Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Технология Технология

Технология сборки и монтажа печатных плат

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

смотреть на рефераты похожие на "Технология сборки и монтажа печатных плат" Міністерство освіти України Черкаський інженерно-технологічний інститут Кафедра приладобудування Курсова робота на тему «Технологія складання і монтажу печатних плат» по курсу «Технологія приладобудування» СП-56.998.002 Керівник: Лукашенко В.М. Розробив: студент ІІІ курсу групи П-56 ФІТІС Шведенко В.Г. Підпис Номер заліковки: Зараховано з оцінкою “ ” 1998р. Підпис Черкаси 1998 Зміст1 Монтаж друкованих плат . . . . . . . 3 1 Складання друкованих плат . . . . . 3 2 Паяння друкованих плат . . . . . 7 3 Методи паяння . . . . . . . 8 4 Паяння зануренням . . . . . 8 5 Паяння хвилею припою . . . . 10 6 Перевірка паяних з’єднань . . . . . 13 7 Повторне паяння . . . . . . . 132 Основи розробки технологічного процесу складання і монтажу радіоелектронної апаратури . . . . . . 15 1 Вивчення приладу та технологічне доопрацювання його конструкції і схем . . . . . . . 16 2 Складання та монтаж еталонного зразку шасі приладу 17 3 Розділення процесу складення і монтажу на операції . 19 4 Розробка ескізно-операційних технологічних карт складання і монтажу . . . . . . 203 Типові технологічні схеми процесу складання і монтажу радіоелектронної апаратури на печатних платах . . . 264 Розрахунок типових ділянок складання і монтажу печатних плат в умовах дрібносерійного і серійного виробництва . 30Додаток 1. Фази процесу пайки . . . . . 32Додаток 2. Методи паяння . . . . . . . 33Додаток 3. Профілі хвилі при паянні хвилею . . . . 34Додаток 4. Штучні норми часу та час на складання і монтаж . 35 1 Монтаж друкованих плат Складально-монтажні роботи повинні проводитися згідно з вимогами ТУ 5.633-5087-83, ТУ 5.663-18304-80, ТУ 5.633-18303-80 та ОСТ 4ГО.091.202 Організація робочих місць складально-монтажних робіт повинна відповідати ОСТ 4ГО.091.092.1.1 Складання друкованих плат Складання друкованих плат із електрорадіоелементів (ЕРЕ) та інтегральних схем (ІС) є першим необхідним етапом монтажу приладу чи системи. Вона характеризується тим, що ЕРЕ та ІС геометрично розміщуються на друкованій платі згідно із складальним кресленням П91.994. Так як складання є першим етапом монтажу, то дефекти складання в разі, коли вони залишаються не виявленими, негативно впливають на подальші етапи монтажу і є причиною додаткових витрат. Незалежно від методу складання можна сформулювати принцип збірки друкованих плат: плати і компоненти повинні так переміщуватися один до одного, щоб в результаті цього переміщення всі виводи компонентів зайняли свої місця, зумовлені електричною схемою вузла і необхідним контактуванням з друкованою платою. Із аналізу цього принципу визначаються робочі операції, які повинні робитися при складанні друкованих плат (рисунок 1). Перед монтажем всі ЕРЕ повинні проходити вхідний контроль по електричних параметрах. Організація вхідного контролю залежить від типу виробництва. В масовому виробництві контроль здійснюють на спеціальних стендах, де на шкалах приладів нанесені граничні значення параметрів ЕРЕ. Всі прилади на стендах повинні мати точність у відповідності з ТУ на ці вироби.

