Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Управління якістю на підприємстві

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Вступ В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, обумовленої в першу чергу ступенем задоволення потреб суспільства з найменшими витратами. При цьому в даний час визначальною характеристикою, яка формує суспільні потреби, стає якість продукції. Проблема забезпечення якості є комплексною і вирішувати її традиційними методами лише шляхом контролю якості готової продукції, практично не можливо. Тому повинен бути комплексний, системний підхід, реалізація якого можлива лише в рамках системи управління якістю. Відомий американський спеціаліст Едвард Демінг ще в 1950 р. писав, що на 85% вирішення проблеми залежить не від людей, а від системи управління якістю. Значну роль у підвищенні якості відіграють стандарти, які є нормативною базою систем якості. Загальновизнаними на сьогодні є міжнародні стандарти ІСО серії 9000, які сконцентрували досвід управління якістю, нагромаджений в різних країнах. У багатьох країнах, в тому числі і в Україні вони прийняті як національні, а в Україні введені в дію з 1 жовтня 2001 р. Сучасна практика в менеджменті оперує досить широким спектром методів і інструментів, що дозволяють ефективно виконувати різного роду роботи. Однак швидкість, з якою відбуваються зміни у світі, їхня неймовірна складність і тісний взаємозв`язок з усіма сферами життя людини, – обумовлює необхідність постійного пошуку нових, більш ефективних і таких що відповідають вимогам сьогоднішнього дня теорій, методів і інструментів організації і керування підприємницькою діяльністю. Для більшості компаній існує розуміння, що довіра з боку клієнтів базується не тільки на фінансовій могутності, але й на високій якості менеджменту. Ринкова вартість акцій компаній теж відображає лояльність клієнтів та їх майбутні очікування щодо, того чи буде ця компанія краще за інших чи ні. Якщо клієнти відповідають так, то це тільки перемога сьогодення, незабаром вони можуть змінитися. Світова практика менеджменту показує що впровадження систем управління якістю, такі як наприклад « o al Quali y Ma ageme », де одним з принципів проголошено постійне покращення та самовдосконалення системи управління якістю, позитивно впливають на організаційну, ринкову та фінансову стратегію надбання тривалих. Кожна із провідних фірм світу йшла до успіху своїм шляхом, але через одні ворота: через ворота удосконалення менеджменту якості. Це стосується не тільки якості конкретної продукції, а йдеться про ділову досконалість фірм, про спосіб управління, його оптимізацію та гармонізацію, зацікавленість усіх працюючих у результатах своєї праці. Лідери світового ринку говорять: «У нас купують не продукцію і не послугу. У нас купують довіру до нас, тобто наше ім`я». А щоб ім`я було авторитетним, необхідно запроваджувати загальну культуру якості, яка включає і обладнання, і технологію, і систему менеджменту, і персонал, і стосунки між партнерами на різних рівнях тощо. 1. Теоретичні аспекти питання управління якістю на підприємстві 1.1 Поняття та сутність якості продукції Конкурентна боротьба має наслідком те, що з двох однакових товарів купують дешевший, а за однакових цін – якісніший.

