані й у Харкові. Потім призначаються для університетів міста: Київ, Тобольськ, Устюг-Великий і інші, але в міру способів, які знайдені будуть до того зручними». Помітимо, що Попередніми Правилами не тільки визначався загальний план розвитку університетської мережі, але й вирішувалося завдання інтеграції раніше існуючих університетів у новостворювану систему російської освіти. Отже, відповідно до вказаних Правил, в Україні почала розвиватися вища університетська освіта. Тут слід замітити, що взагалі вища освіта в Україні почала розвиватися значно раніше, ніж у Росії. Але нелегкі часи перебування під польським ярмом та епоха Руїни відкинула назад українську систему навчання. Перехід під протекторат Росії з майбутнім поневоленням української території хоча й негативно позначився на розвиткові саме української національної освіти; освіта ж взагалі пережила період ренесансу. Перші університетські статути послідовно реалізовували виборний принцип як основу автономії, якою наділялося академічне співтовариство. Досить показовий у цьому плані загальний порядок обрання «в усі університетські місця» і посади. Наприклад, п. 22 Статуту Київського Університету був установлений наступний порядок обрання професорсько-викладацького складу: «Всі ординарні Професори, не виключаючи і Професорів Богослов'я, обираються від Університету в такий спосіб: 1) Сповіщається про професорське місце, що звільнене, на яке має бути обраний інший Професор. 2) Всяк, що бажає заступити це місце, зобов'язаний представити в Університет свої твори, видані або рукописні, так само загальну думку свою про ту науку, про яку йде мова, про предмет її, про її простір, межі, успіхи, дійсному або сьогоденному становищі, найзручнішому способі її викладання, і різних письменниках, кращим образом роз’яснюючих різні стосовні до неї предмети.

3) Університет, після розгляду творів і паперів і по зборах особливих відомостей про тих, від кого вони доставлені, приступає до вибору Професора по балотирації. 4) Університет доносить про обраного Професора своєму Піклувальникові, що представляє про нього Міністрові». Підготовка професорів і вчителів велася в педагогічних і вчительських інститутах при університетах і в Петербурзькому педагогічному інституті. Прийняті в інститут студенти діставали ступінь кандидата, по закінченні інституту їм належало прослужити в навчальному відомстві протягом шести років1 . Впродовж другої половини XIX ст. в умовах модернізації країни відбулися істотні зміни в її соціальному вигляді, чисельності, матеріальному й суспільному становищі. Разом з тим правовий статус професорської інтелігенції залишався колишнім і регламентувався відповідно до загальноросійського законодавства й університетського статуту. Ще із часу введення статуту 1804 р. за кожним ученим закріплювався певний клас у Табелі про ранги. Відповідно до цього документа, професура займала відповідну нішу в загальній чиновницькій ієрархії: ректора вузів мали чин дійсного статського радника, що відповідало IV класу, ординарний і екстраординарний професори - статського (V клас) і колезького (VI клас) радників відповідно, які надавали право на потомствене дворянство. Виконавча влада довірялася Правлінню університету, що складався з деканів факультетів, а також помічника ректора. Статут надавав університетам право створювати наукові товариства, заохочувати наукову діяльність приватних осіб обранням їх у почесні члени, введенням в учені ступені й нагородами. Досить докладну розробку в статуті знайшла система атестації професорів, магістрів і кандидатів у спеціальній главі «Про випробування й введення в університетські достоїнства». Всі, хто претендував на магістерську й докторську ступені піддавалися іспитам, які проводилися членами університетської Ради. Здобувачеві магістерського ступеня було потрібно витримати співбесіду, усний і письмовий екзамени з двома питаннями, визначеними за жеребом, здобувачеві докторської — з чотирма питаннями. Крім того, здобувачам потрібно було прочитати публічні лекції (магістрові — одну, докторові — три) і представити дисертації для захисту на публічних зборах. У випадку, якщо здобувач не набирав більшості голосів на захисті, то він міг удруге представити дисертацію2. Як бачимо, процедура присудження вчених ступенів була досить складною, тривалою і важкою, що в певній мері пояснює дефіцит університетських професорів і магістрів. Через недолік вітчизняних викладачів на більшу частину кафедр запрошувалися викладачі-іноземці. Читання лекцій на іноземних мовах виписаними з-за кордону професорами заважало успішному навчанню студентів і міністерство зажадало від університетів вибору професорів зі своїх вихованців. Якщо ж казати про провідну тенденцію освітньої політики царату в Україні, то тут передусім потрібно назвати знищення національної культури, що призвело, перш за все, до загострення боротьби за національну школу, сприяло появі громадівського руху, виникненню таємних товариств, виникненню перших приватних навчальних закладів тощо.