Інколи вхідний контроль здійснюють разом з підготовкою до монтажу. Підготовка ЕРЕ до монтажу включає слідуючи операції . розпаковка елементів; . вхідний контроль; . формування виводів; . обрізання виводів; . лудіння виводів. Лудіння ЕРЕ повинно проводитись тими ж припоями, що і наступне паяння. При лудінні ЕРЕ чутливих до теплового впливу, дозволяється лудіння припоєм з пониженою температурою плавлення (таблиця 1). Друкована плата ЕРЕ Завантаження Орієнтувальний Завантаження в магазин пристрій в магазин Подача Рихтування Подача виводів Прийом Прийом друкованих плат Позиціювання ЕРЕ Встановлення ЕРЕ Фіксування ЕРЕ Вивід Змонтована плата Рисунок 1 – Основні етапи процесу зборки Основні дані припоїв та їх використання Таблиця 1 Марка Хімічний склад, Темпера Границя Призначення % тура міцності плавлен при ня, (C розтягу, кг/мм2 1 2 3 4 5 ПОС-90 Олово(89-90); 222 4,3 Для паяння деталей і сурма(0,15), складальних одиниць, що в свинець - решта подальшому покриваються сріблом чи золотом ПОС-61 Олово(59-61); 190 6-7 Для паяння відповідальних сурма(0,8), деталей, коли не свинець - решта; припустимий чи небажаний домішок не високий нагрів в зоні більше 0,314 пайки, а також коли потребується підвищена механічна міцність ПОС-50 Олово(49-50); 222 3,6 Те саме, коли допустима сурма(0,8), більш вища температура свинець - решта; нагріву домішок не більше 0,314 ПОС-40 Олово(39-40); 235 3,2 Для пайки менш сурма(1,5-2), відповідальних свинець - решта; струмопровідних деталей, домішок не коли допустимий більш більше 0,314 вищий нагрів ПОС-30 Олово(29-30); 256 3,3 Для лудіння та паяння менш сурма(1,5-2), відповідальних механічних свинець - решта; деталей з міді, її домішок не сплавів, сталі більше 0,424 ПОС-18 Олово(17-18); 277 2,8 Для паяння при пониженій сурма(2-2,25), вимозі до міцності шву, свинець - решта для лудіння перед паянням ПОС-4-6 Олово(3-4); 265 5,8 Для паянням зануренням у сурма(5-6), ванну з розплавленим свинець - решта; припоєм домішок не більше 0,424 Продовження таблиці 1 1 2 3 4 5 ПОСК-50 Олово(49,0-51,0) 145 – Для паяння деталей з міді ; свинець (32); та її сплавів, що не кадмій(17-19); допускають місцевого домішок не перегріву більше 0,35 ПОСВ-33 Олово(32,4-34,4) 130 – Для паяння плавких ; свинець запобіжників; мідь, (32,3-34,3); срібло, нанесене на вісмут(49,0-51,0 кераміку методом ); домішок не впалювання й паяння більше 0,3 константану В індивідуальному виробництві всі ці роботи виконують вручну. В масовому виробництві згинання та обрізання виводів ЕРЕ виконуються на спеціальних напівавтоматах. Встановлення ЕРЕ на друковану плату складається із наступних операцій: . подача ЕРЕ в зону встановлення; . орієнтування виводів відносно монтажних отворів; . фіксація ЕРЕ в потрібному положенні. Встановлюють ЕРЕ в такій послідовності: резистори, конденсатори, мікросхеми. Розміщення ЕРЕ на друкованій платі повинне сприяти спрощенню технологічного процесу і можливості застосовувати механізацію. Найзручніше розташовувати всі елементи на тій стороні плати, де немає друкованих провідників. Таке розташування полегшує процес паяння. При розміщенні ЕРЕ необхідно дотримуватися паралельності.