Зрозуміло, що якість завжди була і залишається важливою ринковою характеристикою товару, а оцінка якості товарів споживачами завжди визначатиме стратегію конкуренції промислових фірм. Якість – це сукупність характеристик об'єкта, що свідчать про його здатності задовольняти визначені й гадані потреби. Якість продукції є одним з основних факторів, що формують перший рівень системи показників конкурентоспроможності продукції. Структура пріоритетів конкурентоспроможності продукції характеризуються співвідношенням 4:3:2:1, у якому: на першому місці – якість продукції (має оцінку «4»); на другому – вартість (має оцінку «3») на третьому – зниження затрат у сфері споживання продукції (має оцінку «2») на четвертому – якість сервісу продукції (має оцінку «1») Рівень якості – це кількісна характеристика міри придатності того чи іншого виду продукції для задоволення потреб споживачів. Оцінювання якості продукції передбачає визначення абсолютного, відносного, перспективного та оптимального її рівнів. Абсолютний рівень якості того чи іншого виробу визначають обчисленням вибраних показників, не порівнюючи їх із відповідними показниками аналогічних виробів. Для отримання порівняльних характеристик якості одночасно з абсолютним визначають відносний рівень якості окремих видів продукції, що виробляється (проектується), порівнюючи її показники з абсолютними показниками якості найкращих вітчизняних та зарубіжних аналогів. Проте рівень якості продукції під впливом науково-технічного прогресу і вимог споживачів мусить постійно зростати. Тому виникає необхідність визначення перспективного рівня якості з урахуванням пріоритетних напрямів і темпів розвитку науки й техніки. Для нових видів продукції, переду знарядь праці, доцільно визначати також оптимальний рівень якості, тобто такий її рівень, за якого загальна величина суспільних затрат на виробництво й використання (експлуатацію) продукції за певних умов споживання була б мінімальною. Схеми групування різних показників якості (або рівня якості) використовуються для: оцінювання окремих видів продукції за допомогою групи диференційованих показників – із них виокремлюється найбільш розгалужена низка одиничних показників якості (табл. 1.1); визначення загальних (комплексних) показників якості всього обсягу продукції, що виробляється підприємством. Таблиця 1.1 Система одиничних показників якості продукції за групами Група показників Окремі показники групи вид сутнісна характеристика 1. Призначення Характеризують корисну роботу (виконувану функцію) Продуктивність Потужність Міцність Місткість корисних речовин Калорійність 2. Надійність, довговічність та безпечність Визначають міру забезпечення тривалості використання і належних умов праці та життєдіяльності людини Безвідмовність роботи Можливий термін використання Технічний ресурс Термін безаварійної роботи Граничний термін зберігання 3. Екологічні Характеризують ступінь шкідливого впливу на здоров’я людини й довкілля Токсичність виробів Місткість шкідливих речовин Обсяг шкідливих викидів у довкілля за одиницю часу 4. Економічні Відображають рівень економічної вигоди виробництва продуцентом і придбання споживачем Ціна за одиницю виробу Прибуток з одиниці виробу Рівень експлуатаційних затрат часу і коштів 5.

Ергономічні Окреслюють відповідність техніко-експлуатаційних параметрів вибору антропометричним, фізіологічним та психологічним вимогам працівника (споживача) Зручність керування робочими органами Можливість одночасного охоплення контрольованих експлуатаційних показників Величина шуму, вібрації тощо 6. Естетичні Визначають естетичні властивості (дизайн) виробу Виразність та оригінальність форми Кольорове оформлення Естетичність тари (упаковки) 7. Патентно-правові Відображають ступінь використання нових винаходів при проектуванні виробів Коефіцієнт патентного захисту Коефіцієнт патентної чистоти Для оцінювання якості (технічного рівня) знарядь праці найбільш важливими одиничними показниками є: надійність – властивість виробу виконувати свої функції зі збереженням експлуатаційних показників у встановлених межах протягом відповідного часу. Кількісно цей показник характеризується часом безвідмовної роботи, тобто середнім часом роботи між двома несправностями; довговічність – властивість виробу тривалий час зберігати свою експлуатаційну придатність за тих чи інших умов експлуатації. її оцінюють двома показниками – строком служби (календарною тривалістю експлуатації до певного граничного стану) і технічним ресурсом (можливим напрацюванням у годинах); ремонтопридатність техніки – можливість швидкого виявлення й усунення несправностей. Забезпечення належного рівня якості продукції та виробництва – це провідна функція в системі організації виробничої діяльності на підприємстві. 1.2 Методи і принципи управління якістю Якість продукції – це відносна характеристика, яка ґрунтується на порівнянні значень показників якості даної продукції з відповідними показниками якості базової продукції або іншими показниками, що встановлені діючими стандартами та нормами. Завдання визначення рівня якості продукції розв'язується у три етапи. Перший етап – вимірювання показників якості: кожен показник має бути зображений числом. Для цього використовуються наступні три методи: експериментальний, розрахунковий, експертний. 1. Експериментальний метод полягає у безпосередньому вимірюванні показника за допомогою спеціальних технічних засобів, інструментів і людських органів. Цей метод застосовується лише для отримання одиничних показників. Різновидами експериментального методу є а) об'єктивний метод – рівень якості продукції оцінюється за допомогою стендових випробувань та контрольних вимірювань, а також лабораторного аналізу. Такий метод дає найбільш достовірний результат і застосовується для вимірювання абсолютного рівня якості засобів виробництва та деяких властивостей споживчих товарів, наприклад для визначення їх техніко-експлуатаційних характеристик; б) органолептичний метод – властивості продукту сприймаються за допомогою органів чуття людини (зір, слух, смак, нюх, дотик) без використання технічних вимірювальних і реєстраційних засобів. 2. Розрахунковий метод полягає в обчисленні якості на основі одиничних показників: наприклад, вартість однієї кіловат-години потужності, величина економічної ефективності тощо. 3. Експертний метод передбачає облік та врахування думок експертів про які даної продукції на першому етапі.