Однак потрібно вказати, що власне наукова діяльність в українських університетах здійснювалася саме за єдиною для Російської імперії освітньою політикою, тобто підкорялася тим самим законам та статутам, що й усюди в Російській імперії. До того ж, деякі науки та заходи підвищення кваліфікації доступні для вивчення були лише у Москві або Санкт-Петербурзі. Це призвело до виникнення українських громад у вказаних містах. Відомо, що в Петербурзі редакція журналу „Основа” стала осередком такої громади. В її діяльності брали активну участь М. Костомаров, Т. Шевченко, П. Куліш, В. Білозерський. В цій роботі буде розглянуто особливості забезпечення саме кадрового составу вищих навчальних закладів підросійської України. Як вже було вказано, ці особливості будувалися на єдиній для всій Росії схемі. Буде проведено докладний аналіз змін, які виникали у забезпеченні кадрового складу вищих навчальних закладів підросійської України протягом вказаного періоду; порядок зайняття вакантних місць; порядок захисту дисертацій. Роботу можна використовувати у навчальних цілях. 1.Вимоги до викладачів при прийнятті до університетів 1.1 Порядок прийому У другій половині ХІХ століття в Україні діяли три університети – Київський, Харківський та Одеський. Найстарішим з них був Харківський університет, з котрого згодом виділялися окремі інститути. Заснування університету в Харкові було пов’язане з активною діяльністю В.-Н. Каразіна і його однодумців. Цією групою передових людей Слобожанщини в 1802 р. були засновані бібліотека і ботанічний сад. Урочисте відкриття університету відбулося 29 січня 1805 р. і він став другим університетом в Україні (перший був заснований у Львові в 1661 р.). Університет розмістився у будинку, який належав харківському губернатору (тепер - вул. Університетська, 16). У перший рік існування в університеті працювало 25 викладачів і навчалось 57 студентів, у подальшому їх число поступово зростало. Першим ректором університету став професор словесності, філософ, логік І.-С. Ризький. Заклад швидко став значним центром з підготовки фахівців для практичної педагогічної та науково-дослідницької діяльності в Російській імперії. Загальне число його вихованців за дореволюційний період перевищило 15 тис. чоловік. На початок ХХ ст. за кількістю професорсько-викладацького складу та студентів він перебував на четвертому місці в імперії. Ще в 1811 р. при Харківському університеті був відкритий педагогічний інститут з метою підготовки вчителів для гімназії і повітових училищ. Першим директором інституту став професор університету Х.-П. Роммель. У 1866 р. інститут було перетворено на Практично-педагогічні курси, які існували до 1917 р. З 1873 року в Харкові починає своє життя Ветеринарний інститут, перетворений з ветеринарного училища, яке існувало з 1851 р. Це був вищий навчальний заклад для підготовки фахівців-ветеринарів. Навчальний курс складався з чотирьох років (в середньому інститут готував 10 ветеринарних лікарів на рік). З кінця 90-х років XIX ст. в ньому розгортається серйозна наукова робота, яка поставила інститут на одне з перших місць серед подібних закладів у Російській імперії.

Укранський народ на Буковин бльш важив тод, нж волоський, бо був бльш освчений. Укранська мова була урядовою (правительственною) мовою на двор вовод, нею писали й говорили молдавськ бояри та духовенство. Всю вищу освту брали вони з нашо Украни та з Галичини, бо у них була одна вра з укранцями, православна, тим часом як инш сусди, поляки та мадяри (венгерц), були католики. Молдавя довго брала соб духовенство з Украни, бо в нй не було добрих шкл, де б кохалися в науц. В церквах службу одправляли по книжках, привезених з Украни. А коли Польща почала на Укран напосдатись на православну вру  силою заводити католицтво та уню, то тод молдавськ воводи вддячують за все добре, що зазнали вд Украни,  стають оборонцями православно ври (а разом з тим  укранського народу) не тльки у себе дома, але й на укранських землях пд польською рукою. Так от за помччю молдавських вовод галицьк укранц поставили у Львов церкву Успння Пресвято Богородиц, котру ще й дос звуть волоською церквою", а потомок молдавських воводв, Петро Могила, дуже розумний та вчений чоловк, прийшов пзнш у Кив  тут укранське панство, духовенство та козаки обрали його за митрополита на всю Украну

1. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні

2. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

3. Становлення середньої і вищої освіти євреїв на Волині у ХІХ ст

4. Система вищої освіти Болгарії

5. Система вищої освіти у Великобританії та принципи і шляхи її інтеграції до Болонського процесу

6. Стандарти системи освіти України та Великої Британії
7. Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України
8. Концепція кадрового забезпечення діяльності пенітенціарної системи в Україні

9. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною

10. Деякі проблемы змісту юридичної освіти у вищих навчальних закладах

11. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

12. Концептуальные основы единой системы государственного кадрового обеспечения сферы информатизации России

13. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

14. Розвиток писемності, освіти та науки в Київській Русі

15. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

16. В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти

Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие

17. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти

18. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

19. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

20. Місце трудової підготовки школярів у системі народної освіти

21. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

22. Практично-прикладні завдання професійно-технічної освіти
23. Роль громадських організацій у поширенні освіти на Поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ ст.
24. Система освіти у Великобританії

25. Сучасні системи освіти

26. Виробниче навчання у закладах професійної освіти

27. Профорієнтація в системі освіти

28. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

29. Соціологічна концептуалізація освіти

30. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

31. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

32. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения

33. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

34. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

35. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

36. Забезпечення боротьби із недобросовісною конкуренцією в Україні (правовий аспект)

37. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

38. Вищі спеціалізовані суди. Верховний суд України
39. Сфери проникнення англіцизмів в інші мови - російську, українську
40. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

41. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

42. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

43. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

44. Україна-Румунія: співробітництво в гуманітарній сфері

45. Обеспечение кадровой безопасности в сфере высокотехнологичных производств

46. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

47. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

48. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки
Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр
Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые

49. Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов

50. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

51. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

52. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

53. Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України

54. Українські космогонічні легенди та перекази про різні трави та квіти
55. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
56. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

57. Основные задачи сферы государственного регулирования

58. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

59. Государственное управление в социально-культурной сфере

60. Источники конфликтов в сфере исполнительной власти

61. Унификация и стандартизация кадровой документации

62. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

63. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

64. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек
Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

65. Громадянство України

66. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

67. Социальное партнерство в сфере труда

68. Правовое регулирование договоров в сфере создания и передачи исключительных авторских прав

69. Преступления в сфере таможенного дела

70. Кадровый потенциал в свете социально-экономического развития города и района
71. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда
72. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений

73. Договоры в сфере найма труда: проблемы отраслевого разграничения

74. Влияние туризма на экономику и социально-культурную сферу

75. Львівський музей українського мистецтва

76. Проектирование как самостоятельная сфера культуры

77. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

78. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

79. Разработка системы автоматизации для малого коммерческого предприятия работающего в сфере информационных услуг

80. Сравнения высших степеней(Конгруенції вищих степенів )

Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах
Сиденье для ванны (снежно-белое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Детская машинка "Вихрь", голубая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

81. Закономерности формирования потребностно-мотивационной сферы женщин, планирующих прерывание беременности

82. Прокурорский надзор в сфере исполнительной власти

83. Уголовная ответственность за правонарушения в сфере экономической деятельности

84. Уголовная ответственность за преступления в сфере налогового законодательства

85. Преступления в сфере экономической деятельности

86. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)
87. Коррекция агрессивного поведения школьников в сфере досуга
88. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

89. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

90. Мотивационная сфера современного предпринимателя

91. Внешний облик деловой женщины, требования к рабочему месту. Сувениры и подарки в деловой сфере

92. Генератор кадровой развертки для телевизионного приемника

93. Теория конфликтов. Проекция на сферу управления

94. Инновационная среда социальной сферы

95. Рынок труда и социальная сфера: уровень жизни, распределение доходов, занятость

96. Информационные технологии в социальной сфере

Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные

97. Понятие здоровья, его содержание и критерии. Функциональные возможности проявления здорового человека в различных сферах жизнедеятельности. Влияние условий окружающей среды на здоровье

98. Контракты в сфере физической культуры и спорта

99. Социальная сфера общественной жизни


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.