Всі ЕРЕ повинні бути міцно закріпленні на платі, щоб не було зміщень при механічних впливах. Закріплення ЕРЕ виконується в основному за допомогою виводів. Виводи вставляють в отвори і підгинають, після чого з’єднують з печатним провідником паянням. Таке з’єднання забезпечує механічну міцність і електричний контакт. Встановлення і закріплення ЕРЕ на друкованих платах може бути здійснене повністю на автоматичних лініях. Застосування автоматичних і механічних пристроїв має смисл тільки в багатосерійному чи масовому виробництвах, так як ці пристрої складні й дорого коштують.1.2 Паяння друкованих плат Одним з останніх етапів у складанні друкованих плат є паяння. При паянні необхідно забезпечити механічне закріплення і електричний контакт між провідником і ЕРЕ. Паяння проводиться на повітрі з застосуванням різних флюсів, які захищають поверхні з’єднуваних елементів від окислення в процесі нагріву. Окремі технологічні операції, що забезпечують якісні паяні з’єднання наступні (додаток 1): . отримання металевих поверхонь шляхом очищення від поверхневих шарів при допомозі флюсу; . нагрівання вище точки плавлення припою; . витіснення флюсу з допомогою наступального припою; . розпливання рідкого припою по металевій поверхні – процес змочування; . дифузія атомів з твердої металевої фази в рідкий припой і навпаки – утворення сплавної зони; . наступна обробка паяних з’єднань – очищення, коли видаляються флюси, що сприяють корозії. Перед паянням всі зпаювані поверхні очищають від захисних покрить. Припой, який застосовується при паянні, повинен мати температуру плавлення не менше, ніж на 60(С нижче температури плавлення з’єднуваних металів і не більше 300(С, так як її обмежує відносно невисока термічна стійкість майже всіх ЕРЕ і друкованих плат. Найчастіше для гарячого лудіння провідників друкованих плат використовується сплав Розе (олово – 28%, свинець – 22%, вісмут – 50%), а для паяння – олов’яно-свинцевий припой ПОС-61(олово – 60- 62%, свинець – 40-38%). Флюс є неметалевим матеріалом, який створює передумови для міцності у місці паяння. При флюсуванні здійснюються наступні операції: . швидке і повне змочування металевої поверхні завдяки впливу сил поверхневого натягу; . видалення окислених шарів на контактуючих металах, а також розчинення і видалення продуктів реакцій при температурі нижче температури плавлення припою; . захист очищеної металевої поверхні від нового окислення. Залишки флюсу повинні легко видалятися або бути нейтральними, тобто не повинні змінювати електричні параметри початкового матеріалу і не викликати корозії. Найбільш придатним є флюс ФКТ (соснова каніфоль – 10- 40%, етиловий спирт – 59,9-89,9%, нітробромідіксітен – 0,05-0,1%). 1.3 Методи паяння При паянні компонентів зі стержневими виводами (дискретних ЕРЕ, ІС в пластмасових корпусах зі стержневими виводами) для контактування використовується тільки та сторона друкованої плати, де проводиться паяння. Дротові виводи, що виступають над платою до 3 мм міцно з’єднуються тільки методом групового паяння. Таким методом є паяння зануренням, при якому металеві поверхні зі сторони паяння під час занурення в паяльну ванну покриваються припоєм.

М. в виде рулонированных заготовок, которые в процессе М. «разворачиваются» до проектных габаритов.   Лит.: Лейбфрейд Ю. М., Швиденко В. И., Монтаж строительных конструкций, 3 изд., М., 1965.   М. Я. Егнус.   М. радиоэлектронной аппаратуры — основной процесс сборки аппаратуры из отдельных электро- и радиоэлементов (ЭРЭ), электроизолирующих деталей, плат , несущих конструкций (шасси, печатных плат ) и соединительных электропроводов (ЭП). М. на шасси производится последовательным выполнением следующих операций: 1) установка изолирующих деталей (стоек), на которых имеются контактные площадки, соответствующие проектному расположению токопроводящих выводов ЭРЭ; 2) размещение комплектующих ЭРЭ (конденсаторов, резисторов, модулей, интегральных микросхем и др.) в соответствии с проектным расположением и присоединение выводов к контактным площадкам пайкой, сваркой или др. способами обеспечения электрического (омического) контакта (при отсутствии у выводов ЭРЭ необходимой механической прочности ЭРЭ крепятся к шасси скобками,

1. Разработка технологического процесса сборки и монтажа печатной платы «Пульт ДУ»

2. Устройство и функционирование звуковых плат

3. Технология изготовления печатных плат

4. Разработка технологического процесса изготовления печатной платы для широкодиапазонного генератора импульсов

5. Методы и алгоритмы компоновки, размещения и трассировки печатных плат

6. Разработка процесса изготовления печатной платы
7. Печатные платы
8. Проектирование печатных плат в P–CAD2000

9. Конструирование печатных узлов и плат

10. Разработка печатной платы устройства управления питания компьютерной системы

11. Основные положения расчета надежности функционального узла печатной платы

12. Технология многослойных печатных плат

13. Анализ объёма выпуска и реализации продукции предприятия филиала ОАО "МПОВТ" "Завод печатных плат"

14. Комплексный анализ современных ландшафтов и их эволюции на территории Катангского плато

15. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю

16. Заработная плата

Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг
Кастрюля со стеклянной крышкой, 3 л.
Объем: 3 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 11,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
700 руб
Раздел: До 3 литров
Копилка "Свинка", с молотком, 15x15x14 см, арт. 223016.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
503 руб
Раздел: Копилки