Сучасний Табачник цю межу давно перейшов, і тепер його провокативна "щирість" межує між брутальністю і банальним криміналом. До речі, цікаво прочитати, що і як писав у згаданій книзі в 1995 році той же Табачник про тодішнього свого "шефа". "Леонід Кучма - він той племінний вождь, головний воїн, який тепер сам буде наймати кравчуків і вказувати їм, яка ідеологія потрібна йому для управління підприємством - державою" (стор.23). Власне, десь в останніх словах цієї цитати і прихована глибинна сутність всього єства "православного слов’янина" Табачника та йому подібних. Україну вони розглядають лише як територію під своїми ногами, такий собі кормоцех, корморозподільник, і сенс в тому, щоби викачувати і розподіляти "добробут" мали право лише вони. Ну а українці, якщо такі є, для них не більше, як дешева робоча сила, тобто "закомплексований плебс, колишні слуги", яких слід "поставити на своє місце". І донецькі шахтарі, одеські портовики чи дніпропетровські металурги не меншою мірою, ніж галицькі чи волинські селяни. Все це нагадує персонажів відомої байки Глібова про тварину під дубом, і перспектива полягає в тому, чи знайде етнічний господар української землі сили волі та рішучості відтягнути ту верескливу хамовиту тварину від рідного коріння, як би вона при цьому не кувікала

1. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

2. Дослідження аспектів управління якістю продукції

3. Основи управління персоналом підприємств

4. Управління якістю і конкурентоспроможністю машинобудівної продукції

5. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

6. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки
7. Організація управління персоналом підприємства
8. Стратегія управління як основа менеджменту

9. Управління, як соціальний феномен

10. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

11. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

12. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

13. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

14. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

15. Управління запасами матеріалів на підприємстві

16. Проблема управління прибутком на підприємстві

Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

18. Управління інноваційним розвитком підприємств

19. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

20. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

21. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

22. Методи управління підприємством
23. Управління трудовими ресурсам як динамічна система
24. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

25. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

26. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

27. Організація управлінського обліку на підприємстві

28. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

29. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

30. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

31. Управління ціновою політикою підприємства

32. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник
Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные
Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги

33. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

34. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

35. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

36. Організаційна структура управління підприємством

37. Персонал як об’єкт управління організації

38. Стратегічне управління підприємством
39. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")
40. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

41. Управління сільськогосподарськими підприємствами

42. Формування організаційних структур управління підприємством

43. Эфективність управління підприємством

44. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

45. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

46. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

47. Антикризове управління підприємством

48. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры
Книга-сейф "Английский словарь", цвет: черный, 24 см.
Этот сейф-шкатулка - точная имитация книги. Будучи поставленным на книжную полку, он ловко затеряется среди настоящей литературы, сохранив
711 руб
Раздел: Копилки

49. Роль контролінгу в системі управління підприємством

50. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

51. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

52. Ділові взаємовідносини в апараті управління

53. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

54. Рішення в системі управління
55. Системний підхід до управління персоналом фірми
56. Управління затратами

57. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

58. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

59. Управління фінансами України

60. Організаційна система управління природокористуванням України

61. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

62. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

63. Планування діяльності підприємств

64. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

Шторка антимоскитная, бежевая.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Трос буксировочный "Stels", 10 тонн, 2 крюка (сумка на молнии).
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона. Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
388 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

65. Економічний аналіз підприємств

66. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

67. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

68. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

69. Акти державного управління

70. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві
71. Кредитний ризик та методи управління ними
72. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

73. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

74. Валютні ризики: економічна природа та управління

75. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

76. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

77. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

78. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

79. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

80. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

81. Управління ризиками

82. Бухгалтерський облік на підприємстві

83. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

84. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

85. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

86. Облік доходів підприємств
87. Облік неопераційних витрат на підприємстві
88. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

89. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

90. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

91. Організація облікового процесу на підприємстві

92. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

93. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

94. Ревізійні комісії підприємств і організацій

95. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

96. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы
Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники
Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки

97. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

98. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

99. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.