17. Организация заработной платы на предприятии

18. Личность Греча Н.И. в отечественной журналистике XIX века (на материалах электронных версий печатных изданий XIX века)

19. Развитие архитектуры материнских плат для PC

20. Современные системные платы

21. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников

22. Разработка модели повседневного платья
23. Разработка печатного узла портативного частотомера
24. Печатные излучатели

25. Учет труда и заработной платы

26. Расчет заработной платы

27. Заработная плата, её начисление, налоги с заработной платы

28. Учёт и аудит заработной платы

29. Заработная плата в РФ

30. Анализ заработной платы на предприятии

31. Планирование труда и заработной платы

32. Организация заработной платы на предприятии

Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные

33. Планирование труда и заработной платы

34. Теория заработной платы

35. Системы заработной платы

36. Анализ организационно-технических и социально-экономических мероприятий по улучшению использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы

37. Заработная плата, цена и прибыль

38. Организация заработной платы на предприятии
39. Управление трудом и заработной платой
40. Теория заработной платы

41. Эстетика печатной полосы и современное состояние газетного дизайна

42. Баллада А. фон Платена «Klaglied Kaiser Otto des Dritten» и традиция духовной песни

43. Бюджет редакции печатного периодического издания

44. Тетрадь на печатной основе как средство обучения физике

45. Схема: «Как не платить налог на доходы в случае выплаты дивидендов?»

46. О порядке определения и способе установления ставок платы за землю поселений

47. Плата за землю

48. Закон о плате на землю

Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Разработка конструкции и технологии изготовления печатного узла

50. Рекламные печатные материалы

51. Платить или Не платить?

52. Печатная реклама

53. Проектирование заработной платы

54. Заработная плата как основной принцип справедливости
55. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі
56. Безналичный порядок выплаты заработной платы

57. Заработная плата

58. Понятие заработной платы. Ее виды

59. Заработная плата

60. Инфляция и заработная плата

61. Анализ и прогнозирование фонда труда и заработной платы

62. Заработная плата

63. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

64. Плата за землю

Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее

65. Расчет заработной платы

66. Современный кризис заработной платы

67. Сучасні форми і системи заробітної плати

68. Функции заработной платы и их проявление в условиях рыночной экономики

69. Заработная плата и доходы населения в России и развитых странах

70. Заработная плата
71. Новые законы для аудиторов. Объединяться, учиться и платить
72. Аудит расчетов по заработной плате и единому социальному налогу

73. Бухучет заработной платы и расчетов с персоналом по оплате труда в условиях рыночной экономики

74. Заработная плата

75. Нарахування заробітної плати

76. Системы заработной платы, порядок ее исчисления

77. Учет труда и заработной платы на предприятии

78. Как лучше платить за энергию

79. Классификация печатных машин

80. "Белая" и "красная" печатная пропаганда на фронтах гражданской войны в Сибири (опыт сравнения объективных характеристик)

Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x10 см (2 яруса).
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: MDF. Размер: 18x13x10 см. 2 яруса. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1445 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Табурет "Плетенка" складной (малый).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 275 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
321 руб
Раздел: Стульчики
Кукла Нэни, в розовом жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2566 руб
Раздел: Классические куклы

81. Воздушные агрегаты листовых печатных машин

82. Основы управления качеством и сертификация печатной продукции

83. Изготовление печатных форм (общие сведения)

84. Изготовление печатных форм - Фотомеханический способ

85. Офсетные резинотканевые пластины и поддекельные материалы в печатном процессе

86. Производство печатной продукции федеральными полиграфическими предприятиями
87. История печатных средств массовой информации России
88. НМС для серверных системных плат

89. Материнская плата. Устройства, подключаемые на неё

90. Материнские платы

91. Применение ПЭВМ в подготовке печатных изданий

92. Уголовная ответственность за несвоевременную выплату заработной платы

93. АРМ «Расчет заработной платы»

94. Гражданско-правовой договор с внештатником: как платить НДФЛ и ЕСН

95. Етичні погляди на заробітну плату і умови праці

96. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Подставка для книг "Brauberg", большая.
Подставку возможно расширить по бокам для работы с большими книгами. Максимальная высота: 37 см, максимальная ширина: 33 см. Регулируемый
1112 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

97. Виды удержаний из заработной платы и организация их учета

98. Заработная плата

99. Методика аудита расчетов по заработной плате


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.